Під завісу першої декади жовтня на Ленінградській АЕС (м. Сосновий Бір) відбулася Міжнародна науково-технічна конференція молодих спеціалістів АЕС «Молодь АЕС: безпека, наука і виробництво». Захід, організований науково-технічною радою Молодіжної організації Ленінградської АЕС за підтримки керівництва станції і центрального апарату ВАТ «Концерн Енерго­атом»,  зібрав 29 молодих атомників з восьми АЕС Росії, Литви, України. Від нас поїхали представники Енергодара­, Южно-Українська, Нетіши­на, молодіжна організація Хмельницької АЕС делегувала на конференцію провідного інженера ВРГіЗМІ  Юлію Тараторкіну (на знімку).

Робота конференції носила секційни­й характер, дослідники молодіж­ної проблематики на під­приємствах галузі обстоювали акту­альність своїх виступів за чотирма напрямками: експлуатація АЕС; модерн­ізація і ремонт обладнання АЕС; радіаційна і екологічна безпека; молодь АЕС: проблеми і шляхи їх подолання. Юлія Тараторкіна з доповіддю «Вирішення проблем моло­ді в контексті будівництва нових­ енергоблоків» виступала в соціаль­ній секції. Тема викликала жваву дискусію через її актуальність, оскіль­ки монопрофільні міста в силу своєї специфіки не можуть забезпечити молодь робочими місцями, житлом тощо. З будівництвом нових потужностей, як це передбачено на нашій АЕС, чимало соціальних проблем вдасться вирішити: суттєво підвищити зайнятість населення та затребуваність у молодих спеціалістах різного профілю, розвинути інфраструктуру, реалізувати, передбачену чинним законодавством, систем­у пільг і компенсацій тощо. Після обговорення учасники конференції досить легко визначилися кому надати перевагу в соціальній секції, кращою визнано роботу представниці нашої станції. Юлію нагоро­джено Почесною грамотою і пам’ятним сувеніро­м, окрім того вона повернулася з приємними спогадами від спілкування з колегами, організованої екскурсії вечірнім Санкт-Петербургом, відвідин Ле­нінградської АЕС – діючої і тої, що будується. Наразі на місці майбутніх нових потужностей глибокі котловани.

Це була перша конференція такого плану, запропоновано організовувати її щорічно (зацікавленість у тому молодих атомників є) і внести в список­ конференцій, які проводить ДК «Росатом», а також продовжити нау­ково-технічну роботу за обговорю­ваними напрямками. Центральному апарату ВАТ «Концерн Енергоатом» запропоновано брати до уваги думки молодих спеці­алістів при розробці програм нау­ково-технічног­о і соці­ального напрямків.

У роботі конференції взяли участь заступник генерального директора Ленінградської АЕС з управл­іння персоналом М.О. Кирилов та заступник головного інженера з безпеки і надійності К.Г. Кудрявцев.

Ольга Сокол

вересень 2008