Це державна компанія, і до вирішення проблем

тут підходять по-державному

Голова Хмельницької обласної ради Іван Васильович Гладуняк – людина для Нетішина не стороння. Він почесний громадянин цього міста, багаторічний голова міськради, керівник, що разом з Нетішиним зростав до ролі знаного державного мужа. У просторому кабінеті голови облради ми мали можливість вести спокійну бесіду на актуальні теми. Насамперед ми поцікавились наскільки комфортно було Івану Васильовичу працювати з компанією НАЕК “Енергоатом”, яка відзначатиме найближчим часом 10-річчя від часу заснування.

- Компанії 10 років, і весь цей час я безпосередньо контактував з цією потужною організацією. Беручи до уваги, що за фахом я енергетик, працював на ХАЕС, делегувався з станції у органи самоврядування, маю найкращі враження про її фахівців, керівництво. На посадах міського голови, заступника голови та голови облдержадміністрації, у теперішньому своєму стані голови облради я знаходив з боку НАЕК “Енергоатом” розуміння наявних проблем і вважаю зразковими нинішні ділові стосунки.

На моє щастя, керівництво компанії завжди до нас дослуховувалось. Хочу  звернути  увагу  на  те,  що це  державна  компанія,  а  тому  і  до вирішення  питань  тут  завждипід­ходили по-державницьки. Це стосується  розвитку  Нетішина,  розвитку соцкультпобуту 30-кІлометрової прилеглої  до Хмельницької АЕС території, допомоги в питаннях розвитку області.

- НАЕК “Енергоатом”, наскільки відомо, завершила фінансування соц­іальної програми, пов’язаної із введенням в дію 2-го енергоблока ХАЕС, перерахувавши у облбюджет заплановані кошти. Хотілося б знати, як обласна рада прозвітує про використані кош­ти.

- Ми вже подали офіційний звіт для ХАЕС про використання виділених на соціальний розвиток 30-км зони коштів. Хочу сказати, що виконання програми ще не завершено. Ми чекаємо на надход­ження додаткових 2,7 млн. грн. Відзначу, що завдяки цій програмі вдалось побудувати школи, дороги, га­зопроводи, покращити стан школи-інтернату в Ізяславі, відремонтували міст у цьому ж місті. Вирішили багато питань з медичного обслуговування населення цієї території.

Вдячний керівництву НАЕК “Енергоатом”, яке фак­тично виконало цю програму, і спільно з громадою області ми маємо з цього ко­ристь. Я сподіваюсь, що буде розроблено нову аналогічну програму. Жителі прилеглої до ХАЕС території повинні мати користь від діяльності атомної станції, розуміти необхідність її розміщення. Ми маємо пер­спективу будівництва 3-го та 4-го енер­гоблоків. Взаємодія між облрадою та ХАЕС має бути дуже корисною, адже, відповідно до чин­ного законодавства, будівництво нових енергетичних потужностей пе­редбачає моніторинг думки людей, що живуть у цій місцевості.

- Яке ставлення до цього питання обласної влади? Які пріоритети будуть визначенні і що буде покладено в основу визначення тих об’єктів, будівництво яких відбувати­меться за кошти НАЕК “Енергоатом”? Хоті­лося б, щоб при цьому не обминули славне місто Нетішин.

- Стосовно останнього, то одразу скажу, що це хибна точка зору, коли кажуть, що Нетішин не увійшов до 30-км зони в плані фінансування соціальних проектів. Місто мало фінансування, і у великих розм­ірах. Якщо взяти об’єкти, які буду­вались відповідно до титульного списку, то знайдемо низку споруд, що з’явились в Нетішині. Зокрема пологовий будинок. На його появу виділено величезну суму грошей, і він сьогодні є окрасою міста. Ми з НАЕК попередньо домовились, які об’єкти включати до титульного списку, а які до програми розвитку прилеглої території. Так зроблено для того, щоб більше коштів спрямувати на райони, які ніколи не фінансувались в рамках програми НАЕК по 30-км зоні - зокрема Ізяславський, Славутський, Білогірський райони, міста Шепетівка, Славута.

І нову програму ми готуватимемо аналогічно у двох варіантах: один варі­ант що стосується Нетішинської міської ради, інший - що стосується прилеглих до ХАЕС територій.

Розвиток соціальної сфери міста по­требує будівництва. Для цього необхід­но визначитись з пріоритетами органам місцевого самоврядування, яким надаються великі повно­важення щодо підписання спільного з ХАЕС договору. Наприклад, проблема водопостачання старої частини міста. Хочу сказати, що у цьо­му році з держбюджету виділено 500 тис. грн. для будівництва водоводу. Не­обхідно вже зараз міській раді і ХАЕС готувати про­позиції, що робити по Нетішину, які об­’єкти будувати. Зокрема існує проблема електропос­тачання старої частини міста, малоповерхової забудови тощо.

Що стосується 3-го енергоблока, то жодних перешкод чи зміни позиції обласної влади не буде.  Безу­мовно, є процедура підготовки до будів­ництва, буде референдум. І ХАЕС, і ми проведемо роз’ясню­вальну роботу серед населення. Думаю, результат опитування гро­мадської думки буде позитивним.

- Вважається, що найближчим часом в пар­ламенті слухатиметься питання по бу­дівництву 3-го блока на ХАЕС.

