ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

СПИСОК № 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

I. ГІРНИЧІ РОБОТИ

Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні роботи. Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд

1. Підземні роботи в шахтах, рудниках і копальнях на
видобуванні корисних копалин, в геологорозвідці, на
дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників, копалень

Працівники:

зайняті повний робочий день на підземних роботах;

які обслуговують працівників, зайнятих на підземних роботах (медперсонал підземних пунктів охорони здоров’я, працівники підземного телефонного зв’язку тощо).

2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті гірничих
виробок, метрополітенів, підземних каналів, тунелів
та інших підземних споруд

Працівники, зайняті на будівництві, реконструкції, технічному переозброєнні і капітальному ремонті гірничих виробок, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд.

3. Розрізи (кар’єри), рудники і відвали з видобування корисних копалин завглибшки 150 метрів і глибше

Працівники, зайняті повний робочий день у розрізах, кар’єрах, рудниках і відвалах на роботах із видобування корисних копалин.

4. Виробництво гірського воску (воску буровугільного)
та озокериту

Робітники:

апаратники виробництва гірського воску;

машиністи розливальних машин;

робітники, зайняті розливом озокериту ручним способом.

5. Державна воєнізована гірничорятувальна служба
у вугільній промисловості

Особовий склад, який безпосередньо забезпечує здійснення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт

II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ), ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН

Робітники:

агломератники;

бункерувальники, зайняті на видачі гарячого агломерату та обкотишів;

вагранники;

вивантажувачі гарячого агломерату та обкотишів;

вивантажувачі пилу;

випалювачі;

газівники;

горнові на агломерації та випалюванні;

грохотники-шурувальники;

дозувальники гарячого повертання;

дозувальники, зайняті завалюванням у подрібнювальних відділеннях;

дробильники, зайняті подрібнюванням гарячого агломерату;

завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей;

машиністи електровозів гасильних вагонів;

машиністи змішувальних барабанів, зайняті на роботах з рудою, що містить у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію, на гарячому повертанні;

машиністи конвеєрів, зайняті транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів;

машиністи охолоджувачів;

машиністи перекидних жолобів, зайняті на роботах з гарячим агломератом;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті виданням гарячого агломерату та обкотишів.

Робітники, зайняті шихтуванням рудних і нерудних копалин (включаючи шихтування у виробництві обкотишів), що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

бункерувальники;

вантажники, зайняті вивантаженням сировини, палива, гарячого агломерату і сипучих матеріалів ручним способом;

грохотники;

дозувальники;

дробильники;

машиністи млинів;

машиністи живильників;

машиністи конвеєрів;

шихтувальники.

Робітники, зайняті дробленням, помелом, сортуванням та збагаченням руди чорних металів, нерудних копалин і гірничохімічної сировини, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

бункерувальники;

грохотники;

дозувальники;

дробильники;

машиністи живильників, зайняті поданням сухої сировини;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи млинів;

сепараторники (на сухому помелі).

Робітники, зайняті на дробильних, випалювальних, збагачувальних, огрудкувальних та шихтувальних фабриках (у цехах) рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи ексгаустерів;

машиністи змішувальних барабанів;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок;

машиністи огрудковувачів;

сепараторники;

фільтрувальники.

Працівники, зайняті на гарячих ділянках робіт, на дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалювання, збагачування, огрудкування, подрібнювання, помелу, шихтування рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

електрики;

майстри;

механіки;

1. Збагачення руд і пісків під час видобування кольорових, дорогоцінних металів та алмазів

Робітники:

апаратники вилуговування;

апаратники збагачення золотовмісних руд апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і вилуговуванням;

випалювачі;

грохотники доводжувані;

дозувальники, зайняті приготуванням ксантогенату;

дозувальники реагентів;

дробильники, зайняті на подрібнювальних дільницях (відділеннях);

завантажувачі дробильно-помельного устаткування;

машиністи живильників, зайняті дробленням;

машиністи сушильних установок;

плавильники;

пробовідбірники, зайняті відбиранням проб, що містять ціаніди або кристалічний (вільний) двооксид кремнію;

розчиняльники реагентів, зайняті приготуванням та застосуванням ксантогенату, сушильники, зайняті сушінням і квартуванням концентратів;

робітники (технологічний та ремонтний персонал), зайняті на роботах із застосуванням ціанистих розчинів.

Робітники, зайняті збагаченням, дробленням, подрібненням, помелом та шихтуванням рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

дозувальники;

машиністи конвеєрів;

машиністи млинів із сухим помелом;

шихтувальники;

робітники, зайняті обробленням шламів.

III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

1. Доменне виробництво

Робітники:

бригадири бункерів;

бригадири розливальних машин;

бункерувальники доменних печей;

вантажники, зайняті розвантаженням гарячого агломерату на бункерах;

верхові доменних печей;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

водопровідники доменних печей;

газівники доменних печей;

горнові доменних печей;

горнові з десульфурації чавуну;

ковшові;

машиністи вагонів-вагів, зайняті в тунелях і підбункерних приміщеннях;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи розливальних машин;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах і підбункерних приміщеннях;

машиністи електровозів металургійних цехів, зайняті у тунелях;

прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням колошникового пилу та очищенням газопроводів;

скіпові;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники шихти, зайняті транспортуванням шихти у частково механізовані доменні печі;

шлакувальники.

2. Виробництво сталі та феросплавів.
Підготовка сумішей та ремонт металургійних печей

Робітники:

бригадири двору виливниць;

вагранники;

варники пеку, зайняті варінням смоли та сушінням днищ;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

газівники;

горнові феросплавних печей;

готувачі составів до розливання плавок;

готувачі сталерозливних канав;

завантажувачі шихти;

клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням ручним способом та клеймуванням в торець заготовки;

ковшові;

машиністи гідроочищення та змазування виливниць;

машиністи дистрибуторів (без дистанційного керування);

машиністи завалювальних машин;

машиністи заправних машин;

машиністи машин вогневого зачищення;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи-транспортувальники гарячого металу;

міксерові;

набирачі стопорів;

випалювачі, зайняті у феросплавному виробництві;

оброблювачі поверхневих дефектів металу;

оператори машин безперервного лиття заготівок, зайняті на гарячих ділянках робіт (розливальний пульт, газорізання, головний пост, прибиральні механізми);

оператори постів керування, зайняті обробленням гарячого металу;

підручні сталеварів електропечей;

підручні сталеварів конверторів;

підручні сталеварів мартенівських печей;

підручні сталеварів установок електрошлакового переплаву;

підручні сталеварів установок позапічного оброблення сталі;

плавильники розкислювачів;

плавильники синтетичних шлаків;

плавильники феросплавів;

прожарювачі;

розливальники сталі;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом феросплавних печей в гарячому стані;

сталевари електропечей;

сталевари конвертерів;

сталевари мартенівських печей;

сталевари установок електрошлакового переплаву;

сталевари установок позапічного оброблення сталі;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

термісти прокату і труб, зайняті завантаженням ручним способом гарячого металу або постійно зайняті на гарячих ділянках робіт;

чистильники феросплавів;

шихтувальники, зайняті обслуговуванням печей з виплавки феромарганцю, ферованадію, марганцевистих сталей та марганцевих сплавів;

шлакувальники.

3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне, вилопрокатне, бляхокатальне, лудильне, оцинкувальне та освинцювальне виробництва. Виробництво рейкових скріплень, вирубування та зачищення гарячого металу. Термічне оброблення.
Виробництво каліброваного металу

Робітники:

алюмініювальники;

апаратники електролітичного знежирення;

апаратники кристалізації, зайняті у виробництві купоросу;

апаратники нейтралізації, зайняті на роботах із соляною кислотою;

апаратники регенерації, зайняті на роботах із соляною кислотою;

апаратники центрифугування, зайняті на виробництві купоросу;

вальцювальники із складання та перевалки клітей, зайняті перевалюванням клітей на гарячих ділянках робіт;

вальцювальники калібрувальних станів, зайняті гарячим прокатом;

вальцювальники станів гарячого прокату;

варники пеку;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

газівники;

газорізальники, зайняті різанням країв прокату в гарячому стані;

гартівники, зайняті ручним вантаженням;

завантажувачі термічних печей;

кантувальники-укладальники;

клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням ручним способом або клеймуванням у торець заготовки;

ковалі на молотах і пресах;

ковалі-штампувальники;

ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;

котлочистильники, зайняті на очищенні топок печей та тунелів;

листобійники;

лудильники (оцинковувачі) електролітичним методом;

лудильники гарячим способом;

машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи машин вогневого зачищення;

машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;

машиністи пресів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи реверсивних парових машин прокатних станів, зайняті гарячим прокатом;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

нагрівальники металу;

оброблювачі поверхневих дефектів металу;

оператори постів керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинковування, лакування та відпалювання, зайняті в травильних, лудильних, алюмоцинкувальних, освинцювальних, оцинковувальних відділеннях;

оператори постів керування станами гарячої прокатки;

оператори постів керування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

освинцювальники;

оцинковувачі гарячим способом;

підручні вальцювальників станів гарячого прокату;

посадчики металу;

правильники прокату і труб, зайняті правленням гарячого прокату;

пресувальники-прошивальники рейкових скріплень, зайняті на гарячому штампуванні;

пресувальники коліс та бандажів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

різальники гарячого металу;

робітники, зайняті розковуванням, загинанням та заклепуванням трубок гарячим способом;

прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням окалини під час гарячої прокатки металу;

прибиральники гарячого металу;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

термісти прокату і труб, зайняті на ручному вантаженні або постійно зайняті на гарячих ділянках робіт;

травильники;

укладальники прокату, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шлакувальники.

