з фондів обласної бібліотеки для юнацтва

  Верхнє Побужжя – проектований національний парк України (Хмельницька область) / Під ред. д. б. н., проф. Т.Л.Андріенко. – Кам’янець-Поділ.: ПП Мошинський, 2007. – 40 с.: іл.

     Книга висвітлює біолого-географічні та історико-культурні передумови створення проектованого національного природного парку України «Верхнє Побужжя» (на території Деражнянського, Летичівського, Старокостянтинівського, Красилівського та Хмельницького районів Хмельницької області). Узагальнено матеріали природничих наукових досліджень та вказано природоохоронне, водорегулююче, ґрунтозахисне, історико-культурне, рекреаційне та еколого-виховне значення означеної території.

     Для викладачів, вчителів, студентів та учнів, широкої громадськості.

 Гаврилюк В.Б. Сучасний стан ґрунтів Хмельниччини та шляхи відтворення і поліпшення їх родючості / В.Б.Гаврилюк, В.Б.Кирилюк, В.І.Печенюк. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2005.– 92 с.

     В книзі узагальнені матеріали з оцінки сучасного стану земель області та визначена якісна їх оцінка за основними параметрами родючості за результатами агрохімічного обстеження ґрунтів та паспортизації земель сільськогосподарського призначення, проведеного Хмельницьким Центром «Облдержродючість».

     Розглянуто наслідки радіологічного та токсикологічного забруднення об’єктів довкілля на території області.

     Проаналізовано причини прогресуючої деградації ґрунтів, намічені шляхи відтворення втраченої родючості, викладені основні принципи застосування добрив та меліорантів за умови мінімальних обсягів вкладень в землеробство Хмельниччини.

 Географія рідного краю: Дунаєвецький район / С.С.Войткова, В.В.Куче-рява, Л.М.Лебединець. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2004.– 60 с.

     Посібник з географії рідного краю написаний з урахуванням специфіки курсу. Основна увага приділена систематизації і поглибленню знань, здобутих у молодших класах про природу рідного краю, формуванню елементарних географічних понять.

     Стане в нагоді вчителям та учням шкіл.

 Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми / Т.Дзюблюк, І.Ковальчук, О.Колтун; За ред. І.Ковальчука. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 108 с. - («Еко-Хмельницький», міський екол. бюлетень, №5).

     У монографії обґрунтовано концептуальні засади геоекологічного моніторингу Хмельницької урбосистем, охарактеризовано її геоекологічний стан. Окреслено проблеми та намічено шляхи оптимізації мережі пунктів моніторингу, а також програми моніторингових досліджень довкілля.

     Для науковців, працівників сфери екологічного моніторингу та місцевого самоврядування, а також викладачів, студентів, учителів, для тих, хто цікавиться екологічними та екоосвітніми проблемами міських поселень.

 Говорун В.Д. Дикі звірі Хмельниччини. – Хмельницький: Поліграфіст, 2006.– 80 с.– (Фауна Поділля. Вип. 1).

     Автори поставили перед собою завдання розповісти про всіх диких тварин, що водяться не десь далеко, а зовсім поряд у лісах і полях, у ріках і ставах, у містах і селах Хмельницької області.

     У популярній формі тут подаються не лише розповіді про тварин загальновідомих, але й про тих представників нашої фауни, які дуже рідко потрапляють на очі людям хоча й живуть постійно поряд з нами.

     Дохідливий стиль подачі матеріалу автори поєднали з великою кількістю цікавих фактів з життя звірів.

     Для широкого кола читачів.

Говорун В.Д Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини: Навчальний посібник / В.Д. Говорун, О.О. Тимощук, Н.І. Антонюк. – Хмельницький: Поліграфіст, 2007. – 136 с.-(Сер. «Фауна Поділля». Вип. 2).

     У посібнику вміщено різноманітні відомості про фауну Поділля – риб, земноводних, плазунів і диких звірів, що водяться у лісах і полях, у ріках і озерах, у водосховищах і ставках, у містах і селах Хмельниччини.

     У популярній формі подаються не лише розповіді про тварин загальновідомих, але і про тих представників нашої фауни, які дуже рідко потрапляють на очі людям, хоча й живуть постійно поряд із ними, і про тих, які колись жили на Хмельниччині, але в результаті господарської діяльності людини більше не зустрічаються на цій території. Дохідливий стиль подачі матеріалу автори поєднали з великою кількістю цікавих фактів із життя звірів.

     Книга розрахована на широке практичне використання вчителями, керівниками гуртків юннатів, школярами, викладачами, студентами та любителями природи рідного краю.

 Денисик Г. Подільське Побужжя: Краєзнавчі нариси / Г.Денисик, В.Любченко. – Вінниця: "ЕкоБізнесЦентр", 1999.– 96с.– (Серія «Земля Подільська»).

