М.М.Ковальчук, начальник енергоремонтного підприємства, керівник штабу внутрішнього кризового центру:

- За сценарієм загаль­но­станційного протиава­рійного тренування 13 березня ц.р. о 10 год. 15 хв.                     я одержав повідом­лення начальника зміни станції про те, що на ХАЕС виникла аварія, яка оці­нюється як комунальна і супроводжу­ється виходом радіо­актив­них продуктів у навколишнє середовище. Оперативно були зібрані начальники під­розділів енергоремонтного підрозділу, яким віддано наказ вивести персонал із робочих місць у безпечне місце, провести йодну профілактику. Керівники аварійних бригад згідно з регламентом зібрались у внутрішньому кризовому центрі. Керівникам зовнішнього кризового центру я доповів про готовність до ліквідації аварії силами внутрішнього кризового центру і отримав  завдання провести інженерну розвідку в приміщеннях реакторного і машинного залів  енергоблока №1. Був проведений інструктаж і визначення маршрутів руху персоналу із врахуванням радіаційної обстановки на території електростанції та напряму поширення радіоактивних продуктів. Група інженерної розвідки у супроводі дозиметристів визначила масштаби аварії і про це доповіла у внутрішній кризовий центр. Також надій­шло повідомлення про пожежу на трансформаторі власних потреб і про початок її ліквідації силами ЗДПО-1. Одночасно була надана перша медич­на допомога черговому електромонтеру, який зазнав опіків,  проведена його госпіталізація. Із внутріш­нього кризового центру велось керівництво всіма протиаварійними заходами. Про кожний етап повідомлялось у зовнішній кризовий центр.

Учасники аварійних бригад і ланок у протиаварійному тренуванні показали високий професіоналізм та злагодженість. Всі команди виконувались чітко, звіти надходили своєчасно. Насамперед  хочу відмітити В.І.Стремецьку,                          яка керувала аварійною бригадою цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами, що займалась розміщенням постів дезактивації та проведенням дезактивації території, приміщень, обладнання, транспортних засобів,  керів­ників аварійних бригад В.М.Самцова, М.В.Радюка, І.Б.Пацаловську. Чіткий зв’язок у ході тренувань забезпечив керівник групи О.Л. Барташевич, відмінно була проведена радіа­ційна розвідка під керівництвом  В.В.Костенка. Великий обсяг організаційних заходів здійснив помічник керівника штабу внутрішнього кризового центру Д.В.Міщенко.

О.В.Калінчак, керівник бригади з локалізації та усунення аварії на реакторному обладнанні:

- На тренуваннях була задіяна ланка з ремонту насосів реакторного відділення під керівництвом І.Б.Причти. Згідно з сценарієм протиаварійних тренувань нам треба було відновити роботу насосів першого контуру. Після оголошення начальником станції аварійної ситуації та відповідної команди ава­рій­на бригада з ремонту насосів реакторного відділення прибула в сховище №1 внутрішнього кризового центру. Згодом надійшло повідомлення про те, що насоси розхоло­дження першого контуру вийшли з ладу. Розпочалось їх лаго­дження. Про проведення кожної ремонтної операції повідомлялось керівнику штабу внутрішнього кризового центру М.М.Ковальчуку. У визначені строки завдання було виконане. Аварійна ланка у повному складі зібралась у внутрішньому кризовому центрі і чекала наступних розпоряджень.

В.М.Харченко, начальник цеху з ремонту тепломеханічного устаткування турбінного цеху енергоремонтного підприємства, командир бригади з усунення і локалізації аварії на тепломеханічному устаткуванні турбінного цеху:

- Наша бригада складається із чотирьох ланок­, завданням яких є усунення аварії на тепломе­ханічному, турбінному, насосному устаткуванні, а також на резерв­них дизельних електростанціях. У загальностанційному протиаварійному тренуванні була задіяна ланка з усунення і локалізації аварії на устаткуванні та трубопроводах турбінного цеху в складі восьми чоловік, яка за наказом начальника зміни станції прибул­а у внутрішній кризовий центр (це зафік-совано у протоколі). Від начальника штабу внутрішнього кризового центру ремонтники одержали завдання закрити швидкодіючий запірний відсікаючий клапан. Згідно з розробленим сценарієм,  ланці це не вдалося виконати. Надійшла команда пройти дезактивацію і повернутись у сховище №1. У проведенні протиаварійних операцій високий професіоналізм виявили майстер Д.Я.Грицай, слюсар М.М.Луцик.

М.В.Радюк, керівник аварійної бригади, начальник служби спеціальних і монтажних робіт енергоремонтного підрозділу:

- Після команди начальника зміни станції аварійна бригада прибула у внутрішній кризовий центр і одержала завдання ліквідувати розрив паропроводу. За сценарієм роботи повинні виконуватись в умовах підвищеної радіоактивності, тому для їх виконання одержали спеціальні допуски. Бригада аварію ліквідувала у встановлені строки. За це велика подяка майстру служби спеціальних і монтажних робіт, керівнику робіт аварійної бригади А.В.Сліпухіну, слюсарям В.І.Нагорнюку, А.В.Сліпчуку, О.В.Телиці, П.Костюку, П.М.Замогильному, І.О.Соломонову, зварювальнику М.М.Верхогляду­.

І.Б.Пацаловська, заступник начальника ремонтно-будівельного управління, командир аварійної ланки загальних приміщень:

- Основним нашим завданням у ході загальностанційного протиаварійного тренування було встановлення риштувань для ремонту паропроводів у машзалі. На це за сценарієм виділялось лише дві години. Ми вклалися у норматив.

Олександр Шустерук

М.М.Паришкура, начальник транспортного цеху:

Начальник зміни станції о 10 год.15 хв. повідомив персонал транспортного цеху про аварію на першому енергоблоці і видав команду направити два автобуси для перевезення членів штабу зовнішнього кризового центру. Враховуючи радіоактивне забруднення на проммайданчику, доставка учасників загальностанційних проти-аварійних тренувань здійснювалась у два етапи – першим автобусом від транспортних воріт ОВК і до КПП №5, другим автобусом – від КПП №5 до зовнішнього кризового центру. Працівники транспортного цеху виконали наказ про дотримання основних вимог під час надзвичайної ситуації.

Після розпорядження командира групи санітарного контролю та дезактивації В.І.Стремецької до місця збору аварійних груп і бригад було направлено вісім одиниць техніки. Про надання автобусів для евакуації персоналу ХАЕС і жителів села Комарівка дав розпорядження член штабу зовнішнього кризового центру С.М.Болотний. Наказ оперативно був виконаний. Згідно із сценарієм протиаварійних тренувань,  для евакуації 1336 працівників електростанції було задіяно 16 автобусів (умовно).

Під час тренувань автотранспорт направлявся в район бризкальних басейнів – самоскиди, навантажувач, екскаватор. Також проводилось відпрацювання доставки 20 автобусів (умовно) у розпорядження міськвиконкому для евакуації жителів Нетішина.

Дії працівників транспортного цеху, які допомагали бригадам і групам ліквідовувати наслідки аварії, контролюючими особами оцінені позитивно.

квітень 2008