 

 

4. Виробництво труб: трубопрокатне, трубозварювальне, електротрубозварювальне, трубоволочильне, труболиварне, фітингове, балонне, термічне та оцинковувальне;
підготовка та вирубування металу

Робітники:

апаратники кристалізації, зайняті у виробництві купоросу;

апаратники центрифугування, зайняті у виробництві купоросу;

асфальтувальники труб;

бригадири молотових відділень;

вагранники;

вальцювальники обкатних машин, зайняті обкаткою балонів у гарячому стані;

вальцювальники станів гарячого прокату труб;

вальцювальники станів пічного зварювання труб;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

волочильники труб, зайняті на гарячих ділянках робіт;

газівники;

гартівники, зайняті ручним завантаженням гарячого металу;

завалювальники шихти у вагранки та печі;

заварники труб та балонів;

заливальники металу;

зварники пічного зварювання труб;

заливальники-труболиварники;

кантувальники-укладальники, зайняті біля нагрівальних печей;

клеймувальники гарячого металу, зайняті ручним клеймуванням;

ковалі на молотах і пресах;

ковалі-штампувальники;

машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи-транспортувальники гарячого металу;

нагрівальники металу;

оброблювачі поверхневих дефектів металу;

обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком та ручним способом (молотками, зубилами, пневмоінструментом);

оператори постів керування станами гарячого прокату труб;

оператори постів керування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

освинцювальники;

оцинковувачі гарячим способом;

підручні вальцювальників станів гарячого прокату труб;

плавильники;

посадчики металу;

правильники прокату і труб, зайняті на гарячих ділянках робіт;

пресувальники гарячих труб, зайняті на прошивних пресах;

різальники гарячого металу;

прибиральники гарячого металу;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

термісти прокату і труб, зайняті на роботах біля печей з температурним режимом 900 °C і вище;

травильники;

труболиварники-формувальники;

укладальники прокату, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шлакувальники.

5. Виробництво метизів

Робітники:

гартівники, зайняті гартуванням у свинцевих, ціанистих ваннах, у ваннах із розплавленими солями та на термотравильних агрегатах;

лудильники дроту, зайняті лудженням гарячим способом;

оцинковувачі гарячим способом.

IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ

1. Коксове, пекококсове та термоантрацитове виробництва

Робітники:

апаратники, крім зайнятих вуглепідготовкою та очищенням газу;

барильєтники;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

газівники коксових печей;

двереві;

завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових печей;

кабінники-кантівники;

люкові;

машиністи електровозів гасильних вагонів;

машиністи коксових машин;

машиністи коксонавантажувальних машин;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи мостових перевантажувачів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи установок сухого гасіння коксу;

рампівники;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

тунельники;

тунельники-мотористи скіпових підіймачів;

чистильники, зайняті очищенням пекококсової апаратури.

2. Коксохімічне виробництво

Робітники:

апаратники;

дробильники;

зливальники-розливальники

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

розливальники хімічної продукції;

скруберники-насосники;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

чистильники, зайняті очищенням апаратури.

V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ ТА
ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Робітники:

газівники;

газогенераторники.

VI. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ (ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ)

Робітники, зайняті на дробленні, подрібненні і помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію.

 

 

VII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

1. Підготовка сировини та шихти. Брикетування
на мідно-сірчаних заводах і фабриках

Робітники:

дробильники;

завантажувачі шихти, зайняті на гарячих ділянках робіт.

2. Випалювання, вельцювання

Робітники:

апаратники-гідрометалурги;

бункерувальники;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

дробильники;

завантажувачі шихти, зайняті на гарячих ділянках робіт;

завантажувачі-вивантажувачі випалювальних печей, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи (кочегари) котелень;

машиністи живильників;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів, зайняті розмелюванням недогарка;

випалювачі;

печові з відновлення нікелевого порошку;

печові на вельц-печах;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт.

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт, а також обслуговуванням елеваторів.

3. Спікання шихти

Робітники:

агломератники;

вивантажувачі гарячого агломерату;

горнові на агломерації та випалюванні;

грохотники;

грохотники-шурувальники;

дозувальники гарячого повертання;

дробильники;

завантажувачі шихти;

змішувальники;

машиністи ексгаустерів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів;

випалювачі;

оброблювачі вторинних шламів;

прожарювачі;

прибиральники шлаку та оборотних матеріалів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (обслуговування механізмів), зайняті на поверненні гарячого агломерату;

шихтувальники, зайняті шихтуванням агломерату.

4. Сушіння шихти та промпродукту

Робітники:

бункерувальники;

завантажувачі;

кочегари технологічних печей;

сушильники;

транспортувальники (такелажні роботи).

5. Одержання металу плавильним та
електротермічним способами

Робітники:

вивантажувачі гарячого агломерату;

вивантажувачі на відвалах, зайняті відвезенням гарячого шлаку;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

дробильники;

електродники, зайняті на електропечах і відстійниках;

завантажувачі шихти;

конвертерники;

кочегари технологічних печей;

машиністи живильників;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи розливальних машин;

плавильники;

прибиральники шлаку та оборотних матеріалів;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням гарячого металу;

чистильники продукції, зайняті на очищенні кремнію;

шихтувальники;

шлакувальники.

6. Рафінування металів

Робітники:

бункерувальники;

випалювачі;

завантажувачі шихти;

кочегари технологічних печей;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шлакувальники.

7. Гідрометалургія, вилуговування,
одержання кадмію та купоросу

Робітники:

апаратники виготовлення штучного шеєліту;

апаратники-гідрометалурги;

електролізники водних розчинів;

кислототривники-гумувальники;

машиністи млинів, зайняті сухим розмелюванням;

випалювачі;

паяльщики по вініпласту;

паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);

печові на одержанні цинкового купоросу;

плавильники;

репульпаторники;

хлораторники.

 

 

8. Виробництво вуглецевих матеріалів,
мас і виробів із них

Робітники:

вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих ділянках робіт;

газівники;

дозувальники;

завантажувачі-вивантажувачі випалювальних та графітувальних печей;

заливальники анодів;

змішувальники;

машиністи кранів (кранівники), зайняті випалюванням, прогартовуванням та графітуванням;

машиністи млинів;

машиністи просіювальних установок;

машиністи тельферів, зайняті випалюванням, прогартовуванням та графітуванням;

випалювачі;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

пекоплавильники;

пресувальники електродної продукції;

прожарювачі;

просочувальники;

стендовики;

стропальники, зайняті прогартовуванням, випалюванням та графітуванням;

формувальники електродної маси;

хлораторники електродної продукції;

шихтувальники.

9. Глиноземне виробництво

Робітники:

агломератники;

апаратники карбонізації;

апаратники-гідрометалурги, зайняті випарюванням, карбонізацією алюмінатного розчину, а також на дифузорах;

вивантажувачі гарячого агломерату;

вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих ділянках робіт;

дробильники;

кочегари технологічних печей;

машиністи млинів;

випалювачі;

прожарювачі.

10. Одержання металів електролітичним
способом у розплаві металу

Робітники:

анодники, зайняті у виробництві алюмінію;

вантажники, зайняті вантаженням шихти, глинозему, фторсолей та анодної маси;

виливальники-заливальники металу;

водії електро- та автовізків, зайняті перевезенням розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та продуктів хлорації;

водії навантажувачів, зайняті перевезенням розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та продуктів хлорації;

дробильники, зайняті дробленням електроліту;

електролізники розплавлених солей;

заливальники анодів;

катодники;

ливарники кольорових металів;

машиністи компресорних установок, зайняті перекачуванням хлору;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи перевантажувачів;

машиністи пневмотранспорту;

машиністи розливальних машин;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи штирьових кранів, зайняті обслуговуванням електролізерів;

монтажники з ремонту ванн;

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

формувальники електродної маси;

футерувальники-шамотники з ремонту ванн;

хлораторники;

хлоропровідники;

шихтувальники.

 

 

11. Виробництво фтористої кислоти та її солей

Робітники:

апаратники абсорбції;

апаратники варіння;

апаратники випарювання;

апаратники відстоювання;

апаратники дозування;

апаратники мокрої класифікації;

апаратники нейтралізації;

апаратники очищення газу;

апаратники приготування сірчанокислого глинозему;

апаратники розкладання;

апаратники сушіння;

апаратники у виробництві солей;

апаратники фільтрації;

апаратники центрифугування;

апаратники-гідрометалурги;

бункерувальники;

вивантажувачі на відвалах;

вогнетривники;

водії електро- та автовізків, зайняті вивезенням недогарка;

газогенераторники;

гумівники металовиробів, крім зайнятих у цехах захисних покриттів;

дозувальники реагентів;

дробильники;

завантажувачі-вивантажувачі;

завантажувачі-вивантажувачі печей;

зливальники-розливальники, зайняті на розливанні кислоти;

кочегари технологічних печей;

машиністи (кочегари) котелень;

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів;

машиністи насосних установок;

випалювачі;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

паяльщики;

пресувальники;

репульпаторники;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням гіпсу та недогарка;

укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням кислот та фторсолей;

флотатори;

чистильники, зайняті очищенням основного устаткування і газоходів.

12. Одержання металу електролітичним способом
у розчинах солей та лугів

Робітники:

апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті приготуванням гіпохлориту;

апаратники сушіння;

електрозварники ручного зварювання;

електролізники водних розчинів та із зняття олова з жерсті;

електрослюсарі-контактники;

катодники;

машиністи завантажувальних механізмів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи млинів;

паяльщики по вініпласту;

паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом, сировиною, пеком;

чистильники продукції, зайняті очищенням катодів;

шламівники електролітних ванн, крім зайнятих промиванням сирцю та скрапу.

13. Виробництво порошків кольорових металів

Робітники:

апаратники у виробництві металевих порошків;

газогенераторники, зайняті у виробництві цинкового порошку;

електролізники водних розчинів;

паяльщики по вініпласту;

паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);

печові у виробництві цинкового пилу;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу;

формувальники вогнетривких виробів, зайняті виготовленням карборундових виробів.

14. Одержання анодів та ваєрбасів

Робітники:

завантажувачі шихти;

ливарники кольорових металів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи розливальних машин;

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

сортувальники, зайняті відбиранням міді та шлаку.

15. Пилоуловлювання та газоочищення

Робітники:

машиністи ексгаустерів;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу, одержаного металургійним способом;

чистильники, зайняті очищенням пилоуловлювальних пристроїв, печей, газоходів і колосників.

16. Перероблення шламів

Робітники:

апаратники розчинення;

апаратники у виробництві титану і рідкісних металів;

випалювачі;

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

сушильники.

 

 

17. Одержання рідкісних металів, кальцію,
магнію, кремнію та титану металургійним
 та хіміко-металургійним способами

Робітники:

агломератники, зайняті спіканням шихти;

апаратники, крім зайнятих у виробництві епітаксіальних структур, перелічених у Списку № 2;

вибивальники титанової губки;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

готувачі шихти напівпровідникових матеріалів, зайняті легуванням напівпровідникових матеріалів, крім  зайнятих у виробництві епітаксіальних структур;

дозувальники;

завантажувачі-вивантажувачі;

кочегари технологічних печей;

машиністи брикетних пресів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів;

монтажники реакційних апаратів, зайняті ремонтом та відновленням реакційних апаратів;

випалювачі з перероблення титановмісних та рідкоземельних матеріалів;

оператори прецизійного різання, зайняті доведенням напівпровідникових матеріалів, крім  зайнятих у виробництві епітаксіальних структур;

печові з виробництва триоксиду сурми;

печові з відновлення термічним способом;

печові з перероблення титановмісних та рідкоземельних матеріалів;

печові йодидного рафінування;

печові з відновлення і дистиляції титану та рідкісних металів;

плавильники;

плавильники барієвого електроліту;

плавильники електронно-променевої плавки;

прожарювачі;

спікальники твердосплавних виробів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

сушильники;

фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію;

хлораторники.

