РЕЗОЛЮЦIЯ II ПЛЕНУМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМIТЕТУ АТОМПРОФСПIЛКИ «40 РОКIВ АТОМНIЙ ЕНЕРГЕТИЦI: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

40 років тому - 26 вересня 1977 року - був включений в електричну мережу турбогенератор №2 першого енергоблока Чорнобильської АЕС. В Україні цю дату прийнято вважати Днем народження атомної енергетики.

Ця подія багато в чому визначила розвиток енергетичного сектора і всієї економіки України.

Зараз атомну енергетику, без перебільшення, можна назвати основою енергосистеми країни. Атомна генерація покриває близько 55% відсотків потреб країни в електроенергії, а взимку ця цифра в останні роки досягала і 68 %.

Пленум ЦК Атомпрофспілки відзначає, що:

За 10 місяців 2017 року частка електроенергії ДП НАЕК «Енергоатом» у вітчизняній електроенергетиці становила: від обсягу виробництва - 56%, у структурі «Енергоринку» - 57,4%.

За підсумками 9 місяців 2017 року приріст виробництва електроенергії АЕС, порівняно з аналогічним періодом 2016 року - 12%, держава отримала додатково 6,3 млрд кВт*год.

Починаючи з 2014 року, ДП НАЕК «Енергоатом» суттєво диверсифікував постачання ядерного палива, розпочато будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, продовжено термін експлуатації чотирьох енергоблоків: №1,2, 3 Запорізької АЕС та №2 Южно-Української АЕС.

Водночас недоплата ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» за 10 місяців 2017 року (станом на 31.10.2017 року) становить 2 639,1 млн грн, а загальна заборгованість - 12 512,2 млн грн.

Енергоатом весь цей період має від НКРЕКП виключно «тариф виживання», а не розвитку. 9 листопада 2017 року НКРЕКП знизила тариф на відпуск електроенергії атомних станцій ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2,9% у листопаді-грудні. Таким чином, тариф на відпуск електроенергії атомних станцій ДП «НАЕК "Енергоатом” був знижений з дискримінаційних 48 коп./кВт*год до ганебних 46,61 коп./кВт*год (без урахування ПДВ).

Постановою НКРЕКП було зменшено фінансування напрямів діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» у таких розмірах:

- «Нове будівництво» (Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива) - на 56%;

- «Підвищення безпеки енерго­блоків АЕС» - на 36%;

- «Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС» - на 50%;

- «Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного і допоміжного обладнання" - на 25%.

Вилучення коштів відбулося, в основному, з напрямів, пов'язаних з безпечною експлуатацією АЕС та подальшим розвитком Компанії, а це загроза національній та енергетичній безпеці та незалежності країни.

Загалом, із затвердженої Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та погодженої з Державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Інвестиційної програми, з тарифу Компанії вилучено сумарно 5,3 млрд грн, або 33%. Дивним чином одночасно середньо­зважений тариф для ТЕС збільшено на 2,6 копійки.

При такій тарифній політиці Національної комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг інвестиційна складова в тарифі Енергоатома знизилася до 7%, тоді як в інших країнах з АЕС він дорівнює 16%. Частка ядерного палива в тарифі перевищила 50%. Крім того, ДП «НАЕК «Енергоатом» не має можливості утримувати професійні висококваліфіковані кадри, ліцензований персонал, оскільки заробітна плата є неконкурентною порівняно з іншими державами (Білорусь, Китай, Фінляндія). Професія атомника є престижною, але не в Україні. З 2014 року в тариф Енергоатома не включаються внески до міжнародних організацій - ВАО АЕС, Всесвітня ядерна асоціація тощо.

Зберігають гостроту проблеми подальшої діяльності Східного гірничо-збагачувального комбінату: необхідність істотного підвищення працівникам комбінату рівня заробітної плати, фінансування будівництва Новокостянтинівської шахти, модернізація виробничого процесу на Інгульській та Смолінській шахтах.

Починаючи з 2015 року, до сьогодні в Державному бюджеті України не виділяються кошти на виплату доплат за роботу в зоні відчуження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 року № 831.

Міністерство соціальної політики України мусить знімати кошти з інших бюджетних програм, щоб якось вирішувати проблему. На сьогодні наявна двомісячна заборгованість з виплати доплат за роботу в зоні відчуження. Якість лікувально-профілактичного харчування на підприємствах зони відчуження (крім ДСП «Чорнобильська АЕС») не відповідає нормативним вимогам, вартість добового набору продуктів для ЛПХ менша за нормативну вимогу більш як у два рази.

Пленум ЦК Атомпрофспілки вважає за необхідне:

1. Вимагати негайного розгляду питання функціонування, розвитку та перспектив ядерної галузі на нараді під керівництвом Прем’єр-міністра України та на засіданні РНБО України.

