Завітавши у мистецьку галерею «АРТ-ПЛАСТ» міста-супутника Хмельницької АЕС Нетішина і ознайомившись із представленими там художніми роботами учасників організова­ного ДП НАЕК  «Енергоатом» та корпорацією «ТВЕЛ» Міжнародного конкурсу дитячої творчості, усвідомлюєш, що саме цю думку, ви­несену в заголовок, юні українські і російські митці намагаються донести дорослим.

 На виставці представлено близько п`ятдесяти малюнків учасників фінального туру III Міжнародного конкурсу дитя­чої творчості «Мирний атом - майбутнє світу».

Це творче змагання - один із спільних соціально-культур­них проектів українського ДП НАЕК «Енергоатом» та російсь­кої корпорації «ТВЕЛ». Його учасникам від 11 до 16 років. Усі вони - жителі міст-супутників АЕС та діти працівників підприємств «ТВЕЛ». А тому тема атомної енергетики близь­ка кожному з них.

Конкурс проходив у декіль­ка етапів. Фінал відбувся у Москві. Там за перемогу змага­лися 27 російських і 24 ук­раїнські конкурсанти, серед котрих і 5 юних художників, які представляли Хмельницьку АЕС  - Катерина Прокопенко, Анатолій Мельник, Назар Чу­мак, Юлія Сахнюк та Тетяна Кошкіна.

І якщо метою проведення конкурсу були активізація твор­чого потенціалу школярів, ви­явлення талантів у царині обра­зотворчого мистецтва, розви­ток розуміння значимості атом­ної енергетики, то з впевнені­стю можна сказати, що мету досяг­нуто сповна. Адже кожна пред­ставлена школярами робота - неповторна, яскрава і глибоко осмислена автором, у кожній з них лишилась часточка дитячої душі.

Малюнки об’єднані однією ідеєю, та, водночас, дуже різні за образною її передачею. На­родні легенди, художні симво­ли, космічні деталі,символіка держав і підприємств ядерної галузі - усе це використовува­лось дітьми для розкриття теми. Різняться роботи і техні­кою виконання. На полотнах панують світлі, теплі тони. Фантазія художників не має меж.

Юні митці асоціюють атом­ну енергетику із добробутом та благополуччям своїх родин, країн і світу в цілому. Відчу­вається, що школярі оптимі­стично ставляться до її розвит­ку, відчувають його важливість. Крім того, діти у своїх роботах глоба­лізують використання мирного атому, спрямовуючи його у простори Всесвіту.

Члени Міжнародного кон­курсного журі, а серед них були представники Федерального агентства з атомної енергетики, корпорації «ТВЕЛ», Мінпалив­енерго України, ДП НАЕК «Енергоатом», одностайно відзнача­ли зацікавленість дітей запро­понованою їм  непростою  те­мою, а  також  зростання довіри юного покоління до ядерної галузі.

Журі було складно серед десятків прекрасних творчих робіт вибрати найкращі. Але цього вимагали умови конкур­су. І переможців було названо. І місце в Міжнародному кон­курсі дитячої творчості «Мир­ний агом - майбутнє світу» зай­няла школярка із Новосибірсь­ка Анастасія Рахлінська. Другою у творчому змаганні стала юнка із міста южноукраїнських атом­ників Катерина Шерафутдінова.

До трійки найкращих увій­шла і 14-річна росіянка з міста Глазов Євгенія Попова. Дівчина використала народну легенду про добрих Ангелів, котрі зав­жди відчувають місця, де не вистачає любові і тепла. Анге­ли завжди поспішають на допо­могу людям, а де вони прой­дуть, обов’язково розквітає добро і світло. Художниця асо­ціює мирний атом із цими Ан­гелами- добротворцями.

Роботи українських шко­лярів журі визнало найкращи­ми у ряді номінацій. За глибо­ке розкриття теми призом відзначено роботу Наталії Руд­ник з Кузнецовська; за творчий підхід до розкриття теми - ма­люнок Вікторії Суходольської із Славутича; за виразне художнє виконання - «Дерево життя» Яни Цукіло із Енергодара. А робота неті­шин­ського школяра Анатолія Мельника перемогла у номінації  «Оригінальне  ху­дожнє виконання та розкриття теми».

Малюнки фіналістів кон­курсу експонувались у Третьяковській галереї в Москві, їх вже мали змогу побачити жи­телі Кузнецовська (Рівненська АЕС). Після демонстрації у Нетішині виставка «мандрувати­ме» іншими містами-супутниками АЕС, а потім повернеться у Москву. Роботи конкурсантів використовуватимуться також при виготовленні іміджевої друкованої продукції - кален­дарів, листівок.

Фіналістів конкурсу чекав ще один приємний приз - три­денна екскурсійна поїздка, ук­раїнських дітей - до Москви, а росіян - у Київ. Тож у Москві наші школярі відвідали Третьяковську галерею, Кремль, ре­зиденцію російських царів в Ізмайлово, музей Володимира Висоцького, інші визначні місця.

До Києва завітали діти із російських міст Новосибірськ, Глазов і Електросталь. Програ­ма їх візиту теж була насиче­ною. Екскурсанти гуляли Хре­щатиком, мандрували Дніпром, побували у Києво-Печерській лаврі, багатьох історичних місцях столиці нашої держави. Глибоко вразила їх експозиція Національного музею «Чорно­биль».

Завдяки конкурсу ук­раїнські і російські діти здружи­лися, збагатилися новими знан­нями, враженнями, отримали стимул для нових творчих до­сягнень, глибшим стало їх ро­зуміння проблем розвитку атом­ної галузі, а також того, що лише об’єднавши зусилля, люди забезпечать щасливе май­буття планети.

Керівництво обох підприємств-організаторів творчого змагання «Мирний атом - майбутнє світу» обіцяє продовжувати цей хороший почин. А юні художники вже зараз обдумують роботи, які представлять на новий конкурс. Натхнення ж їм!

Ольга Якубчик

№1, 2009