18. Оброблення та перероблення кольорових
і дорогоцінних металів

Плавильне виробництво

Робітники:

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

заливальники металу;

кокільники-складальники, зайняті заливанням металу;

ливарники кольорових металів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

плавильники;

різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу;

різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті різанням гарячого металу;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шихтувальники, зайняті на роботах біля печей.

Виробництво азотнокислого срібла, афінаж та одержання
хімічно чистих дорогоцінних металів та їх перероблення

Робітники:

апаратники у виробництві дорогоцінних металів;

апаратники у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;

відпальники кольорових металів;

електролізники водних розчинів;

машиністи млинів;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

плавильники;

робітники, зайняті у виробництві азотнокислого срібла та хімічно чистих дорогоцінних металів;

сушильники;

термісти;

термісти на установках СВЧ;

шихтувальники.

Прокатне виробництво

Робітники:

вальцювальники холодного металу, зайняті прокаткою свинцю;

відпальники кольорових металів;

кочегари технологічних печей;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

нагрівальники кольорових металів;

плакувальники виробів;

правильники на машинах, зайняті виправленням гарячого металу;

пресувальники на гідропресах, зайняті пресуванням свинцю;

прокатники гарячого металу;

різальники гарячого металу;

різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу та свинцю;

різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті різанням гарячого металу та свинцю;

різальники холодного металу, зайняті різанням свинцю;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

чистильники продукції, зайняті очищенням металу металевими щітками.

Трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва

Робітники:

відпальники кольорових металів;

волочильники кольорових металів, зайняті гарячим волочінням;

завальцювальники, зайняті вальцюванням гарячих труб;

кочегари технологічних печей;

нагрівальники кольорових металів;

пресувальники на гідропресах;

профілювальники;

трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті.

Одержання цинкового пилу та оксиду цинку

Робітники:

машиністи просіювальних установок;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням цинкового пилу і оксиду цинку.

19. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких металів

Робітники:

апаратники виготовлення штучного шеєліту;

апаратники карбідизації;

апаратники окислення молібденових відходів;

апаратники печей відновлення, зайняті відновленням кобальту;

апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті розмелюванням та просіюванням;

апаратники у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і сірчистого натрію;

апаратники-гідрометалурги, зайняті у виробництві солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і сірчистого натрію;

волочильники кольорових металів, зайняті гарячим волочінням (грубе волочіння);

електролізники водних розчинів;

електролізники розплавлених солей;

зварники виробів з тугоплавких металів;

ковалі на молотах і пресах;

ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів;

машиністи просіювальних установок;

випалювачі;

плавильники;

плавильники електронно-променевої плавки;

пресувальники твердих сплавів, зайняті гарячим пресуванням;

прожарювачі;

прокатники гарячого металу;

просівачі порошків на механічних ситах;

просочувальники;

спікальники твердосплавних виробів;

сушильники, зайняті сушінням порошків і сумішей.

20. Виробництво ртуті, елементарної сірки, ксантогенату,
миш’яку, хромових солей, сірчистого натрію, світлосполук, молібдату амонію, сталініту, їх сполук. Афінаж золота,
срібла, платини, металів платинової групи

Робітники:

усі робітники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом устаткування у зазначених виробництвах;

робітники, зайняті обслуговуванням зазначених виробництв;

контролери продукції кольорової металургії;

підсобні робітники;

робітники, зайняті прийманням, подаванням, випробуванням і обробленням сировини, напівпродуктів, готової продукції та відходів;

робітники, зайняті обробленням виробничих розчинів і стічних вод, транспортуванням сировини, кислот, напівпродуктів і готової продукції, укладанням та пакуванням сировини, кислот, напівпродуктів і готової продукції.

Майстри контрольні (дільниці, цеху).

VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Працівники, зайняті на зазначених нижче роботах і у виробництвах:

1) активованого вугілля (поширюється на хіміко-фармацевтичне виробництво); алюмогелю; аерогелю; альдегідів та їх похідних; амінів, їх сполук; аміаку (включаючи газову сировину); активованого піролюзиту; азбовінілу; білої сажі; брому, його сполук; з виплавлення сірки незалежно від способу; галоїдопохідних етилену, їх полімерів і співполімерів; гератолю; гопкаліту; графітноколоїдних препаратів; гуанідинів та їх похідних; двооксиду марганцю; детергентів; диметилсульфату; десульфуратора; дипроксиду; інгібіторів; ванадієвих і сурм’яних сполук; іонообмінних смол і  напівпродуктів з них; йоду, його сполук; каустичної соди; капролактаму; камфори; карбіду кальцію; карбюризаторів; каталізаторів; кетонів, їх похідних; коагулянту; креоліну; лакофарбової продукції із застосуванням органічних розчинників; лаків та їх сумішей; меркаптанів; металевого натрію, калію, їх оксидів; металевих порошків хімічним способом; мінеральних і органічних кислот, їх сполук, похідних, у тому числі регенерації, денітрації і концентрації; мінеральних солей; мінеральних добрив; міпоросепараторів; сечовини; миш’яку і його солей; необростаючих сполук і токсинів до них; нітросумішей; некалю; тіоколу; збагачення миш’якових, апатитонефелінових, сірчаних руд; органічних та неорганічних реактивів; оксидів, перекисів, гідроперекисів та їх сполук; оксиду етилену і продуктів на його основі; органічних продуктів, що синтезуються на основі органічної жирної, ароматичної гетероциклічної сировини, у тому числі продуктів для синтезу барвників, пігментів і лаків; осеїну; з піролізу вуглеводів нафти, очищення, компримування, поділу пірогазу; з крекінгу газу, природних газів; пластифікаторів; пластичних мас на основі: фенолів, крезолів, ксиленолів, резорцину, сумарних фенолів, меламіну, аніліну, фурфуролу, тіосечовини, ізоціанатів, поліамідів, поліуретанів, поліефірних смол, простих і складних ефірів целюлози; безперервного штапельного скловолокна (за винятком теплоізоляційного скловолокна), а також виробів з нього і склопластика; полідієну; полівінілпіролідону; полімерів і співполімерів акрилової та метакрилової кислот, їх похідних; полімерів простих вінілових ефірів; поліетилентерефталатів, бутадієну, поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та інших матеріалів на їх основі; поліфосфатів; полікарбонатної плівки; поропластів; порофору; пресувальних матеріалів; похідних бензолу, бензоїлу, нафталіну, їх гомологів; простих та складних ефірів; ртутних приладів і препаратів; гумовому, гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях): підготовчих, підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми; світлосполук; свинцю, ртуті, хрому, їх оксидів, продуктів їх сполук; селену, телуру, селенових, мідних, цинкових сполук; сірководню; сілікагелю; синтетичних каучуків; синтетичних вітамінів (поширюється на хіміко-формацевтичне виробництво); синтетичних барвників, пігментів, їх розмелювання, сушіння; синтетичних смол, лаків; сполук барію, титану; спиртів, їх похідних; стиролу, його похідних, полімерів, співполімерів; сульфовугілля; сцинтиляційних матеріалів; термочутливих фарб, олівців; технічних, кормових фосфатів; технічного вуглецю, матеріалів на його основі; вуглеводнів, їх сполук; уротропіну; фенолу, його сполук; феромагнітного, піногенераторного порошку; флотореагентів; формальгліколю; фосфору, фосфорної кислоти, їх похідних; фреонів усіх класів; фригітів; фтору, його сполук; фторхлорорганічних сполук; хімікатів для виготовлення гуми, каучуку; хімікатів для сільського господарства, садівництва, медичних препаратів, бензинів, мастил, трансформаторних масел для боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас, штучних волокон, для кольорової, чорно-білої кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості; хімічних засобів захисту рослин, протруйників, відлякуючих засобів, препаратів на їх основі; хімпоглиначів; хлору, його сполук; хлорвінілу, його полімерів, співполімерів; ронгаліту і сульфованих жирових продуктів; целозольвів; ціанистих, роданистих сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх похідних; екстраліну; елементорганічних сполук; емалей, препаратів з дорогоцінних металів; емульсії жирових сумішей, їх пом’якшувачів; етилової рідини; отрутохімікатів;

працівники, зайняті наповненням хлором балонів і контейнерів, а також розливанням хлору;

працівники, зайняті у спеціальних виробництвах (включаючи очищення цистерн, місткостей, миття, ремонт та оброблення тари на спецвиробництвах і з-під токсичних речовин) та лабораторіях з хімічними спецречовинами;

працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних сполук і покриттів;

працівники цехів енергозабезпечення, зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням електрообладнання безпосередньо в цехах, відділеннях і на дільницях виробництва продукції, зазначеної у підпункті 1 цього розділу;

2) азбестових технічних виробів:

робітники, зайняті у таких цехах, відділеннях і на дільницях: підготовчому (приготувальному), текстильному, прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному, автотракторних деталей, автоформованих деталей, спірально-намотаних прокладок, картону і фільтрів, паранітовому, вальцстрічки (еластичного матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки;

механіки, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і на дільницях.

Робітники підприємств інших виробництв, зайняті у технологічному процесі виробництва такої продукції: неорганічної хімії, добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи композиційні матеріали, склопластики і поліуретани, у тому числі методом напилення), каучуків, лакофарбової, побутової хімії, органічного синтезу, синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та азбестової, хімічних реактивів, високочистих речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях і установках.

 

 

IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

1. Виробництво сірчаної, азотної кислот та їх солей,
окислювачів різних видів рідкого ракетного палива на основі міцної азотної кислоти, селену, денітрація та концентрація відпрацьованих кислот, рекуперація кислот у виробництві вибухових речовин і різних видів пороху

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання та виробництва зазначених продуктів.

2. Відпрацювання і виготовлення вибухових речовин,
включаючи промислові вибухові речовини

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання нових вибухових речовин і виробництва всіх видів вибухових речовин.

3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів пороху,
зарядів твердого палива, піротехнічних, безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей, вогнепровідного та детонуючого шнура, зарядів, згоряючих гільз, окислювачів різних видів рідкого ракетного палива на основі міцної азотної кислоти, а також напівфабрикатів і композицій на їх основі

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання та виробництва зазначених продуктів (за винятком працівників, зайнятих виготовленням металевих оболонок для запальників).

