Щорічно, у другий четвер листопада відзначається Всесвітній день якості, ініціатором якого, за підтримки Організації Об’єднаних Націй, стала Європейська органі­зація якості (European Organiza­tion for Quality).Вперше цей день відзначили 1989 року. Зрештою він став невід’ємною частиною життя суспільства.

Метою Всесвітнього дня якості є підвищення значення високої якості продукції і послуг, а також активізація діяльності, спрямованої на привертання уваги до проблем якості. Адже йдеться не лише про безпеку товарів для людини і навколишнього середовища, але і про ступінь задоволення запитів і очікувань споживачів.

Досвід, накопичений протягом десятиліть провідними фірмами розвинених країн світу, переконливо доводить, що вдосконалення системи управління якістю є найефективнішим засобом досягнення успіху на ринку. Сотні тисяч фірм світу для вдосконалення власних систем управління якістю використовують міжнародні стандарти ISO серії 9000, а також похідні від них QS 9000, ISO 14000 тощо. Але найвищого ефекту досягають ті фірми, які вдосконалюють свої системи якості на засадах концепцій загального управління якістю (TQM), що передбачають постійне вдосконалення діяльності фірми, поліп­шення якості продукції і задоволення потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому­.

Стандарт МАГАТЕ GS-R-3 «The Management System for Facilities and Activities. Safety Requirements» («Система управління для установок та діяльності. Вимоги») встановлює вимоги щодо системи управління АЕС, котра повинна об’єднувати елементи, пов’язані з безпекою, якістю, здоров’ям, навколишнім середовищем, охороною об’єктів та економікою. Безпека є основним принципом, на якому має базуватися система управління.

Для завершення процесу з приведення системи управління Компанії у відповідність з вимогами стандартів МАГАТЕ та стандартів ISO серій 9000 та 14000 в «Оновлений план дій на 2008–2010 роки з реалізації Енергетичної стратегії України до 2030 року» включено захід: «Разработка и внедрение в ГП НАЭК «Энергоатом» интегрированной системы менеджмента в соответствии с IAEA Safety Standards GS-R-3 «The Management System for Facilities and Activities. Safety Requirements», а также стандартами ISO 9001, 14001 с последующей сертификацией ИСМ».

На сьогоднішній день розроблена, погоджена з відокремленими підрозділами та проходить погодження в Дирекції Компанії «Программа подготовки ГП НАЭК «Энергоатом» к сертификации интегрированной системы управления». Згідно з даною програмою в 2009–2010 рр. передбачена сертифікація інтегрованої системи менеджменту ВП  «Запорізька АЕС», ВП  «Хмельницька АЕС» та ВП  «Атоменергомаш».

Тісно проблеми якості пов’язані з питанням будівництва нових потужностей на майданчику ХАЕС. Так, відповідно з рішеннями Протоколу від 20.06.2008 під головуванням Міністра палива та енергетики України та Розпорядженням НАЕК «Енергоатом» від 24.10.2008 № 1041-р, до кінця 2008 року має бути проведена оцінка організацій, які виявили бажання брати участь у добудові енергоблоків №№ 3 та 4 ВП ХАЕС.

Проблема якості – одна з найбільш пріоритетних проблем в економіці провідних країн світу. У сучасних умовах якість є ключем до успіху в діяльності будь-якого підприємства, будь-якої галузі і, звичайно ж, кожної країни. Поняття якості тісно пов’язане з тим, що ми називаємо благами сучасної цивілізації, якістю життя: а це і збереження навколишнього середовища, і фізичне здоров’я, і психологічний комфорт людини.

Юрій Квятковський,

начальник відділу забезпечення якості

 листопад 2008