Минає 4 роки як до виконання обов’язків правовика у профспілковій організації ХАЕС приступив головний спеціаліст правової роботи ЦК Атомпрофспілки Василь Миколайович Кучинський.  Ми попросили підбити певний підсумок його діяльності за вказаний пері­од, адже робота правника непоказна, і, як правило, залишається „за кадром”.

- За час, що минув, здійснена чимала робота щодо контролю за додержанням законодавства про працю та захисту трудових прав членів профспілки ХАЕС, медичної установи м. Нетішин, колишнього професійного училища №23 (тепер ліцей),  ВАТ „Атомремонту”  та інших  організацій, які перебували на той час в складі Атомпрофспілки.

За чотири роки надано усних консультацій з правових питань більш як 1450 працівникам, складено 122 позовних заяви та  скарги, направлено 12 подань на ім’я генерального директора ВП ХАЕС про усунення порушень чинного законодавства (трудового, податкового, житлового, пенсійного тощо), взято участь у 132 засіданнях суду першої та апеляційної інстанції, проведено більш як 190 перевірок  дотримання законодавства про працю.

- Треба розуміти, що за сухими цифрами звіту долі окремих людей і подекуди колективу. Що найважливішим  було у вашій діяльності за цей час?

- Найактуальнішим та резонансним, на мій погляд, був підготовлений в кінці 2003 року проект звернення профкому ВП ХАЕС до Міністра палива та енергетики України з приводу поспішного та безпідставного з юридичної та морально-психологічної точки зору проведення реструктуризації ремонтної служби підприємства. Звернення було прийняте на позачерговій профспілковій конференції, в результаті чого процес реструктуризації загальмувався. Вдалось вирішити деякі питання соціального захисту працюючих у цих службах. Згодом за ініціативою профкому ВП ХАЕС питання реструктуризації розглядалось на Пленумі ЦК Атомпрофспілки.

18 червня 2004 р. мною ініційовано і проведено зустріч за участю профактиву ЦТПК з питань вивільнення працівників (300 осіб) у зв’язку з передачею об’єктів, що вони обслуговують, у комунальну власність. Було звернуто увагу представників адмі­ністрації на невідповідність повідомлення про наступне вивільнення працівників вимогам і нормам трудового законодавства. Вивільнення працівників було призупинено. В результаті активної позиції профкому ВП ХАЕС вивільнення працівників не відбулося, а створено нову структуру у складі  ВП ХАЕС - „комунальне господарство”.

В 2004 році  перевірено колективне звернення працівників ЗВВО щодо незаконного позбавлення колективу охорони премії за досягнення виробничих показників. Підготовлено відповідне подання на ім’я генерального директора ВП ХАЕС, яке розглянуто і вимоги працівників були задоволені.

Правова служба сприяла законному вирішенню  питань, пов’язаних з передачею зовнішніх електричних мереж до комунальної власності (створення МЕМ). 5 травня 2004 р. після зборів трудового колективу електроцеху було складено колективне звернення до адміністрації ВП ХАЕС щодо вирішення конкретних питань соціального захисту працюючих під час і після проведення скорочення.

- Це насправді резонансні питання, які для усього складу профкому та колективу ХАЕС були на слуху і, як мовиться, відклались у серці. Дуже важливо, що профком не «кидався на амбразуру», а озброївся з допомогою правової служби вагомими аргументами і своїм соціальним партнерам запропонував логічні обдумані кроки у вирішені конфлікту. Але під час засідань профкому доводиться вислуховувати ваші аргументи і з приводу «рядових» справ на кшталт отримання членом профспілки тих чи інших пільг, вирішення трудових спорів.

- Це серйозний пласт роботи, адже конкретне втручання в буденні справи не має такого розголосу, проте надає громадянину впевненості, дозволяє досягти справедливості у вирішенні його конкретної проблеми.

В листопаді  2004 р. вивчалось питання про надання статусу молодого спеціаліста окремим праців­никам, які на замовлення  адмі­ністрації ХАЕС закінчили вищі учбові заклади та були направлені на роботу на це ж підприємство. Підготовлено юридичні висновки стосовно двох молодих спеці­алістів, яким такий статус не надавався. Після внесення відповідного подання спір вирішився на користь молодих спеці­алістів.

За дорученням  Голови Атомпрофспілки мною було перевірено звернення водія автомобіля швидкої медичної допомоги Тихоренка щодо покращення його житлово-побутових умов. Звернення визнано обґрунтованим і 25 травня 2005 р. сім’я Тихоренка отримала ордер на вселення в додаткову кімнату, що розміщена поряд у цьому гуртожитку. Проблема знайшла порозуміння і з боку адміністрації ВП ХАЕС.

У липні 2005 р. було задоволено позов Н.П. Коротової до місцевої лікарні і суд стягнув на її користь більше 2-х тисяч грн. недоотриманої заробітної плати за період перебування у відрядженні та вартість путівки на курси підвищення кваліфікації, а це 500 грн. Судове рішення було виконано тільки в грудні 2005 р., оскільки рішення оскаржувалось, хоча для цього не було підстав. Характ­ерним у справі було те, що спір мав місце у період реорганізації установи.

