Однією з предтеч енергоремонтного підприємства  був ремонтно-будівельний цех, створення якого припадає на1984 рік. Директор « Хмельницкої АЕС, що будується»  О.І.Троценко  підписав наказ № 263к від 12.10.1984р. про призначення Віктора Федотовича Тимофєєва начальником ремонтно-будівельного цеху .

На період створення  підрозділу в штаті РБЦ значились  майстер, комірник, 5 одиниць малярів. Наступного року  ввели одиницю табельника, інженера, 4 одиниці покрівельників.

Нині  працівників з 25-річним стажем роботи в РБУ не залишилось. На заслужений відпочинок пішли В.Ф. Бабічева, В.М.Чайковська. Починаючи з 1985 року і до цього часу працюють табельник Н.В. Малишенко, завідувач складом Н.Л. Вадець, малярі В.І. Шпак, С.В. Слободенюк, Г.І. Черепова, заслужений будівельник України тесля O.A. Петренко, Н.В. Возгоменчук, Л.В Безверха, Л.М Нарожна. В числі першопроходців значиться й економіст з праці І.З.Кальніченко.

У 1987 році начальником РБЦ став Микола Сільвестрович Брега, якого через два роки змінив Віктор Григорович Приганович.  1990 року до керма цеху прийшли спочатку  Валентина Іванівна Говорова, а згодом Олександр Олексійович Обухов.

Стабільність в керівництві підрозділу настала у 1992 році, коли начальником цеху призначають Володимира Івановича Кандабаєва,  будівельника за фахом з досвідом роботи в управлінні будівництва Хмельницької АЕС.

1994 року ремонтно-будівельний цех реорганізовано в ремонтно-будівельне підприємство з загальною кількістю 444 особи, яке включало промислово-виробничий та непромислово - виробничий персонал.

Промислово-виробничий персонал мав  дві дільниці для обслуговування об’єктів, які знаходяться на території ХАЕС. Решта  персоналу входила до  ряду структурних підрозділів, зокрема в підпорядкуванні знаходились  дільниця з ремонту зовнішніх об’єктів, дільниця з капітального будівництва, бетонно-розчинний вузол, столярний цех, дільниця механізації, пилорама, цегельний завод, комбі­нат спеціальних будівельних конструкцій. Зросла кількість управлінського персоналу. Заступником начальника РБП з виробництва був призначений Віктор Зіновійович Празднов, заступником начальника з ремонту - Олександр Флоріанович Міцевич, заступником начальника з капітального будівництва - Микола Гнатович Сівак.

У 1998 році структура РБП знову  змінена. Заступнику начальника РБП В.З. Празднову передано у підпорядкування дільницю № 3 з ремонту зовнішніх об’єктів, дільницю з допоміжного господарства, дільницю механізації, службу енергетика, комбінат спеціальних будівельних конструкцій. Заступнику начальника РБУ О.Ф. Міцевичу підпорядкували дільниці №1 та № 2 з ремонту об’єктів промзони. Після переведення О.Ф. Міцевича в ЦТПК заступником начальника РБП з ремонту призначено Григорія Гавриловича Куліша. Цього ж року розформовано дільницю з капітального будівництва.

Нові зміни стались в січні 2004 року. Ремонтно-будівельне підприємство перейменовано в ремонтно-будівельне управління, яке увійшло до складу енергоремонтного підрозділу. Створено нові структурні підрозділи. Заступнику начальника управління з ремонту РБУ ЕРП Ірині Борисівні Пацаловській підпорядковано дільниці № 1 і № 2, які виконують ремонтно-будівельні, оздоблювальні роботи об’єктів промзони. Тепер вже головний інженер РБУ ЕРП В.З. Празднов опікується дільницею № 3 з ремонту зовнішніх об’єктів, дільницею № 4 з виготовлення будівельної продукції, відділом головного механіка, технічним бюро, будівельною лабораторією.

Злагодженість і надійність при виконанні  професійних обов’язків демонстрували ветерани,  які вже пішли на заслужений відпочинок - Б.М. Філяєв, В.З. Празднов, Л.М. Омельченко, І.З. Кальніченко, В.М. Чайковська.

З витоків і до сьогоднішнього дня персонал ремонтно-будівельного управління демонструє високу професійну майстерність, організованість та відповідальність, створює затишок та комфорт для персоналу станції в його службових та виробничих приміщеннях, наводить лад на майданчиках та автодорогах.

