Профспілкова конференція тривала значно менше часу, ніж конференція трудового колективу.  З 397 делегатів на форум зібралось 352, що дало підстави проводити конференцію, обирати керівні органи тощо. До президії конференції були обрані генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, голова профкому ХАЕС Михайло Гук та голова профкому НАЕК «Енергоатом» Олексій Лич. Вже з самого початку Михайло Гук взяв на себе сміливість виконати почесну місію з вручення генеральному директору станції М.Панащенку диплома першого ступеня і кубка, якого удостоєна станція за перше місце у спартакіаді Атомпрофспілки. Також були вручені відзнаки «Лицар спорту» активістам цього руху Володимиру Гіпсу, Сергію Романку  (на знімку) та  Костянтину Рябку. Це люди, котрі власним прикладом доводять, що фізкультура та спорт є супутниками і помічниками в житті.

 Далі  Михайло  Володимирович розповів про  роботу  профспілкового комітету Хмельницької АЕС за період з 7 квітня 2008 року по 18 березня 2009 року. Зокрема промовець сказав.

 

Профспілкова організація ХАЕС нараховує 5755 членів  профспілки,  в  тому числі 544 непрацюючих пенсіонерів ХАЕС і 58 працівників структур профкому.

Профспілкову організацію  очолює профком, обраний в квітні 2007 р. в складі 16 чоловік. За звітний період з його складу за власним бажанням вийшла голова комісії по роботі з дітьми і шефській роботі Анна Сотникова. І фактичний чисельний склад профкому на даний час – 15 осіб. Це голови комісій Олександр Борцов (комі­сія з охорони праці), Вадим Яхимович (житлово-побутова), Олег Тищук  (з соціального захисту членів профспілки), Олена Романова (з культурно-масової роботи), Степан Пенчук (з фізкультурно-масової роботи), Людмила Гуц (з організаційно-масової роботи і інформації), Олена Хоменко (з реформування заробітної плати і структурних змін), Наталія Коломійчук (з органі­зації оздоровлення членів профспілки), Віталій Пятковський (по роботі з молоддю), Юрій Ковальчук (з правового захисту),  Дмитро Міщенко (виробничо-масова) та по роботі з оперативним персоналом, де головою Андрій Данилюк.

За звітний період проведено 43 засідання профкому. На засіданнях розглянуто понад 700 питань, що  безпосередньо  стосуються  життєдіяльності підприємства, інтересів кожного праців­ника.

Вирішення поточних питань в робочому порядку здійснювали постійно діючі в профспілковому комітеті комісії, при активній допомозі голів цехових комітетів та профспілкового активу.

Діяльність усіх комісій регламентована відповідними «Положеннями…» про комісії, що розроблені, затверджені профспілковим комітетом і введені в дію. Робота профкому і профспілкової організації проводиться згідно з планом роботи. Постійно велась робота з вдосконалення і введення системного підходу до роботи комісій профспілкового комітету.

 

Здобутки у праці і спорті

2008 рік приніс нам значні проблеми, в тому числі і пов’язані з кризовими явищами, але у багатьох питаннях профспілкової роботи рік був надзвичайно успішним.

Саме за ініціативи профспілки було вирішено питання значного збільшення фонду оплати праці  (ФОП),  що  привело  до  суттєвого  збіль­шення  доходів  наших  працівників:  з’явилась 15-відсоткова щомісячна премія, премія  до  професійного свята, а економія значно збільшеного ФОП  дозволила виплатити в кінці року додаткові позапланові премії.

Вкотре спортивна дружина ХАЕС посіла перше місце в Спартакіаді  підприємств атомної енергетики і промисловості України, а вихованки нашої КДЮСШ Галина Пундик та Ольга Жовнір піднялися на вищу сходинку п’єдесталу пошани на   Олімпійських  іграх в  Пекіні і змусили говорити з пошаною про  місто  енергетиків  Поділля весь світ.

Рекордним для профкому ХАЕС 2008  рік став в питаннях оздоровлення персоналу за кількістю наданих путівок і, взагалі, в фінансуванні оздоровчої, фізкультурної та культурно-масової роботи.

Було реалізовано пілотний проект з медичного страхування наших працівників за рахунок коштів Компанії. Основною метою даного проекту, правда, було наочно продемонструвати персоналу переваги медичного страхування. На жаль, мети ми не досягли: з більш як 600 чоловік, що скористалися страховкою і отримали грошове відшкодування,  в минулому році лише 47  чоловік виявили бажання страхуватися за власний кошт в 2009 році. В даному напрямку профкому слід попрацювати та запропонувати членам профспілкової організації привабливі умови страхування, що будуть реалізовані на ХАЕС. Медичне страхування – це позитивний світовий досвід, за ним майбутнє і нам слід шукати свою прийнятну схему.

