Щоб стати  спеціалістом, потрібно   насамперед   отримати   грунтовні  знання.  А тоді  -постійне набуття досвіду. Ці складові досягнення професійного успіху широко застосовуються на ХАЕС. Показовим  є  те,  що  оперативний персонал станції не задовольняється одним лише опануванням навчально-методичних  програм, а  прагне по­­стій­ного  вдосконалення. Саме це спонукало  працівників  зміни  «Б»  ХАЕС вивчити досвід роботи своїх колег на РАЕС.

Візит оперативного персоналу розпочався із вхідного інструктажу з техніки безпеки, в якому основний акцент було зроблено на правильному застосуванні захисних касок – у машзалах їх одягати обов’язково, а на блочних щитах управління заборонено. Було також відзначено, що на  маршрутах  проходження існують обмежувальні лінії, за які переступати не рекомендується.

Перед  відвідинами енерго­блоків наші оперативники позна­йомились з історією РАЕС і міста Кузнецовська.

Долі  ХАЕС  і  РАЕС  схожі.  Рі­шення  про  їх  будівництво було прийняте урядом Радянського Союзу  ще  у  сімдесятих  роках  минулого століття.

Енергоблоки  РАЕС  будува­лись із притаманним для тих років ен­тузіазмом. Традиційно в урочистій  обстановці закладались  перші   куби   бетону,  святкувались здачі  ви­роб­ничо-господар­ських об’єктів. Серед по­ліського пралісу  перший  енерго­блок  запрацював 1980 року. А через рік відбувся пуск  другого. Енергосистема поповнилась електро­енергією від третього у 1986 році. Тоді Кузнецовські атомники передали естафету для колег із Нетішина.

Зараз на РАЕС експлуатується чотири енерго­блока, два з яких належать до типу  ВВЕР-440,   а   решта  –   ВВЕР-1000. 2004 рік став па­м’ятним для нетішинських та кузнецовських енергетиків, бо вдалося для потреб нашої держави подарувати два енерго­блоки - «мільйонники», технічне оснащення яких відповідає суворим міжнародним вимогам.

Візит оперативного персоналу на РАЕС якраз співпав із ремонтними кампаніями на першому та другому енерго-блоках цієї станції. І це внесло певні корективи у маршрут озна­йомлення з експлуатацією основаного обладнання. За нетішинською делегацією були закріплені спеціалісти, які познайомили із особливостями роботи обладнання  турбінних відділень, на ділянках, що закріплені за оперативним персоналом електроцеху, реакторного цеху, цеху теплових вимірювань та автоматики. Оперативники  з  ХАЕС мали змогу поспілкуватись із колегами безпосередньо на робочих місцях працівників  блочних  щитів управ­ління. На численні запитання  наших  енергетиків дали аргументовані відповіді начальник зміни станції  РАЕС  В’ячеслав   Стоянов, заступник головного інженера  з  експлуатації третього та четвертого енергоблоків Павло Павлишин.

Суттєвою відмінністю експлуатації РАЕС від ХАЕС є те, що тут для охолодження реакторної установки  використовується  не ставок-охолоджувач, а великі градирні. Вони стали своєрідною візітівкою  рівненських  атомників. З особливостями  їх  експлуатації  були  озна­йомлені й гості.

У навчально-тренувальному центрі  його  інженери розповіли про основні напрямки підготовки оперативного персоналу на двох повномасштабних тренажерах.

Після відвідин проммайданчика електростанції випала нагода поспілкуватись із представниками нетішинської делегації.

-Як виникла ідея провести обмін досвідом роботи між оперативним персоналом електро­станцій? - запитую у начальника зміни реакторного цеху ХАЕС Олександра Білаша.

 Задум народився давно. Але не було можливості його реалізувати. Все змінилося після того, як у профкомі нашої електростанції утворилась комісія по роботі з оперативним персоналом. Попередньо ми поспілкувались із колегами на РАЕС, вони також посприяли орга­нізації візиту оперативного персоналу. Вважаю,   що це ще зарано класифікувати, як обмін досвідом, бо за браком часу ми не мали можливості ретельніше познайомитись з роботою оперативників. Доречним було б, щоб  наш  оперативний персонал заступив на їхню зміну і простежив усі цикли – від  прийому  до   здавання.  Такий  варіант  ми ще  будемо  обгово­рювати.

- Це буде співпраця тільки з РАЕС?

- Комісія  по  роботі з оперативним персоналом проф­кому планує організувати поїздки на всі українські АЕС. Бажано, щоб у них взяв участь оперативний персонал всіх змін нашої електростанції. Велике зацікавлення  у  таких   акціях і культурно масової комісії профкому, роботу якої очолює   Олена  Романова.  Вона, до речі,  також  сприяла  нашим  відвідинам РАЕС.

На ряд позитивних моментів в організації роботи оперативного персоналу  сусідньої  електростанції звернув  увагу  начальник  зміни першого    енергоблока    ХАЕС     Анатолій Новак.

На  завершення  візиту  нетішин­ські атомники відвідали інформа­ційний центр відділу роботи з громадськістю та ЗМІ. Цей заклад більше  нагадує  краєзнавчий  музей. Тут  зібрано  багато   документів, у  яких  відображено  історію РАЕС та  Кузнецовська.  А  за допомогою макетів енергоблоків  можна озна­йомити  із  специфікою  роботи  електростанції навіть найвибагливішу екскурсію. В експозиціях є й своя родзинка – відтворений   інтер’єр  класичної  поліської оселі, де представлено  старі  гончарні вироби,  домоткані килими, рушники. Про колишнє  село Вараш тут пам’ятають.

РАЕС чекає наступних візитів.

Олександр  Шустерук 

вересень 2007