Для виробництва електроенергії  потрібні зусилля фахівців багатьох напрямків, у тому числі й з питань охорони праці. Ці функції на ХАЕС покладено на профільний від­діл, у штаті якого чотирнадцять працівників. За словами начальника­ відділу охорони праці Ю.І. Головачова, основним завданням підрозділу є реалізація конституційних прав громадян на охорону їх життя та здоров’я у процесі трудової діяльності, а також державної політики у сфері охорони праці. Це вимагає постійного вдосконалення системи управління, створення безпечних умов роботи для всього персоналу.

На нашому підприємстві до охорони праці особливе ставлення, тут виробництво технологічно складне і пов’язане з певними ризиками. Отож, від кожного вимагається належне ставлення до виконання посадових інструкцій, а також норм і правил радіаційної, протипожежної безпеки, охорони праці. Носіння, наприклад, захисної каски під час виконання складних робіт – не чиясь там забаганка, а елементарна культура безпеки. Загалом вимоги з охорони праці об“ємні, цей великий перелік, відображений у правилах, стандартах, нормах, поло­женнях та інструкціях. Вони досту­пні для ознайомлення та вивчення оперативним персоналом електростанції, за чим ведеться ретельний контроль інспекторів відділу охорони праці.  Постійні екзамени, під час яких кожен повинен продемонструвати знання та практичні навики з охорони пра­ці,­­ мають велику ефективність. Лише за умови­ їх успішної здачі спеці­аліст одержує право на виконання профе­сій­них обов’язків.

У діяльності відділу охорони праці постій­ним є проведення інструктажів. Трудова біографія кожного нового­ працівника на ХАЕС розпочинається із зустрічі з представниками відділу, які проводять вхідний інструктаж. За такою ж схемою розпочинає свою роботу персонал підрядних організацій, який залучається для проведення планово-попереджувальних та інших ремонтів, а також студенти вузів, що проходять виробничу практику. Цей процес у відділі вдосконалили, тепер вхідний інструктаж не нагадує звичайну лекцію, він супроводжується переглядом пізнавального документального фільму.

На ХАЕС весь комплекс заходів з охорони праці включено у загальностанційний наказ №1. Щоденно інженери-інспектори відділу охорони праці роблять обходи робочих місць, паралельно перевірки  здій­снюють цехові комісії. Ведеться  також роз’яснювальна робота на предмет того, до яких результа­тів можуть привести грубі порушення вимог охорони праці. До злісних порушників, що недбало ставляться до своїх обов’язків, застосовуються такі види впливу, як вилучення талонів індивідуальної відповідальності, проведення позачергових інструктажів або перевірок знань, тощо.

- Сучасні технологічні процеси,- розповідає Ю.І.Головачов,- нерозривні із культурою виробництва. Це своєрідна   філософія. Як показує практика, будь - який при­мус є малоефективним, варто більше уваги звертати на самосвідо­мість. Дотримання основних вимог з охорони праці повинні стати нормою життя, а цьому треба виховувати. Ми не відкриваємо Америки, наголошуючи, що найціннішим за все є життя та безпека людини. Але й кожному над цим треба задуматись самому.

Однією із форм пропаганди культури виробництва на нашій електростанції є постійне проведення днів охорони праці, під час яких перевіряється відповідність умов праці прийнятим нормативним документам безпосередньо на робочих місцях у структурних підрозділах. Це суттєво покращує виробничі процеси, спонукає до самодисципліни персоналу. І не випадково торік під час аналізу роботи під­розділів з охорони праці відділ визнаний кращим у Хмельницькій області і нагороджений Грамотою Фонду страхування від нещасних випадків.