4. Виробництво бавовняної целюлози,
піроксиліну та колоксиліну

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час приготування піроксиліну, розчинів гіпохлориту, бучення, промивання, відбілювання і сушіння.

Робітники, майстри та старші майстри, зайняті у технологічному процесі виробництва колоксиліну, крім робітників, зайнятих відбілюванням, сушінням, промиванням лінта, нейтралізацією вод і приготуванням водопом’якшувальних розчинів.

5. Сіркоперегонне та сіркоплавильне виробництва

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.

6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація
та ректифікація розчинників

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.

 

7. Складання, розбирання, спорядження, ремонт усіх видів боєприпасів, бойових частин, споряджених твердопаливних ракетних двигунів, піротехнічних виробів, засобів ініціювання, інших комплектуючих виробів, що містять продукти, зазначені у підрозділах 2 і 3 цього розділу. Утилізація та знищення ракет, боєприпасів та їх елементів, споряджених різними видами твердого палива, пороху, вибухових речовин і піротехнічних сумішей

Працівники:

зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах та під час відпрацювання нових технологій цих виробництв;

зайняті утилізацією і знищенням ракет, боєприпасів та елементів, споряджених різними видами твердого палива, пороху, вибухових речовин і піротехнічних сумішей;

зайняті на роботах в особливо небезпечній зоні потенційно небезпечних об’єктів.

8. Виробництво метолу, селективного розчинника, дінітрокрезоляторів натрію та амонію

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.

X. ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТУ, ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ

Робітники, зайняті у таких виробництвах: перегонки, крекінгування сірчистих нафт і вироблення з них нафтопродуктів; каталітичного риформінгу; перегонки сланцевих і вугільних смол; піролізу сірчистих нафтопродуктів; ректифікації ароматичних вуглеводнів; компримування і фракціонування газів, що містять сірководень та окис вуглецю; сірчанокислотного алкілування, етилування бензину; кислотного, селективного гідроочищення та депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого палива; дефеноляції вод; парафіну; церезину, меркаптанів; каталізаторів; присадок до нафтопродуктів; коксу; синтетичних продуктів з нафтосировини; напівкоксування твердого палива; очищення газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю; гідрування твердого палива і сірчистих нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування, коксування та газифікації твердого палива; знемаслення і розкислення лугових відходів; електрознесолення та зневоднення, стабілізації, гідроочищення сірководневмісної нафти та газового конденсату, одержання елементарної (газової) сірки:

апаратники;

барильєтники;

дробильники;

коксоочисники;

коксорозвантажувачі, зайняті ручними роботами;

машиністи бульдозерів, зайняті розпушуванням та вантаженням елементарної (газової) сірки;

машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням елементарної (газової) сірки;

машиністи з моторних випробувань палива, зайняті на роботах з етильованим бензином;

машиністи технологічних насосів;

оператори технологічних установок;

рампівники;

робітники, зайняті розвантаженням і зливанням етилової рідини;

чистильники.

XI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

1. Ливарне виробництво

Робітники:

вагранники;

вибивальники відливків;

вогнетривники, зайняті ремонтом ковшів та печей у гарячому стані;

газівники, зайняті у газовому господарстві;

газорізальники, які виконують роботи з різання додатків і ливників у гарячому стані;

горнові шахтових печей;

готувачі сталерозливних канав;

електрогазозварники, зайняті виправленням дефектів відливків у гарячому стані;

завалювальники шихти у вагранки та печі;

заливальники металу;

ковшові;

кочегари технологічних печей, зайняті на роботах біля плавильних печей;

ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та відцентрового лиття, зайняті на відцентрових машинах;

ливарники металів та сплавів;

ливарники на машинах для лиття під тиском;

машиністи завалювальних машин;

міксерові;

набирачі стопорів;

наждачники;

випалювачі відходів металу;

обпилювачі фасонних відливків, зайняті на роботах із застосуванням наждаків;

обпилювачі форм та металу сірчаним порошком;

оброблювачі поверхневих дефектів металу;

обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком і ручним способом (молотками, зубилами, пневмоінструментом);

плавильники металу та сплавів;

плавильники, зайняті обслуговуванням фурм;

прибиральники у ливарних цехах, зайняті прибиранням відпрацьованої землі у бункерах (тунелях) і гарячого шлаку;

робітники, зайняті обприскуванням форм розчинами фтористих присадок;

розливальники сталі;

сталевари та їх підручні, крім сталеварів вакуумних печей та їх підручних;

стрижневики машинного формування, зайняті виготовленням стрижнів у нагрівальній оснастці;

термісти, зайняті завантаженням і розвантаженням гарячого металу ручним способом;

транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті на гарячих ділянках робіт;

укладачі фтористих присадок;

формувальники ручного формування, які беруть участь у литті металу;

хлораторники, зайняті хлоруванням розплавленого металу;

чистильники металу, відливків, заготовок, виробів та деталей, зайняті обробленням литва ручним способом всередині камер;

шлакувальники, зайняті обслуговуванням плавильних печей.

2. Ковальсько-пресове виробництво

Робітники:

бандажники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках робіт;

кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням гарячого металу в нагрівальних печах;

ковалі на молотах і пресах;

ковалі ручного кування;

ковалі-штампувальники;

ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;

машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;

нагрівальники (зварники) металу;

налагоджувальники устаткування та агрегатів у термообробленні, зайняті на гарячих ділянках робіт;

оброблювачі поверхневих дефектів металу, зайняті на гарячих ділянках робіт;

посадчики металу;

пресувальники на гарячому штампуванні;

ресорники на обробленні гарячого металу;

розкатники, зайняті на гарячих роботах;

стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого металу;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого металу.

3. Термічна обробка

Робітники:

гартівники, зайняті біля печей завантаженням і вивантаженням ручним способом гарячого металу;

нагрівальники (зварники) металу;

нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті нейтралізацією ціантари та ціанвідходів;

термісти, зайняті біля печей на гарячих роботах; термісти, зайняті обробкою металовиробів у ціанистих, свинцевих ваннах і у ваннах з розплавленими солями;

чистильники, зайняті очищенням ванн від ціану та свинцю.

4. Виробництво абразивів

Робітники:

електродники, зайняті на роботах біля печей;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на ділянках плавки абразивних матеріалів;

плавильники абразивних матеріалів;

плавильники карбіду кремнію.

5. Інші професії з оброблення металу

Робітники:

вальцювальники, зайняті згинанням гарячого металу під час котельних і суднокорпусних робіт;

газорізальники, зайняті плазмово-дуговим різанням металу у гарячому стані;

гумівники суднові, зайняті на роботах всередині відсіків підводних човнів під час їх будівництва та ремонту;

електрозварники ручного зварювання (електрогазозварники), зайняті електрозварюванням виробів з підігрівом;

емалювальники, зайняті нанесенням емалей на гарячу чавунну апаратуру та вироби великих габаритів (місткістю 0,4 куб. м і більше) методом опудрення з ручних вібросит;

заливальники свинцево-олов’янистих сплавів;

маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у відсіках суден, резервуарах;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

металізатори, зайняті на роботах у закритих камерах і резервуарах;

мідники, зайняті лудінням та паянням припоями, що містять свинець;

обрубувачі, зайняті на роботах всередині та зовні апаратів із підігріванням металу і застосуванням ручного повітряно-дугового стругання;

оцинковувачі гарячим способом;

плавильники металів та сплавів, зайняті плавкою бабіту та інших сплавів, що містять свинець;

рубачі суднові, зайняті рубанням гребних гвинтів з титанових сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт.

XII. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МАШИН І АПАРАТУРИ

Робітники:

автоклавники-сушильники акумуляторних пластин у виробництві свинцевих акумуляторів;

варники електроізоляційних лаків, смол та мастик;

готувачі активних мас, зайняті у виробництві кислотних акумуляторів, гальванічних елементів  і  батарей,  а  також  роботами  з речовинами 1—2 класів небезпеки або канцерогенами;

електродники безламельних акумуляторів та елементів, електродники безламельних, фольгових і срібноцинкових акумуляторів, зайняті на роботах із речовинами 1—2 класів небезпеки або канцерогенами;

електродники ламельних акумуляторів та елементів, зайняті на роботах із речовинами 1—2 класів небезпеки або канцерогенами;

заливальники смолкою;

зварники пластмас, які працюють із фторопластом у гарячому стані;

машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та електровугільних виробів;

мішальники вугільних мас, зайняті у виробництві електровугільних виробів;

мішальники сухої маси, зайняті у виробництві свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і батарей;

намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих);

обпресувальники кабелів свинцем чи алюмінієм, зайняті на роботах із свинцем;

обпресувальники кабелів та проводів пластиками та гумою, які працюють із фторопластом у гарячому стані;

пресувальники виробів із пластмас, які працюють із фторопластом у гарячому стані;

просочувальники електротехнічних виробів, зайняті просочуванням речовинами 1—2 класів небезпеки або канцерогенами;

робітники, зайняті формуванням та складанням свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел струму із застосуванням речовин 1—2 класів небезпеки або канцерогенів;

розмелювачі-дозувальники вугільних мас.

XIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Робітники:

зайняті на ділянках робіт із застосуванням ртуті під час виготовлення приладів і виробів;

зайняті на роботах із застосуванням оксидів свинцю.

XIV. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
ВИРОБІВ (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

1. Виробництво цементу

Робітники:

аспіраторники;

вивантажувачі шахтових печей;

дозувальники сировини, зайняті дозуванням цементу;

завантажувачі печей (шахтових);

машиністи (випалювачі) обертових печей;

машиністи (випалювачі) шахтових печей;

машиністи вугільних млинів;

машиністи кальцинаторів;

машиністи сировинних млинів, зайняті сухим помелом;

машиністи цементних млинів;

насипальники цементу;

пакувальники цементу;

помічники машиністів (випалювачів) обертових печей;

помічники машиністів (випалювачів) шахтових печей;

помічники машиністів вугільних млинів;

помічники машиністів сировинних млинів, зайняті сухим помелом;

помічники машиністів цементних млинів;

транспортувальники гарячого клінкеру;

чистильники з очищення пилових камер;

2. Виробництво мінеральної вати

Робітники:

вагранники;

шихтувальники.

3. Каменеливарне виробництво

Робітники:

вогнетривники;

заливальники каменеливарних виробів;

каменевари;

пічники;

тунельники.

