- Ігоре Михайловичу, пройшли чергові збори акціонерів і Вас знову обрано головою правління ВАТ “УБ ХАЕС”. Читачам цікаво почути від Вас узагальнене бачення дільяності будівельної організації.

- Як весь будівельний ринок, так і наше підприємство у звітний період працювало в умовах політичних потрясінь, які стримують розвиток економіки в Україні. Не створено належних умов для інвестиційної активності. Законодавство недостатньо сприяє підприємству у його розвитку.  Але в будівельній галузі України є ознаки поступової нормалізації. Кількість будмайданчиків в країні зростає.

На будівельний ринок вийшли підприємства, що орієнтуються на виробництво, інвестують прибуток у власний розвиток. Серед таких  і ВАТ ” УБ ХАЕС”.

Мета “ВАТ “УБ ХАЕС” - зацікавити замовників нашою продукцією та послугами, заробити гроші, раціонально їх інвестувати, і, головне, працювати, не втрачаючи кваліфікації людей.

2005 рік, як і попередні роки, був, насамперед, роком розвитку та досягнень, за які не соромно колективу та акціонерам. ВАТ “УБ ХАЕС” не тільки розвивалося та заробляло прибутки, але й виконувало важливі державні замовлення з будівництва об’єктів пускового комплексу №2 в місті Нетішин, об’єктів соціальної сфери в 30-кілометровій зоні навколо ХАЕС та на будівництві житла в прилеглих регіонах.

За 2005 рік виконано по генпідряду будівельно-монтажних робіт на суму 51, 7 млн. грн., у тому числі власне будівництво складає 11, 3 млн. грн.

Головним напрямом діяльності ВАТ “УБ ХАЕС” у 2005 році була добудова об’єктів енергоблока №2, на яких освоєно 27,6 млн. грн.; об’єктів 30-кілометрової зони навколо ХАЕС, на яких освоєно 9,2 млн. грн.

Введені в експлуатацію:

об`єкти 30/35 пускового комплексу блока №2 ХАЕС ( замовник ХАЕС) вартістю 6,3 млн. грн.;

господарський корпус Ізяславської школи-інтернату для дітей з наслідками поліємієліту та цере­брального паралічу (замовник - УКБ Хмельницької ОДА)  вартістю 1,7 млн. грн.;

загальноосвітня школа в селі Крупець Славутського району (замовник - УКБ Хмельницької ОДА) вартістю 6,5 млн. грн.;   

міст через ріку Горинь в с. Полянь (замовник ХАЕС) вартістю 7,1 млн. грн.;

здійснено капітальний ремонт дитячого садка № 2 (замовник - відділ освіти міськвиконкому м. Нетішина) ­­вартістю 1,4 млн. грн., аудиторій  Рівненського університету водного господарства та природокористування вартістю 1,5 млн. грн.

Житло та об’єкти соціального призначення будуються в Рівному, Вінниці, Шепетівці, Києві та Житомирі.

- Ефективність роботи позначається фінансовими  показниками. Чи примножився власний капітал фірми?

- Власний капітал на 1 січня 2006 року становить 57,5 млн. грн. В результаті господарської діяльності ВАТ ”УБ ХАЕС” власний капітал за 2005 рік збільшився на 555 тис. гривень.

Вартість оборотних активів на 1 січня 2006 року склала 46,0 млн. грн., в тому числі:

матеріальні цінності (виробничі запаси) - 11,5млн. грн.;

дебіторська заборгованість підприємств - 31,5 млн. грн.;

інші оборотні активи - 2,3 млн. грн.;

Кредиторська заборгованість товариства за роботи та послуги зменшилася протягом 2005 року на 8,2 млн. грн.

За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2005 рік ВАТ ”УБ ХАЕС” отримало прибуток в розмірі 838 тис. грн. Це дає змогу виплачувати акціонерам дивіденди та здійснювати подальший розвиток будівельного комплексу.

- В нашій недалекій історії мала місце така непопулярна акція, як скорочення персоналу. Що змінилося на сьогоднішній день?

- 2005 року відбулося скорочення персоналу як у ВАТ ”УБ ХАЕС”, так і в трудових колективах, заснованих за участю ВАТ ”УБ ХАЕС”. Це було пов’язано із значним зменшенням обсягів робіт після завершення будівництва 2-го енергоблока ХАЕС.

Персонал був звільнений за скороченням чисельності, тобто люди отримали належні від ВАТ ”УБ ХАЕС” виплати - компенсацію за невикористану відпустку, заробітну плату, індексацію, вихідну допомогу. Це дало можливість соціально захистити людей та дати їм можливість на вигідніших умовах зареєструватися в державній службі зайнятості.

Поступово з надходженням нових замовлень протягом 2005 року вдалося відновити колектив атомобудівельників, прийнявши на роботу майже 400 працівників, в тому числі і тих, хто був на обліку в центрі зайнятості.

