Діяльність Організації молоді Первинної  профспілкової організації Хмельницької АЕС  (далі – „ОМ ППО ХАЕС” або „Організація”)

за період з 7 грудня 2007 р. по 28 листопада 2008 р.

В огляді-конкурсі на кращу роботу в 2007 р. серед молодіжних організацій, які входять до Атом­профспілки, ОМ ППО ХАЕС зайняла перше місце. Успіх забезпечено низкою організаційних заходів, що приносять плідні наслідки.

В склад ОМ ППО ХАЕС входить двадцять одна організація молоді підрозділів, кожна з яких має свою раду. До складу рад організацій молоді підрозділів входять голови профспілкових цехових комітетів відповідних підрозділів, а голови рад організацій молоді підрозділів входять до складу профспілкових цехових комітетів ППО ХАЕС.

В рамках постійно діючого керів­ного органу ОМ ППО ХАЕС – Ради – були сформовані групи: з організаційної та з інформаційної роботи;  по взаємодії з комісіями;  по захисту трудових та соціально-економічних прав молоді.

Протягом звітного періоду здійснювалось документування діяльності ОМ ППО ХАЕС (ведення  протоколів засідань, підготовка виписок преміювання, перевірка положень про проведення змагань і т.п.); контроль  за виконанням прийнятих  рішень;  контроль за дотриманням органами ОМ ППО ХАЕС положень, регламентів та інших документів, регулюючих діяльність ОМ ППО ХАЕС; ведення облікового складу всіх органів ОМ ППО ХАЕС на основі прийнятих рішень, відбитих в протоколах і постановах органів ОМ ППО ХАЕС; аналіз актуальності документів і рішень, діючих в ОМ ППО ХАЕС, висунення пропозицій змін і доповнень; контроль за фінансуванням і розподілом премій; консультаційна допомога органам ОМ ППО ХАЕС.

6 грудня 2007 р.  проведено конференцію ОМ ППО ХАЕС, на якій була змінена структура ради ОМ ППО ХАЕС та обрані нові члени ради. Відповідна зміна внесена в Положення «Про Організацію молоді первинної профспілкової організації ХАЕС» (далі у тексті – Положення).

За звітний період проведено 20 засідань РОМ ППО ХАЕС. Також, відповідно до п. 4.4 Положення була утворена Президія Ради ОМ ППО ХАЕС, яка провела 21 засідання. Проведено чотири розширених засідання, на яких  голови комісій звітувались за проведену  протягом кварталу роботу та анонсували заплановані заходи.

Голова  ОМ ППО  ХАЕС  або його заступник у звітному періоді взяли  участь  майже  у  всіх   засіданнях ПК ППО ХАЕС, де лобіювали і відстоювали  інтереси Організації.

За звітний період були розроблені Положення про робочі комісії ОМ ППО ХАЕС.

10-11 вересня 2008 р. Організацією молоді ППО ХАЕС проведена зустріч з молодіжною делегацією Британського ядерного товариства з метою обміну досвідом.

В листопаді 2008 р. в організа­ціях молоді підрозділів ОМ ППО ХАЕС відбулись  загальні збори організацій або конференції, в залежності від чисельності членів організацій молоді підрозділів.

Протягом листопада 2008 р. проводилась організаційна робота з підготовки до проведення форуму «Активна зона-2008».

Інформаційна робота

Як і раніше, пріоритетним завданням  інформаційної роботи було доведення інформації до рядових членів Організації. Для цього використовувалась щотижнева газета ВП ХАЕС «Перспектива», веб-сайт Організації (http://omhaes. ilink.com.ua) - папка «Профком» - електронної конференції ХАЕС. Ряд заходів висвітлювались в газетах «Час молоді» та «Нетішинський вісник».

Оголошення про заплановані ОМ ППО ХАЕС заходи вивішувались на дошках оголошень ХАЕС, а також в інформаційних кутках виробничих дільниць.

Телестудія ВП ХАЕС також організовувала репортажі про заходи ОМ ППО ХАЕС та брала інтерв’ю в голови ОМ ППО ХАЕС, які після цього демонструвались по телебаченню м. Нетішин.

Протягом звітного періоду збирався фото- і відеоматеріал про заходи Організації з метою наступного їх використання.

Виробнича діяльність і

навчання

У звітному періоді організовані і проведені цехові конкурси профе­сійної майстерності між молодими працівниками підрозділів. Підготовлений список посад, які пропонуються для проведення конкурсів професійної майстерності серед молодих працівників в 2009 році.

