До такого однозначного висновку прийшли сторони під час проведення

конференції  трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом»

 

За столом сиділи...

Відкрив конференцію голова профкому компанії, заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич, який і запропонував розпочати роботу з обрання керівного органу зібрання - президії. Тож місце за столом президії на сцені актової зали санаторію «Пуща-Озерна» зайняли: тимчасово виконуючий обов’язки президента ДП НАЕК «Енергоатом» Данко Білей, голова Атомпрофспілки Валерій Матов, директор Южно-Української АЕС Віссаріон Кім, директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, виконавчий директор Компанії з кадрів, праці та соціальних питань Тетяна Алєксєєва та Олексій Лич. Останній за пропозицією президії повів і далі конференцію вже в робоче плавання. Варто зазначити, що президент компанії Юрій Леонідович Коврижкін та директори Запорізької й Рівненської АЕС були відсутні через хворобу.

В робочі органи конференції  від ХАЕС були обрані: до секретаріату - Людмила Гуц, в редакційну  комісію   - Дмитро Міщенко.

В порядку денному було тільки три питання:

1. Звіт про виконання Колективного договору.

2. Затвердження Акту виконання Колективного договору.

3. Різне.

Варто зазначити, що з першого питання було визначено два співдоповідачі. Першим слово отримав Данко Білей.

Він доповів наступне. Частка ДП НАЕК «Енергоатом» у вітчизняній електроенергетиці складає: встановленої потужності — 26,6 %;  обсягів виробництва — 47,5 %; в структурі енергоринку — 49,8 %.

За 2007 рік маємо наступні показники: вироблено 92,7 млрд. кВт/год електроенергії, це на 2,5 млрд. кВт/год (на 2,7 %) більше, ніж у попередньому році (90,3 млрд. кВт/год). Планове завдання з виробництва виконано на 101,2 %. Тоді як коефіцієнт використання встановленої потужності за минулий рік склав 76,4 %, або на два відсотки більше, ніж у 2006 році (74,4). За минулий рік Компанією в енергоринок відпущено 87,3 млрд.кВтг електроенергії, що на 2,4 млрд. кВт/год) на 2,9 % (більше, ніж у попередньому році 84,9 млрд. кВт/год). Планове завдання з відпуску енергії таким чином виконано на 101,5%. При цьому вартість відпущеної в енергоринок енергії склала 9,9 млрд. грн. (з ПДВ), що на 16  відсотків більше, ніж за 2006 рік (8,5 млрд. грн. (з ПДВ). Варто зазначити, що енергоринок повністю розрахувався за відпущену в 2007 році товарну продукцію. Ці досягнення у виробництві та реалізації електроенергії дозволили виконати умови Колективного договору. Фонд оплати праці склав 1346,1 млн. грн.

Протягом минулого року двічі підвищувалися тарифні ставки та посадові оклади: з 1 січня на 6 відсотків і з 1 квітня - на 6,8 відсотків. В березні-травні того ж року за підсумками попереднього були виплачені також премії розміром 113,4 млн. грн., що склало по 3300 грн. на одного співробітника. До речі, з 1 березня 2007 року відновлено поточне преміювання, яке було відмінено роком раніше, розміром до 5 відсотків від суми встановлених окладів і тарифних ставок. Також продовжується процес реформування нарахування заробітної плати, а точніше - здійснено перехід на 25-ступеневу тарифну сітку. Вона враховує залежність оплати праці трудівників  ДП НАЕК «Енергоатом» від  кваліфікаційного  розряду,  категорії  та  посади. Між іншим, ви­плата зарплатні здійснювалася вчасно й у повному обсязі.

Минулого року особлива увага була приділена досягненню якісно нового рівня соціального партнерства. Тому вже сьогодні можна говорити про перші результати. Нам вдалося перебороти деякі негативні моменти, а саме - забезпечення соціальних гарантій для атомників за залишковим принципом. Вперше в тарифі на виробництво електроенергії включено статтю «Соці­альний розвиток» розміром у 206 млн. грн. В повному обсязі виконано взяті зобов’язання по забезпеченню соціальних гарантій для персоналу, а також втілені в життя пріоритетні соціальні програми по створенню в містах-супутниках АЕС здорового психологічного мікро­клімату, що в свою чергу дозволяє нашим трудівникам зосередити максимум зусилля на вирішенні завдань безпечної експлуатації атомних електростанцій.

У ДП НАЕК «Енергоатом» створена й успішно діє єдина система соціальних пільг і гарантій для працюючих та пенсіонерів, яка була сформована ще в попередні роки. Вона включає в себе всі види матеріальної допомоги, окрему допомогу жінкам-матерям при народженні дитини, а також по догляду за нею до досягнення трирічного, а в окремих випадках  шестирічного віку, одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення. Вкрай важливими є напрямки діяльності по забезпеченню гарячим та лікувально-профілактичним харчуванням у їдальнях і буфетах відповідно до норм лікувально-профілактичного харчування, безпроцентні одноразові позики для покращання житлових умов та на оплату навчання. Здійснюється комплекс заходів морального й матеріального заохочення в зв’язку з державними та професійними святами, ювілейними датами. Завдяки системі соці­альних пільг забезпечується до­ставка персоналу на роботу та з роботи за рахунок підприємства, допомога ветеранам енергетики, учасникам та ветеранам Великої Вітчизняної війни, компенсація витрат на тепло- та електроенергію, а також підтримка молодих спеці­алістів. Минулого року одноразову виплату при виході на пенсію отримали 603 працівники на загальну суму 19,8 млн. грн. У попередньому році 13,2 млн. грн. такої одноразової виплати отримали 553 працівники. Загальна ж сума виплат (одноразових і що­місячних) відповідно до Колективного договору склала 34,3 млн. грн. А  це  в  1,3  більше в порівнянні з 2006 роком.