Основним напрямком роботи профспілкового комітету за звітний період був контроль за дотриманням на підприємстві законодавства України про працю, а також правильністю застосування дисциплінарних стягнень до працівників. Була опрацьована величезна кількість розпорядчих документів по ВП ХАЕС, графіків роботи персоналу, перевірено та надано зауваження до значної кількості посадових інструкцій, надано пропозиції, та погоджено 31 спільне рішення по внесенню змін і доповнень до колективного договору. Одних лише заяв від працівників прийнято, зареєстровано та опрацьовано біля 4000 (для порівняння: до ГД через ВСР протягом 2008 року надійшло понад 1000). Хочеться щиро подякувати за цю велику роботу штатним працівникам профкому, комісіям та головам комісій профспілкового комітету і звичайно нашому стражу законності  ГСВПР  Атомпрофспілки Василю Миколайовичу Кучинському.

 

Соціальний захист –

прерогатива

роботи профспілки

Ключовою комісією ПК в питаннях соціального захисту персоналу є комісія з реформування заробітної плати та структурних змін, бо основною складовою соціальної захищеності працівника є рівень його заробітної плати. Протягом року комісією були надані пропозиції та спільно з ВОПіЗ розглянуті питання удосконалення системи оплати праці (інформація для делегатів вже звучала від Журук М.Й.), роз­глянуті заяви та звернення членів трудового колективу, що стосувалися Положення про додаткове преміювання, розроблено проект Положення про преміювання пра­цівників за результатами роботи за місяць. Але, як сказав класик, це справи давно минулих днів… Персонал сьогодні більше цікавлять не минулі заробітки, а перспективи. А ситуація в державі, дії владних структур (я маю на увазі постанову уряду про заборону зростання заробітної  плати  у 2009 р. в порівнянні з 2008 р., рішення Верховної Ради про скорочення в 2 рази  ФОП  державних підприємств – монополістів) і валютні коливання, що і так  знизили купівельну спроможність  персоналу,  не малюють райдужних перспектив.

Пропоную від імені профспілкової конференції звернутися до голови ПК ДП НАЕК, аби спільно з профкомами ВП АЕС, за участю адмі­ністрації компанії розробити чітку програму та спільний, єдиний алгоритм дій по збереженню досягнутого рівня соціального захисту персоналу. Основними програмними завданнями визначити:

-        збільшення ФОП для збереження щомісячної премії персоналу на рівні не нижчому за 15 %;

-        наближення рівня тарифних ставок та посадових окладів працівників, що виконують допоміжні  роботи (НП), до рівня працівників, що працюють в основному виробництві (ПВП);

-        збереження премії до професійного свята – Дня енергетика (а інакше про яку престижність роботи в галузі може йти мова);

Постійно інформувати трудові колективи про реалізацію програмних завдань.

Матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету за звітний період отримали 469 членів профспілки на суму 477000 грн., в тому числі 83 пенсіонери ХАЕС на суму 49650 грн. До 2000 грн. збільшена сума коштів, що розподіляється комісією з соціального захисту профкому на одного працівника. У випадках, коли потрібні більш значні суми (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів і т.д.)  рішення приймає профспілковий комітет. Коли суми коштів надзвичайно високі, за листами профкому до порятунку життя працівників та членів їх сімей залучаються адміністрація  і  профспілковий комі­тет Компанії.  За  цю допомогу  хочу  висловити слова подяки Юрію Олександровичу Недашковському та Олексію Васильовичу Личу. Так, в минулому році на порятунок життя дружини одного з наших працівників була надана допомога в розмірі 93000 грн. І таких прикладів можна наводити багато.

Проблемне

оздоровлення і

змістовний відпочинок

Значна увага профспілковим комітетом приділялася літньому оздоровленню дітей. За звітний період оздоровлено в дитячих оздоровчих таборах 625 дітей. 265 дітей оздоровлено по путівках, що придбані профкомом ХАЕС на суму 357357 грн., і 360 дітей відпочили і оздоровилися по путівках, що надавалися профспілковим комітетом ДП НАЕК «Енергоатом» на загальну суму 939750 грн.

Щира подяка усім, хто брав участь у вирішенні цього важливого питання: комісії по роботі з дітьми, ентузіастам, що добровільно бралися за нелегку і дуже відповідальну місію супрово­дження дітей до місць відпочинку, керівництву ХАЕС та керівникам структурних підрозділів за розуміння і звільнення персоналу для виконання функцій супроводу дітей в тому числі і в період надзвичайного виробничого навантаження під час ППР, керівництву і персоналу транспортного цеху, керівництву і медичному персоналу СК.

