Методика, яка дозволяє дитині по-новому усвідомити навчальний матеріал, скорочує час на його засвоєння, дає можливість дитині висловити власну думку, почути думку товаришів, поміркувати над висловленими думками і прийти до єдиної вірної (стосовно поставленого питання) думки. Так із захопленням відгукується про розвивальне навчання вчителька початкових класів зош №4 Тетяна Володимирівна Бульбах. Майже 5 років займається вона новою методикою і це дає позитивні результати в її роботі. Особливо їй вдається ефективне використання схем на різних етапах уроку та створення ситуацій інтелектуального розвитку. Її вихованці протягом двох років зайняли в міських олімпіадах призові місця: з української мови – Світлана Рабченюк (III місце), з математики – Максим Швед (I та ІІІ місце).

Розвивальне навчання - це система, що забезпечує повноцінне засвоєння знань, робить учня суб’єктом навчального процесу, зацікавленого в навчанні і самовдосконаленні, сприяє формуванню логічного мислення - каже вчителька молодших класів Світлана Вікторівна Квітка. Працюючи з дітьми, вона відзначає зміну ставлення до навчального процесу учнів, бачить учнів в якості співавторів, першовідкривачів. Вона створила навчально-практичний посібник  з математики, сформувала у дітей уміння  розв’язувати  текстові  задачі. Її учні брали участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру».                                                                                                                                      

Подобається працювати за методикою розвивального навчання і вчителям молодших класів Надії Іванівні Алєксєєвій та Людмилі Володимирівні Бродюк. Так, вихованець Надії Іванівни Алєксєєвої Захар Хвещук посів третє місце на міській олімпіаді з математики, а Олександр Головко відзначений грамотою за написання наукової роботи «Моє місто Нетішин».

Завдяки розвивальному навчанню Людмила Володимирівна Бродюк має гарний результат успішності - 74% високого і достатнього рівня. Її вихованці - Аліна Гичун зайняла І місце в міському конкурсі знавців української мови, а Анастасія Андрєєва II місце в міській олімпіаді з української мови. Аліна Даховник взяла участь у написанні наукової роботи «Медоносні бджоли» і була відзначена грамотою.

З 2003 року за системою розвивального навчання працює Ірина Юріївна Юрків, яка ставить за мету навчити дитину самостійності, користуючись правилом: знаєш сам - допоможи іншому. Радіє Ірина Юріївна, що кожен з її вихованців вміє відстоювати власну думку, дискутувати і шукати компроміс. А найголовніше, що в дітях присутня наявність внутрішньої свободи, відповідальність за результат. Учні її класу Вікторія Мельничук і Роман Дмиш були переможцями міського етапу «Конкурсу читців творів Т.Г.Шевченка», а Вадим Петренко посів друге місце у «Конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика»

Спразі мислити по-новому сприяє саме розвивальне навчання в школі – каже вчителька початкових класів Олена Миколаївна Попрожук. Учні Олени Миколаївни брали участь у Всеукраїнських конкурсах з природознавства «Колосок» та математики «Кенгуру». Клас вивчає «Сходинки до комп’ютера». Діти вчаться працювати в графічному редакторі. Було проведено чудовий відкритий урок для вчителів молодших класів міста на тему: «Робота з клавіатурним тренажером».

Хороших результатів за розвивальним навчанням досягає вчителька молодших класів Жанна Володимирівна Філінюк. Кредом її виховної роботи є слова Г.Сковороди: «Любов починається з любові. Якщо я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю». Роботу з учнями Ж.В.Філінюк спрямовує на виховання поваги до рідної землі, батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей, дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

Справжнім педагогом-новатором в початковій ланці школи є завідуюча кафедрою вчителів молодших класів Світлана Миколаївна Личик. Вона сама зрозуміла, що розвивальне навчання змінило її мислення, світобачення, змінились деякі життєві пріоритети, самооцінка. Оскільки і її син навчається в розвивальному класі, вона дуже задоволена його успіхами, вмінням мислити, спілкуватись. Хорошої думки про розвивальне навчання і батьки, діти яких саме за цією системою вчаться в початковій ланці навчання.

Вадим Тарикін, син якого вчився в розвивальному  класі,  відзначив: «Можна стверджувати, що  програма розвивального навчання розкриває в дітях творчий підхід в засвоєнні нових знань, вчить логічно мислити, аналізувати, графічно  або знаково моделювати свої думки у вигляді схем, формул, що актуально в нинішній  час  розвитку  науки та техніки. В молодших класах розвивається пізнавальний інтерес  до  навчання, формується потреба в здобутті  нових  знань,  вмінь. Діти активно залучаються до  самостійної пошукової діяльності, вчаться  критично  аналізувати  та  оцінювати свої роботи».

Майже 5 років вчителі початкових класів школи впроваджують розвивальне навчання. Схвально про їх роботу відгукується директор школи Галина Семенівна Омельчук: «До переваг розвивального навчання, - стверджує вона, - слід віднести вміння дітей самостійно думати, формулювати і сміливо висловлювати думки, не боячись, що вони можуть виявитися невірними. На уроках мови, наприклад, учні маючи сумнів стосовно написання того чи іншого слова просто роблять пропуски в тексті, не соромлячись цього. А вже потім разом з вчителем аналізують і шукають вихід з ситуації. Дозвіл відповідати удвох вчить толерантності, взаємодопомоги, поваги, культурі спілкування. Діти не закомплексовані, це творчо думаючі особистості. На уроках не спостерігається пасивності, а елемент змагання присутній в ході пошуку істини, не робить групи конкурентами. Вони - однодумці. У школі і поза нею діти товаришують між собою, в тому числі з ровесниками з «традиційних класів, не проявляючи при цьому будь-якої зверхньості».

Ми впевнені, - каже заступник директора школи Галина Вікторівна Годунова, - що розвивальне навчання створює реальні умови для того, щоб з кожного учня виховати людину, здатну самостійно ставити перед собою ті чи інші завдання і знаходити оптимальні способи їх розв’язання; людину, яка має потребу в удосконаленні, людину, здатну робити свідомий та відповідальний вибір свого життєвого шляху, мати самостійне творче мислення».

Система розвивального навчання - система державна, за нею майбутнє.

Петро Шелепало

квітень 2007