У цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами ХАЕС відбувся конкурс професійної майстерності дезактиваторників групи дезактивації обладнання та трубопроводів. Перед учасниками були поставлені теоретичні та практичні завдання. Конкурсанти демонстрували свої знання правил експлуатації, де основна увага акцентована на дезактивації обладнання, а також дотриманню правил техніки безпеки при використанні пристроїв для проведення дезактивації. За висновками екзаменаційної комісії, всі учасники продемонстрували хороші теоретичні знання. Найкращі результати у дезактиваторників І.П.Максимчука та С.В.Боднара.

Завдання у практичній частині конкурсу виявилися більш складними, потрібно було продемонструвати навики підготовки робочого місця, проведення дезактивації пароежекторного розпилювача, арматури з нержавіючого металу.

Під час другого етапу практичного конкурсу його учасники проводили дезактивацію обладнання із застосуванням полімерних композицій, прибирали робоче місце. На завершальному етапі судді оцінювали вміння правильно зняти індивідуальні захисні засоби, як це передбачено правилами.

- У нашому цеху конкурс професійної майстерності проводиться вперше, - розповідає  начальник дільниці, член екзаменаційної                комісії В.В.Олійник. – Ми задоволені його резуль­татами. Всі учасники продемонстрували хороші професійні навики. Найбільшу кіль­кість балів – 673 – набрав дез­актива­торник С.В. Боднар, на 35 балів             від   нього відстав дезактиваторник І.П.Максимчук. У конкурсантів Є.В. Савельєва та В.А. Дмитрієва за­фіксо­вано однаковий результат – 568 балів. Члени екзамена­ційної комісії, яку очолив заступник головного інженера по загально­стан­­ційних об’єктах Г.О.Панасенко, вирішили обом присудити третє місце. Конкурс показав, що професійні навики залежать насамперед від досвіду. Наш переможець С.В.Боднар у цеху працює 12 років, а В.А.Дмитрієв та Є.В.Савельєв лише два. У хлопців все ще попереду, старання і наполегливості у них не бракує. Євгену є з кого брати приклад, його тато В.Ф.Савельєв багато років сумлінно трудився у нашому цеху і вийшов на заслужений відпочинок.

Всі переможці конкурсу професійної майстерності будуть премійовані.

Олександр Шустерук

вересень 2008