13-14 грудня 2007 р. проведено традиційний молодіжний форум працівників атомної енергетики та промисловості „Активна зона – 2007”, в якому взяли участь представники всіх атомних станцій України. В рамках форуму відбулись конкурси професійної майстерності за  наступними посадами: інженер I-ої категорії з експлуатації обладнання АЕС (оперативний персонал); апаратник  хімічного цеху; електрослюсар з обслуговування засобів автоматики і вимірювань.

26 березня 2008 р. втретє проведено конкурс наукових рефератів серед молодих працівників ВП ХАЕС. Він складався з трьох тематичних секцій: технічної, соціальної та профспілкової. Переможці тех­нічної секції конкурсу, які зайняли три перших місця, а також переможець профспілкової секції конкурсу взяли участь в традиційному міжнародному молодіжному симпозіумі в рамках 21 фестивалю «Dysnai-2008» (Ігналінська АЕС, Литва).

В травні 2008 р. представник ОМ ППО ХАЕС взяв участь в засіданні комісії з виробничої  діяль­но­сті і навчання Організації молоді Атомпрофспілки.

В липні 2008 р. представник ОМ ППО ХАЕС Костянтин Коба відзначений за друге місце на міжнародній конференції УкрЯТ „Молодь – ядерній  енергетиці”, а у вересні 2008 року Юлія Тараторкіна виборола перше місце з доповіддю на соціальну тематику на міжнародній конференції молодих атомників в м.Санкт-Петербург .

Профспілкове навчання

За звітний період  організована низка семінарів для молодіжних активістів на профспілкову тематику. Всі семінари проводив атестований тренер-викладач Олексій Ущаповський. Зокрема, 14 червня 2008 р. в реабілітаційно-оздоровчому комплексі „Біле озеро” (РАЕС) проведено виїзний семінар на тему „Командна  робота.  Мотивація  членства  в профспілці”.  25  жовтня 2008 року відбувся семінар на тему „Активізація  захисту трудових та соціально-економічних прав членів ОМ ППО ХАЕС».

Соціально-

економічний захист

У звітному періоді комісією РОМ ППО ХАЕС з соціально-економічного захисту і розвитку надавались індивідуальні консультації членам Організації, опрацьовувались документи соціально-економічної спрямованості (Колективний договір, Положення про надання позик на вторинному ринку житла, Положення про преміювання, загально станційні накази та інше); організовувались роз’яснення отримання соціальних пільг; здійснювався аналіз членства в профспілці; здійснювалось лобіювання захисту соціальних гарантій молоді в комі­сіях ПК ППО ХАЕС. Для роботи комісії була закуплена спеціальна література.

Житлово-побутові

питання

Протягом звітного періоду проводились консультації для молодих працівників ВП ХАЕС з процедурних питань квартирного обліку, виділення кімнат в гуртожитках, з питань черговості в списках осіб, які потребують покращення житлових умов. Здійснювалось через сайт ОМ ППО ХАЕС інформування молоді про нормативно-правові аспекти отримання і розподілу житла в гуртожитках, новинки законодавства, оскільки тематика виявилася актуальною для молоді підприємства. У червні відбулася лекція-зустріч з питань житлового законодавства України з головним фахівцем з правової роботи Атом­профспілки на ВП ХАЕС Василем Кучинським. Проведено анкетування молоді  підрозділів ВП ХАЕС з житлових питань для визначення альтернативних напрямків отримання житла. У анкетуванні взяло участь понад 200 молодих працівників. Головою комісії в жовтні були розроблені та надалі схвалені ЖПК ОМ ППО ХАЕС пропозиції щодо змін у «Положення про порядок та умови надання працівникам ВП ХАЕС довгострокових безвідсоткових позик на придбання житлових приміщень на вторинному ринку житла м.Нетішина», які б дозволяли справедливо та без застосування «ручних» схем визначати черговість надання безвідсоткових позик для придбання житла. Пропозиції зареєстровані в листопаді в ЖПК ПК ППО ХАЕС та знаходяться на розгляді у членів комісії.

Культурно-

масова робота

Культурно-масові заходи,  напевно, запам’ятались багатьом, адже багато хто взяв участь у бал-маскараді, дружній зустрічі із командою КВК Запорізької АЕС, суботнику з благоустрою міста, благодійному концерті на підтримку Острозької школи-інтернат, зустрічі з молодіжною делегацією Британського ядерного товариства, ІІІ конкурсі КВК Організації молоді Атомпрофспілки, фестивалі «Енергетична хвиля - 2008» тощо.

Крім цього в рамках шефської роботи здійснено благодійну поїздку у Берездівську школу-інтернат, присвячену  Дню знань, відбулась зустріч з ветеранами війни і їх віншування з нагоди  Дня Перемоги.

Віталій Пятковський

№4, 2009