Але на сьогоднішній день існує три основні проблеми, що можуть звести нанівець зусилля та перемножити  на  «0» здобутки в частині літнього оздоровлення дітей.

Перша проблема - свавілля Укрзалізниці в частині правил по замовленню, бронюванню та придбанню квитків для організації літнього дитячого оздоровлення. Я вважаю, що державне підприємство Укрзалізниця повинно працювати на благо народу України, як це робить ДП НАЕК, а не реалізовувати власні амбітні задуми з незрозумілою метою.

Друга проблема – відсутність можливості направлення у відрядження працівників підприємства для супроводження дітей до місць відпочинку. ХАЕС не може відрядити працівника у відрядження, що не пов’язане з виробничими потребами, а профком не може через юридичну належність працівника до іншого підприємства. Коло замкнулося. А найвища цінність – життя та здоров’я дітей винесені на 2 місце.

Третя проблема народжена вже в цьому році кризовими явищами – відсутність в кошторисі ХАЕС коштів на збереження середнього заробіт­ку для персоналу, що виконує громадські доручення та бере участь в різних невиробничих заходах (спорт, культура, оздоровлення, профспілкова робота).

Перший раз з цією проблемою я зіткнувся перед минулими вихідними, коли менше ніж за добу до виїзду наших спортсменів, ходив з не підписаним проектом наказу між кабінетами Миколи Сергійовича Панащенка, Альвіни Пет­рівни Шестак, Віктора Петровича Макєєва і Михайла Івановича Іванова на звільнення працівників від  основної  роботи. Лише завдяки їх добрій волі наші спортсмени змогли взяти участь в першому турі Спартакіади  підприємств атомної енергетики і промисловості України. Виникає запитання, а що ми будемо робити літом.

* * *

Працівники відділу кадрів добре знають, яку кількість наказів на звільнення від  основної  роботи вони  готують під програму  літнього  оздоровлення дітей.

Тому прошу редакційну комісію включити до Постанови нашої конференції (сподіваюся у делегатів не буде заперечень) від імені конференції ППО ХАЕС звернутися до ЦК Атом­профспілки з дорученням про врегулювання через Федерацію профспілок України на рівні відповідних керівних державних інституцій (ВР, КМ) і по горизонталі на рівні Мінпаливенерго питань, що є вирішальними  при  організації літнього оздоровлення дітей працівників галузі:

- спрощення процедури замовлення, бронювання та придбання залізничних квитків при організації літнього оздоровлення дітей;

-  надання можливості профспілковим органам проводити, за погодженням з адміністрацією підприємства, направлення у відрядження членів профспілки для виконання громадських доручень на загальнодержавних нормах;

- фінансово наповнити статтю кошторису на соціальний розвиток підприємства, до якої віднесені затрати зі збереження серед­нього  заробітку  працівників  під  час  їх  звільнення від роботи на невиробничі  потреби  відпо­відно до умов КД.

* * *

Для оздоровлення працівників ВП ХАЕС та членів їх сімей у звітному періоді розроблена система заходів, що максимально забезпечує їх потреби.

На санаторно-курортне лікування профкомом ХАЕС придбано 1406 путівок і отримано від ПК ДП НАЕК 158 путівок – загалом 1564, в тому числі для лікування дітей спільно з батьками 217 путівок, пенсіонерам ХАЕС – 97 путівок. Для учасників бойових дій, пенсіонерів з низьким рівнем доходів, інших соціально незахищених категорій 43 путівки були надані безкоштовно, відповідно до рішень ПК. В пансіонати відпочинку профком ХАЕС придбав 466 путівок і отримав від ПК ДП НАЕК 52 путівки – загалом 518, в тому числі для дітей працівників 135 путівок, пенсіонерам 11 путівок. Безкоштовно в пансіонати було виділено 8 путівок. Для відпочинку у вихідні дні придбано 775 путівок, з них дітям працівників 143 путівки.

Сподіваюся, що незважаючи на кризові явища, ми зможемо провести оздоровлення персоналу в 2009 році хоча і не на минулорічному, але цілком достойному рівні.

 

Будьте здорові і сильні

Лідерами за кількістю проведених за звітний період засідань комісії, а їх аж 100, в профкомі є комісія з культурно-масової роботи. І це не лише статистика. Адже результатом кожного засідання є значна кількість змістовних різнопланових заходів відпочинку та дозвілля наших працівників – членів профспілки: концертів і вистав,  вечорів відпочинку, екскурсійних поїздок, туристичних поїздок, поїздок вихідного дня, виставок, турнірів та змагань.