У досягненнях будь-якого підрозділу визначальним є людський фактор, який нерозривний із психологічною атмосферою у колективі. Хороші виробничі показники бувають там, де сповідується давній але перевірений принцип – один за всіх, а всі за одного. Ю.І.Головачов переконує, що це стосується його відділу. Не зважаючи на різні вікові категорії працівників, у колективі панує командний дух, кожен може надіятись на допомогу, підтримку та взаємовиручку. Такі відносини формуються не за один день. У відділі охорони праці стали традиційними відзначення сімейних урочистостей у неформальній обстановці – у затишному кафе, на лоні природи. Нещодавно свій ювілей відсвяткували начальник від­ділу Ю.І. Головачов, начальник промислов­о-санітарної лабораторії Г.Ю.Шуганцева, інженер-лаборант О.Г.Прокопенко, інженер-інспектор Л.О.Богомолов, технік О.С.Бузовська. А на черзі ще один ювілей: виповнюється 25 років від дня заснування відділу охорони праці. Правда, він у той період у своїй назві поєднував і техніку безпеки.

- Із 1982 року відділ охорони праці і техніки безпеки, - розповідає Ю.І.Головачов, - крім специфічних функцій займався й радіаційною безпекою. Для цього був підібраний оперативний персонал, а також­ діяла служба експлуатації. Першим очолив відділ В.Г.Копилов, його заступн­иком став В.В.Бордачов. У штаті були чергові дозиметристи, практично вони тоді й зафіксували «нульовий» гамма-фон, який став визначальним  в оцінці впливу ХАЕС на довкілля. Працівники відділу також здійснювали контроль­ за дотри­манням норм і правил з охорони праці та техніки безпеки під час вико­нання будівельних і монтажних робіт. На заслужений відпочинок вже пішли колишні працівники відді­лу В.Г.Копилов,  В.В.Копилов, Т.О. Болотова, В.В.Сергєєва, Ю.О. Харитонов.

У відділ охорони праці і техніки безпеки Ю.І.Головачов прийшов у 1986 році і працював до його першої реорганізації, перейшовши у новостворений цех радіаційної безпеки. Очолити роботу відділу охорони праці Юрію Івановичу запропонували у 2003 році.

Сьогодні разом із Ю.І.Головачовим ефективно працюють як старші за віком спеціалісти, так і молоді. Колектив об’єднує не тільки відповідальне ставлення до виконання своїх професійних обов’язків, а й прихильність до різних захоплень. Практично кожен має хоббі. Принаймні за грибами залюбки ходять чи не всі у відділі. У перевагах відпочинку з вудкою в руках можуть переконати начальник відділу Ю.І.Головачов, його заступник С.І. Романко, провідний інженер П.М.Ваник, інженер-інспектор В.І.Мельничук, інженер-інспектор Л.О.Богомолов.

У кабінеті охорони праці впадають у вічі кімнатні квіти, ними опікуються О.С.Бузовська, В.І.Мазур, Ю.В.Малько. Ошатність і затишок створюють у відділі чудовий мікроклімат.

Про секрети бджолярства  довго може розповідати П.М.Ваник. Він доглядає на своїй дачі за вуликами і одного разу для колег організував своєрідну дегустацію свіжого меду. А ось С.І.Романко неабиякий майстер приготування рибної юшки та плову, що створені за оригінальними рецептами. У цьому змогли переконатися учасники спортивної риболовлі, велопробігу Нетішин-Кузнецовськ, туристичних поїздок у Карпати.

Інженер-інспектор В.В.Уфімцев цікавиться сучасними комп’ютерни­ми­ технологіями, а В.І.Мельничук добре обізнаний із експлуатацією та ремонтами автомобілів і мотоциклів. Титул місцевої «золотої рибки»­ пасує Ю.В.Малько, яка у станцій­них змаганнях з плавання виборює лише перемоги. Підкоряються для Юлії і гори, вона в туризмі не новачок.­ Про цікавий світ захоплень можуть повідати багато цікавого й інші працівни­ки відділу – інженери-лаборан­ти О.Г.Прокопенко, Т.І.Гончар, В.І.Петрук, К.В.Сергєєва.

Нещодавно для відділу із 25-річним стажем перевірка місією OSART нашої електростанції стала своєрідним іспитом, його вдалося витримати з честю. Висновок експертів про позитивні напрацювання відділу, яким можуть повчитись і спеціалісти європейських АЕС, персонал ВОП вважає високою оцінкою.

Олександр Шустерук

грудень 2007