XV. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.
ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ТА
ФАРФОРО-ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ

1. Виробництво усіх видів скла і виробів із скла

Робітники:

видувальники скловиробів;

витягальники з вироблення скляних труб та дроту (із скла);

відкладники виробів в опічки;

відламувачі скла від машин;

гранулювальники;

засипальники шихти;

зливальники скломаси;

кварцодуви;

кварцоплавильники;

ливарники скла;

машиністи машин витягування скла;

молірувальники скла;

обмазувальники заслонів;

обробники видувних виробів;

полірувальники скловиробів кислотою;

пресувальники гарячого скла;

складальники скломаси;

скловари (крім зайнятих обслуговуванням електропечей та печей ліній термічного формування скла на розплаві металу);

склодуви, зайняті постійним піддуванням і видуванням виробів;

травильники скла плавиковою кислотою;

фідерники;

хальмівники.

2. Виробництво супертонкого базальтового волокна,
скловолокна, скловати та виробів з них

Робітники, зайняті у технологічних процесах зазначених виробництв.

3. Виробництво керамічних, фарфорових
та фаянсових виробів

Робітники:

травильники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті травленням плавиковою кислотою;

фритівники.

4. Інші професії у виробництві скла

Робітники, зайняті на роботах із плавиковою кислотою.

XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ АБО
СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

Працівники:

зайняті у виробництвах сірковуглецю, віскозного, хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон, щетини, волосіні і губки у таких цехах, відділеннях, на дільницях: штапельних, хімічних, віскозних, прядильних, обробних, обробно-вибільних, вибільних, мотальних, розмотування кислого шовку і фарбування, на кислотних станціях (у цехах, дільницях, підрозділах) і станціях (цехах) обробних розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і газів, сірковуглецевих виробництв, летких і органічних розчинників, міді, аміаку, капролактаму); обслуговуванням дінілової установки, прийманням і відпусканням сірковуглецю; у таких майстернях: фільєрній, електроверетенній, прядильних насосиків, набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих жирових продуктів;

цехових хімічних лабораторій.

XVII. ВИРОБНИЦТВО ЦЕЛЮЛОЗИ, ПАПЕРУ,
КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ З НИХ

1. Виробництво целюлози і регенерація
сірчистої кислоти та лугів

Робітники:

апаратники скипидарної установки;

апаратники талової установки;

варники хімічної деревної маси;

варники целюлози;

випарювальники луговини;

дифузорники целюлози;

завантажувачі сульфату;

міксівники;

промивальники целюлози;

регенераторники сірчистої кислоти;

содівники.

2. Вибілювання целюлози та ганчір’я

Робітники:

апаратники гашення вапна;

апаратники електролізу;

вибілювальники;

сатураторники;

хлорники.

XVIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне виробництво

Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що належать до груп: адамантану, акридину, барбітурової кислоти, бензолу, бензоксазину, гідразину, галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, індолу, кумарину, металоорганічних сполук, морфоліну, нафталіну, піперазину, піперидину, піразину, піразолону, піридазину, піридину, піримідину, піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірковмісних сполук, стероїдів, сульфаніламідів, сульфонів, тіадіазину, фенолу, фенотіазину, фурану, хіназоліну, хіноліну, хіноксаліну, хінону, хіноклудину, ціановмісних сполук

Виробництво гетероциклічних п’ятичленних сполук із двома та більше гетероатомами, спіросполук, органічних сполук сірки, фосфору і миш’яку, ацетооцтового та діетилового ефірів, ненасичених вуглеводнів

Виробництво алкалоїдів та глікозидів, які належать до сильнодіючих речовин, простагландинів, протипухлинних антибіотиків і препаратів, гормонів синтетичних

Робота із застосуванням або одержанням азо- та діазосполук, гідразину, диметилсульфату, ізоціанатів, галоїдів та їх органічних сполук, нітро-, нітрозо- та амінопродуктів, солей ціанистої кислоти та ціановмісних сполук, сірковуглецю, фосгену, оксиду етилену, азидів і нітритів, тіонілхлориду, окси- та сульфохлоридів фосфору; свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію та їх сполук, ефіру діетилового

Робітники:

апаратники;

дозувальники медичних препаратів;

капілярники;

наповнювачі ампул;

препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів;

робітники, зайняті у боксах;

стерилізаторники матеріалів та препаратів.

XIХ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Рентгенолаборанти, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

 

XХ. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Робітники:

апаратники синтезу, зайняті виготовленням поліефіруретанових валиків;

апаратники-фарботерники (глибокий друк);

відливальники;

друкарі глибокого друку;

друкарі металографського друку (глибокого);

колористи, зайняті підготовкою фарб для глибокого друку;

накладальники на друкарських машинах (металографічних);

плавильники металу та сплавів (типографських, друкарських);

препаратори, зайняті приготуванням розчинів для травлення кліше та форм глибокого друку;

стереотипери, зайняті відливанням стереотипів з типографського сплаву;

травильники кліше;

травильники форм глибокого друку.

XXI. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

1. Цивільна авіація

Працівники (диспетчери, диспетчери-інструктори, старші диспетчери, керівники польотів), які здійснюють безпосереднє управління повітряним рухом у зонах аеропортів, аеровузлів; у аеродромно-диспетчерських, районних, допоміжних центрах та їх секторах, місцевих диспетчерських пунктах з найбільшою інтенсивністю або складністю руху.

2. Залізничний транспорт

Робітники:

бандажники;

заливальники свинцево-олов’янистих сплавів;

слюсарі з ремонту рухомого складу, зайняті ремонтом цистерн із-під етилової рідини, ремонтом, заправкою та заміною клапанів цистерн.

XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
ТА ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
І БЕРИЛІЄМ

1. Роботи на підприємствах, в установах і організаціях

Працівники, зайняті на роботах із радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці понад 10 мілікюрі радію-226 або еквівалентною за радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин, на гамма-терапевтичних апаратах, а також ремонтом устаткування в цих умовах.

2. Роботи на дослідних, транспортних, дослідно-промислових атомних реакторах, на їх прототипах і критскладанні та імпульсних реакторах, дослідних термоядерних установках і потужних ізотопних опромінювальних гамма-установках з активністю опромінювача 5 х 102 кюрі і вище

Працівники, безпосередньо зайняті експлуатаційними, ремонтними, налагоджувальними та експериментальними роботами.

3. Виробництво рідкісноземельних
елементів хімічним способом

Працівники, зайняті у зазначеному технологічному процесі, а також ремонтом устаткування.

XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
(У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)

Робітники:

водолази 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт та інші працівники, зайняті роботою під водою, у тому числі в умовах підвищеного атмосферного тиску, не менше 275 годин на рік (25 годин на місяць), або час перебування яких під водою з початку водолазної практики становить 2750 годин і більше;

газорізальники, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;

газозварники, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;

електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайняті на напівавтоматичних машинах на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;

електрозварники ручного зварювання, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;

кесонники-апаратники;

кесонники-електромонтажники;

кесонники-прохідники;

кесонники-слюсарі;

лудильники гарячим способом, зайняті лудінням виробів припоями, що містять свинець, а також припоями, що містять шкідливі речовини 1—2 класів небезпеки або канцерогени;

освинцювальники;

паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);

працівники, безпосередньо зайняті на роботах з мікроорганізмами 1 групи, проти яких не розроблено ефективних засобів профілактики та лікування;

робітники, зайняті у виробництвах приладів і виробів, що містять ртуть (безпосередньо на роботах з металевою ртуттю), а також ремонтом та обслуговуванням приладів і апаратів на роботах з відкритою металевою ртуттю;

робітники, зайняті внутрішнім очищенням і ремонтом резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків суден від нафтопродуктів і хімічних речовин;

травильники, зайняті травленням металу у розчинах, що містять шкідливі речовини 1—2 класу небезпеки або канцерогени;

чистильники металу, відливків, виробів та деталей, зайняті очищенням металу, металевих деталей та виробів сухим кварцовим піском.

XXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Працівники, зайняті на роботах I і II класів із джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічним устаткуванням, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях зони суворого режиму АЕС становить:

від 100 кБк до 105 кБк і більше для радіонуклідів групи А;

від 103 кБк до 106 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;

від 104 кБк до 107 кБк і більше для радіонуклідів групи В;

від 105 кБк до 108 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

СПИСОК № 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із
шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

I. ГІРНИЧІ РОБОТИ

Добування відкритим способом вугілля, руди, сланцю, озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломіту, кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польового та плавикового шпату, гіпсу, баратів, п’єзокварцу, агату, боритів, фосфориту, апатитів, сірки, алмазів, мармуру, граніту, андезиту, крейди, дорогоцінних і кольорових металів із пісків, діабазу, гранодіориту, базальту, піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини 1 і 2 класу небезпеки, а також шкідливі речовини 3 класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників, розрізів, кар’єрів, копалень, драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння технічних свердловин, профілактики та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах

1. Відкриті гірничі роботи та роботи на поверхні

Робітники кар’єрів, розрізів, копалень, гідравлік, драг, промивальних приладів.

Роботи на поверхні шахт, рудників і дренажних шахт. Роботи на промислових майданчиках будівництва шахт, рудників, розрізів, кар’єрів, копалень, драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння технічних свердловин, профілактики та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах. Буровибухові роботи.

