На сьогодні Компанія виробляє половину електроенергії країни і від результатів нашої роботи багато в чому залежить вітчизняна економіка. Також від цього залежить благополуччя наших сімей і життя наших міст, адже саме «Енергоатом» робить вирішальний внесок у розвиток регіонів розташування атомних електростанцій.

Підбиваючи підсумки діяльності за кілька останніх місяців, хочу відзначити, що  визначені керівництвом Компанії головні пріоритети, а саме - підвищення безпеки  і вирішення соціальних проблем, знайшли розуміння і позитивний відгук у колективах.

За відносно короткий період Компанії вдалося:

- організувати належне виконання комплексної програми модернізації енергоблоків, що, у відповідності з рекомендаціями МАГАТЕ,­ включає заміну обладнання, яке вичерпало експлуатаційний ресурс, заміну протипожежного обладнання, вдосконалення системи аварійного реагування,  підвищення надійності та ефективності роботи АЕС;

- налагодити реалізацію заходів відповідно до Концепції підвищення безпеки з метою доведення проектних характеристик українських енергоблоків до міжнародних стандартів, що дістало схвальну оцінку Держкомітету ядерного регулювання;

- прискорити процес підготовки до здійс­нення масштабної програми продовження терміну експлуатації діючих потужностей, виконан­ня якої  принесе значну економічну вигоду атомній електроенергетиці і державі в цілому;

- впровадити систему суворої звітності та жорсткого контролю за цільовим використанням  коштів;

- забезпечити вигідні для компанії умови отримання фінансових ресурсів завдяки досягну­тій домовленості з консорціумом банків про нижчі, ніж раніше, кредитні ставки;

- реорганізувати систему постачання обладнання для АЕС шляхом ліквідації підґрунтя для зловживань, зокрема, непрозорих схем проведення тендерів на його закупівлю;

- налагодити відносини з підрядними орга­нізаціями на засадах пріоритетності інтересів Компанії, відповідальності підрядників та їхньої участі в реалізації соціальних програм Компанії;

- ініціювати необхідність повернення коштів передбаченого чинним законодавством фінансо­вого резерву на зняття з експлуатації блоків АЕС, витрачених у 2005-2006 роках на бюджетні потреби держави;

- визначити обов’язковою умовою реалізації проекту спорудження цент­ралізованого сховища відпрацьованого ядерного палива  РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС проведення незалежної міжнародної експертизи проекту з метою  запобігання можливим ризикам щодо негативного впливу цього ядерного об’єкта на навколишнє природне середовище та долю прийдешніх поколінь.

Сьогодні можна відверто говорити і про позитивні зрушення у  соціальній сфері.

На спільному засіданні Колегії НАЕК і профспілкового комітету, яке відбулося 1 лютого, було відзначено, що Компанії вперше вдалося забезпечити виконання у 2006 році всіх основних пунктів Колективного договору між адміні­страцією, профспілками і трудовим колективом. Ідеться, насамперед, про вчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати, проведення відповідно до чинного законодавства індексації доходів, недопущення зниження доходної частини жодного працівника.

Також  уперше за час існування компанії  ми домоглися включення окремою статтею коштів на соціальний розвиток НАЕК «Енергоатом» в обсягах, необхідних для реалізації соціальної програми Компанії. За статтею «Соціальний розвиток» кошторису витрат Компанії включено 206 млн.грн.  Це надійна основа для виконання запланованих на поточний рік соціальних програм. 

Вам відомо, що Компанія виділила вдвічі більше, ніж торік,  коштів на будівництво житла для атомників. Кошти є, тендери відбулися і роботи розпочато.

Завдяки здійсненню поетапного реформування системи оплати праці у 2006 році на 25% зросла заробітна плата і ми сподіваємося зберегти  темпи її зростання  у 2007 році.

Зараз у Компанії йде розробка комплексної системи преміювання персоналу і розглядається можливість реорганізації системи виділення коштів на оздоровлення.

 

 

Ми хочемо максимально врахувати засади соціальної справедливості і надати працівнику компанії право вибору у використанні цих коштів – скористатися путівкою чи отримати гроші на оздоровлення на руки.

Не залишаються поза увагою і наші пенсіонери. Станом на 1 бере­зня 4 620 непрацюючих пенсіоне­рів – колишніх працівників Компанії - одержують щомісячну доплату до державної пенсії. Загальна сума щомісячної доплати і одноразові виплати лише з початку нинішнього року склали майже 5,5 млн. грн.

Компанією виконано ряд конкретних заходів з підвищення якості медичного обслуговування працівників АЕС та членів їх сімей шляхом надання матеріальної допомоги медичним установам міст-супутників. Ця робота буде продовжуватися й надалі.

