Бухгалтерська професія одна з найдавніших. Розповідь у Біблії, що Бог зробив у перший і наступні дні – ніщо інше, як складова бухгалтерської роботи. Якщо розкласти по поличках апокрифний текст, то виявиться, що у ньому присутні складові інвентаризації, статистики, аналітики, передбачення майбутнього. І лише на сьомий день Господь побачив, що все зроблене – зроблено правильно, і дозволив собі відпочити. До речі, бухгалтерія і дні відпочинку також фіксує у відповідних документах, аби мати реальне уявлення про діяльність колективу і окремого працівника. Сучасний бухгалтер зобов’язаний тлумачити і аналізувати цифри, аби «перевіряти алгеброю гармонію», не на рівні емоцій і припущень, а добре перевіреним інструментом фіксувати фінансову та економічну температуру підприємства.

У кваліфікаційних вимогах працівника  бухгалтерії сказано, що він «забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованого та непомітного виправлення записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням  матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві; знайомить працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Бухгалтер повинен знати: закони України; Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку; основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і орга­нізацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань; економіку, організацію виробництва, праці та управління; податкову справу; основи цивільного  права;  трудове,  фінансове,  господарське законодавство».

Від бухгалтера вимагається висока компетентність, творче ставлення до справи, бажання підвищувати професійний рівень, аби забезпечувати оперативний, статистичний, управлінський, бухгалтерський і податковий облік.

Марія Романівна Лєбєдєва з квітня 1987 року в бухгалтерії ХАЕС і вже майже 20 років в якості головного бухгалтера. Як мовиться, професію знає на зубок, але не забуває, що для самовдосконалення меж немає.

Марія Романівна впевнена: бухгалтер – найтерплячіший працівник, він стратег і тактик, психолог і дипломат, математик і прагматичний лірик. Під  пильним оком бухгалтерів сотні тисяч одиниць техніки, обладнання, інструментарію, витратних матеріалів, платня п’ятитисячного колективу і таке інше.

ХАЕС на доброму рахунку у податківців і Міністерства  палива та енергетики. Саме за «високий рівень податкової культури, сумлінне виконання податкових зобов’язань» Марію Романівну Лєбєдєву відзначено Почесною грамотою Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області. Мінпаливенерго нагородило керівника бухгалтерського колективу АЕС грамотою «за високий професіоналізм і сумлінну працю у енергетичній галузі».

На сьогодні під її крилом 74 висококваліфікованих працівники. В структурі бухгалтерії група податкового обліку та звітності, відділ обліку собівартості і реалізації продукції, група зведеної фінансової звітності,  матеріальний   відділ, група обліку розрахунків з підрядниками і замовниками, відділ обліку не­оборотних актів, група розрахунково-касових  операцій, розрахунковий  відділ  з працівниками по зарплаті, бухгалтерії транспортного цеху, Управління капітального будівництва, Комунального господарства та відділу лікувально-профілактичного  господарства.   Роботи вистачає усім.

Головний бухгалтер вважає, що колектив спроможний виконувати найскладніші завдання, адже у ньому є фахівці, що присвятили себе бухгалтерії, як мистецтву, а не ремеслу. Особлива подяка ветеранам служби, таким як старший касир З.В.Сорбєєва, заступник головного бухгалтера Л.Р.Ткач, бухгалтери В.В.Похітун, Т.Д.Вітюк, Н.М.Овсіюк, Н.Г.Семчук, В.Й.Старікова, Г.О.Онищук, Н.М.Одійчук, М.С.Добрянська, головний бухгалтер транспортного цеху Г.В.Пігальчук. В колективі створено умови і передбачені певні вимоги, аби кожен освоював нову техніку, сучасні програми обліку, слідкував за змінами у законодавстві. Бухгалтерські працівники постійно контактують із такими службами, як економічна та юридична, адже зміни в законодавстві відбуваються мало не щоденно, а економічні складові аналізуються щоразу за новими схемами. Бухгалтерська служба знаходиться у тісній  співпраці з цеховими  адміністраціями. В колективі бухгалтерії чимало людей, які мислять системно і роблять свою роботу з душею. До них належать Г.Г.Біндер, Т.В.Ріпа, С.С.Уфімцева,  Н.І.Литвинюк, О.М.Родіна, А.П.П’янковська, О.М.Пасько, В.М.Виноградська, М.П.Джичка, В.П.Підгрушевська, О.М.Дем’янчук, А.А.Мельничук, С.О.Начальна, Л.А.Яськів, І.Г.Мигун, С.В.Паканич, Т.М.Черуха, І.В.Савостеєва… В колективі чимало людей, які  можуть служити взірцем для інших.

Успіх  бухгалтерської  справи залежить від загальної роботи колективу, від того, наскільки вона злагоджена і  організована. На основі фінансової звітності аналізуються та  будуються плани підприємства. Хочеться, щоб плани залишались грандіозними і водночас реальними.

Віктор Гусаров

липень 2008