Пiдтвердження первинними документами вiдомостей про заробiтну плату та пiльговий стаж

Згідно із ст.40 Закону України «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. 

Довідка про заробітну плату надається згідно з додатком №1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загаль­нообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. №22-1, із зазначенням у ній первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам (підпункт 3 пункту 2.1 розділу II Порядку). 

Згідно з п.2.10 Порядку довідка про заробітну плату (дохід) надається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою або організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату надаються правонаступниками цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.  

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Виходячи із викладеного вище, при звернен­ні громадян за призначенням (перерахунком) пенсій з довідками про заробітну плату за 60 календарних місяців до 01.07.2000 року, обов’яз­ко­во надавати копії первинних документів, заві­рених в установленому законодавством порядку­.

Що ж стосується стажу, то відповідно до п.1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993р. №637,  основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Проте для призначення пенсій на пільгових умовах необхідні документи про характер виконуваної роботи,  про зайнятість у шкідливих та важких умовах праці, про тривалість такої роботи протягом повного робочого дня та інші відомості. Таким документом згідно з вищевказаним­ Порядком є довідка підприємства, уточнююча пільговий характер роботи. У ній має бути вка­зано: періоди роботи що зараховуються до пільгового стажу; професія або посада, характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, якими передбачено дану посаду, первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана довідка. Такі довідки видаються підприємствами, де працювали зазначені особи, або їх правонаступники.

Враховуючи вищезазначене, громадянам, які звертаються за призначенням (перерахунком) пенсій та подають документи, що визначають право на пенсію, в тому числі на пільгових умовах, до заяви необхідно надавати копії первинних документів.

Додаткову інформацію можна отримати в приймальні для громадян управління Пенсійного фонду України в м. Нетішині за адресою:  пр-т­ Незалежності, 12 або за телефоном «гарячої» лінії 3-18-53.

Наталія Новак,

начальник  управління 

пенсійного фонду України в м. Нетішин