Михайло Грушевський:  iсторик, полiтик, громадянин

З ім’ям Михайла Грушевського пов’язана епоха в історії української історичної науки та національного державотворення. Його фундаментальні праці «Історія України-Руси», «Історія української літератури», а також популярна «Ілюстрована історія України», численні публіцистичні статті дотепер не втратили наукового та просвітницького значення. Після буремних 20-30-х років ХХ ст. ім’я Михайла Сергійовича майже зійшло з обріїв української радянської історіографії. Якщо публічно його і згадували чи цитували в наукових працях, то робили це – волею-неволею – з негативним відтінком.

Початок дев’яностих приніс в Україну не лише відродження державності, а й повернув чимало забутих імен. Серед них – і Михайла Грушевського. Відтоді його біографія, наукова, літературна, політична діяльність стали об’єктом зацікавлення чималого грона вітчизняних дослідників. Однак «спадщина» цієї унікальної людини є настільки великою, що для її осмислення, безперечно, потрібен час.

У 2016 р. минає 150-та річниця з дня наро­дження цієї непересічної особистості. В Нетішинському міському краєзнавчому музеї відкрито виставку «Михайло Грушевський: історик, політик, громадянин», підготовлену спільно з Інститутом досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія» та Нетішинською централізованою бібліотечною системою. Тут представлено рідкісні прижиттєві видання праць видатного історика (в тому числі й «Ілюстровану історію України»), один із редагованих ним томів «Записок Наукового товариства імені Шевченка», чимало праць про його життя і творчість, а також повне перевидання в незалежній Україні фундаментальної «Історії України-Руси».

При відкритті виставки до присутніх звернулась директор музею Оксана Кононюк. Основні віхи життя Грушевського, а також ключові аспекти виставки представив заступник директора з наукової роботи Тарас Вихованець. Про цікаві моменти біографії Михайла Сергійовича та деякі його людські риси розповіла директор Інституту дослі­джень української діаспори НаУОА, доктор історичних наук, професор Алла Атаманенко. Про важливість виставки висловився начальник управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради Іван Михасик. Своїми враженнями поділилися завуч зош № 1 І-ІІІ ст. м. Нетішина, вчитель історії Микола Яцюк та бібліотекар Нетішинської центральної міської бібліотеки Наталія Ткачук. Насамкінець, про побудову виставки кілька слів додав співробітник музею, експозиціонер Валерій Походонько.

Як не парадоксально, та навіть фахові історики й філологи сьогодні змушені відкривати для себе постать Михайла Грушевського. Що й казати про інших, особливо молоду генерацію українців… Він не був ідеальним. Як і багатьом, йому було властиво помилятись. Проте справжнє відродження української історичної науки кінця ХІХ – початку ХХ століття, події 1917-1918 років сьогодні немислимі без його участі. Наблизитись до цієї особистості, ба навіть по-новому поглянути на неї допоможе представлена в музеї виставка.

Тарас Вихованець

На фото: під час презентації виставки виступає проф. Алла Атаманенко

Фото Валерія  Походонька