- Коли проводити парламентські слу­хання, визначає парламент. Головне, щоб було відповідне рішення уряду, всі необхідні документи, щоб було визначено реальні джерела фінансування будівництва. Тре­ба пройти усі ці процедури перед тим, як виносити питання на розгляд Верхов­ної Ради. Саме парламент приймає рішення про будівництво. Головне, мати кошти, адже, за попередніми роз­рахунками, необхідно близько 1,3 млрд. доларів на цю справу. Треба також визначитись із проект­ними інститутами, із виробниками облад­нання, прорахувати як реалізація нашої енергетичної програми узгоджується з аналогічними програмами інших країн, адже блоки сьо­годні будує Росія, Іран, Аргентина. А от підприємств, які виготовляють облад­нання для АЕС, перерахувати можна на пальцях однієї руки. Є ряд інших пи­тань. Лише після цього ми можемо гово­рити про реальні терміни будівництва блока. І чим швидше уряд та пар­ламент приймуть рішення про будівницт­во Х-3, тим швидше спеціалісти змо­жуть визначити вартість будівництва, схему його фінансування.

- Яка участь у цьому процесі облради? Чи може вона вплинути на його прискорення?

- На цьому етапі – ні. Все залежить від Кабміну, НАЕК “Енергоатом”. Це загальнонаціо­нальне питання. Ми можемо стверджувати одне - ХАЕС, облрада однозначно підтри­мують будівництво нових енергетичних потужностей. Будемо працювати через наших депутатів у Верховній Раді з метою підтримки даного питання.

- На порозі зима. Знаємо, в області є певні проблеми входження у зиму.

- Проблеми, як такої, у цьому плані не існує. Напередодні опалювального сезо­ну відповідні структури звернули увагу населення, керівників комунальних підприємств на не­обхідність підготовки до зими. Триває переговорний процес з НАК “Нафтогаз-України”. Радує те, що всі котельні готові до роботи. Питання розрахунків - це компетенція органів місцевого само­врядування. Те, що ми будемо з газом, теплом, - я переконаний. А якщо хтось хоче не платити і отримувати газ - такого не буде. Стосовно цін на енер­гоносії, то вони визначаються не в області. 

- Але в області є дуже небезпечна проблема – знаходження складів з ви­бухонебезпечними предметами, в тому числі і неподалік від ХАЕС...

- Ще коли я працював заступником голови облдержадміністарції, нам вдалося привернути увагу держави до проблеми вивозу не­безпечних реактивних снарядів з тери­торії Славутського району, зокрема Цвітохи. Хочу сказати, що вперше у 2006 році Міністерство оборони України повністю виконує взяті на себе зобов’язання по вивозу й утилізації боєприпасів. Ми зро­били серйозні висновки з тих подій, які відбулись раніше. Тому сьогодні, як такої, проблеми я не бачу.

- Є також екологічна проблема, і дякувати Богу, вона не пов’язана із діяльністю ХАЕС - сміттєзвалище, захаращеність міст...

- На рівні Хмельницького питання вирішується. Пройде кілька років, ми побудуємо сміттєспалювальний завод, і обласний центр стане прикладом для інших.

- Пройшов час, і чимало знаних підприємств Хмельниччини втратили свою славу. Але є такі, що відродились і сьогодні є флагмана­ми промисловості. Назвете такі?

- Мене втішає Славутський район. Тут стабільно працюють Славутський рубероїдний і солодовий заводи, “Будфарфор”, а також цук­ровий завод у Шепетівці. Відбуваються суттєві зміни у цьому плані в Ізяславі. На жаль, існує проблема кваліфікованих керівних кадрів - важко знайти фахівця, який би підняв підприємство і забезпечив його стабільну роботу.

- Іване Васильовичу, наскільки пол­ітичний Київ впливає на роботу багатопартійної Хмельницької обласної ради?

- Впливає, безумовно. Але сьогодні облрада, я б сказав, більше не політич­ний, а представницький орган. В раді представлені 6 політичних сил - БЮТ, “Наша Україна”, Партія регіонів, СП, Блок Литвина, УНП - блок Костенка-Плюща. Але, не дивлячись на це, на минулій сесії політичних рішень не було. Всі сили націлені на розвиток нашого краю. Якоїсь дек­ларативної, умовної опозиційності в облраді нема. Голосуємо за проекти рішень, які, здебільшого, мають економічний, а не політичний характер.

- Коли, на Вашу думку, будуть проголосовані зміни до Конституції в ча­стині розширення повноважень органів місцевого самоврядування?

- Це компетенція виключно Верховної Ради. Нас сьогодні мене більше цікавить бюджет на 2007 рік, виконання бюджету 2006-го, виконан­ня прийнятих програм, нормальне їх фінансування, а саме - розвиток малого підприємництва в об­ласті, питання зайнятості населення, молодих сімей тощо. Роботи більше, ніж достатньо, а тому перейматись питанням, коли буде прийнято назване рішення, немає коли. При цьому ми будемо готові до виконання змін, якщо їх приймуть.

- Іване Васильовичу, 30 вересня “Нетішинському віснику” 15 років. Ви причетні до на­родження газети…

- Вже 15? Час біжить. Що я можу ска­зати. Вкрай необхідний часопис. У ньому віддзеркалюється  життя міста. Я поважаю цю газету, одну з кращих на рівні рай­онів, міст обласного значення в області за рівнем підготовки матеріалів, за представ­ленням різних точок зору, за дизайном. Дай, Боже, щоб таких газет було більше.

Розмову вели

Віктор ГУСАРОВ, Ольга Мороз