Якщо вдаватися до медичної термінології, то будь-який ремонт механізмів та обладнання можна вважати їх  “оздоровленням та реабілітацією”. Планово-попере­джувальні ремонти є постійним процесом на такому важливому стратегічному об’єкті, як ХАЕС. Згідно з нормативними документами щорічно ремонтна кампанія відбувається на наявних енергоблоках. За термінологією ремонти бувають середніми, а кожні чотири роки – капітальними. До їх проведення залучається майже весь персонал електростанції. Але левова частка робіт все ж таки припадає на ремонтні служби, які тісно співпрацюють із відділом підготовки та проведення ремонтів, якому у грудні виповнюється 20 років.

- Наш підрозділ, - розповідає начальник відділу планування та проведення ремонту І.С.Микитенко, - створено 31 грудня 1986 року згідно з Наказом №773, в якому зазначалось: “з метою поліпшення планування підготовки, організації проведення ремонтів і технічного обслуговування устаткування електростанції покласти на відділ планування та проведення ремонту наступні функції: наукова організація праці, технічний нагляд за експлуатацією виробничих будівель та споруд, технічний контроль за якістю ремонту устаткування, виготовлення вузлів і деталей та конструкторсько-технологічної документації”.

За два десятиліття наші функціональні обов’язки змінились і  розширились, подекуди суттєво. Збільшилась відповідальність за належну підготовку та проведення ремонтних кампаній, під час яких обладнання не тільки лагодиться, а й модернізується.

Основним напрямком діяльності   ВППР  є  забезпечення   підготовки,  планування,  супроводу  та    управління ремонтом устат­кування ВП ХАЕС в оптимальний термін при міні­мальних витратах для виконання планів з вироблення електричної і теплової енергії, забезпечення надійної, безпечної та економічної експлуатації устаткування, організація робіт з надання звітних документів у наглядові і регулюючі органи  для одержання дозволу на пуск енергоблоків після ППР.

Основне навантаження для виконання цієї функції лягає на плечі інженерів групи планування. 7 висококваліфікованих фахівців – інженерів з ремонту 1 категорії займаються збором даних, складанням і контролем виконання “Річного плану ремонту устаткування”, розробкою і контролем виконання графіків ремонту устаткування в період ППР і міжремонтний період, розробкою заходів і контролем їх виконання щодо скорочення термінів ремонту з метою підвищення КВВП енергоблоків. Визначення обсягів робіт для виконання підрядними організаціями, накази, розпорядження, листування з НАЕК “Енергоатом”, ДКЯРУ, підрядними організаціями з питань, що стосуються  ремонту, збір, обробка і надання звітних документів у наглядові і регулюючі органи  для одержання дозволу на пуск енергоблоків після ППР  – усе це входить в обов’язки групи планування, де працюють О.О.Лисенко. Н.М.Горлачук, Т.В.Чернікова, А.М.Грішанкова, І.О.Літвінчук, О.А.Оміновський, Ю.М.Яремчук.

Функції контролю та супроводу руху товарно-матері­альних цінностей у виробничому циклі станції по­кладені на групу матеріальних цінностей, яка займається забезпеченням методичного керівництва з розробки підрозділами ХАЕС норм витрат товарно-матеріальних цінностей на ремонтно-експлуатаційні потреби, їх перевіркою, організацією заявочної кампанії, перевіркою та узгодженням річних і місячних розрахунків нормативних витрат матеріалів, проведенням аналізу та підготовкою звітів з виконання графіка постачань. З цими функціями добре справляються провідний інженер О.М.Прокопенко, інженери М.О.Мельничук та  В.В.Смолій.

До планово-економічної діяльності ВППР відносяться: організація оперативного обліку запланованих і фактичних витрат на ремонт, перевірка  кошторисів і актів виконаних робіт, розробка зведеного кошторису на проведення ППР енергоблока та надання його в НАЕК “Енергоатом”, розробка пропозицій з формування  кошторису витрат на виробництво  по статті “ремонт” по підрозділах, по місяцях, по статтях витрат, організація проведення тендерної комісії з вибору постачальників послуг з   ремонту, збір поточної інформації  з проведених оплат постачань ТМЦ, послуг підрядних організацій,  її узагальнення й аналіз, робота з підрядними організаціями тощо. З усім цим справляється економіст відділу С.М.Ліневенко. Контроль за усією діяльністю працівників відділу здійснює начальник ВППР І.С.Микитенко та заступник начальника І.В.Грішанков.

Чимало обов’язків випадає на техніка відділу Р.П.Возніцьку.

 Нещодавно в колектив влилась “ свіжа кров” – молоді працівники Вікторія Смолій, Юрій Яремчук та Ігор Літвінчук. Останні двоє очолюють комісії з спортивної та соціально-економічної діяльності Організації молоді ХАЕС, цікавляться молодіжним рухом на станції та в Атомпрофспілці.

Зараз у працівників відділу напружений період. Вся увага спрямована на успішне проведення ре­монт­ної кампанії на другому енергоблоці.

- Черговий планово-попереджувальний ремонт, - продовжує розповідь І.С.Микитенко, - передбачає виконання планових типових робіт, що пов’язані з безпекою. Днями розпочнуться комплексні випробування першого каналу безпеки. Нашим відділом буде підготовлено комплексний акт прийняття його в експлуатацію. Також підготуємо пакет документів з ремонтних та реконструктивних робіт, які будуть направлені в інспекцію ДКЯРУ. Вся ремонтна кампанія  розрахована на 52 доби. Ми контролюємо графіки виконання робіт на всіх визначених напрямках проведення ремонтів. Переконані, що у встановлені  терміни ремонт буде завершений.

20 років поспіль працівники відділу планування та проведення ремонту  якісно і своєчасно здійснюють покладені на них функції. Тут працюють досвідчені, грамотні, висококваліфіковані спеціалісти, що неодноразово відзначались нагородами ВП ХАЕС та НАЕК “Енергоатом”.  За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України, високі показники в роботі  та з нагоди 20-річчя створення відділ удостоєний “Почесної грамоти НАЕК “Енерго­атом”.

Олександр Шустерук

грудень 2006