На Хмельницькій АЕС створено  Управління з питань аварійної готовності та реагування (УПАГР).                                              Які його функції та повноваження?

 

- Урядом України визначена державна стратегія розвитку ядерного законодавства та національної безпеки. Затверджено конкретні норми щодо питань: радіаційної безпеки, використання ядерної енергії, захисту населення у випадку виникнення аварій, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Україна розробила єдину систему аварійного реагування (ЄДС). Міністерства, регіональні органи управління, Держатомрегулювання, ДП НАЕК «Енергоатом», місцеві органи управління, ВП «Хмельницька АЕС» та інші підприємства мають чітко визначені обов’язки у даній системі.

На випадок ядерних аварій і радіологічних аварійних ситуацій в 1987 році Україна ратифікувала вимоги Міжнародної Віденської конвенції. 

Були переглянуті функції, обов’язки, враховані уроки Чорнобиля, а також вивчена міжнародна практика з цього питання.

Експлуатуючою організацією ДП НАЕК «Енергоатом» розроблений загальний пакет нормативних документів, в яких визначені вимоги щодо організації та готовності, управління та реагування у випадку виникнення на АЕС аварій та надзвичайних ситуацій. 

В плані удосконалення системи аварійного реагування ДП НАЕК «Енергоатом» в 2007 році на АЕС України та в тому числі у ВП «Хмельницька АЕС» створено Управління з питань аварійної готовності та реагування (УПАГР).

До структури управління входить відділ протиаварійного планування, відділ кризових центрів та захисних споруд, група військово-мобілізаційної роботи.

Робота в напрямку цивільної оборони, військово-мобілізаційної роботи, аварійного реагування організована у ВП ХАЕС практично з початку існування станції. Підрозділами-попередниками УПАГР були штаб цивільної оборони, другий відділ, служба з надзвичайних ситуацій, відділ аварійного реагування. Протягом періоду свого  існування, даний напрямок роботи постійно удосконалювався та приводився у відповідність до загальнодержавних та міжнародних норм і стандартів. Тому в підрозділі працюють як працівники, які  нещодавно поповнили колектив, так і  досві­дчені  фахівці.

Основними  завданнями, які вирішуються управлінням з питань аварійної готовності та реагування в повсякденній діяльності є:

- проведення протиаварійного планування;

- створення і вдосконалення аварійних організаційних структур;

- організація заходів щодо підготовки аварійного персоналу і проведення протиаварійних тренувань;

- підтримка в працездатному стані внутрішнього та зовнішнього кризових центрів та  захисних споруд ВП ХАЕС;

- організація взаємодії з територіальними та місцевими органами управління і силами єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

- проведення військово-мобілізаційної роботи з бронювання           персоналу на особливий період.

 Аварійна організаційна структура Хмельницької АЕС включає в себе сили та засоби, які призначені для реагування на можливу аварію або надзвичайну ситуацію, починаючи з  початкової стадії її розвитку. Основою системи аварійного реагування ВП ХАЕС є штаб керівника аварійними роботами на майданчику, очолюваний Генеральним директором, до складу якого входять заступники Генерального директора, головний інженер, заступники головного інженера за напрямками роботи та аварійні групи і бригади, які складаються із працівників структурних підрозділів ХАЕС, що мають досвід роботи за фахом та певну підготовку щодо виконання робіт в умовах аварії або надзвичайної ситуації. Дана категорія працівників у випадку виникнення аварії залишається на підприємстві для виконання своїх функціональних обов’язків, але з різницею, що ця робота виконується в умовах аварійної ситуації. Так, на даний час до аварійної організаційної структури станції входить 22  аварійні групи та бригади загального та спе­ці­ального призначення. Загальна чисельність аварійного персоналу становить 580 чоловік.

Невід’ємною частиною аварійної організаційної структури ВП ХАЕС є спеціальні протиаварійні  споруди, до яких  відносяться:

- внутрішній кризовий центр;

- зовнішній кризовий центр;

- протирадіаційні сховища №1,3.