2. Терміново звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо катастрофічної ситуації, яка склалась в ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв’язку з:

- відсутністю дієвої підтримки від органів державної влади, - дискримі­наційною тарифною політикою НКРЕКП, - відсутністю стимулюючих факторів продуктивної праці,

- недостатністю коштів на нове будівництво (ЦСВЯП, Х/3, Х/4), підвищення безпеки енергоблоків АЕС, продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, технічний розвиток, реконструкцію, модернізацію основного і допоміжного обладнання, - правовими колізіями у законодавчих та нормативно-правових  документах, що перешкоджає розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом»,

- відсутністю Програми зі збереження та розвитку висококваліфікованого, ліцензованого персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», посилення їх соціального  захисту,

- відсутністю механізму погашення боргу ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом».

3. Пришвидшити розробку та затвердження Кабінетом Міністрів України Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України до 2020 року.

4. Центральному комітету Атом­профспілки - домагатися поступового підвищення заробітної плати працівників підприємств атомно-енергетичного та промислового комплексу України, підприємств зони відчуження протягом року у розмірі вищому за рівень інфляції не менш як на 15%.

5. Звернутися до Кабінету Мі­ністрів України з вимогою внести зміни до «Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними уні­тарними підприємствами та їх об’є­днаннями», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року №138, встановивши для під­приємств атомно-промислового комплексу України частину чистого прибутку, що відраховується до державного бюджету за відповідний період, у розмірі 40% за умови спрямування ними 35% чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на розвиток власних виробничих потужностей.

6. Звернутися до Прем’єр-мі­ністра України із вимогою створити профі­льний орган державної виконавчої влади, до функціонального управління якого включити всі підприємства атомної енергетики та промисловості України, підприємства з поводження з радіоактивними відходами та радіоактивними матеріалами, підприємства з фабрикації ядерного палива.

7. Звернутися до Кабінету Мі­ністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з вимогою збільшити в 2018 році фінансування бюджетної програми Міністерства соціальної політики України КПКВК.

8. Звернутися до Державного агентства України з управління зоною відчуження з вимогами:

- актуалізувати Концепцію Чорнобильської зони відчуження, передбачивши в ній, зокрема, забезпечення ефективного використання бю­джетних коштів, ефективного використання виробничого та трудового потенціалу, заходи щодо посилення соціального захисту працюючих, зростання їхньої заробітної плати, уникнення необгрунтованих скорочень чисельності, забезпечення до­тримання вимог з охорони праці;

- на виконання Галузевої угоди між Атомпрофспілкою та ДАЗВ не приймати управлінські рішення, які стосуються соціальних аспектів реформування підприємств, без розрахунків фінансових витрат та з урахуванням соціальних наслідків, забезпечити проведення попередніх консультацій з представниками Атомпрофспілки та не допускати прийняття таких рішень на підприємствах зони відчуження;

- з метою підвищення рівня заробітної плати працівників, їх матеріальної зацікавленості у підвищенні кваліфікації та збереження кваліфікованих кадрів, пришвидшити розробку Єдиної тарифної сітки розрядів з оплати праці для подальшого введення її на підприємствах зони відчуження (крім ДСП «Чорнобильська АЕС»);

- забезпечити необхідне та у повному обсязі фінансування підпри­ємств зони відчуження, та здійснювати дієвий контроль за використанням цих коштів відповідно до статей кошторису;

- забезпечити необхідне фінансування на придбання продуктів харчування, а керівництву ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» забезпечити надання ЛПX працівникам підприємств зони відчуження відпові­дно до нормативних вимог.

9. З метою збереження рівня медичного обслуговування та спеці­алізації існуючих СМСЧ звернутися до керівництва Українського наукового центру радіаційної медицини з пропозицією створити на базі УНЦРМ Центр надання спеціалізованої медичної допомоги працівникам під­приємств атомної енергетики та промисловості та відкрити на базі СМСЧ міст-супутників філії УНЦРМ.

10. Вивчити можливість укладання територіальних угод з базовими підприємствами та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані підприємства з особливим режимом роботи, про надання фінансової підтримки медичним закладам для збереження гідного рівня надання медичної допомоги працівникам цих підприємств та мешканцям відповідних міст.

11. Президії ЦК профспілки проаналізувати стан виконання зазначених вимог і до 23 січня 2018 року визначити подальші дії Атомпрофспі­лки. В разі необхідності прийняти рішення про організацію та проведення солідарних дій, спрямованих на захист інтересів атомної енергетики та промисловості України, її енергетичної незалежності та національної безпеки держави.