Робітники:

апаратники;

бункерувальники;

бурильники шпурів;

вагонетники;

вагонетники повітряно-канатної дороги;

вантажники;

вибуховики;

вивантажувачі на відвалах;

водії автотранспортних засобів, зайняті в технологічному процесі;

водії навантажувачів, зайняті вантаженням гірничої маси;

гідромоніторники;

гірники, зайняті на виробничих дільницях, а також на маркшейдерських і геологічних роботах з відбирання проб і доставляння вибухових матеріалів;

грохотники;

доводжувачі;

долотозаправники;

драгери;

дренажисти з видобутку мірабіліту;

дробильники;

забійники;

заготівники слюди;

землекопи, зайняті на розкривних та очисних роботах;

каменотеси;

канавники;

ковалі-бурозаправники;

колії плит та блоків;

концентраторники;

кріпильники;

лампівники;

лебідники;

люкові;

майстри-підривники;

матроси драг;

машиністи автогрейдерів, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;

машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті гасінням та розбиранням териконів і породних відвалів шахт, розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик, що горять;

машиністи бурових установок;

машиністи виправно-підбивно-обробних машин;

машиністи виправно-підбивно-рихтувальних машин;

машиністи вібронавантажувальних установок;

машиністи відвалоутворювачів;

машиністи відвальних мостів;

машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в розрізах, на усереднювальних вугільних складах і відвалах;

машиністи драг;

машиністи дробильних установок;

машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів;

машиністи екскаваторів;

машиністи залізнично-будівельних машин;

машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів;

машиністи землесосних установок;

машиністи каменерізних машин;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи кранів автомобільних;

машиністи кратцерів;

машиністи млинів;

машиністи навантажувальних машин;

машиністи навантажувально-доставочних машин;

машиністи насосних установок, зайняті на дренажних роботах;

машиністи парових машин та локомобілів;

машиністи підіймальних машин;

машиністи підіймально-пересувних риштувань;

машиністи підіймачів щоглових, стоякових і шахтових;

машиністи поличкових плугів;

машиністи скреперів;

машиністи скреперних лебідок;

машиністи слюдопласторобних машин;

машиністи сортувалок;

машиністи тягових агрегатів;

машиністи установок для буріння стовбурів шахт повним перерізом;

машиністи установок для розщеплення слюди;

машиністи установок для руйнування негабаритів гірничої маси, зайняті в кар’єрах та розрізах;

машиністи установок з оброблення транспортних засобів, зайняті в кар’єрах і розрізах;

машиністи фрезагрегатів;

машиністи шляхоколієпересувачів;

монтажники гірничого устаткування;

монтери колії, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;

мотористи механічних лопат;

мотористи промивальних приладів для вилучення металу;

наваловідбійники;

оббирачі гірничих виробок;

оператори товарні, зайняті в озокеритовому виробництві;

перекидальники;

постачальники кріпильних матеріалів у шахти;

пробуторники малолітражних драг;

прохідники на поверхневих роботах;

розпилювачі каменю;

скруберники-насосники;

сортувальники;

стовбурові (підземні), зайняті на поверхні шахт;

стрічкові прибиральники, зайняті в кар’єрах і розрізах;

трактористи, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди;

цементаторники гідромідьустановок;

шліхівники;

шлюзівники.

2. Роботи на поверхні з підземної газифікації вугілля

Робітники, зайняті на дільницях (в цехах): знесірчення, газогенераторних, газодувних та бурових, на підземній газифікації вугілля.

3. Добування, перероблення та транспортування
закладного матеріалу

Робітники:

бункерувальники;

вагонетники повітряно-канатних доріг;

грохотники;

дозувальники;

дробильники;

забійники;

забійники на відбійних молотках;

лебідники;

люкові;

майстри-підривники;

машиністи бульдозерів;

машиністи бурових установок;

машиністи екскаваторів;

машиністи змішувальних установок гідрозакладки;

машиністи конвеєрів;

машиністи млинів.

4. Виробництво інертного пилу

Робітники:

вивантажувачі пилу;

гірники, зайняті відкаткою;

дробильники;

машиністи бурових установок;

машиністи конвеєрів;

машиністи млинів;

машиністи підіймальних машин;

машиністи сушильних установок;

наваловідбійники.

5. Виробництво гірського воску (воску буровугільного),
реагентів на базі бурого вугілля та озокериту

Робітники:

апаратники виробництва озокериту та озокеритової продукції;

апаратники виробництва реагентів;

вантажники, зайняті на роботах із сировиною та паливом;

дробильники;

машиністи конвеєрів;

машиністи сушильних установок.

II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН

Агломераційні комбінати, фабрики, цехи, відділення, установки. Виробництво обкотишів. Збагачувальні фабрики та установки для збагачення руди, вугілля, сланцю, а також інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки. Брикетування. Виробництво обважнювачів. Сортування на шахтах, розрізах, кар’єрах. Обпалювання руд, нерудних копалин. Збагачувальні (доводжувальні) фабрики, цехи, установки для збагачення руди, пісків при видобуванні кольорових, дорогоцінних металів, алмазів. Зневоднення вугілля. Фабрики гранульованого вугільного порошку та пиловидного вугілля

Робітники:

апаратники;

аспіраторники;

робітники, зайняті на дільницях основного виробництва;

бункерувальники;

вагонетники повітряно-канатних доріг;

вантажники, зайняті на роботах із сировиною, піском, паливом, реагентами, концентратами кольорових металів;

виставники, зайняті у виробництві брикетів із відходів вуглезбагачення;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;

водії автотранспортних засобів, зайняті вивезенням шламу, породи та відходів збагачення і брикетування;

водії навантажувачів;

гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) та у хвостовому господарстві;

гірники;

грохотники;

доводжувачі алмазовмісних концентратів;

дозувальники;

дозувальники реагентів;

дробильники;

завантажувачі мелючих тіл;

збагачувачі графіту;

знімачі брикетів;

контролери вуглеприймання;

контролери продукції збагачення;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

концентраторники;

коректувальники шламу;

лебідники;

люкові;

машиністи (випалювачі) обертових печей;

машиністи автогрейдерів, зайняті в хвостосховищах;

машиністи брикетних пресів;

машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному процесі та на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням вугілля, а також у хвостосховищах;

машиністи вагоноперекидачів;

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у тому числі зайняті обслуговуванням димососів;

машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;

машиністи ексгаустерів;

машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному процесі та на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням концентрату;

машиністи живильників;

машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт;

машиністи завантажувальних механізмів;

машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів, зайняті перекачуванням шламу, пульпи та реагентів;

машиністи землесосних установок, зайняті перекачуванням шламу, пульпи та реагентів;

машиністи змішувальних барабанів;

машиністи коксонавантажувальних машин;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи кранів автомобільних, зайняті в хвостосховищах;

машиністи кратцерів;

машиністи мішалок;

машиністи млинів;

машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів;

машиністи огрудковувачів;

машиністи перевантажувачів, зайняті очищенням фільтрів і апаратів пилового осадження;

машиністи підіймальних машин;

машиністи пневмотранспорту, зайняті транспортуванням пилу та на дозувальних пристроях;

машиністи промивальних машин, зайняті обслуговуванням усіх видів збагачувальних установок;

машиністи розфасувально-пакувальних машин;

машиністи рудоусереднювальних машин;

машиністи скіпових підіймачів;

машиністи скреперів, зайняті вантаженням вугілля;

машиністи скреперних лебідок;

машиністи сушильних установок;

машиністи трубоукладачів, зайняті в хвостосховищах;

машиністи установок збагачення та брикетування;

монтажники дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування і збагачення;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів;

монтери колій, зайняті на під’їзних коліях;

обпалювачі стінових та в’яжучих матеріалів, зайняті випалюванням брикетів із відходів вуглезбагачення;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

оператори пульта керування, зайняті у виробництві обважнювачів брикетів, препаратів і концентратів;

пробовідбірники;

пробуторники малолітражних драг;

просівачі порошків на механічних ситах;

регулювальники хвостового господарства;

розчиняльники реагентів;

садчики, зайняті у виробництві брикетів із відходів вуглезбагачення;

сепараторники, зайняті в мокрому циклі збагачення;

скруберники-насосники;

cортувальники;

стрічкові прибиральники, зайняті прибиранням пилу;

сушильники;

теслярі, зайняті влаштуванням дерев’яних трубопроводів на хвостосховищах;

трактористи, зайняті в хвостосховищах;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

укладальники-пакувальники;

фільтрувальники;

флотатори;

форсунники;

центрифугувальники;

чистильники, зайняті очищенням барабанів, бункерів, рамп, контраційних столів та аспіраційних систем;

шихтувальники;

шламівники-басейники;

шліхівники;

шлюзівники.

1. Збагачення руд і пісків під час видобування
кольорових і дорогоцінних металів, алмазів

Робітники:

дозувальники реагентів;

працівники пробірних і пробірно-аналітичних лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням ціанідів, а також на золотодобувних підприємствах.

III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

1. Доменне виробництво

Робітники:

бригадири рудного двору;

вантажники, зайняті на рудному дворі;

вивантажувачі на відвалах;

вогнетривники;

водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на гарячих ділянках робіт;

водії електро- та автовізків, зайняті на рудному дворі;

газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням газозахисної апаратури;

готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і термічних сумішей;

грануляторники доменних шлаків;

дробильники;

ковшові, зайняті приготуванням вапняного розчину та оббризкуванням ковшів;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

котельники, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі;

машиністи вагоноперекидачів;

машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів, зайняті на рудному дворі;

машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі;

машиністи конвеєрів, зайняті на рудному дворі;

машиністи кранів металургійного виробництва;

машиністи скіпових підіймачів;

машиністи шихтоподачі;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом доменних печей;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтери колій, зайняті на під’їзних коліях;

оператори поста керування системами шихтоподачі;

прибиральники відходів металургійного виробництва;

робітники грануляційного басейну;

робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах та обробленням шлаку;

слюсарі систем випарного охолодження;

трактористи, зайняті подаванням шихти на рудному дворі

шихтувальники.

2. Виробництво сталі та феросплавів. Підготовка
сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних печей.

Випалювання доломіту та вапна

Робітники:

бригадири шихтового двору в сталеплавильному та феросплавному виробництвах;

бункерувальники, зайняті подаванням матеріалів до конвертера;

бурильники шпурів, зайняті обробленням брухту та шлаку;

вагарі, зайняті на шихтовому дворі;

вантажники, зайняті на шихтовому дворі та вантаженням фосфатшлаків;

вибуховики;

вивантажувачі вапна з печей;

вивантажувачі на відвалах;

вогнетривники;

водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням шлаку на гарячих ділянках робіт;

водії навантажувачів, зайняті транспортуванням вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт;

газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням газозахисної апаратури;

готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і термічних сумішей;

дозувальники;

дробильники;

змішувальники, зайняті приготуванням електродної маси;

клеймувальники гарячого металу;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

копрівники з оброблення брухту та відходів металу;

котельники, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

лебідники;

маркувальники, зайняті маркуванням гарячого металу;

машиністи бульдозерів, зайняті вантаженням шлаку, ламанням кладки печей;

машиністи вагоноперекидачів;

машиністи дистрибуторів;

машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням шлаку та ламанням кладки печей;

машиністи електровозів металургійних цехів;

машиністи кранів металургійного виробництва;

машиністи млинів;

машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням смоли та мазуту до мартенівських печей;

машиністи скреперів (скреперисти), зайняті розбиранням брухту та металу;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом і обслуговуванням устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтери колій, зайняті на під’їзних коліях та у шлакових відвалах;

набивальники блоків;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання, зайняті уловлюванням пилу під час помелу шлаку та приготування заправних матеріалів;

оператори завантаження конвертерів, зайняті подаванням матеріалів до конвертерів;

оператори постів керування системами шихтоподачі;

оператори систем гідравліки та охолодження машин безперервного лиття заготовок;

підручні сталеварів вакуумних печей;

пультівники електроплавильних печей;

різальники холодного металу;

робітники та бригадири з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції в процесі виробництва;

робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах та обробленням шлаку;

робітники, зайняті випалюванням і вивантаженням випаленого доломіту та вапна;

розбивальники феросплавів;

роздільники брухту та відходів металу;

сепараторники, зайняті обробленням шлаку;

слюсарі систем випарного охолодження;

сортувальники, зайняті сортуванням випаленого доломіту;

сталевари вакуумних печей;

стропальники, зайняті обробленням металобрухту;

сушильники, зайняті сушінням феросплавів;

термісти прокату і труб;

теслярі, зайняті ремонтом металургійних печей;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт;

формувальники електродної маси;

форсунники;

чистильники феросплавів;

шихтувальники.