Внутрішній кризовий центр ВП ХАЕС - це комплекс спланованих і оснащених необхідним устаткуванням приміщень, призначений для розміщення в ньому у випадку аварії керівника та штабу керівника ава­рійними роботами на майданчику, групи інженерної підтримки, іншого аварійного персоналу для забезпечення їх функцій щодо реагування на аварії, захисту персоналу ВП ХАЕС та населення. Внутрішній кризовий центр ВП ХАЕС розміщується на території промислового майданчика  ВП ХАЕС.

Зовнішній кризовий центр ВП ХАЕС призначений для реалізації основних функцій у випадку аварій, під час яких інженерні засоби захисту та системи життєзабезпечення внутрішнього кризового центру не можуть забезпечити радіаційний захист персоналу. Зовнішній кризовий центр ВП ХАЕС розміщений у північній частині м. Нетішина, на відстані 4,3 км від промислового майданчика.

Кризові центри в умовах аварії, можуть підтримувати нормальні умови для безперервної  роботи (24 години на добу, 7 днів у тиждень) та обладнані:

- системою фільтро-вентиляції;

- будівельними конструкціями,  пристосуванням та обладнанням для герметизації;

- системами тепло, -електро, -водо та  повітрезабезпечення;

- системами каналізації.

Укриття персоналу окремих категорій у випадку аварії або надзвичайної ситуації      проводиться у:

- протирадіаційному сховищі                       № 1;

- протирадіаційному сховищі                   № 3.

Всі вищезазначені споруди перебувають на балансі управління з питань аварійної готовності та реагування.

Основним документом, який регламентує діяльність аварійної структури є «Аварійний план», який набрав чинності в 2007 році. Він призначений для підготовки і проведення узгоджених дій, які направлені на ліквідацію наслідків аварії, попередження або зниження раді­аційного впливу на персонал ВП ХАЕС, населення та навколишнє середовище у випадку виникнення на ХАЕС аварії, а також надзвичайних ситуацій, які нею викликані.

Аварійний план встановлює розподіл обов’язків і відповідальності між посадовими особами і підрозділами ВП ХАЕС з проведення протиаварійних дій, визначає порядок цих дій на промисловому майданчику ХАЕС та в санітарно-захисній зоні, склад сил та засобів призначених для даних цілей, порядок взаємодії із зовнішніми організаціями, які беруть участь в ліквідації наслідків аварії.

Постійна готовність сил та засобів системи аварійної готовності та реагування ВП ХАЕС досягається за рахунок діючої системи підготовки аварійного персоналу, основою якої є підготовка та проведення протиаварійних тренувань від цехового до державного рівня. В ході проведення протиаварійних тренувань відпрацьовуються практичні навички персоналу що входить до складу штабу керівника аварійними роботами на майданчику,  аварійних груп і бригад щодо дій, направлених на локалізацію та ліквідацію аварії або надзвичайної ситуації на ХАЕС, всіх працівників підприємства щодо відпрацювання евакуаційних заходів.

Протягом останнього часу напрямок аварійної готовності та  реагування викликає посилену             увагу з боку контролюючих органів та міжнародних організацій. Стан організації протиаварійної роботи на ХАЕС в 2007 році та в травні цього року перевірявся експертами МАГАТЕ за програмою OSART. В ході перевірки вивчались та аналізувались питання спроможності системи аварійної готовності та реагування ВП ХАЕС до ефективних­ дій з локалізації та ліквідації можливих аварій та надзвичайних ситуацій на підприємстві, в тому числі, радіаційного  характеру. Значна увага приділялась питанням взаємодії із сторонніми організаціями та органами влади і місцевого само­врядування, які входять в зону спостереження ВП ХАЕС. За результатами даних перевірок, напрямок роботи «Аварійна готовність та                       реагування» експертами МАГАТЕ оцінено позитивно.

Керівництвом ВП ХАЕС постійно проводиться в повсякденній діяльності політика удосконалення та розвитку системи аварійної готовності і реагування на можливі аварії або надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на підприємстві. Пріоритетним завданням є розвиток матеріально-технічної бази та придбання товарно-матеріальних цінностей для поповнення аварійних комплектів та матеріального резерву, удосконалення технічних засобів аварійного реагування та приведення їх до сучасних вимог.

Сергій Дубина,

помічник генерального                     директора – начальник Управ­ління з питань аварійної готовності та  реагування ХАЕС

№28, 2009