ОНОВЛЕННЯ – ЦЕ ЯКIСТЬ

У колективі працівників відділу контролю металу ХАЕС завжди радіють надходженню нового обладнання, за допомогою якого можна значно ефективніше проводити контроль облад­нання та трубопроводів, які задіяні на важливих технологічних ділянках. Нещодавно на ХАЕС надій­шла система контролю корпусу ректора ультразвуковим, вихорострумовим та телевізійним методами, виготовлена хорватською фірмою INETEC. Вона зараз знаходиться на склад­ському              господарстві і проходить вхідний контроль. Згодом ця система буде відтранспортована на територію проммайданчика елек­тростанції, де за участю спеціалістів заводу-виробника та відділу контролю металів здійс­ниться її монтаж та функціональні випробування. За словами начальника відділу контролю металу В.Ф.Летвинка (фото вгорі), нове обладнання буде використане під час капітальних ремонтів для контролю корпусів реакторів зі сторони внутрішньої поверхніі.          Перед цим триватиме кропітка та відповідальна робота з підготовки системи до атестації її         Головною галузевою атестаційною комісією та отримання позитивних висновків Державного Комітету Ядерного Регулювання України. Крім цього, потрібно остаточно укомплектувати штат відділу працівниками, які опікуватимуться             обслуговуванням системи.

Цьогоріч у серпні під час ремонтної кампанії на першому енергоблоці відбулася ще одна важлива подія у діяльності відділу контролю металу: вперше застосовано обладнання системи зварювання та глушіння теплообмінних труб парогенераторів, яку виготовлено на словацькій фірмі VUJE.

- У нас використовується багато іншого обладнання, - розповідає Василь Федорович, - воно належить вже до четвертого покоління і допомагає значно якісніше здійснювати всі види контролю металу. Сьогодні вже якось незвично виглядають прилади, що використовувались для контролю металу два десятки років тому, принаймні вони об’ємніші за формою та вагою у порівнянні із сучасними. Але не потрібно применшувати заслугу своєрідного «ретро». Саме завдяки такій апаратурі було підготовлено до пуску перший енергоблок електростанції, який більше двох десятиліть «трудиться» на благо нашої економіки.

За двадцятип’ятирічний період існування від-ділу контролю металу основні його функції практично не змінились, але, як зазначив В.Ф.Лет­винко, сьогодні головне -                  це науково обґрунтуванні можливості подальшої експлуатації елементів обладнання та трубопроводів. Крім цього, спеціалісти на основі розрахунків мають довести, що певні елементи обладнання та трубопроводів, які експлуатуються від початку пуску першого енергоблока, цілком придатні для тривалої подальшої роботи. Анало­гічна робота також ведеться і на другому енергоблоці.

Під час аналізу діяльності відділу його начальник завжди на перше місце ставить людський фактор. Тут із впевненістю можуть сказати, що серед більш як півсотні працівників, випадкових немає. І хоча у діяльності цього підроз­ділу багато демократичних засад, але до роботи всі ставляться із особливою серйозністю. Принаймні до від­по­відальних дослі­джень молодого працівника не допустять доти, аж поки не буде впевненості у професійності його дій. А вже потім приходить час довіри, як мовиться, на всі сто відсотків. Такому підходу до виробничого процесу сприяє й своєрідна атмосфера у відділі. Основ­ну відповіда­льність за проведення контролю металу несуть ветерани виробництва, які стояли на підмурівку зародження відділу, а на них рівняються молодші колеги, яким також прищеплюється повага до чіткого дотримання основних вимог у складній та відповідальній роботі. Водночас колектив постійно омолоджується. Сьогодні середній вік працівників відділу контролю металу складає тридцять п’ять років. Вчорашні дефектоскопісти поступово переводяться на посади майстрів, інженерів.

 

НЕ ЗАБУВАЮТЬ                             СВОЮ ІСТОРІЮ

Нормальну атмосферу у колективі характеризують не тільки виробничі показники, а й ставлення до традицій, які закладались першопрохідцями. У відділі контролю металу свято бережуть відомості про період його заснування. Є й фотоархів, і на світлинах, які зроблені два десятки років тому, можна впізнати працівників, що й нині трудяться у підрозділі.

Багато про період заснування відділу може розповісти М.П.Мороко, який прибув до села Нетішин у той період, коли будівництво виробничих споруд реакторного відділення першого енергоблока перебувало на нульовій відмітці. Миколі Павловичу було довірене проведення приймальних операцій обладнання і трубопроводів, які звідусіль надходими до будівельного майданчика. До дорученої справи ставився із великою відповідальністю, досвіду йому не бракувало, бо вже мав за плечима десятирічну практику, яку пройшов на Кольській АЕС. Під його наглядом здійснювались монтажні роботи, а також тривала робота з організації нового підрозділу, який на першому етапі мав досить скромну                    назву - лабораторія металів.

Це сталось восени 1984 року. Тоді до М.П.Мороко, та Олександра Вербицького приєднались ще четверо колег. Роботу лабораторії очолив колега Миколи Павловича по Кольській АЕС Ю.М.Копилов. Поступово її штат почав розширюватись. Враховуючи нові вимоги та міжнародні стандарти у сфері контролю металу під час ремонтних кампаній на діючих АЕС, у 1998 році лабораторію було реорганізовано у відділ. Зараз у ньому функціонує чотири лабораторії.

На посаді начальника відділу Ю.М.Копилов пропрацював до 2003 року, поступившись місцем   І.Д.Клєщевнікову. Зараз підрозділ очолює В.Ф.Летвинко, який перед цим керував інженерно-технологічною лабораторією.

У колективі «металістів» молодші працівники прислухаються до вагомих настанов старших колег, виробничий стаж яких у відділі вимірюється двома десятиліттями. Багато можна навчитися у Д.Є.Шматька, М.І.Вітічка, Ю.П.Демчука.

- Досягненнями нашого колективу, - констатує В.Ф.Летвинко, - можна пишатися. Якщо пуск першого енергоблока віддалений двома десятиліттями, то події, які стосуються другого, добре запам’ятались всьому колективу. П’ятирічна надійна експлуатація блока №2 свідчить про результативність виконаних робіт з контролью металу. Наші дефектоскопісти досконало володіють такими методами контролю, як візуальний, капілярний, магнітопорошковий, ультразвуковий, радіографічний, вихорострумовий,  контроль герметичності, руйнівними методами тощо. Процеси підвищення кваліфікації працівників постійний. Нам приємно отримувати позитивні висновки про роботу відділу контролю  металу від міжнародних експертів.

Сьогодні виробнича діяльність відділу не обмежується лише проммайданчиком ХАЕС. Його працівники переймають професійний досвід у спеціалістів іноземних держав. Начальнику лабораторії К.Ю.Кривоконю випало підвищувати кваліфікацію у Росії, Іспанії, Франції, Словенії, Хорватії. На технологічних базах іноземних заводів-виробників, продукція яких останнім часом надійшла на нашу електростанцію, побувало більше десятка його колег. Набутий досвід стане принагідним під час підвищення безпеки діючих енергоблоків, а також у процесі подовження терміну їх експлуатації. В майбутнє              «металісти» дивляться з оптимізмом.

Олександр Шустерук