Щораз, коли начальник конструкторсько-технологічного відділу С.Д.Постніков прямує автошляхом до адміністративно-господарського корпусу ХАЕС, неодмінно поглядає на стелу „Хмельницька АЕС”, яка була встановлена з нагоди пуску другого енергоблока. Над втіленням цього проекту він працював разом із керівником конструкторської групи В.П.Жаковим, який нещодавно пішов на заслужений відпочинок. Взагалі Сергій Дмитрович важко порахувати успішні втілення оригінальних ідей за весь період роботи у атомній енергетиці. С.Д.Постніков любить повторювати, що здатність бачити техніку нестандартно все ж таки є, як мовиться, іскрою Божою. Давно підмічено, що серед сотні кваліфікованих інженерів знайдуться одиниці, що можуть запропонувати власне бачення технологічної проблеми, шляхи для її вирішення. Саме з таких людей складається колектив конструкторсько-тех­нологічного відділу ХАЕС. Він не надто чисельний -двадцять два фахівці, але без їх участі важко уявити стабільну роботу обладнання ХАЕС, проведення ремонтних кампаній, ліквідацію технологічних огріхів на агрегатах та пристроях.

Підрозділ складається з двох груп - конструкторської та техно­логіч­ної, їх діяльність регламентована цілою низ­кою функцій серед яких приоритетні розробка проектної, конструкторської, технологічної до­кументації. Це необхідно здійснювати при­наймні при виконанні ремонтних робіт, роз­робці конструкторської документації на виготовлення нестандартного обладнання, пристроїв для механізації і автоматизації по­тенційно небезпечних робіт. Конструктори беруть участь в аналізі причин виходу з ладу вузлів, дета­лей, елементів обладнання і трубопроводів, здійснюють авторський контроль за дотри­манням технічної дисципліни в підрозділах при виконанні ремонтних робіт на основі тех­нологічної документації. Перелік основних завдань і обов’язків досить широкий.

Конструкторсько-технологічний відділ має свою історію. Двадцять два років тому його очолив Віктор Олексійович Цурик. Через певний час вирішувати основні завдання підрозділу було доручено Леонтію Павловичу Подковенку. Протягом багатьох років у колективі трудяться чудові спеціалісти у сфері конструкторських розро­бок.

За період функціонування конструкторсь­ко-технологічного відділу модернізовано ряд технологічних процесів та обладнання. Спеціалісти підрозділу зай­мались розробкою  платформи  для  переве­зення імітаторів теплових збірок. Такі плат­форми проектує “Атоммаш”. Конструктори ХАЕС запропонували на базі стандартної платформи створити свою, що дало змогу вирішити проблему перевезення нестандар­тного обладнання. Ці платформи для власних потреб використовували працівники Южно-Української та Рівненської АЕС. За певний період експлуатації ХАЕС виникла потреба утилізації використаного масла. Для конструкторів було поставлене завдання розробити спеціальний пристрій, на що пішло декілька років. “Утилі­затор” пройшов спеціальні випробування, під час яких спалили більше 5 тонн перероблено­го масла. Згодом ХАЕС одержала ліцензію на промислову експлуатацію. Робочим про­ектом зацікавилася южно-українці.

До оригінальних розробок конструкторсь­ко-технологічного відділу належить кабіна для огляду та ремонту патрубкової зони реакто­ра. Вона важить майже 90 тонн і має спеці­альний захист та пристрої. Ця кабіна дає змогу персоналу працювати в умовах значної радіоактивності повну зміну.

Колектив конструкторів брав участь в роз­робці освітлення міського адмінбудинка та  Будинка культури, у реконструкції території біля адміністративно-побутового корпусу ХАЕС.

- У нашому відділу, - розповідає С.Д.Постніков, - працюють досвідчені та грамотні спеціа­лісти, які здатні вирішувати будь-які виробничі завдання. Але невблаганний час вносить свої корективи. Багатьом класним спеціалістам невдовзі випадає йти на заслужений відпочинок. Жоден вуз конструкторів не готує. Та й взагалі, чи можна навчити людину творчо і не  стандартно мислити? Ми зацікавлені у хороших кадрах, і раді молодому поповненню. Але ж конструкторами не народжуються...

Зараз працівники конструкторсько-технологічного відділу готуються до чергового планово-попереджувального ремонту на другому енергоблоці ХАЕС і беруть участь у заходах, що допомагають зменшити вплив молюска дрейсени на технологічне обладнання.

Олександр Шустерук

жовтень 2006