ГРАЄ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР

Ось уже 10 років радує нетішинців своїм оригінальним мис­тецтвом колектив, без якого не об­ходиться жодне свято, свято першого і остан­нього дзвоника, випускні вечори, відкриття спортивних змагань тощо. Без них не уявляють свого найбільшого свята ветерани Вели­кої Вітчизняної війни - щороку ду­ховий оркестр супроводжуює по­кладання вінків до пам'ятника за­гиблим воїнам у День Перемоги. А влітку, на площі біля Палацу куль­тури, замість репетицій, прово­дяться вечори відпочинку за учас­тю оркестру.

Нетішинський духовий оркестр було створено в 1994 році за ініціа­тивою тодішнього завідуючого відділом культури, а сьогодні сек­ретаря міської ради Анатолія Сиваківського. Цього ж року колектив отримав звання "Народний".

Зараз в оркестрі працює 23 му­зиканти - це працівники ВП "ХАЕС", колишні військові музиканти, вчи­телі загальноосвітніх закладів, вик­ладачі школи мистецтв. Всі мають вищу чи середню спеціальну осві­ту. Крім того, вони справжні ентузі­асти, адже більшість з них (нетішинців тільки 7) за власні кошти добираються двічі на тиждень (а коли виступи, то і частіше) із Сла­вути, Острога, с. Оженіно (Ост­розький район), с. Довжки (Славутський район) на автобусі чи на електричці, а коли тепло - то і на велосипеді. Люди закохані в улюб­лену справу і живуть нею.

У колективі є свої ветерани, які не зраджують оркестру з дня його заснування - це Олександр Баландін, Петро Щербачук, Ігор Ящук, Віктор Давидюк, Володимир Савчук, Ігор Козачок. Серед кращих музи­кантів оркестру - солісти: Володи­мир Борінов, Тетяна Костіна, Руслан Балаушко, Анатолій Кулик, Олександр Баландін, інші. "Най­старший заслужений ентузіаст" (так називають його колеги) - 73-річний Вікентій Бершеда має 50 років ор­кестрового стажу. Велосипедом приїжджає із Славути.

Спочатку колектив очолював Микола Буріченко, з 1996 року кер­івник і диригент - Георгій Лисий із Славути, колишній воєнний музикант, закінчив Харківський інститут культури. Георгій Миколайович -професіонал, майстер своєї спра­ви. Вміє згуртувати і організувати людей. Тому і обрав його колектив одностайно своїм керівником.

Муніципальний оркестр завжди у пошуках нового, репертуар широ­кий та різноманітний, постійно оновлюється, удосконалюються творчі навички та техніка виконан­ня. У виконанні оркестру звучать твори вітчизняних і зарубіжних ком­позиторів: Д.Россіні, Д.Гершвіна, Ж.Бара, І.Штрауса, С.Заславського, П.Ніщинського, П.Майбороди, І.Шамо, Г.Свіридова... А це - му­зика ритуальна, класична, естрад­на, народна.

У 1995 році Нетішинський ор­кестр успішно виступив на облас­ному фестивалі духової музики, що проходив в м. Теофіполь, і завою­вав приз "Кришталева булава". Ко­лектив був учасником обласного марш-параду, присвяченого 55 річниці Великої Перемоги. Нагород­жений управлінням культури По­чесною грамотою за вагомий вне­сок у розвиток музичної культури, високий художній рівень та вико­навську майстерність.

Минулої неділі муніципальний оркестр став учасником обласно­го свята "Сурми Поділля", що про­ходило у м. Старокостянтинів в рам­ках Дня міста. На різних майданах представляли свою виконавську майстерність 17 оркестрів. А вве­чері на всіх чекало невидане дійство - грав зведений духовий оркестр.

Муніципальний оркестр з кож­ним роком завойовує нових шану­вальників, знаходить визнання не тільки у нашому місті, а і в області. Всіляко дбає і піклується ним (це відчувають і самі артисти) завіду­юча міським відділом культури Га­лина Фурманчук. За її сприянням нещодавно колектив придбав нові костюми.

Будемо надіятися, що оркестр найближчим часом обладнає влас­ну студію, придбає нові інструмен­ти (саме про це мріють музикан­ти), і не за горами - всеукраїнське визнання.

Галина КОСІК Фото В. ГАВРИЛЮКА