З північно-західного боку до Центральної площі в Кам'янці-Подільському примикають два будинки. Один з них споруджений у стилі спрощеного бароко в середині XVIII століття, другий - новий. У приміщеннях розташована друкарня, якій сповнюється 175 років. Це найстаріше поліграфічне підприємство Поділля.

Друкарня була організована при губернському управлінні і утримувалась на кошти його і замовників. Спочатку підприємство розташовувалось на Губернаторській (тепер Радянській) площі. Крім циркулярів, наказів з 20-х років ХІХ століття друкарня випускала різні бланки для губернських, повітових і міських установ, а з січня 1838 року - першу на Поділлі газету "Подольские губернские ведомости".

Після польського визвольного повстання 1863 року царський уряд наказав закрити в Кам'янці-Подільському ряд установ католицької церкви, в тому числі духовну семінарію. Згодом у приміщення семінарії переводить губернське управління та друкарню. Тут підприємство розташовується до нашого часу.

З розвитком поліграфічної промисловості в країні у другій половині XIX століття в місті над Смотричем з'являється ряд інших поліграфічних виробництв. Свої друкарні відкривають Свято-Троїцьке братство, Д. Крайз, С. Киржацькнй, Л. Ландвігер, Б. Вайнбаум, Станкевич та інші.

Продукція поліграфічних підприємств початку XX століття була досить різноманітною. Губернська друкарня виконувала замовлення установ, випускала газету, друкувала "Кооперативный листок", бюлетені "Врачебно-санитарная хроника", "Ветеринарная хроника", інші видання земства.

Свято-Троїцьке братство, приватні друкарні теж друкували періодичні видання, зокрема "Подольские епархиальные ведомости", газети "Подольские известия", "Подольский край".

Тираж місцевих газет та їхніх видань був невеликим. Вони випускалися переважно для, заможного прошарку, населення. Сума річної передплати газети становила 10-12 карбованців золотом, тобто дорівнювала місячному заробітку робітника. Загальний тираж видань, що друкувалися в губернському центрі Кам'янці-Подільському був майже в десять разів менший нинішнього тиражу "Радянського Поділля".

Друкарням міста незважаючи на примітивне устаткування, доводилося - випускати й книги, праці місцевих істориків і етнографів, довідники, календарі.

Першу радянську газету - "Известия Каменец-Подольского Совета рабочих и солдатских депутатов" губернська друкарня випустила 10 лютого 1918 року.

В квітні 1919 року повітовий військово-революційний комітет розгорнув роботу по націоналізації приватних підприємств. Друкарні губернська і свято-троїцького братства були об'єднані в друкарню № 1. В результаті націоналізації була створена друкарня № 2. Згодом вони об'єдналися. В лютому 1924 року, на прохання колективу підприємства йому було присвоєно ім'я Володимира Ілліча Леніна.

Кам'янець-Подільська друкарня стала одним з найбільших поліграфічних підприємств на Правобережній Україні. В 20-x poках, крім повітових ї окружної газет, плакатів, тут друкувалися твори В.І. Леніна, книги видавництва "Червона Галичина", видання повітового і окружного комітетів КП(б)У і виконкомів Рад, статистичні довідники, наукові записки інститутів Кам'янця-Подільського краєзнавча література, журнал "Західноукраїнський господар", літературний альманах "Буяння" тошо.

Кам'янець-Подільські друкарі - колектив славних революційних і трудових традицій. Вони допомагали революціонерам видавати і розповсюджувати листівки і прокламації в 70-80-х роках XIX століття, в роки першої російської революції. В дні Жовтневих боїв видрукували написане В.І. Леніним звернення "До громадян Росії". Друкар М. Кушелев, член РСДРП (б) з 1912 року, став першим головою Кам'янець-Подільської міської Ради робітничих і солдатських депутатів. Робітник друкарні Г.А. Голованевський-Барський був обраний міською Радою в жовтневі дні комісаром продовольства. Під час окупації Поділля білогвардійськими інтервентами подільський ревком і друкарі організували підпільну друкарню, яка видавала газету "Більшовик", листівки.

Нині Кам'янець-Подільська друкарня імені Леніна - велике поліграфічне підприємство, де працює понад 200 робітників і службовців. Тут виконують замовлення багатьох установ республіки на виготовлення продукції строгої звітності, друкують бланки, для підприємств і установ міста, газету "Прапор Жовтня", багатотиражки, плакати тощо.

І. ГАРНАГА, С. КОВАЛЕНКО,
працівники облдержархіву.
Радянське Поділля. - Хмельницький, 1982. - 4 серпня