15 жовтня 1980

У тридцятих роках з редакцією Шепетівської окружної газети «Шлях Жовтня»  активно співробітничав уродже­нець села Хоровець Славутського району  Тиміш Романович Одудько. "'Пи­сав він про соціалістич­ні перетворення на селі, колективізацію сільсько­го господарства. І, як видно з матеріалів, на­писаних ним у той час, не боявся куркулів та їх поплічників ...

Таким залишився наш земляк і в роки війни, в якій брав участь з пер­шого по останній день. Від курсанта до підпол­ковника дослужився Т. Одудько. Був він ко­респондентом газети Південного фронту «Во славу Родины», редак­тором газети 422-ї стрі­лецької дивізії, редакто­ром газети «За честь Батьківщини» Воронезь­кого фронту. Орденами Червоного Прапора , Вітчизняної війни двох ступенів, Червоної Зірки та багатьма медалями нагородила Батьківщина за мужність у боях та творчу працю письмен­ника.

Пережите, бачене на війні лягло в основу на­писаних Т. Одудьком збірок поезій «Зоря над землею», «Рідна сторо­на», «Співанки», «Загра­ви.

У роки Великої Віт­чизняної війни більше двадцяти наших земляків-письменників брали участь у боях з ворогом. Добру справу зробила Спілка письменників України, підготувавши до друку у видавництві «Радянський письмен­ник» бібліографічний довідник «22 червня - 9 травня», який щойно з'явився на полицях книгарень. У ньому зіб­рано відомості про усіх письменників, які були на фронті.

Окрім вищезгаданого Т. Одудька, в довіднику подано біографії подо­лян Миколи Білкуна, Івана Бойчака, Івана Дузя, Віктора Зубара, Аполлінарія Мацевича, Миколи Подоляна та ба­гатьох інших. Біографії деяких із них тісно по­в'язані із Шепетівщиною.

Микола Опанасович Ледянко народився в Ровенській області 1898 року. В 1922-1924 ро­ках він працював у радянсько-партійній школі, що існувала в нашому місті, одночасно був ко­респондентом газети «Більшовик».

У роки війни М.О. Ледянко був літпрацівником- кореспондентом   газети «Боевая красноармейская» 52-ї армії. У довіднику відмічено, що він нагороджений ор­деном Вітчизняної війни 2-го ступеня, брав участь в обороні Сталінграда і визволенні Донбасу.

У Шепетівці пройшли дитинство і юність відо­мого українського пись­менника Натана Самійловича Рибака (1913-1978). Тут він закінчив технікум при цукровому заводі. Але мало кому відомо, що автор романів «Зброя з нами», «Дніп­ро» та багатьох інших— активний учасник війни. Він був кореспондентом газети Військово-Повітряних Сил «Сталин­ский сокол», брав участь у визволенні Румунії, Польщі, Чехословаччини, нагороджений ордена­ми Вітчизняної війни обох ступенів, Червоної Зірки та іншими.

У заголовок цієї стат­ті взято рядок одного із віршів поета Леоніда Миколайовича Левицького, який загинув на фронті у грудні І943 ро­ку. Деякий час він на­вчався в технікумі при цукрозаводі . .. Перу Л. Левицького належить книга «Недоспівана піс­ня», надрукована в 1959 році.

Олександр Царик

«Шляхом Жовтня»