Колектив бухгалтерії ВП ХАЕС на даний  час працює над підготовкою складання річного фінансового звіту. З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та складання звітності здійснюється підготовка та проведення повної річної інвентаризації активів та зобов’язань. Адже на основі бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, який дає змогу оцінити минулі, теперішні та майбутні події, прийняти відповідні рішення щодо своєчасного виявлення недоліків та вжиття відповідних заходів з їх усунення або запобігання.

За словами головного бухгалтера  ХАЕС М.Р.Лєбєдєвої, котра була у вівторок співрозмовником журналістів станційних ЗМІ, професія бухгалтера вимагає постійного удосконалення кваліфікаційного рівня. Оскільки непрофесіоналізм може призвести до помилок, втрат, що в бухгалтерському обліку недопустимо. Більшість її колег мають багатолітній досвід. Зокрема, такими спеціалістами є провідний бухгалтер С.С.Уфімцева, бухгалтер ІІ к. Т.В.Паска, провідний бухгалтер Л.В.Рибаченко, бухгалтер ІІ к. А.О.Ви­слинська, бухгалтер І к. Л.А.Яськів, провідний бухгалтер В.В.Заяц, начальник матеріального відділу А.А.Мельничук, бухгалтер І к. Р.М.Підопригора, бухгалтер І к. Г.Г.Біндер, бухгалтер І к. Т.Д.Вітюк, провідний бухгалтер М.П.Маслянчук, бухгалтер І к. Н.М.Овсіюк, начальник розрахункового відділу з працівниками із заробітної плати С.Ф.Стасюк, бухгалтер І к. Н.Г.Семчук, бухгалтер І к. Н.М.Панасюк, провідний бухгалтер І.С.Боца, начальник відділу обліку собівартості і реалізації продукції М.П.Джичка, бухгалтер І к. Г.О.Оніщук, начальник відділу обліку необоротних активів Р.М.Шминдрук, старший касир З.В.Сарбєєва. Крім того в бухгалтерії працюють і молоді працівники, які не залишаються без професійної опіки.

Основними завданнями працівників бухгалтерії є відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій на підставі поданих первинних документів, здійснення в установленому порядку контролю за виконанням зобов’язань, наявністю та рухом майна, використання матеріальних та фінансових ресурсів, дотриманням порядку оформлення первинних документів, розрахунків та платіж­них зобов’язань.

У бухгалтерії ХАЕС є вісім відділів та груп , які здійснюють: облік внутрішніх розрахунків; узагальнення та надання інформації щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; зведення фінансової звітності та подання її до НАЕК “Енергоатом”; складання та подання до ДПІ та НАЕК “Енергоатом” податкової звітності; облік собівартості і реалізації продукції; облік розрахунків з підрядниками і замовниками; облік операцій щодо руху товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів; облік розрахунково-касових операцій; облік розрахунків з працівниками із заробітної плати.

Головний бухгалтер ХАЕС М.Р.Лєбєдєва націлює своїх колег на успішне виконання основних професійних обов’язків, а допомагають їй у цьому заступники Л.Р.Ткач, Н.І.Литвинюк,    С.О.Вихівська,  Н.Л.Пастушенко.

жовтень 2006