Правління вважає своїм пріоритетним завданням на 2006 р. повернення усіх скорочених у 2004-2005 роках працівників, а то й збільшити чисельність персоналу.

- На яких роботах можуть бути задіяні енергобудівельники, адже атомні станції будують не кожен рік?

Головним підсумком минулих 5 років є завершення робіт та пуск у промислову експлуатацію енерго­блока №2, одного із 4х енерго­блоків, побудованих 2004 року у світі.

За минулі 5 років, крім об’єктів пускового комплексу енергоблока №2, були здані в експлуатацію 74 об’єкти різного господарського призначення. Серед них - житлові будинки № 511, №255; акушерське відділення на 40 ліжок; об’єкти лікарняного комплексу.

За 2003-2004 роки ВАТ “УБ ХАЕС” стало власником майже всіх адмі­ністративно-виробничих будинків та споруд, де розташовані наші підприємства.

- Прокоментуйте ситуацію зі скупкою акцій та виплатою дивідендів.

- Політика виплати дивідендів протягом 2001-2005 років випливала із задоволення соціальних потреб працюючого колективу.  

Щоб уникнути імовірного конф­лікту   інтересів   між   акціонерами   та працюючими колективами підприємств, збори акціонерів прийняли рішення про скупку акцій цими підприємствами. В результаті чого підприємства викупили у фізичних осіб 57% акцій ВАТ “УБ ХАЕС”.

- Окрім будівництва, якою ще діяльністю займається ВАТ “УБ ХАЕС”?

- Важливим показником, який цікавить замовників на будівельному ринку, є наявність у підрядника власної  індустрії  з виробництва продукції.

ВАТ “УБ ХАЕС” за 2001-2005 роки освоїло виготовлення:

залізобетонних плит перекриття, кованих виробів, столярних виробів. Облаштований цех та налагоджено випуск пінобетону, запущена лінія з випуску пластикових вікон, здійснюється прокат про­фільних листів.

- Які основні напрямки діяльності  товариства на перспективу?

- Стратегія правління націлена на наступні основні напрямки:

1. Будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС.

2. Будівництво об’єктів різного призначення на ХАЕС, навколо ХАЕС, у місті Нетішин та поза його межами.

3. Інвестиційна діяльність з бу­дівництва житла.

4. Самозабезпечення Товариства будівельними матеріалами, комплектуючими.

5. Прискорене впровадження новітніх методів управління з виходом на елітні сегменти ринку.

Розвиток, удосконалення цих напрямків і є нашою виробничою стратегією на 2006-й і подальші роки.

Є підстави вважати, що кон’юнктура ринку сприятиме успішній реалізації пропонованої стратегії правління Товариства.

Останні події з газопостачанням України дають підставу стверджувати, що увага уряду до розвитку атомної енергетики зростатиме.

У напрямку реалізації такої стратегії вже підписані угоди з НАЕК ”Енергоатом” на підготовчі роботи, пов’язані з обстеженням енерго­блока №3 на суму 2,7 млн. грн., на виконання будівельних робіт з будів­ництва РТСН на суму 5,9 млн. грн.

Правління займається розширенням власного сегменту ринку житлового будівництва на замовлення Міноборони України у місті Житомир.

За рахунок додаткових надхо­джень найближчим часом ми зможемо інвестувати початок будівництва житлового будинку в м. Нетішин.

ВАТ”УБ ХАЕС” завжди потребувало інвестицій. Є потреба в інвестиціях на організацію виробництва нових сучасних будівельних матері­алів та конструкцій; розширення сфери надання послуг для населення міста Нетішин та інших міст України.

Одна із програм на перспективу - переобладнання столярного цеху за сучасними європейськими технологіями з виготовленням столярних виробів та меблів.

ВАТ ”УБ ХАЕС” планує налагодити власне виробництво базальтових плит; кабельних коробів на об’єкт РТСН; буронабивних палів; окремих марок спецзалізобетону; спецутеплювача, аналога матеріалу флом глас.

Сьогодні ВАТ ”УБ ХАЕС” має на балансі потужну ремонтну базу АТП та управління механізації. Її модернізація дозволить в короткий термін відкрити сучасний салон з ремонту та обслуговування вантажних автомобілів, бульдозерно-екскаваторного парку та сільськогосподарської техніки для потреб нашого регіону. У цьому напрямку правління рекомендує керівникам АТП, “Крот”,  УМ  проявити  більше  ініці­ативи.  Це  стосується  інших  зацікавлених працівників наших підприємств та підприємців.

Є впевненість в тому, що через 2-3 роки ВАТ ”Рембуд” буде виконувати значні обсяги всіх будівельно-монтажних робіт на об’єктах Рівного. Це перспектива нових робочих місць.  Подальша діяльність ”Рембуду” в сфері будівництва та в сфері будівельної продукції власного виробництва дасть змогу одержати додаткові прибутки.

Правління ВАТ “УБ ХАЕС” планує створити підприємства у всіх прилеглих обласних центрах. 

 Петро Войтович

квітень 2006