(1888—1937) — археолог, крає-знавець. Н. в с. Жижниківці (нині село Білогірського р-ну Хмельн. обл.) в сел. родині. 1905 закінчив учительську семінарію. Від 1906 працював учителем початкових та старших класів. Від 1908 і до 1913 навч. в учительському ін-ті. Публікував краєзнавчі розвідки на сторінках газет «Вісті Волинського губернського земства» і «Нове життя для всіх». Від 1919 до 1922 служив у Червоній армії (див. Радянська армія). З жовт. 1923 працював учителем професійно-тех. школи в м. Славута. Наприкінці 1923 був обраний членом районної комісії з перевірки іспитів. Один з ініціаторів і засн. низки краєзнавчих гуртків у містах та селах Славутського, Полонського, Красилівського, Шепетівського (колиш. Судилківського), Ізяславського та Білогірського (колиш. Ляховецького) р-нів (нині всі р-ни Хмельницької обл.). Від 1926 — уповноважений Всеукр. археол. к-ту при ВУАН (див. Всеукраїнський археологічний комітет) по Шепетівській окрузі та Київ. крайової інспектури для охорони пам’яток к-ри на Шепетівщині. У жовт. 1926 заснував та очолив Шепетівський окружний краєзнавчий музей у м. Славута. 1926 ініціював створення і пізніше очолив Шепетівське наукове товариство при ВУАН. 1927—29 ініціював проведення під наук. кер-вом професорів С.Гамченка та О.Безбородька двох геол. та двох археол. експедицій.

Автор монографій з археології та краєзнавства Шепетівщини — «Археологічне обстеження берегів р. Горинь в 1928 р.», «До реєстрації археологічних першоджерел на Шепетівщині», «Довідник Шепетівщини», «Екскурсант Шепетівщини» (Шепетівка, 1929).

1 верес. 1937 арештований за місцем проживання на околиці м. Москва за звинуваченням у контрреволюційній діяльності.

21 листоп. 1937 засуджений до розстрілу Трійкою при УНКВС по Моск. обл. за контрреволюційні наклепи на керівництво рад. уряду, захист розстріляних ворогів народу та за «готовность к совершению террористических актов». 8 груд. 1937 страчений у Москві.

Реабілітований в січ. 1961.

Літ.: Нестеренко В.А. Етнонаціональний розвиток Славутчини в 20—30-ті роки ХХ століття. В кн.: Сангушківські читання: Збірник наукових праць I Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 2004; Берковський В.Г. Студії з історії Славутчини, К., 2008; Центральний державний архів вищих органів влади України, ф. 166, оп. 6, спр. 2762, арк. 15—15 зв.; оп. 8, спр. 443, арк. 174—176; оп. 9, спр. 1507, арк. 12—13 зв.

В.Г. Берковський.