Не буду перевантажувати делегатів математичною статистикою. Майже кожен з вас був або учасником, або глядачем заходів, що організовуються комісією. Лише в екскурсійних та туристичних заходах комісії взяли участь більше 2000 наших працівників. А хто міг подумати, що таку популярність серед персоналу буде мати наша студія спортивного танцю, створена при спортивному комплексі за ініціативи комісії. Це і є збереження традицій та пошук нових форм роботи. Молодці, так тримати.

З проблемних питань я виділю те, що отримав зауваження від генерального директора стосовно нераціонального використання коштів, які виділяються профкому для організації відпочинку та оздоровлення персоналу. Мова йде про поїздки вихідного дня на Буковель. Гроші виділяють на оздоровлення, а ми майже з кожної поїздки привозимо важко травмованих працівників, що місяцями перебувають на лікарняних ліжках. Тому прошу конференцію дозволити профкому переглянути вже затверджені плани роботи і виключити з них всі заходи, що пов’язані з екстремальними видами спорту та можуть нести загрозу життю і здоров’ю наших працівників.

І ще один напрямок роботи профспілкового комітету – фізкультурно-масова робота.

Поєднання зусиль комісії профспілкового комітету, очолюваної справжнім ентузіастом фізичної культури Степаном Григоровичем Пенчуком, колективу СК «Енергетик» ППО ХАЕС, очолюваного Заслуженим працівником фізичної культури і спорту України Станіславом Араратовичем Балаяном, колективу КДЮСШ ППО ХАЕС, очолюваного почесним працівником фізичної культури і спорту України Валерієм Леонідовичем Кравчуком дає можливість досягати видатних результатів.

Саме весь комплекс фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, що проводиться на спортивних об’єктах ВП ХАЕС, дає можливість боротися за найвищі нагороди змагань будь-якого рівня і навіть Олімпійських ігор.

Спартакіада ХАЕС - одна з найкращих за організацією та змістом серед АЕС України і, як результат – чергова перемога в Спартакіаді фізкультурно-спортивного  товариства   Атом України в 2008 році.

Успішно виступають наші чоловічі команди: у вищій гандбольній лізі України команда «Енергетик - НАЕК», та в вищій  аматорській  лізі  України з волейболу.

Але основними досягненнями, на мій погляд, можна вважати те, що значна частина наших працівників вибрала для себе здоровий і активний спосіб життя, займаючись в 68 групах здоров’я та загальної фізичної підготовки з різних видів спорту, а більше тисячі дітей Нетішина (в т.ч. і дітей пра­цівників ХАЕС) відірвані від вулиці і роблять перші спортивні кроки  (аж до Олім­пійських вершин) під керівництвом досвідчених тренерів КДЮСШ.

Тому всім кому не байдужі ідеали спорту – нових перемог, а тим, хто в даному напрямку не визначився – перемоги над вашими диванами на шляху до гармонії і здоров’я.

Жити!

Житлове забезпечення працівників – одне з найбільш болючих питань, що турбує сьогодні трудовий колектив ХАЕС. Зараз покращення житлових умов потребують 1005 працівників.

За звітний період ЖПК проведено 27 засідань; розглянуто 44 заяви працівників; поставлено на квартирний облік 50 осіб;  4  працівникам надано сприяння  в  покращенні житлових умов в малосімейних гуртожитках через міську раду; для 2-х працівників надано висновки на отримання  житлових  безвідсоткових  кредитів  Хмельницької АЕС.

Дуже сподіваюся, що і основною своєю функцією – розподілом житла - комісія почне займатися вже найближчим часом  з  урахуванням будівництва будинку № 505.

 

На них велика надія

Великий повноцінний звіт про роботу надано Організацією молоді. Бажаючі вже мали можливість ознайомитися з ним на сторінках газети «Перспектива». Зазначу лише, що молодіжна організація ХАЕС - це згуртована, досить самостійна та динамічна структура. І як результат – створення прецеденту, якого ще нікому в Атомпрофспілці досягти не вдалося – 4 роки поспіль краща молодіжна організація Атомпрофспілки. Що за цим стоїть? Загальноспілкова та міжнародна робота, наукова робота, робота з підвищення професійної кваліфікації молодих спеціалістів, шефська робота з ветеранами, учнями загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, культурно-масова робота, туристична  та  фізкультурно-оздоровча робота, робота  з благоустрою території міста і ХАЕС. Все перерахувати важко. І взагалі у нас чудова молодь, тому лише хочу подякувати Раді молоді ХАЕС та її лідеру Віталію Пятковському  за  плідну  роботу і побажати їм  успіху і  творчого  запалу на реалізацію поставлених завдань.

