Виповнилося п’ять років відтоді, як при Нетішинській міській центральній бібліотеці відкрито Інтернет-центр. Комп’ютеризація ж бібліотеки розпочалася ще у 2001 році, коли в бібліотеці з’явився перший комп’ютер. У 2002 році  бібліотека запроваджує нову послугу – надає читачам  доступ  до  мережі Інтернет. Зрозумівши значення Інтернету, його вплив на  імідж  бібліотеки  та якість обслуговування читачів, працівники бібліотеки взяли участь у конкурсі на кращий проект створення Інтернет-центру, який був оголошений у 2002 році відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

Виграний проект „Інтернет для читачів публічних бібліотек LEAP-II” значно підвищив роль центральної бібліотеки як  чинника створення єдиного інформаційного, освітнього і культурного осередку. Реалізація  проектів проходила під керівництвом директора ЦБС  М.Омельчук, натхненника та енергійного керівника, яка вміє  організувати бібліотечний колектив.

Початковим етапом реалізації проекту була розробка перспективного плану та навчальних програм для бібліотечних працівників та користувачів, а також  програм для проведення семінарів-тренінгів, практикумів, уроків  комп’ютерної   грамотності тощо. Комп’ютеризація бібліотеки дала можливість створити власну web-сторінку, яка всебічно представляє  бібліотечну  систему м.Нетішина у світовому інформаційному просторі. На web-сторінці Нетішин­ської ЦБС (www. netishynlib.org.ua)  можна знайти інформацію про місто енергетиків, історію бібліотек міста, роботу Інтернет-центру,  нові видання, що надійшли до бібліотечної системи, ознайомитись з методичними матеріалами тощо. Також за допомогою web-сторінки користувачі мають змогу ознайомитись з тим, що планує бібліотека, або з оглядами проведених заходів. На web-сторінці є список сайтів міста Нетішин в Інтернеті.

Ресурси світової мережі Інтернет суттєво доповнили бібліотечні фонди, надали додаткову можливість оперативно і в більшому обсязі задовільняти інформаційні запити відвідувачів. Користувачам надається доступ до бази даних повнотекстових електронних інформаційних видань. Учні і студенти, як основна категорія користувачів, мають можливість звертатись до сайтів вищих навчальних закладів, повнотекстових електронних даних бібліотек як України, так і країн близького та дальнього зарубіжжя. Великою популярністю користуються сайти, що містять колекції рефератів, курсових робіт на різноманітні теми. Оперативно можна здійснити пошук нормативних та законодавчих актів України, в цьому вам допоможуть досвідчені бібліотекарі.

З метою найбільш повного  забезпечення   користувачів  періодичними   виданнями складено тематичний  покажчик  сайтів  „Періодичні видання  в Інтернет”.

2005 року в бібліотеках ЦБС впроваджується демо-версія інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС, призначеної для автоматизації традиційних бібліотечно-інформаційних технологій. Вона дозволяє автоматизувати робоче місце бібліотечного працівника за допомогою ведення спеціальних баз даних електронного каталогу. Для подальшої роботи бібліотек існує нагальна потреба у встановленні повної версії системи ІРБІС.

Інтернет-центр бере активну участь у реалізації загальноміських програм. Зокрема, в рамках програми „Канада-світ-молодь”, що реалізовується в місті, канадські студенти мають можливість вільного доступу до мережі Інтернет. Інформація про роботу центру постійно висвітлюється в місцевих ЗМІ, в інформа­ційних та рекламних листівках, проспектах, що видаються Інтернет-центром.

Реалізація проектів Посольства США в Україні „Інтернет для читачів пуб­лічних бібліотек LEAP-ІІ” (2003-2004 рр.), „LEAP-Connect” (2005-2006 рр.) та „LEAP- Connect-II” (2006-2007 рр.) відкрила нові можливості для найкращого втілення в реальне життя поставлених завдань.

Віктор  Войковський

липень 2008