Забруднення атмосферного повітря перетворилось в гостру проблему для багатьох країн світу в зв’язку з розвитком промислового виробництва. Атмосферне  повітря  в  районах  розміщення промислових підприємств, паливно-енергетичних об’єктів, інтенсивного  руху  транспорту  і т.ін. забруднюється досить інтенсивно.

В результаті вивчень хімічного складу повітря в промислових містах України встановлено наявність в ньому високих концентрацій широкого спектру токсикантів (SO2, СО, фенол, бензапірен, NO2, NO, НF, Рb), що призводить до високих рівнів захворюваності серед населення. В містах, де розташовані підприємства металургійної промисловості, на 100 000 чоловік - 96-111 випадків раку легень серед чоловіків і 12.7 - серед жінок (в містах, де знаходяться машинобудівні підприємства - 54-58 випадків раку легень серед чоловіків і 6.2-7.9 випадків серед жінок на 100000 населення). В містах з підприємствами кольорової металургії виявлено порушення репродуктивної функції у жінок. Токсикози, спонтанні аборти, вроджені дефекти розвитку і кількість мертвонароджених в 2-2.5 раза частіше, ніж в контрольному місті (Сімферополь - 0,38%). Дані свідчать про те, що випадки мертвонароджених дітей становлять в Запоріжжі - 0,88%, в Маріуполі (чорна металургія) - 1,17%, 0,19% - в Донецьку (вугільна промисловість). В результаті вивчення стало можливим виділити  нове екологічне захворювання: синдром алопеція (Чернівці).

Складна екологічна ситуація не може не впливати на стан здоров’я населення. Встановлено, що нафтохімічні райони України характеризуються в 2-3 рази вищою поширеністю алергічних станів та хвороб у дітей через високий вміст у повітрі циклічних та полі циклічних вуглеводів ароматичного ряду. На територіях поблизу розміщення підприємств чорної та кольорової металургії доросле населення частіше страждає хворобами органів кровообігу (в 1.5 раза), органів травлення (в 1.7 раза), злоякісними новоутвореннями (в 1.2 раза). Пов’язано це з присутністю в повітрі фенолу, важких металів, неорганічних сполук фтору та бензапірену. Діти  в 1,4 раза частіше хворіють гострими та хронічними захворюваннями органів дихання, ніж у відповідно «чистих» районах.

В плані характеристики стану атмосферного повітря м.Нетішин, необхідно відмітити практичну відсутність джерел забруднення. В районі комунально-будівельної бази міста, де сконцентроване комунально-базове і будівельне господарство, рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує 0,8 ГДК (гранично допустима концентрація). Розрахунок максимально приземних концентрацій викидів від ХАЕС за всіма інгредієнтами не перевищує ГДК для населених пунктів. В межах санітарно-захисної зони (СЗЗ) вони становлять від 0,01-0,06 ГДК.  Нормативне значення ГДК для атмосферного повітря не більше 1.

З загальної суми викидів за 2007р. викиди від автотранспорту становлять 89.4%. Отже, в умовах міста основним забруднювачем повітря є транспорт. В районах основних вулиць - Михайлова, Висоцького, Будівельників, проспект Курчатова рівні забруднення не перевищують допустимих величин і фіксуються в межах 0.3-0.5 ГДК. В районі транзитної автодороги вул. Енергетиків - 0.4-0,6 ГДК.

Отже, забруднення атмосферного повітря в межах СЗЗ і зони впливу ХАЕС не перевищують допустимих значень за усіма показниками. Така сприятлива  екологічна  ситуація пояснюється правильним розміщенням промислової зони, проммайданчика і ХАЕС з урахуванням технології виробництва, вітрового режиму і системи планувальних обмежень. Крім того, внутрішньо­міські зелені насадження та прилеглі до міста лісові масиви є потужним джерелом екологічної рівноваги.

Олександр Мучак, 

помічник сан.лікаря з комунальної гігієни

2007