Що стосується житлового будівництва, то за підсумками 2007 року в містах-супутниках АЕС було здано в експлуатацію 234 квартири.

Значну увагу Компанія приділяє питанню санаторно-курортного лікування та оздоровлення персоналу. Станом на 1 січня поточного року санаторно-курортним лікуванням, яке теж проводиться в рамках виконання Колективного договору, скористалися 16721 працівник. При цьому фінансування склало 35,8 млн. грн. На оздоровлення 7864 дітей витратили 11,6 млн. грн. В попередньому році відповідні показники склали 16 011 пра­цівників та 29,2 млн. грн., а на 7797 дітей виділили 10,1 млн. грн.

Минулий рік позначений також проривом у сфері співробітництва з органами місцевого самоврядування міст-супутників  АЕС.  За  рахунок Компанії в кожному місті-супутнику з’явилися сучасні дитячі майданчики, а в кожній середній школі - комп’ютерні  класи  та музичне обладнання. Під час  канікулів  близько 500 школярів  із  міст-супутників побували в триденних екскурсійних турах до Києва.

Проведення ремонтних робіт та надання нового обладнання для медсанчастин стали суттєвим вкладом в покращення медичного обслуговування населення. Крім цього, було придбано: 5 нових рентген-комплексів, 4 апарати штучної вентиляції легень, 3 ультразвукові діагностичні апарати та 3 автомобілі «Невідкладної допомоги». 2,2 млн. грн. виділено також для забезпечення поточних ремонтів усіх п’яти медично-санітарних частин міст-супутників АЕС. Добігають свого завершення заходи по закупівлі обладнання для переоснащення об’єктів громадського харчування всіх атомних електро­станцій. Закупили й нові автобуси для перевезення людей.

Насамкінець Данко Білей тезово охарактеризував завдання Компанії на перспективу.

Пріоритетними

на 2008 рік є

наступні напрямки:

1.      Забезпечення виробництва електроенергії обсягом 92,8 млрд. кВт/год.

2.      Забезпечення підвищення рівня безпеки АЕС за рахунок удосконалення експлуатації та ремонтів, модернізації, а також за­міни енергетичного обладнання.

3.      Виконання «Плану-графіка реалізації в 2008 році Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС».

4.      Виконання в повному обсязі запланованих робіт по продовженню терміну експлуатації енергоблоків №1 і №2 Рівненської АЕС.

5.      Забезпечення підвищення коефіцієнту використання встановленої потужності (КВВП) енергоблоків АЕС.

6.      Забезпечення виконання плану капітальних вкладень на об’єктах виробничого та соціального призначення, в тому числі введення 371 квартири, що перевищує показник 2007 року.

7.      Початок розробки техніко-економічного обґрунтування спорудження енергоблоків Х-3 та Х-4.

8.      Забезпечення проведення комплексної державної експертизи та затвердження Кабінетом Міністрів України техніко-економічного обґрунтування будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЗВЯП).

9.      Забезпечення виконання рішень Генеральної та Галузевої угод в частині соціального розвитку Компанії, як запоруки зростання заробітної плати, спорудження нового житла працівникам відокремлених підрозділів, що забезпечить умови для покращення стану здоров’я та виконання в повному обсязі зобов’язань щодо пільг і гарантій персоналу.

Оратор запропонував вважати Колективний договір ДП НАЕК «Енергоатом» за 2007 рік виконаним.

 

Хто гарно платить,

той і музику замовляє

- Я не поділяю надмірного оптимізму стосовно виконання минулорічного Колективного договору, - такими словами розпочав свій звіт Олексій Лич, -  тому, що він виконувався не завдяки чомусь, а наперекір всьому, в тому числі й здоровому глузду. З однієї простої причини. Бо той тариф на вироблену нами електроенергію, що був закладений у договорі, і той, який ми отримали насправді, - суттєво відрізняються один від одного, в тому числі й по зарплаті.

В нас була передбачена в фонді зарплати певна сума. А ми з неї ще 40 млн. грн. витратили при переході на 25-ступеневу тарифну сітку. Премію до Дня енергетика отримали. Однак це все було досягнуто завдяки добрій волі керівництва Компанії на чолі з її президентом Юрієм Коврижкіним та взятих кредитів. Тому в мене й виник певний песимізм. Бо кредити, як відомо, все одно треба колись повертати. Тож наше головне завдання на 2008 і на подальші роки полягає в тому, що коли держава визнає атомну енергетику стратегічною галуззю народного господарства, то з її боку мусить бути й відповідне ставлення до неї та працівників цієї галузі.

