З серпня 1993 року, як додаток до «Голосу України», виходить польськомовна газета «Дзеннік Кійовскі» («Київський вісник»). Поки що один раз на місяць. Відомо, що перед тим, у березні 1992 року, відбулось поновлення видання, яке виходило з 1906 по 1917 роки під такою ж назвою - «Дзеннік Кійовскі», як щоденна газета.

Та мало хто знає, що засновником і першим головним редакто­ром «Дзенніка Кійовского» був наш земляк, відомий в Україні у дореволюційний період громадський і політичний діяч, граф Володи­мир Горохольський. Він був вихідцем із знаного в Україні польського дворянського роду Горохольських і по праву належить до тих видат­них особистостей, поверення імен яких до лона багатонаціональної української культури стало можливим лише останніми роками.

Володимир Горохольський народився у родинному маєтку в Гри­цеві 1 вересня 1857 року. Як свідчать матеріали, які знаходяться в державному історико-культурному заповіднику «Самчики», він після закінчення 1879 року відомої гімназії в Мітаві (зараз Елгава, Латвія) здобув юридичну освіту в Дерптському університеті (м .Тарту, Есто­нія) та Київському університеті ім. Святого Володимира. Згодом жив і працював у Києві, Грицеві. Сфера діяльності енергійного грицівчанина була широкою - від сільського господарства до громадсько-політичного життя.

Ім'я Володимира Горохольського - серед засновників сільськогос­подарських товариств у Старокостянтинові, Луцьку. Був він і віце-головою Київського сільськогосподарського товариства.

Пік його громадської діяльності припадає на 1905 рік, в час його обрання депутатом Першої Державної Думи. Після її розпуску Воло­димир Горохольський повертається до Києва, де засновує першу в Україні польськомовну газету. Перше число «Дзенніка Кійовского» вийшло 1 лютого 1906 року.

У 1909 році через хворобу Володимир Горохольський був змуше­ний залишити роботу в редакції і виїхати на лікування за кордон. Але контактів з газетою не поривав. Помер Володимир Горохольський 90 років тому, 3 липня 1914 року. Похований у Грицеві.

Газета ж, яку він заснував, користувалась неабиякою популярніс­тю, пережила свого засновника, допоки не сталось відомих історич­них суспільних змін.

Із реклами для передплатників газети 1914 року: «Дзеннік Кійовскі» має телеграфний зв'язок, власних кореспондентів у Варшаві, Кра­кові, Львові, Познані, Вільно, а також у Петербурзі, Парижі, Берліні, Відні, Римі та Будапешті. Має власного парламентського оглядача в Державній Думі».

Володимир Нитка

15 квітня 2004 р. «Шепетівський вісник»