Наступним питанням порядку денного був розгляд і затвердження виконання кошторису планових витрат коштів профспілкової організації за 2008 рік і як логічне завершення цієї те­ма­тики – затвердження програми витрат на 2009 рік. Голова ревізійної комісії Володимир Рубас детально зупинився на позиціях, що на думку ревізкомісії мають бути покращені в поточному році. Щодо питання проведення профспілкової конференції  НАЕК «Енергоатом» та делегатів на цей форум, то конференція погодилась, що інтереси  ХАЕС на ній відстоюватимуть ті ж особи, яких затвердила конференція трудового колективу.

Фото Валерія Валуєва

 

ПОСТАНОВА

звітної конференції ППО ХАЕС

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з обговорюваних питань порядку денного, звітна конфе­ренція ППО ХАЕС,

П О С Т А Н О В И Л А:

1. З першого питання порядку денного:

1.1. Роботу профспілкового комітету за період з 07.04.2008 р. по 18.03.2009 р. визнати задовільною.

1.2. Звернутися до ЦК Атом­профспілки з дорученням про врегулювання через Федерацію профспілок України питань, що є вирішальними  при організації літнього  оздоровлення  дітей праців­ників галузі:

- спрощення процедури замовлення, бронювання та придбання залізничних квитків при організації літнього оздоровлення дітей;

- надання можливості профспілковим органам проводити, за погодженням з адміністрацією підприємства, направлення у відрядження членів профспілки для виконання громадських  доручень на загальнодержавних нормах ;

- фінансово наповнити статтю кошторису на соціальний розвиток підприємства, до якої віднесені за­трати із збереження середнього заробітку працівників під час їх звільнення від роботи на невиробничі потреби відповідно до умов КД.

1.3. Доручити профспілковому комітету ДП НАЕК «Енергоатом» продовжити дії по забезпеченню збереження досягнутого рівня со­ціальної захищеності персоналу, а саме:

- домагатися неухильного виконання пункту 4.1 Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2009 роки;

- збільшити ФОП для збереження щомісячної премії персоналу на рівні не нижче 15%;

- реалізувати питання наближення рівня тарифних ставок та посадових окладів працівників, що виконують допоміжні роботи (НП), до рівня працівників, що працюють в основному виробництві (ПВП);

- забезпечити виплату премії до професійного свята – Дня енергетика;

- вирішити  питання  включення в робочий час передзмінного медичного огляду оперативного персоналу.

1.4. Профспілковим комітетам ППО ДП НАЕК «Енергоатом» і ППО «Хмельницька АЕС» постійно інформувати членів профспілкової організації про хід реалізації зазначених доручень і завдань.

2. З другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити звіт про “Виконання кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС за 2008 рік”.

3. З третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити «Кошторис ви­трат первинної профспілкової  організації ХАЕС на 2009 рік”.

3.2. Профспілковому комітету щоквартально проводити контроль виконання  «Кошторису  витрат  первинної профспілкової організації ХАЕС на 2009 рік” з наданням ін­формації цеховим профспілковим  організаціям.

3.3. Надати право профспілковому комітету ППО ХАЕС протягом 2009 року вносити зміни по статтях Кошторису в межах затвердженої загальної суми.

4. З четвертого  питання порядку денного:

4.1. Затвердити Акт ревізії фінансово-господарської діяльності первинної профспілкової організації ВП «Хмельницька АЕС» за 2008 рік.

денного:

5.1. На виконання постанови профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом»  від  04-05.02.2009  №9-2 «Про проведення звітної конференції ППО ДП НАЕК «Енерго­атом»»  обрати та направити делегатами на звітну конференцію ППО ДП НАЕК “Енергоатом” 21 члена профспілки. Дивись список делегатів конференції трудового колективу.

6. З шостого питання порядку денного (різне):

6.1.  Звернутися  до  профспіл­кового  комітету  ДП  НАЕК  «Енерго­атом»  з  пропозицією:  розглянути питання щодо встановлення матеріальної допомоги на оздоровлення в однаковому розмірі для всіх працівників Компанії починаючи з 01.01.2010 року.

7. Усі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами звітної конференції ППО ХАЕС, взяти до відома.

8. Контроль за виконанням Постанови звітної профспілкової конференції покласти на голову ППО ХАЕС Гука Михайла Володимировича.

 №13, 2009