У квітні 2006 р. надав правову допомогу і склав позовну заяву пенсіонеру ХАЕС Бартенєву про включення   до пільгового стажу роботи двох років, які раніше не були включені. Судове рішення  на користь пенсіонера і пенсія буде перерахована в бік збільшення.­

У кінці 2005 р. та на початку 2006 р. брав участь у справі за позовом працівника станції П.М.Ваника до  продавця про захист прав споживача, який придбав неякісний автомобіль. Рішенням суду позов було задоволено: автомашину повернуто продавцю, а  Ванику - відшкодовано нову вартість автомобіля, витрати на його реєстрацію та  стягнуто моральну шкоду у сумі 3 тис. грн..

12 грудня 2006 р. склав і надрукував позовну заяву працівнику ХАЕС Якиміву А.М. про захист прав споживача та відшкодування моральної шкоди, у зв’язку з придбанням неякісної відеокамери, вартістю 3238 грн. Позов передано до суду. Розгляд справи взято під контроль, в разі необхідності  правовик буде брати участь у розгляді цієї справи.

Надав правову допомогу і підготував звернення до президента ДП НАЕК „Енергоатом” для працівника АПК с. Цвітоха Л.Столяр в одержанні заборгованої суми доплати на дитину згідно з Колективним договором, яка безпідставно не виплачувалась їй більше                6-ти місяців.

12 грудня 2005 р. взяв участь у засіданні профкому, на якому розглядалась заява  начальника зміни електроцеху Оксюти В.В. про перегляд рішення про надання матеріальної допомоги на дітей напівсиріт, які знаходяться на його утриманні, так як виплата такої допомоги здійснювалась з 30.10.2006 р., а не з  квітня 2006 р., тобто, не з часу набрання чинності відповідного положення, а з часу подачі заяви. Профком заслухав пояснення заявника, висновок правовика профспілки, вивчив інші матеріали і прийняв рішення про необхідність перегляду попереднього рішення і виплати такої допомоги з дня набрання чинності відповідного положення, оскільки заявник не був своєчасно ознайомлений з таким положенням з вини керівників підрозділу.

 Приклади можна продовжувати. Правова служба профкому ХАЕС надає юридичні послуги, втручається у справи на правах адвоката і таке інше.

- Знаю, що ви займаєтесь юридичними перевір­ками, ведете роз’яснювальну правову роботу, проводите навчання для певних категорій громадян.

- Це також невід’ємна частина діяльності правовика. І є чимало прикладів такої діяльності. Зокрема в січні  2004 р. правова служба ХАЕС взяла активну участь у роз’ясненні положень проекту Трудового кодексу у складі бригади правовиків ЦК Атомпрофспілки шляхом зустрічей з трудовими колективами цехів підприємства.

З 1 березня 2005 р. розпочалась активна співпраця з активістами Спілки молоді у питаннях правового навчання молодих працівників підприємства. Узго­джено відповідний план роботи з роз’яснення поточного законодавства. Періодично проводяться такі зустрічі у Палаці культури м. Нетішин.

З 28 лютого по 4 березня 2006 р. виїздив до м. Кам”янець-Подільського, де проводив навчання профактиву Національного природного парку „Подільські товтри” за програмою „Українські профспілки як партнери в соціальному діалозі”. Прочитав лекцію з оплати праці.

15 та 23 листопада 2006 р. (всього шість годин) згідно з наказом генерального директора ВП ХАЕС             був залучений до навчання керівників середньої             ланки управління підприємства з практики застосування КЗпП України і провів  лекції з таких тем: Трудова дисципліна. Порушення трудової дисципліни. Види стягнень і порядок їх застосування. Гарантії                      та компенсації. Пільги для різних категорій працівників. Колект­ивний договір. Трудовий колектив, участь працівників у професійних спілках. Трудові спори.

У навчанні взяло участь понад 120 керівників. Лекції супроводжувались практичними прикладами.

Залучався до проведення перевірок та надання практичної допомоги у захисті прав та законних інтересів членам профспілки. Зокрема в лютому 2004 р. у складі бригади ЦК  здійснив перевірку підприємств „Цирконій” та Заводу кольорових металів, що у м.Дніпродзержинську. В листопаді цього ж року залучався до перевірки з питань охорони праці на РАЕС. У травні  2005 р. взяв участь у підготовці матеріалів до чергового Пленуму ЦК Атомпрофспілки і перебував з цією метою на підприємствах м. Дніпродзержинська.

З 14 по 18 травня 2006 р. був задіяний до перевірки підприємства „Чорнобильсервіс” з питань дотримання трудового законодавства. Складено довідку і з результатами перевірки  були ознайомлені  генеральний директор підприємства, голова профкому та начальник відділу кадрів.

Протягом  звітного періоду  виступив більше 10 разів  в газеті „Перспектива” з правової тематики.

Щопонеділка беру участь у засіданнях житлово-побутової комісії підприємства, щовівторка – у засіданнях профкому та щосереди – у зібранні профактиву ВП ХАЕС.

Сподіваюсь, що мій правовий внесок у справу є корисним для колективу.

Бесіду вів Віктор Гусаров

січень 2007