ІНФОРМАЦІЯ

 про намір відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” здійснити коригування тарифів на  теплову енергію, послугу з постачання гарячої води  та послугу з постачання теплової енергії

 

Керуючись  п.2 “Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності”, який затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130  ВП “Хмельницька АЕС” доводить до відома  споживачів інформацію про намір здійснити коригування тарифів на теплову енергію (її транспортування та постачання), послуги з постачання гарячої води  та послуги з постачання теплової енергії.

Реалізація послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води здійснюється за тарифами встановленими Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області від 06.12.2018 №565/2018 зі Змінами.

Тарифи на послугу з постачання гарячої води становлять: для потреб населення за умови   підключення рушникосушильників – 20,39 грн./м3 без ПДВ та 24,47 грн./м3 з ПДВ;

  для потреб населення за умови відсутності рушникосушильників – 19,59 грн./м3 без ПДВ та 23,51грн./м3 з ПДВ;

для потреб бюджетних установ та інших споживачів – 20,03 грн./м3 без ПДВ та 24,04 грн./м3 з ПДВ.

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії становлять: для потреб населення  – 186,59 грн/Гкал  без ПДВ та 223,91 грн/Гкал з ПДВ; для потреб бюджетних установ та інших споживачів 184,38 грн/Гкал  без ПДВ та 221,26 грн/Гкал з ПДВ.

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області від 06.12.2018  №564/2018 встановлений тариф на теплову енергію в розмірі 179,71 грн за 1 Гкал  без ПДВ в т.ч: транспортування 71,47 грн за 1 Гкал  без ПДВ та  постачання 0,74 грн за 1 Гкал  без ПДВ.

 На виконання вимог Законів України “Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 року №2189-VIII, “Про електричну енергію” від 13.04.2017№2019-VIII (зі Змінами), враховуючи законодавчі зміни у сфері житлово-комунальних послуг та  встановлення з 01.01.2020 року для ВП ХАЕС тарифу на централізоване водопостачання проведено коригування тарифів теплову енергію, послуги з постачання гарячої води та послуги з постачання теплової енергії.     

Відповідно до розрахунків скориговані тарифи  будуть становити на:

теплову енергію  196,90 грн за 1 Гкал  без ПДВ в тому числі: виробництво 107,50 грн за 1 Гкал,         транспортування 88,05 грн за 1 Гкал  без ПДВ, постачання 1,35 грн за 1 Гкал  без ПДВ.      

послугу  з  постачання гарячої води:

для потреб населення за умови підключення рушникосушильників – 22,31 грн./м3 без ПДВ та 26,77грн./м3 з ПДВ;

для потреб населення за умови відсутності рушникосушильників – 21,48 грн./м3 без ПДВ та 25,78грн./м3 з ПДВ;

для потреб бюджетних установ та інших споживачів – 22,16 грн./м3 без ПДВ та 26,59грн./м3 з ПДВ.

 послугу з постачання теплової енергії:

для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів – 196,90 грн/Гкал  без ПДВ та 236,28грн /Гкал з ПДВ;

Структура  скоригованого тарифу  на теплову енергію

№ п/п

Показник

Теплова енергія,    грн / Гкал без ПДВ

у тому числі

виробництво теплової енергії

транспортування теплової енергії

постачання теплової енергії

1

Виробнича собівартість,  у т.ч.:

184,98

95,58

88,05

1,35

1.1

прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

109,40

95,58

13,82

0,00

1.1.1

електроенергія

9,69

0,00

9,69

0,00

1.1.2

транспортування  теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

 

покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС,АЕС, когенераційних установок

95,58

95,58

0,00

0,00

1.1.4

вода для технологічних потреб водопостачання та водовідведення

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

матеріали, запасні  частини та інші матеріальні ресурси

4,13

0,00

4,13

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці

38,37

0,00

37,43

0,94

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

19,31

0,00

19,10

0,21

1.3.1

відрахування  на соціальні заходи

8,44

0,00

8,23

0,21

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,88

0,00

0,88

0,00

1.3.3

інші прямі витрати

9,99

0,00

9,99

0,00

1.4

загальновиробничі витрати, у т.ч.:

17,90

0,00

17,70

0,20

1.4.1

витрати на оплату праці

14,18

0,00

14,02

0,16

1.4.2

відрахування  на соціальні заходи

3,13

0,00

       3,09

0,04

1.4.3

інші витрати

0,59

0,00

0,59

0,00

2

Адміністративні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

184,98

95,58

88,05

1,35

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Розрахунковий прибуток

11,92

11,92

0,00

0,00

9

Середньозважений тариф на теплову енергію

196,90

107,50

88,05

1,35

 

Структура  скоригованих  тарифів на послугу з постачання теплової енергії (ППТЕ) та послугу з постачання гарячої води  (ППГВ)                                                                                             

№ з/п

Найменування показників

ППТЕ, грн /Гкал

ППГВ, грн/м3

з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

з рушникосу-шильниками

без рушникосу-шильників

Бюджетні установи та інші споживачі

Населення

Бюджетні установи та інші споживачі

Населення

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію

196,90

179,71

10,68

9,85

10,53

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т.ч.:

0

0

0

0

0

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

0

0

0

0

0

2.2

інші витрати абонентської служби

0

0

0

0

0

3

Витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої води

Х

X

11,63

11,63

11,63

4

Решта витрат, крім послуг банків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Собівартість послуг без урахування послуг банку

196,90

196,90

22,31

21,48

22,16

6

Послуги банку

      0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Повна планова собівартість  послуг з урахуванням послуг банку

196,90

196,90

22,31

21,48

22,16

8

Розрахунковий прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Плановані тарифи на послуги

196,90

196,90

22,31

21,48

22,16

10

Податок на додану вартість

39,38

39,38

4,46

4,30

4,43

11

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

236,28

236,28

26,77

25,78

26,59

               

     

         Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб міста приймаються протягом 14 календарних днів від дня публікації даного повідомлення за адресою ВП ХАЕС КГ: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин  вул. Енергетиків, 20.