3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне, оцинкувальне та
освинцювальне виробництва. Виробництво рейкових скріплень.
Термічна обробка, вирубування та зачищення гарячого металу.
Виробництво каліброваного металу

Робітники:

вальцювальники, зайняті складанням та перевалкою клітей;

вальцювальники профілевигинальних агрегатів;

вальцювальники станів холодного прокату;

відпальники прецизійних сталей та сплавів;

вогнетривники;

газорятівники;

гартівники;

кислототривники-гумувальники;

клеймувальники гарячого металу;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на агрегатах безперервного травлення, лудіння, оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання;

лакувальники жерсті і труб;

маркувальники, зайняті на роботах з гарячим металом;

мастильники;

машиністи ведучих моторів прокатних станів;

машиністи зливколамачів;

машиністи кранів металургійного виробництва;

машиністи парових машин та локомобілів, зайняті на головних приводах прокатних станів;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів;

набирачі пакетів листів та труб;

оператори ліній оброблення рейок;

оператори постів керування;

оператори постів керування станами холодного прокату;

оператори профілевигинальних агрегатів;

підручні вальцювальників станів холодного прокату;

плавильники вторинного олова;

полірувальники, зайняті на роботах із застосуванням оксиду хрому;

правильники прокату і труб;

пресувальники-прошивальники рейкових скріплень;

різальники металу на ножицях і пресах, зайняті рубанням рейкових скріплень на пресах;

різальники холодного металу;

робітники та бригадири, зайняті обробленням і сортуванням металу та готової продукції;

робітники та бригадири, зайняті переміщенням сировини, напівфабрикатів та готової продукції в процесі виробництва;

робітники та бригадири, зайняті прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням металу та готової продукції;

роздиральники пакетів;

розмітники прокату, зайняті розмічуванням гарячого металу;

талькувальники листів та стрічок;

термісти прокату і труб;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт;

шліфувальники, зайняті шліфуванням валків;

штампувальники, зайняті холодним штампуванням.

4. Трубне виробництво (трубопрокатне, трубозварювальне, електротрубозварювальне, трубоволочильне, труболиварне,
фітингове, балонне) та оцинковувальні цехи

Робітники:

робітники, зайняті обробленням, сортуванням, прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням металу і готової продукції та балонів;

бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних станів;

вальцювальники калібрувальних станів;

вальцювальники обкатних машин;

вальцювальники станів холодного прокату труб;

вальцювальники трубоформувальних станів;

волочильники труб;

гартівники;

гратознімачі;

електрозварники листів та стрічок;

електрозварники труб на стані;

електрополірувальники, зайняті поліруванням труб;

заварники труб та балонів;

згинальники труб;

землероби;

калібрувальники труб на пресі;

клеймувальники гарячого металу;

контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у виробництві чорних металів;

копрівники з оброблення брухту та відходів металу, зайняті розбиванням труб;

машиністи електровозів металургійних цехів;

машиністи кранів металургійного виробництва;

машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням смоли та мазуту до нагрівальних пристроїв прокатних станів;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

набирачі пакетів листів та труб;

підручні вальцювальників станів холодного прокату труб;

правильники прокату і труб;

прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням шлаку з нагрівальних печей;

різальники труб та заготовок;

робітники та бригадири, зайняті обробленням і сортуванням металу та готової продукції;

робітники та бригадири, зайняті переміщенням сировини, напівфабрикатів і готової продукції під час виробництва;

робітники, зайняті на охолоджувальних установках;

робітники, зайняті прийманням та здаванням труб і балонів;

свердлувальники, зайняті обробленням труб і балонів;

сушильники компонентів обмазки та флюсів;

термісти прокату і труб;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на подаванні матеріалів до вагранок;

укладальники прокату, зайняті укладанням труб у пакети;

флюсовари;

форсунники;

чистильники, зайняті протиранням труб.

5. Пряме відновлення заліза та виробництво
порошків чорних металів

Робітники:

апаратники;

бігунники змішувальних бігунів;

випалювачі;

вогнетривники;

водопровідники шахтових печей;

газівники;

газівники шахтових печей;

горнові шахтових печей;

грохотники;

дробильники;

завантажувачі шихти;

машиністи вагон-вагів;

машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;

машиністи змішувальних барабанів;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи млинів;

машиністи огрудковувачів;

машиністи скіпових підіймачів;

печові відновлення заліза та відпалу залізних порошків;

підручні сталеварів печей прямого відновлення заліза;

сепараторники;

скіпові;

сталевари печей прямого відновлення заліза;

сушильники;

транспортувальники (такелажні роботи);

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням порошку;

чистильники;

шихтувальники.

IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ.
ВУГЛЕПІДГОТОВКА

Робітники:

апаратники, зайняті вуглепідготовкою та очищенням газів;

апаратники очищення стічних вод, зайняті на біохімічних установках;

бригадири на дільницях основного виробництва;

бункерувальники;

вагарі;

вантажники, зайняті вантаженням і вивантаженням сировини, палива та коксохімічної продукції;

вогнетривники;

водії автомобілів, зайняті вивезенням відходів коксохімічного виробництва;

водії навантажувачів, зайняті транспортуванням вугілля на вуглепідготовку;

дозувальники;

дробильники;

зливальники-розливальники;

кабестанники;

контролери у виробництві чорних металів;

мастильники;

машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному процесі вуглепідготовки;

машиністи вагоноперекидачів;

машиністи живильників;

машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи мостових перевантажувачів;

машиністи насосних установок, у тому числі зайняті на гасильних баштах;

машиністи промивальних машин;

машиністи розморожувальних установок;

машиністи сушильних установок;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом коксохімічного устаткування;

монтажники устаткування коксохімічних виробництв, зайняті ремонтом виробничого устаткування;

оператори коксосортувалки;

прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті на коксовому виробництві;

робітники, зайняті на механізмах хімічного виробництва;

розливальники хімічної продукції;

сепараторники;

скруберники-насосники;

сортувальники коксу;

стрічкові прибиральники;

теслярі, зайняті ремонтом коксохімічних агрегатів;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням вугілля, коксу та хімічних продуктів;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням і вантаженням хімічних продуктів;

фільтрувальники;

флотатори;

центрифугувальники;

чистильники, зайняті очищенням бункерів;

шихтувальники;

шламівники.

V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ

Робітники:

бігунники змішувальних бігунів;

бункерувальники, зайняті в помельних відділеннях;

вантажники, зайняті в дробильних і помельних відділеннях;

вивантажувачі вапна з печей;

вивантажувачі вогнетривких матеріалів з печей;

випалювачі на печах;

випробувачі карборундових стрижнів;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;

газівники, зайняті на сушильних і випалювальних агрегатах;

дробильники (збагачування, агломерація і брикетування);

завантажувачі сировини і напівфабрикатів, зайняті завантаженням печей, сушилок, дробарок і млинів, завалюванням грохотів;

знімачі-укладальники заготовок, мас та готових виробів;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи електролафетів;

машиністи живильників;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у процесах помелу та випалювання, пресування і формування;

машиністи млинів;

машиністи пневмотранспорту;

машиністи скіпових підіймачів;

машиністи тельферів, зайняті транспортуванням гарячих вогнетривких матеріалів;

машиністи холодильників;

металізатори, зайняті металізацією вогнетривів (крім вакуумного способу);

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання, зайняті очищенням камер;

плавильники вогнетривкої сировини;

пресувальники вогнетривких виробів;

просівачі порошків на механічних ситах;

різальники брикетів та заготовок;

розливальники-загладжувальники піномаси;

садчики у печі та на тунельні вагони;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та пресоформувального устаткування;

сортувальники напівфабрикатів та виробів;

сушильники (збагачення);

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням сировини, порошків, маси та напівфабрикатів;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням та перенесенням мішків з порошками;

укладачі маси на мішалках;

формувальники вогнетривких виробів;

чистильники димоходів, лежаків та топок;

шихтувальники;

шлакувальники;

шламівники-басейники;

шліфувальники-різальники вогнетривких виробів.

VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ

1. Виробництво дроту та каліброваного металу

Робітники:

апаратники, зайняті у виробництві залізного купоросу;

бригадири на дільницях основного виробництва, зайняті волочінням;

волочильники дроту;

волочильники, зайняті волочінням калібрувального металу;

гартівники;

зварники на машинах контактного (пресового) зварювання;

машиністи з навивання канатів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті в процесі травлення, термооброблення та волочіння;

мийники-сушильники металу;

намотувальники дроту та тросів;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шліфувальники, зайняті шліфуванням абразивними кругами сухим способом.

2. Виробництво важкообмащених та якісних
електродів і флюсів для зварювання

Робітники:

брикетувальники;

готувачі обмазки;

дробильники компонентів обмазки;

електродники;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

пресувальники обмазувальних пресів;

пожарювачі на печах;

розварники силікатних брил;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

сортувальники електродів;

сушильники електродів;

сушильники компонентів обмазки та флюсів;

плюсувальники.

VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ І
ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ

МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Робітники:

апаратники, зайняті уловлюванням та дистиляцією продуктів сухої перегонки вугілля;

апаратники згущувачів;

апаратники очищення газу;

барильєтники;

бункерувальники;

машиністи газогенераторних станцій;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок, зайняті на відстійниках;

машиністи сушильних установок;

машиністи тельферів;

скруберники-насосники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи);

фільтрувальники;

флотатори;

шлакувальники;

шламівники.

VIII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

1. Підготовка сировини та шихти. Брикетування
на мідно-сірчаних заводах і фабриках

Робітники:

автоклавники на запарюванні брикетів;

апаратники приготування брикетної суміші;

бункерувальники;

вантажники;

дозувальники;

знімачі брикетів;

машиністи брикетних пресів;

машиністи екскаваторів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи млинів;

машиністи перевантажувачів;

машиністи просіювальних установок;

машиністи тельферів;

пробовідбірники;

розчиняльники реагентів;

сепараторники;

стропальники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

шихтувальники.