     Розповіді про Південний Буг та його допливи від часів Геродота до сьогодення, про унікальні куточки природи – невичерпне джерело здоров’я і радості, про бузькі пороги в околицях сіл Сокільця, Печери і Губника, що можуть служити еталоном краси Поділля, про старовинні парки та архітектурні ансамблі, що зустрічаються майже у кожному селі Побужжя.

      Про особливості заселення території та характер її господарського освоєння, екологічні проблеми та проблеми охорони природи, що виникли в минулому та існують сьогодні, про можливість рекреаційного, особливо туристського освоєння цієї своєрідної землі.

      Для географів, істориків, краєзнавців, учителів шкіл та молоді, широкого загалу читачів.

 Довкілля Хмельниччини 2000. – Хмельницький, 2001 – 78 с.

     В збірнику подається загальна характеристика природних умов і екологічної ситуації в Хмельницькій області. Розкривається вплив навколишнього середовища на здоров’я людини та регіональні екологічні проблеми.

 Дослідження малих річок: аналіз, проблеми, пропозиції: Зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. «Дослідження, відтворення та охорона малих річок», м. Хмельницький, 4-5 листоп. 2005р. – Хмельницький: ТОВ «Тріада-М», 2005. – 175 с.

     У збірнику наведені матеріали дослідження малих річок Хмельниччини та інших регіонів, які виконувались у рамках проекту «Участь громадськості у дослідженні, охороні та відновленні екологічного стану малих річок України» та були заслухані на Всеукраїнській науково-практичній конференції.

     Збірник буде корисним як природоохоронним активістам, учням і студентам, так і вчителям та викладачам вищих учбових закладів.

 Дослідження та моніторинг  малих річок: Практ. посіб. / Заг. ред. Р.В.Хімко, П.Д.Клоченко. – Хмельницький: ТОВ «Тріада-М»,2005. – 161 с.: іл., табл.

       У посібнику зібрано методи і критерії дослідження, оцінки стану та моніторингу малих річок представниками громадських організацій, висвітлено рекомендації з проведення соціоекологічних оцінок проблем річкових екосистем, а також вказані підходи до визначення основних причин погіршення їх стану, надано інформації щодо методик підготовки комплексу основних заходів зі збереження і відновлення біоландшафтного різноманіття річок.

 Екологічна освіта на Хмельниччині: Навч. - метод. посіб. / Л.П.Казімірова, Л.С.Юглічек, Р.Г.Білик. – 2-е вид., випр. і доп. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2001.– 180 с.

     Посібник включає програму з екології для 6 класу «Чистому місту-чисте повітря», плани уроків та інші розробки з екологічної освіти, які базуються на активних методах навчання.

 Водні ресурси м. Хмельницького / Відповід. За вип. Т.Дзюблюк – Хмельницький: б/в, 2006.– 58 с.- («Еко-Хмельницький», міський екол. бюлетень, №6).

      Випуск шостого міського екологічного бюлетеня поряд з історичною довідкою, містить розповідь фахівців про найбільш гострі екологічні проблеми водних ресурсів міста.

     Видання розраховане на широке коло читачів.

 Заповідне Поділля: Краєзнавчі нариси / За ред. Г.І.Денисика, В.Є.Люб-ченка. – Вінниця: Тезис, 2001.– 104 с.- ( Сер. «Земля Подільська»).

     Ця книга присвячена заповідному фонду всього Поділля, історії його формування, сучасному стану і перспективам розвитку. Подається детальна характеристика окремих груп заповідних об’єктів – геолого–геоморфологічних, гідроло-гічних, біологічних та ландшафтних.

     На особливу увагу заслуговують розділи, присвячені традиціям та звичаям подолян стосовно їх відношення до природи та її охорони, а також проекти створення єдиної системи заповідних об’єктів Поділля.

 Коваленко А.І. Рідний край Хмельницька область: Підручник для учнів загальноосв. шкіл Хмельницької області, 5 кл./ А.І.Коваленко, В.В.Коваленко. – Тернопіль: Підручники & посібники, 2000. – 96с.:іл.

     Головною метою підручника є ознайомлення учнів із природою, господарством, життям населення Хмельниччини.

     За структурою підручник відповідає розділам і темам Міністерства освіти України 1996р. У підручнику крім основного тексту є ілюстрації, таблиці, картосхеми.

 Ковальчук С. Водні багатства Хмельниччини / С.Ковальчук, Л.Любінська, Ю.Сорочан. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2001.– 52 с.: іл.

     В книзі розповідається про найважливіший дар Природи-воду,  без якої не можливий будь-який прояв життя. Хмельниччина – одна з не багатьох областей, яку природа так щедро обдарувала водними джерелами, струмочками, озерами, ставками, річками. Про сучасний стан водних багатств Хмельниччини, про історію та дослідження цілющих вод області розповідає екскурсія, яку провів автор.

     Сторінки цієї книги розраховані на учителів географії, біології, геологів, краєзнавців та учнівську молодь.