Розуміючи, що Компанії власних коштів для вирішення всього комплексу соціальних питань не вистачить, ми започаткували розробку програми соціального розвитку на найближчий 5-річний пері­од, яку планується інтегрувати в діючі державні цільові програми Міністерства охорони здоров’я, Міносвіти, Мінсоцполітики, Державного центру зайнятості. Зараз Міністерство праці та соціальної політики за домовленістю з «Енергоатомом» здійснює розгляд техніч­ного завдання для створення цієї програми, яка покликана охопити всі сфери життя колективу та забезпечити планування позитивної динаміки соціальних процесів.

Сьогодні перед нами стоїть завдання посилити співпрацю з органами місцевого самоврядування у розвитку інженерної інфраструктури міст-супутників. Зауважу, що ми будемо спрямовувати кошти на забезп­ечення реальних потреб мешканців, категорично відмовившись від практики спорудження помпезних об’єктів для задоволення амбіцій тих чи інших вищих посадових осіб.

До речі, вчора у податковій адмі­ністрації відбулася нарада, і хочу вас проінформувати, що ми будемо готуватися до переходу на режим фінансування з урахуванням особливих аспектів регіональної полі­тики та зон спостереження.

 У близькій перспективі ми маємо подбати про створення якісних робочих місць для жінок - дружин персоналу АЕС, активізувати роботу з молоддю, вдосконалити систему надання допомоги дітям атомників у одержанні вищої освіти та сприяння працівникам НАЕК в одержанні другої вищої освіти коштом компанії, посилити увагу за належним утриманням та ефективним функціонуванням закладів культури, спортивних споруд та інших об’єктів соціальної сфери, які належать Компанії.

Керівництво Компанії припинило хибну практику минулих років щодо передачі об’єктів соціальної сфери. Ми не прибічники скорочення кількості соціальних об’єктів, якими користуються наші співробіт­ники та члени  їх сімей.

 Особлива увага  до соціальних питань зумовлена необхідністю наповнення реальним змістом  поняття  «культура безпеки», що передбачає створення таких виробничих і побутових умов, за яких би персонал станцій почувався якомога комфортніше і був максимально зосередженим на виконанні завдань з надійної та безпечної експлуатації АЕС.

Переконаний, що здійснювати контроль за використанням коштів на соціальний розвиток – це обов’язок профспілок. І про це, до речі, прямо говориться у Колективному договорі. Однак, часом складається враження, що профспілки на місцях відсторонюються від цього, намагаючись зайняти позицію  спосте­рігача. Більш активною хочетьс­я бачити і роль трудових колекти­вів у питаннях, які турбують наших людей та їх сім’ї.

А тепер про останні події, що стосуються Компанії.

Вчора  державну реєстрацію отримав державний концерн «Укр­атомпром», створений згідно з  постановою Кабінету Міністрів №456 від 14 березня 2007 року. 

Генеральним директором концерну призначено президента НАЕК «Енергоатом».

Головним завданням концерну є забезпечення розвитку вітчизняного атомно-промислового комплексу згідно з Енергетичною стратегією України. «Укратомпром» об’єднає потенціал Національної атомної енергогенеруючої компанії, урановидобувної галузі, підпри­ємств атомного машинобудування та профільних науково-дослідних установ.

Виконання цих масштабних завда­нь дозволить зменшити залежність вітчизняних АЕС від зарубіжних постачальників ядерного палива і сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України. Створення концерну відкриє шлях до поглиблення міжнародної кооперації та залучення значних інвестицій у розвиток ядерної галузі, зміцнить позиції української атомної електроенергетики на європейському енергетичному ринку.

Знаю, що в колективах є певне занепокоєння з приводу майбутніх реорганізацій. Хочу вас запевнити, що створення такого потужного об’єд­нання піде на користь усім атомникам,   буде  максимально враховано інтереси трудових колективів, збережено і розширено систему соціальних пільг та гарантій. Нам поспішність у цьому процесі не потрібна. Нам потрібно все зробити правильно, згідно з чинним законодавством та врахуванням міжнародної практики.

Ще однією вимогою часу є корпоратизація НАЕК «Енергоатом». Керівництво Компанії виступає за максимально прозорий процес корпоратизації за участі іноземних експертів та з врахуванням думки трудових колективів.

Взагалі, процес реорганізації  насамперед буде стосуватися концерн­у «Укратомпром».

Переконаний, що ми знайдемо загальноприйнятні рішення, які будуть на користь і державі, і трудовим колективам.

березень 2007