СТАРОДАВНІ МІРИ ДОВЖИНИ

Найстародавнішими одиницями дов­жини були суб’єктивні одиниці

Так, наприклад, моряки вимірювали шлях трубками, тобто відстанню, яку проходить човен за час, поки моряк ви­курить трубку. В Іспанії схожою одини­цею була сигара, в Японії - кінський че­ревик, тобто шлях, який проходив кінь, поки не зноситься прив’язана до його копит солом’яна підошва, що заміняла підкову. В Єгипті поширеною одиницею був стадій - шлях, пройдений людиною за час між першим променем Сонця і появою на небі всього сонячного диска, тобто приблизно за дві хвилини.

У багатьох народів для визначення відстані використовувалася одиниця довжини стріла - дальність польоту стріли. Наш вислів «не підпускати на гар­матний постріл» нагадує про подібні одиниці довжини. Стародавні римляни відстань вимірювали кроками або под­війними кроками. Тисяча подвійних кроків складали милю.

Довжину мотузки або тканини незруч­но вимірювати кроками або стадіями. Для цього виявилися придатними оди­ниці, що зустрічалися у багатьох на­родів, тотожні частинам людського тіла. Лікоть - відстань від кінця пальців до ліктьового суглобу. На Русі довгий час як одиницю виміру довжини використо­вували аршин (приблизно 71 см). Ця міра виникла при торгівлі зі східними країнами (перс, «арш» -лікоть).

Для вимірю­вання менших відстаней за­стосовували п’ядь — від­стань між кінцями розставлених вели­кого і вказівного пальців. П’ядь (приблиз­но 18 см) складала четверть аршина, а одну шістнадцяту частину аршина нази­вали вершком (приблизно 4,4 см).

Дуже поширеною одиницею довжини був сажень. Уперше згадка про неї зуст­річається в XI столітті. З 1554 р. сажень дорівнює 3 аршинам (приблизно 2,13 м) і отримує назву царський сажень. Махо­вий сажень - розмах рук -приблизно 2,5 аршина. Косий сажень - відстань від ви­тягнутої вгору правої руки до стопи лівої ноги - 3,25 аршина.

Співвідношення стародавніх мір дов­жини: 1 верста = 1,067 км;

1 сажень = 3 аршини = 2,134 м;

1 аршин = 16 вершків = 0,711 м = 71,1 см;

1 вершок - 4,445 см (виявляється, що «від горшка два вершка» - це 9 см).

Найцікавіше те, що були міри «лінія» і «крапка»: 1 лінія = 10 крапок = 2,54 мм; 1 крапка = 0,254 мм.