Економічно та стратегічно важливі державні об’єкти, такі як атомні електростанції, повинні мати надійний фізичний захист. Ця теза стала особливо актуальною після ряду терактів у США і, як показала практика, не втрачає своєї актуальності й сьогодні.

Днями виповнилося 10 років від дня створення на ХАЕС відділу фізичного захисту та режимно-секретного відділу. Це стало приводом для зустрічі нашого кореспондента із заступником генерального директора з фізичного захисту та режиму ХАЕС А.В.Бойком.

- Анатолію Валентиновичу, коли тривало будівництво нашої електростанції, виникла потреба у створенні структури, на яку були б покладені обов’язки із забезпечення надійної охорони споруд, обладнання на проммайданчику, а також запровадження перепускного режиму, надання допусків до роботи з документами обмеженого доступу тощо. З чого все розпочалося?

- Саме такі обов’язки були покладені на працівників першого відділу, який був створений на ХАЕС ще у січні 1983 року. У той період на будівельному майданчику тривали будівельні роботи, здійснювався монтаж і налагодження основного устаткування станції, у яких брали участь тисячі фахівців з усіх регіонів країни, у тому числі й іноземні фахівці. Спочатку у штаті першого відділу було шість чоловік. Першим його начальником призначили О.С. Кейка, кадрового військового, що мав великий досвід роботи в режимній службі.

У жовтні 1991 року керівництво відділом було доручено досвідченому фахівцю своєї справи Ю.О.Смірнову.

Перед введенням першого енергоблока в експлуатацію, зростали вимоги до забезпечення його надійного фізичного захисту. Колектив відділу  разом із проектувальниками, монтажниками трудився над оснащенням інженерно-технічними засобами охорони території АЕС. Одночасно із цим поетапно впроваджувався і перепускний режим, що сприяло кращому контролю доступу на проммайданчик та до окремих зон і приміщень електростанції.

1999 року на Хмельницькой  АЕС проведена реорганізація режимної служби підприємства: на базі першого відділу створено режимно-секретний відділ та відділ фізичного захисту. Ця реорганізація була викликана підвищенням вимог до фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок від несанкціонованих дій злочинних елементів, до забезпечення збереження документів і інших матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю, а також відомостей конфіденційного характеру, що стосуються діяльності підприємства.

У 2004 році під час реорганізації підрозділів на ХАЕС було створено службу фізичного захисту, керівництво якою доручили досвідченому фахівцю Ю.І.Кучмію. Його заступником призначено І.В.Круглова. Їм вдалось налаштувати колектив служби на виконання відповідальних виробничих завдань. Успішно справляється із організацією роботи колектив відділу режиму секретності та спецзв’язку під керівництвом О.Т.Шевченка.

- Забезпечення фізичного захисту регламентується низкою законів, інструкцій. Назвіть основні.

 Ще за часів Радянського Союзу у 1989 році вийшло Положення про режим спеціальної безпеки АЕС, в якому чітко окреслено основні напрямки фізичного захисту на ядерних об’єктах. Перший подібний документ в Україні як незалежній державі було прийнято у 1993 році. Це Указ Президента України про заходи щодо фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок в Україні.  У нашій роботі ми також керуємось Законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційний захист”. У ньому вперше на законодавчому рівні було вказано на те, що ядерні установки та ядерні матеріали повинні забезпечуватись фізичним захистом. Важливим для здійснення наших функцій став Закон “Про фізичний захист”, прийнятий 2000 року. У ньому чітко вказано, що фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіаційних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання спрямовано на захист інтересів національної безпеки, попере­дження і ліквідацію актів ядерного тероризму, кра­діжок радіаційно-небезпечних матеріалів. На основі цих законів, законодавчих актів ми розробили низку загальностанційних документів, наказів, інструкцій та положень, що дають можливість ефективно здійснювати фізичний захист на ХАЕС.

- Анатолію Валентиновичу, на посаді заступника генерального директора з фізичного захисту та режиму ХАЕС ви працюєте більше дванадцяти років. Що найбільше запам’яталось за цей період?

- Важливим досягненням у сфері покращення фізичного захисту вважаю реконструкцію і модернізацію інженерно-технічних засобів. У 2000 році на першому енергоблоці за кошти уряду США був впроваджений автоматизований комплекс інженерно-технічних засобів фіззахисту. Перед пуском другого енергоблока в 2004 році також вдалося модернізувати систему фізичного захисту за рахунок впровадження на ньому автоматизованого сучасного комплексу ІТЗ ФЗ. Зараз ми реалізуємо проект реконструкції інженерно-технічних засобів периметру. Тож намагаємось не відставати від новинок в науці і техніці. Високий рівень фізичного захисту на ХАЕС відзначено інспекторами МАГАТЕ. Підтвердження ефективності роботи у сфері фізичного захисту зафіксовано й під час перевірок ДКЯРУ.

- Мені неодноразово доводилося бути свідком тренувань, до яких залучались працівники служби фізичного захисту, військовослужбовці військової частини з охорони ХАЕС. Приємно чути високу оцінку на дії служб захисту.

- Кілька років тому на Хмельницькій АЕС працювали представники місії IPPAS – Міжнародної консультативної служби із забезпечення фізичного захисту. Експерти проаналізували вжиті заходи з фізичного захисту на ХАЕС і співставили зі світовою практикою. Зарубіжні експерти  високо оцінили організацію роботи в цьому напрямку і підтвердили, що система фізичного захисту на ХАЕС відповідає світовим вимогам і стандартам. Керів­ник місії Террі Дженкінс особисто від­значив, що на ХАЕС запроваджено високий рівень фізичного захисту. Це підтверджено не раз під час навчань і тренувань, в ході яких відпрацьовуються різні сценарії несанкціонованого проникнення сторонніх осіб на територію проммайданчика. Умовні терористи завжди були успішно ліквідовані у ході проведення операцій. Це ще раз засвідчує високий рівень фізичного захисту.

- Знаю, що набутим досвідом охоче ділитесь із колегами інших АЕС та підприємств стратегічного призначення.

- Не треба забувати, що безпека важливих промислових об’єктів – це насамперед безпека держави та її народу. Тому у сфері фізичного захисту важливим є постійний обмін досвідом. Вже кілька років поспіль мене запрошують читати лекції під час семінарів навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю за ядерними матеріалами ім. Джоржа Кузміча, який діє при Інституті ядерних досліджень Національної Академії Наук України. З свого боку намагаюсь довідатись, чим живуть колеги. Переконаний, що вчитися ніколи не пізно.

Розмову вів Олександр Шустерук

№2, 2009