 Літопис Хмельниччини - 2001: Краєзн. збірник / Упоряд. І.Боголюбова,    С. Єсюнін, Н.Кокошко, Н. Нечепорук. – Хмельницький, 2001.– 111 с.

     У збірнику читач знайде статті «Болота Хмельниччини», «Гніздів′я чорного лелеки» (Н. Нечепорук), «Виробне каміння Хмельниччини» (І. Лопатка).

 Літопис Хмельниччини - 2004: Краєзн. збірник / Упоряд. О.Брицька, І.Боголюбова, С. Єсюнін, Н.Кокошко. – Хмельницький, 2004.– 208 с.

     Серед інших краєзнавчих матеріалів цікавими читачам будуть статті «Наш край в льодовикову добу»                      (Н.Є. Мальована), «Мисливська фауна Хмельниччини»      (Н.В. Нечепорук), «Заповідні місця міста Хмельницького» (Т.В. Смолій).

 Мальованка, чарівний край: Розповідь про регіональний ландшафтний парк «Мальованка» на  Хмельниччині / Т.Л.Андрієнко, О.І.Прядко,           М.Л. Клєстов, О.О. Артерчук. – Шепетівка: міжрайонна друкарня, 1998. – 24 с.: іл.

     Розповідається про багату і своєрідну природу Малого Полісся у північних районах Хмельниччини та про створення регіонального ландшафтного парку « Мальованка».

 «Мале Полісся» - проектований національний природний парк України (Хмельницька область) / Під заг. ред. д. б. н., проф. Т.Л. Андрієнко. – Кам’янець-Поділ.: ПП Мошинський, 2007. – 40 с.: іл.; карт.

     Робота висвітлює біолого - географічні та історико -культурні передумови створення нового національного природного парку України - «Мале Полісся» (на території Славутського та Ізяславського районів Хмельницької області).

      Для викладачів, вчителів, учнів та студентів, широкої громадськості.

 Осадчий В.П. Природні ресурси на службі людини/ В.П.Осадчий, І.М.Шоробура. – Хмельницький: міська друкарня, 2004.– 325 с.: іл.; табл.

      В даній публікації розкрито роль електроенергії, тепла, газу, води у побуті людини. Автори наголошують на вичерпності природних ресурсів і необхідності їх економного використання. В книзі використано краєзнавчий матеріал по Хмельницькій області.

     Матеріали цього видання можуть бути використані спеціалістами, які займаються пропагандою енергозбереження і економією природних ресурсів, рекомендована для педагогів, студентів, учнів.

 

Пажимський Б. Маєтки (палацово – паркові ансамблі) Хмельниччини XVII-XІXст. / Б. Пажимський, О. Пажимський.  – Хмельницький - Київ: Вид-во Сергія Пантюка, 2006. – 160 с.

     В книзі розкрито історичний контекст появи та існування маєтків у нашому краї та детальний опис палацово – паркових ансамблів.

 Різноманіття природи Хмельниччини: Збірник ст. за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. "Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збереження та відтворення", Кам’янець - Подільський, 17-18 груд. 2003 р.– Кам'янець-Поділ.: Абетка - Нова, 2004.– 296 с.

     У збірнику представлені статті, автори, яких окреслюють сучасний стан збереження ландшафтного та біологічного різноманіття Хмельниччини, проблеми та перспективи охорони та відновлення рослинного і тваринного світу та природних ресурсів області.

     Збірник може бути рекомендований як науковий та навчально-методичний посібник для викладачів, студентів, вчителів та учнів, широкого кола читачів та природолюбів.

Сивий М. Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез: Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.–  656 с.

     У монографії узагальнено багатий фактичний матеріал з мінеральних ресурсів Поділля. Запропоновано конструктивно-географічний підхід до вивчення даного виду природних ресурсів. На цій основі здійснено аналіз та оцінку мінерально-сировинної бази краю, подано рекомендації щодо нарощування її потенціалу. Розглянуто проблеми пов’язані з раціональним використанням мінеральних багатств регіону та мінімізацією негативних впливів гірничо видобувних робіт на довкілля.

     Для географів, геологів, екологів, краєзнавців, викладачів та студентів буде в нагоді дане видання.

 Стан навколишнього природного середовища Хмельницької області у 2005 році: Матеріали до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2005 році. – Хмельницький: б/в, 2006.– 80 с.

     Дані матеріали розкривають сучасний стан природних умов та дають загальну характеристику екологічної ситуації в Хмельницькій області. Подаються матеріали по впливу факторів довкілля на здоров’я населення, висвітлюються екологічні проблеми.

     Матеріали доповіді супроводжують ілюстрації, таблиці, картосхеми, графіки.

  Стан навколишнього природного середовища Хмельницької області у 2006 році: Матеріали до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2006 році. – Хмельницький: ПП Мельник, 2007.– 80 с.