Вхід

Це державна компанія, і до вирішення проблем тут підходять по-державному

  • Головна
  • Статті
  • Це державна компанія, і до вирішення проблем тут підходять по-державному

Це державна компанія, і до вирішення проблем

тут підходять по-державному

Голова Хмельницької обласної ради Іван Васильович Гладуняк – людина для Нетішина не стороння. Він почесний громадянин цього міста, багаторічний голова міськради, керівник, що разом з Нетішиним зростав до ролі знаного державного мужа. У просторому кабінеті голови облради ми мали можливість вести спокійну бесіду на актуальні теми. Насамперед ми поцікавились наскільки комфортно було Івану Васильовичу працювати з компанією НАЕК “Енергоатом”, яка відзначатиме найближчим часом 10-річчя від часу заснування.

- Компанії 10 років, і весь цей час я безпосередньо контактував з цією потужною організацією. Беручи до уваги, що за фахом я енергетик, працював на ХАЕС, делегувався з станції у органи самоврядування, маю найкращі враження про її фахівців, керівництво. На посадах міського голови, заступника голови та голови облдержадміністрації, у теперішньому своєму стані голови облради я знаходив з боку НАЕК “Енергоатом” розуміння наявних проблем і вважаю зразковими нинішні ділові стосунки.

На моє щастя, керівництво компанії завжди до нас дослуховувалось. Хочу  звернути  увагу  на  те,  що це  державна  компанія,  а  тому  і  до вирішення  питань  тут  завждипід­ходили по-державницьки. Це стосується  розвитку  Нетішина,  розвитку соцкультпобуту 30-кІлометрової прилеглої  до Хмельницької АЕС території, допомоги в питаннях розвитку області.

- НАЕК “Енергоатом”, наскільки відомо, завершила фінансування соц­іальної програми, пов’язаної із введенням в дію 2-го енергоблока ХАЕС, перерахувавши у облбюджет заплановані кошти. Хотілося б знати, як обласна рада прозвітує про використані кош­ти.

- Ми вже подали офіційний звіт для ХАЕС про використання виділених на соціальний розвиток 30-км зони коштів. Хочу сказати, що виконання програми ще не завершено. Ми чекаємо на надход­ження додаткових 2,7 млн. грн. Відзначу, що завдяки цій програмі вдалось побудувати школи, дороги, га­зопроводи, покращити стан школи-інтернату в Ізяславі, відремонтували міст у цьому ж місті. Вирішили багато питань з медичного обслуговування населення цієї території.

Вдячний керівництву НАЕК “Енергоатом”, яке фак­тично виконало цю програму, і спільно з громадою області ми маємо з цього ко­ристь. Я сподіваюсь, що буде розроблено нову аналогічну програму. Жителі прилеглої до ХАЕС території повинні мати користь від діяльності атомної станції, розуміти необхідність її розміщення. Ми маємо пер­спективу будівництва 3-го та 4-го енер­гоблоків. Взаємодія між облрадою та ХАЕС має бути дуже корисною, адже, відповідно до чин­ного законодавства, будівництво нових енергетичних потужностей пе­редбачає моніторинг думки людей, що живуть у цій місцевості.

- Яке ставлення до цього питання обласної влади? Які пріоритети будуть визначенні і що буде покладено в основу визначення тих об’єктів, будівництво яких відбувати­меться за кошти НАЕК “Енергоатом”? Хоті­лося б, щоб при цьому не обминули славне місто Нетішин.

- Стосовно останнього, то одразу скажу, що це хибна точка зору, коли кажуть, що Нетішин не увійшов до 30-км зони в плані фінансування соціальних проектів. Місто мало фінансування, і у великих розм­ірах. Якщо взяти об’єкти, які буду­вались відповідно до титульного списку, то знайдемо низку споруд, що з’явились в Нетішині. Зокрема пологовий будинок. На його появу виділено величезну суму грошей, і він сьогодні є окрасою міста. Ми з НАЕК попередньо домовились, які об’єкти включати до титульного списку, а які до програми розвитку прилеглої території. Так зроблено для того, щоб більше коштів спрямувати на райони, які ніколи не фінансувались в рамках програми НАЕК по 30-км зоні - зокрема Ізяславський, Славутський, Білогірський райони, міста Шепетівка, Славута.

І нову програму ми готуватимемо аналогічно у двох варіантах: один варі­ант що стосується Нетішинської міської ради, інший - що стосується прилеглих до ХАЕС територій.

Розвиток соціальної сфери міста по­требує будівництва. Для цього необхід­но визначитись з пріоритетами органам місцевого самоврядування, яким надаються великі повно­важення щодо підписання спільного з ХАЕС договору. Наприклад, проблема водопостачання старої частини міста. Хочу сказати, що у цьо­му році з держбюджету виділено 500 тис. грн. для будівництва водоводу. Не­обхідно вже зараз міській раді і ХАЕС готувати про­позиції, що робити по Нетішину, які об­’єкти будувати. Зокрема існує проблема електропос­тачання старої частини міста, малоповерхової забудови тощо.

Що стосується 3-го енергоблока, то жодних перешкод чи зміни позиції обласної влади не буде.  Безу­мовно, є процедура підготовки до будів­ництва, буде референдум. І ХАЕС, і ми проведемо роз’ясню­вальну роботу серед населення. Думаю, результат опитування гро­мадської думки буде позитивним.

- Вважається, що найближчим часом в пар­ламенті слухатиметься питання по бу­дівництву 3-го блока на ХАЕС.