Нині підрозділи забезпечують планування та підготовку робіт з поточного та капітального ремонтів і реконструкції будівель та споруд; здійснюють контроль за забезпеченням дільниць і робочих місць оперативними та іншими журналами, інструкціями, технологічними картами, схемами, плакатами, попереджувальними знаками з охорони праці; виконують ремонтно-будівельні, оздоблювальні роботи, реконструкцію будівель і споруд, антикорозійне покриття обладнання, встановлюють і розбирають риштування, як для виконання робіт РБУ, так і для підрядних організацій, проводять               піскоструйну очистку і антикорозійний захист внутрішніх поверхонь закритих посудин. Великий обсяг робіт проводиться на таких об’єктах, як реакторне і турбінне відділення блоків № 1,2; спецкорпус; очисні споруди «брудної зони»; ­пускорезервна котельня; фільтрувальний зал хім­водоочищення ОДК;  ВРП 330/750 кВт; ММДХ, ОГК, естакади технологічних трубопроводів тощо.  Дільницями №1 та №2 у промзоні опікуються Леонід Миколайович Хоменко та Валерій Володимирович Корнійчук. Основний вид спеціалізації дільниці №4, що підпорядкована Анатолію Івановичу Третяку, - виготовлення шляхових плиток, бордюрів, залізобетонних виробів, розчину, бетону, асфальтобетону, виробів із дерева.

Працівники дільниці №3, де начальником Сергій Миколайович Борцов,  виконують ремонтно-будівельні, оздоблювальні роботи на об’єк­тах НСДВ, НСПОП, НСФВ, НСОВ, бризкальних басейнів, рибного господарства, комунального господарства, транспортного цеху, ЦГЗ,а також виконують роботи з реконструкції і капітального будівництва. Один із об’єктів капітального будівництва останнього часу -  храм ікони Божої Матері «Неопалима Купина».

В складі РБУ планово-економічне бюро, основний вид діяльності якого - планування перспективних і річних планів, управління розрахунків і обгрунтувань до них, складання кошторисів витрат на утримання та експлуатацію устаткування, розробка та узгодження кошторисів на ремонт будівель і споруд, складання калькуляцій на виготовлену продукцію, ведення аналі­зу використання виробничих витрат. Ведення обліку та контроль за використанням робочого часу персоналу цеху, ведення робіт,  пов’язаних зі змінами в штатному розкладі цеху,організація планування і контролю професійної підготовки, підтримки та підвищення кваліфікації персоналу. Цю роботу контролює Світлана Віталіївна Літвінчук.

Виробниче бюро, начальником якого є Антон Іванович Луковський, займається підготовкою вихідних даних для складання річних планів виробничої і господарської діяльності та соці­ального розвитку; розробкою річних, місячних виробничих план-графіків і корегуванням їх протягом планового періоду; забезпеченням виробничих дільниць нормативно-технічною документацією; розробкою норм витрат сировини і матеріалів та контролем їх дотримання виробничими дільницями; контролем за виконанням заходів, приписів, наказів та інших розпорядчих документів, що стосуються діяльності РБУ ЕРП; реєстрацією, збереженням та розсилкою вхідної та вихідної кореспонденції; підготовкою заявок на придбання ТМЦ для виконання виробничих завдань; оформленням документів на отримання ТМЦ для виробничих потреб; контролем за використанням ТМЦ у виробництві.

Крім цього будівельна лабораторія  (начальник Світлана Анатоліївна Дубина) здійснює проведення вимірювання міцності на стискання бетону, розчинів, цегли, дослідження якості будівельних матеріалів, проведення вхідного контролю матеріалів.

Технічне бюро (начальник Олександра Андріївна Огойко) контролює хід і кінцевий продукт виробничого призначення для підрозділів ХАЕС, займається розробкою технологічних карт на виготовлення металевих, столярних, бетонних та залізобетонних виробів; проведенням вхідного і вихідного контролю. Продукція та товарно-матеріальні цінності зберігаються на складському господарстві, що у підпорядкуванні Надії Леонідівни Вадець.

Без РБУ важко уявити діяльність енергоремонтного підрозділу і станції в цілому.

З ювілеєм, будівельники!

Матеріали підготував Віктор Гусаров