Насамперед торкнуся питання підвищення рівня заробітної плати. На жаль, минулого року ми навіть на 25 відсотків не досягли збільшення фонду заробітної плати. Насправді він зріс всього на 20 відсотків. І далеко не кожен із працюючих особисто відчув підвищення своєї зарплатні на 20 відсотків. Можливо це сталося ще й тому, що цей період співпав із переходом на 25-ступеневу тарифну сітку оплати праці в нашій Компанії.

 

        Виваженість і

                        справедливість

Перехід на 25-ступеневу тарифну сітку оплати праці  - благо чи якась химерія, а то й шкода? На мій особистий погляд - благо. Бо ми тепер максимально наблизилися до оцінки трудового вкладу кожного працівника саме в грошовому еквіваленті. Ну, що таке різниця в зарплаті за рівноцінний обсяг роботи мінімум - максимум 90 відсотків?! А де тоді об’єктивна оцінка кожного працюючого? Тому ми й звузили до 10 відсотків різницю між мінімумом і максимумом в оплаті за рівноцінну роботу. До речі, за стаж роботи в енергетиці встановлена додаткова надбавка.

Чи існують у нас при цьому перекоси? Безумовно. Бо з першого разу не можна все зробити бездоганно й на всі часи. Тому оплата праці вимагає постійної оптимізації. Це невпинний рух, але не броунівський, а цілеспрямований. Це до всього ще й постійний перемовний процес між профкомом та адміністрацією. Слава Богу, що адміністрація не перешкоджає нам у цьому, тобто у пошуку оптимальної оцінки нашої праці. Бо її працівники також співробітники Компанії та, як і решта, живуть виключно на зарплату. Гадаю, що показники, які ми маємо сьогодні з виробництва електроенергії, говорять лише про те, що ми маємо кваліфікований менеджмент, кваліфікованих керівників АЕС і добре вишколений персонал, який забезпечує не тільки виконання планів та показників, а їхнє перевиконання. Правда, нас останнім часом чомусь штрафують за перевиробіток енергії. Бо гроші за вироблену понад план електроенергію, як вам уже відомо, в нас забрали, до останньої копійки. Це, мабуть, єдиний випадок у світі, коли за перевиробіток несподівано накладають штрафні санкції. Яка ж тоді може бути мотивація для продуктивної праці?!

Нам твердять, що немає такого поняття, як «промисловий» та «непромисловий» персонал. Але ж є персонал основного виробництва й допоміжного. Він завжди був, є і буде. Тому наше завдання полягає в тому, щоб за однаковий трудовий внесок ми платили рівноцінну зарплату, або щонайменше була визначена однакова тарифна ставка. Її, між іншим, можна вирівняти за допомогою різних надбавок. Зате після цього кардинально зміниться в людей ставлення до своїх обов’язків, а відповідно й загальний психологічний клімат в трудовому колективі, чим ніколи не треба нехтувати.

Соціальне сфера теж турбує всіх без винятку. Раніше вже було зазначено, що в тарифі на електроенергію вперше було закладено 222 млн. грн. на соціальний розвиток. Так, це вдвічі більше, ніж у попередні роки, в тому числі в 2006 році. Але чи достатньо цих коштів на соціальні потреби? Гадаю, що ні. Бо нам потрібно було 260 млн. грн. Тож нам спустили зверху цю суму, а ми вже прагли в неї втиснути все, що можна. І раділи, як малі діти. Бо раніше в тарифі мали всього 106 млн. грн. на соціальні потреби. Тому ніякі ні відновлювальні, ні ремонтні роботи на наших об’єктах соціального призначення, які знаходяться безпосередньо на балансі атомних електростанцій, не проводилися. Така ситуація існувала впродовж багатьох років. Зрозуміло, що через це на даний період накопичилася ціла низка подібних проблем. І їх треба вирішувати, щоб усі ці об’єкти соціального призначення могли й надалі нормально функціонувати.

Тому наше головне завдання полягає в тому, щоб ми разом із адміністрацією добивалися своєчасного вирішення всіх назрілих проблем з розвитку атомної енергетики та утриманню на належному технічному, організаційному й фінансовому рівнях всього ядерно-енергетичного господарства країни. Тим більше, що ми навіть у Комітеті ядерного регулювання отримали для цього необхідну підтримку. З політикою ж регулювання розміру оптового тарифу за електроенергію для населення та промисловості України за рахунок ДП НАЕК «Енергоатом» мусить бути назавжди покінчено. Нам повинні платити за вироблену електроенергію стільки, скільки необхідно для безпечної роботи атомних електростанцій.

Після цього розпочалося активне обговорення звіту співдоповідачів, в якому взяли участь майже два десятки делегатів конференції. А потім зі змінами та доповненнями була прийнята підготовлена редакційною комісією постанова конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» про виконання Колективного договору за 2007 рік, яку газета надрукувала у ви­кладі в №19.

Матеріал підготував

Олексій Микитенко

квітень 2008