- Коли проводити парламентські слу­хання, визначає парламент. Головне, щоб було відповідне рішення уряду, всі необхідні документи, щоб було визначено реальні джерела фінансування будівництва. Тре­ба пройти усі ці процедури перед тим, як виносити питання на розгляд Верхов­ної Ради. Саме парламент приймає рішення про будівництво. Головне, мати кошти, адже, за попередніми роз­рахунками, необхідно близько 1,3 млрд. доларів на цю справу. Треба також визначитись із проект­ними інститутами, із виробниками облад­нання, прорахувати як реалізація нашої енергетичної програми узгоджується з аналогічними програмами інших країн, адже блоки сьо­годні будує Росія, Іран, Аргентина. А от підприємств, які виготовляють облад­нання для АЕС, перерахувати можна на пальцях однієї руки. Є ряд інших пи­тань. Лише після цього ми можемо гово­рити про реальні терміни будівництва блока. І чим швидше уряд та пар­ламент приймуть рішення про будівницт­во Х-3, тим швидше спеціалісти змо­жуть визначити вартість будівництва, схему його фінансування.

- Яка участь у цьому процесі облради? Чи може вона вплинути на його прискорення?

- На цьому етапі – ні. Все залежить від Кабміну, НАЕК “Енергоатом”. Це загальнонаціо­нальне питання. Ми можемо стверджувати одне - ХАЕС, облрада однозначно підтри­мують будівництво нових енергетичних потужностей. Будемо працювати через наших депутатів у Верховній Раді з метою підтримки даного питання.

- На порозі зима. Знаємо, в області є певні проблеми входження у зиму.

- Проблеми, як такої, у цьому плані не існує. Напередодні опалювального сезо­ну відповідні структури звернули увагу населення, керівників комунальних підприємств на не­обхідність підготовки до зими. Триває переговорний процес з НАК “Нафтогаз-України”. Радує те, що всі котельні готові до роботи. Питання розрахунків - це компетенція органів місцевого само­врядування. Те, що ми будемо з газом, теплом, - я переконаний. А якщо хтось хоче не платити і отримувати газ - такого не буде. Стосовно цін на енер­гоносії, то вони визначаються не в області. 

- Але в області є дуже небезпечна проблема – знаходження складів з ви­бухонебезпечними предметами, в тому числі і неподалік від ХАЕС...

- Ще коли я працював заступником голови облдержадміністарції, нам вдалося привернути увагу держави до проблеми вивозу не­безпечних реактивних снарядів з тери­торії Славутського району, зокрема Цвітохи. Хочу сказати, що вперше у 2006 році Міністерство оборони України повністю виконує взяті на себе зобов’язання по вивозу й утилізації боєприпасів. Ми зро­били серйозні висновки з тих подій, які відбулись раніше. Тому сьогодні, як такої, проблеми я не бачу.

- Є також екологічна проблема, і дякувати Богу, вона не пов’язана із діяльністю ХАЕС - сміттєзвалище, захаращеність міст...

- На рівні Хмельницького питання вирішується. Пройде кілька років, ми побудуємо сміттєспалювальний завод, і обласний центр стане прикладом для інших.

- Пройшов час, і чимало знаних підприємств Хмельниччини втратили свою славу. Але є такі, що відродились і сьогодні є флагмана­ми промисловості. Назвете такі?

- Мене втішає Славутський район. Тут стабільно працюють Славутський рубероїдний і солодовий заводи, “Будфарфор”, а також цук­ровий завод у Шепетівці. Відбуваються суттєві зміни у цьому плані в Ізяславі. На жаль, існує проблема кваліфікованих керівних кадрів - важко знайти фахівця, який би підняв підприємство і забезпечив його стабільну роботу.

- Іване Васильовичу, наскільки пол­ітичний Київ впливає на роботу багатопартійної Хмельницької обласної ради?

- Впливає, безумовно. Але сьогодні облрада, я б сказав, більше не політич­ний, а представницький орган. В раді представлені 6 політичних сил - БЮТ, “Наша Україна”, Партія регіонів, СП, Блок Литвина, УНП - блок Костенка-Плюща. Але, не дивлячись на це, на минулій сесії політичних рішень не було. Всі сили націлені на розвиток нашого краю. Якоїсь дек­ларативної, умовної опозиційності в облраді нема. Голосуємо за проекти рішень, які, здебільшого, мають економічний, а не політичний характер.

- Коли, на Вашу думку, будуть проголосовані зміни до Конституції в ча­стині розширення повноважень органів місцевого самоврядування?

- Це компетенція виключно Верховної Ради. Нас сьогодні мене більше цікавить бюджет на 2007 рік, виконання бюджету 2006-го, виконан­ня прийнятих програм, нормальне їх фінансування, а саме - розвиток малого підприємництва в об­ласті, питання зайнятості населення, молодих сімей тощо. Роботи більше, ніж достатньо, а тому перейматись питанням, коли буде прийнято назване рішення, немає коли. При цьому ми будемо готові до виконання змін, якщо їх приймуть.

- Іване Васильовичу, 30 вересня “Нетішинському віснику” 15 років. Ви причетні до на­родження газети…

- Вже 15? Час біжить. Що я можу ска­зати. Вкрай необхідний часопис. У ньому віддзеркалюється  життя міста. Я поважаю цю газету, одну з кращих на рівні рай­онів, міст обласного значення в області за рівнем підготовки матеріалів, за представ­ленням різних точок зору, за дизайном. Дай, Боже, щоб таких газет було більше.

Розмову вели

Віктор ГУСАРОВ, Ольга Мороз


 

ВідмінитиДодати коментар


 

Всі публікації

Достойная полноценная еда всего за десять минут, ТЕПЕРЬ В УКРАИНЕ!!!