Вхід

Якщо добре покопатись

 

З історії археологічних досліджень в околицях міста Нетішина

Археологічні різночасові пам’ятки долини вздовж Горині за­фік­совані в межах від  села Ташки Славутського району до м.Острога Рівненської області. Уродженець Нетішина археолог А.П.Савчук в околицях свого села виявив ряд археологічних пам’яток. В кінці 1940 - на початку 1950-х років в урочищах Степанюкове, Буслів горб, Герасимова лука та інших він виявив серію пам’яток доби мезоліту, зібрав значний підйомний матеріал. Значні польові результати були досягнуті під час робіт у 1950 та  1952 роках спеціального загону Волинської експедиції Інституту археології АН УРСР.

До сучасного міста Нетішин входить село Солов’є. Південніше села, в заплаві лівого берега р.Горинь, підіймається невисокий піщаний пагорб, витягнутий по осі захід-схід на 300 м. В цьому пункті у 1952 р. невеличкі розкопки здійснював археолог В.І.Канівець. Повторно даний пункт був досліджений у 1958 р. С.С.Березанською, яка  зібрала уламки кераміки та знаряддя східно-тшинецької культури доби бронзи.

1975 року Міністерство енергетики та електрифікації  СРСР прийняло  рішення  про  будівництво Західно-Української, тепер Хмельницької АЕС. 7 квітня 1977 року в селі Нетішині висадився десант будівельників. Вирізували ліс, проводили земляні роботи. Між селами Нетішин та Дорогоща почали висипати дамбу майбутнього ставка-охолоджувача атомної електростанції. На місці вирізаного лісу О.М.Романчук  (на фото вгорі)  виявив курганний могильник, про що було повідомлено археолога І.С.Винокура з міста Кам’янець-Подільський. Влітку 1985 року експедицією Ка­м’янець-Подільського педінституту  (керівник І.С. Винокур) в зоні майбутнього водосховища  дослі­джено 6  курганів  так  званої  тшинецько-комарівської  культури  ХVІ-ХV ст. до н.е.

В кінці 1990-х років археолог В.О. Самолюк в східній лісистій околиці міста Нетішина виявив курганний могильник. Спільна експедиція Інституту археології НАН України та Нетішинського крає­знавчого музею у 1998р. проводила розкопки курганів в урочищі ”Козацькі могили”. Могильник складався із  8 курганів,  витягнутих  з  північного заходу на південний схід. Розкопки проводилися в 1998-2000 роках під керівництвом доктора історичних наук Софії Станіславівни Березанської. В експедиціях брала участь разом зі своїми вихованцями керівник краєзнавчого гуртка вчитель історії Нетішинської зош №2  С.М.Кравчук.  Протягом сезону на розкопках працювала викладач Люблінського Університету доктор Галина Тарас з двома асистентами, а також науковий працівник Інституту археології Яків Гершкович. Датуються всі розкопані  курганні  насипи близьким часом: кінцем ХІV ст. до н.е.

В східній частині Нетішина в ра­йоні Піонерної бази в обвалах грунту стихійного піщаного кар’єру працівник Нетішинського музею О.В.Гладуненко виявив напівзруйнований курган. В результаті розкопок  тут знайдено два подвійних поховання, кожне  з них складалося з двох кістяків, покладених головами в протилежні боки. На археологів чекав багатий інвентар: бронзовий наконечник списа, шпилька, чотири браслети, спіралевидні намистини, фрагменти діадеми і підвіски.  Знайдено набір кременевих  стріл  і  фігурне  керамічне пряслице.

В урочищі “Степанюкове” учнем 9-го класу Нетішинської ЗОШ №2 Олексієм Шолоховим у 1998 році виявлено поселення та могильник ранньозалізного віку. Протягом 1998-2000 років В.О.Самолюком в даному районі була закладена серія шурфів з метою вивчення па­м’ятки. В неглибоких ямах знаходились  поховання за обрядом кремації. В першому похованні знайдено великий біконічний горщик, а  в другому – три горщики середніх  розмірів з орнаментом, характерним для пам’яток могилянської групи ранньозалізного часу.

З відкриттям в Нетішині краєзнавчого музею в околицях Нетішина під час польових робіт обстежені десятки пам’яток різних археологічних культур. Частина з них була розкопана, археологічний матеріал опрацьований та опублікований. В даний час проводиться  камеральна  обробка археологічного матеріалу, зібраного в попередні роки, готуються статті про  нові  археологічні  відкриття та дослідження.

Олександр  Романчук,  завідуючий  сектором археології  міського  краєзнавчого  музею

липень 2008


 

ВідмінитиДодати коментар


 


iFruite

Всі публікації

Достойная полноценная еда всего за десять минут, ТЕПЕРЬ В УКРАИНЕ!!!