2. Випалювання та вальцювання

Робітники:

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (такелажні роботи);

шихтувальники.

3. Спікання шихти та промпродуктів

Робітники:

бункерувальники;

дозувальники;

мастильники;

машиністи живильника;

машиністи насосних установок;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (обслуговування механізмів).

4. Плавильне та електротермічне виробництво

Робітники:

бункерувальники;

вогнетривники;

водії електро- і автовізків, зайняті в цехах;

водії навантажувача;

дробильники, зайняті на подрібненні кірок, файнштейну, штейну, оборотів і шлаку;

електродники;

машиністи брикетних пресів;

машиністи електровозів металургійного цеху;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи скіпових підіймачів;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті біля печей;

прибиральники шлаків та оборотних матеріалів;

регулювальники електродів;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням шихти;

чистильники, зайняті очищенням ковшів.

5. Рафінування металів

Робітники:

дробильники;

машиністи млинів;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням металу.

6. Гідрометалургія, вилуговування,
одержання кадмію та купоросу

Робітники:

автоклавники;

апаратники кристалізації;

апаратники-гідрометалурги, зайняті на збурювачах і згущувачах, перколяцією, осадженням та фільтруванням;

арматурники;

вініпластники;

вогнетривники;

дозувальники;

завантажувачі лугу;

завантажувачі шихти;

машиністи брикетних пресів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок;

оброблювачі вторинних шламів;

пробовідбірники;

робітники, зайняті дозуванням кислот, лугів та солей;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням кислот, лугів та солей;

укладальники-пакувальники;

фільтрувальники;

цементаторники;

центрифугувальники;

шихтувальники;

шлаківники.

7. Виробництво вуглецевих матеріалів,
мас і виробів з них

Робітники:

бігунники змішувальних бігунів;

вантажники;

верстатники з механічного оброблення електродної продукції;

водії навантажувачів;

дробильники;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок;

оператори пульта керування

пробовідбірники, зайняті прожарюванням, випалюванням і графітизацією;

сортувальники;

транспортувальники (такелажні роботи);

форсунники, зайняті біля печей;

чистильники продукції;

штабелювальники електродів.

8. Глиноземне виробництво

Робітники:

апаратники нагрівання теплоносіїв;

апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і збурювачах, класифікаторах, декомпозерах, каустифікаторах, фільтрацією, приготуванням пульпи;

арматурники;

бункерувальники;

вантажники, зайняті вантаженням цементу, соди, каустику та глинозему;

грохотники;

дозувальники;

завантажувачі шихти;

машиністи ексгаустерів;

машиністи живильників;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок;

машиністи перевантажувачів;

машиністи скіпових підіймачів;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

репульпаторники;

сепараторники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

фільтрувальники;

флотатори;

центрифугувальники;

чистильники;

шихтувальники;

шлаківники.

9. Одержання металу електролітичним
способом із розплаву металу

Робітники:

водії навантажувачів;

машиністи млинів;

монтажники устаткування металургійних заводів;

прибиральники виробничих приміщень;

різальники металу на ножицях і пресах;

різальники на пилах, ножівках та верстатах;

трактористи, зайняті підвезенням гарячого металу;

транспортувальники (такелажні роботи);

шламівники електролітних ванн.

10. Виробництво фтористої кислоти та її солей

Робітники:

гумівники металовиробів;

кислототривники-вініпластники;

кислототривники-гумувальники;

маркувальники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи).

11. Одержання металу електролітичним
способом у розчинах солей та лугів

Робітники:

апаратники приготування електроліту;

апаратники-гідрометалурги, зайняті приготуванням сірчанокислих розчинів та очищенням промвідсіків шляхом осадження під час виробництва електролітичної фольги;

електролізники водних розчинів, зайняті у виробництві електролітичної фольги;

кислототривники-гумувальники;

машиністи насосних установок;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

оброблювачі матричних листів;

робітники, зайняті ремонтом ванн;

фільтрувальники;

футерувальники-шамотники на ремонті ванн;

шламівники електролітних ванн, зайняті промиванням сирцю та скрапу.

12. Виробництво порошків кольорових металів

Робітники:

прибиральники виробничих приміщень;

транспортувальники (такелажні роботи);

укладальники-пакувальники, зайняті на роботах з порошковою продукцією;

фрезерувальники зливків.

13. Одержання анодів та ваєрбарсів

Робітники:

мастильники, зайняті змащенням виливниць;

чистильники продукції.

14. Пилоуловлювання та газоочищення

Робітники:

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок;

машиністи перевантажувачів;

транспортувальники (обслуговування механізмів), зайняті обслуговуванням пневмотранспорту.

15. Перероблення шламів

Робітники:

апаратники вилуговування;

апаратники-гідрометалурги, зайняті вилуговуванням;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням шихти, металу та концентратів;

фільтрувальники;

шихтувальники.

16. Приготування вугільного пилу

Робітники:

дробильники;

мастильники;

машиністи ексгаустерів;

машиністи живильника;

машиністи млинів;

машиністи скреперів (скреперисти);

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

чистильники.

17. Одержання рідкісних металів, кальцію,
магнію, кремнію та титану металургійним та
хіміко-металургійним способом

Робітники:

апаратники згущувачів;

апаратники каустифікації;

апаратники нейтралізації;

апаратники очищення стічних вод;

апаратники фільтрації;

апаратники-гідрометалурги, зайняті каустифікацією, нейтралізацією та на згущувачах;

водії електро- та автовізків;

водії навантажувачів;

машиністи просіювальних установок;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах;

монтажники з ремонту печей;

монтажники реакційних апаратів;

транспортувальники (такелажні роботи);

укладальники-пакувальники;

фільтрувальники;

центрифугувальники;

шихтувальники.

18. Оброблення та перероблення кольорових і
дорогоцінних металів

Плавильне виробництво

Робітники:

варники ливарних мастил;

водії електро- та автовізків;

кокільники-складальники;

машиністи млинів, зайняті розмелюванням кварцу та магнезиту;

машиністи просіювальних установок, зайняті просіюванням шлаку та сміття;

монтажники з ремонту печей;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування;

пресувальники брухту та відходів металу;

фрезерувальники зливків, зайняті обробленням гарячих зливків;

шабрувальники кольорових металів, зайняті обробленням гарячих зливків.

Прокатне виробництво

Робітники:

вальцювальники холодного металу;

каширувальники-фарбувальники фольги;

контролери продукції кольорової металургії;

машиністи кранів (кранівники);

налагоджувальники технологічного устаткування, зайняті налагодженням станів;

перемотувальники рулонів;

правильники на машинах;

правильники ручним способом;

пресувальники брухту та відходів металу;

стропальники;

травильники фольги;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи);

шліфувальники, зайняті шліфуванням сухим способом.

Трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва

Робітники:

волочильники дроту;

волочильники кольорових металів;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування;

емульсовари;

завальцювальники;

машиністи кранів (кранівники);

налагоджувальники холодноштампувального устаткування;

полірувальники волок з алмазів та надтвердих матеріалів;

стропальники;

трубопрокатники;

шабрувальники кольорових металів;

шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів;

шліфувальники, зайняті шліфуванням матриць і головок.

Цинко-полірувальні роботи

Робітники:

полірувальники листів та стрічок;

стругальники, зайняті струганням цинку;

укладальники-пакувальники;

шліфувальники.

19. Виробництво твердих сплавів і
тугоплавких металів

Робітники:

апаратники електролізу;

апаратники на приготуванні сумішей та розчинів;

апаратники перегонки;

апаратники печей відновлення;

бурильники шпурів;

вальцювальники холодного металу;

вибуховики;

дозувальники;

дробильники;

оброблювачі твердосплавних виробів;

полірувальники волок з алмазів та надтвердих матеріалів;

пресувальники твердих сплавів;

сушильники, зайняті сушінням готових виробів;

формувальники машинного формування;

формувальники ручного формування;

центрифугувальники;

шихтувальники;

шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів;

шліфувальники виробів з твердих сплавів та тугоплавких металів;

штампувальники.

20. Виробництво ртуті, елементарної сірки, ксантогенату,
миш’яку, хромових солей, сірчистого натрію, молібдату амонію,
сталініту та їх сполук. Афінаж золота, срібла, платини та металів платинової групи, а також виробництво дорогоцінних металів

Робітники:

працівники пробірних, аналітичних, спектральних, дослідних, контрольно-вимірювальних та інших лабораторій;

робітники, зайняті прийманням, сушінням, пранням та ремонтом спецодягу;

робітники побутових комбінатів, приміщень, душових.

21. Виготовлення виробів методом порошкової
металургії за наявності у повітрі робочої зони
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

Робітники:

апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті просіюванням та розмелюванням;

завантажувачі шихти;

змішувальники;

машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;

машиністи просіювальних установок;

налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування;

печові відновлення заліза та відпалу залізних порошків;

пресувальники;

просівальники порошків;

просочувальники;

спікальники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

шихтувальники.

IX. РТУТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ

Робітники (машиністи кранів (кранівники).

X. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Працівники підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, зайняті в наведених нижче виробництвах і на роботах:

1) асфальтових, пекових матеріалів, асфальтопекових мас та виробів з них; бітуму та бітумних матеріалів; допоміжних речовин для текстильної та інших галузей промисловості; глинозему; декоративних, емульсійних, тертих, художніх, керамічних, сухих фарб, фарб на природній оліфі; йодобромної води (добування та приготування); виробів з поліетилену, композицій на основі поліетилену та виробів з них; виробів з полімерів та співполімерів на основі фторохлорорганічних сполук; виробів гарячим способом: з пластичних мас, композиційних матеріалів на основі пластмас, вініпласту, поліхлорвінілового пластикату*, фенольних та карбамідних пластикатів, пластмас на основі поліамідів, поліметакрилових сполук, стиролу та його співполімерів, виробів з органічного скла; галуну; корунду синтетичного; мінеральних наповнювачів; намотувальних виробів; пластичних мас на основі акрилових та метакрилових сполук; пласт-шкіри* та штучних шкір на волокнистій основі*, штучного каракулю: відділення хімічної підготовки волокна; природної та садної соди (видобування); просочування та обробки тканин*, видобування природного сульфату і тенардиту; гумовому, гумотехнічному та шинному:

а) у цехах (дільницях): каландрових, складальних, рукавних, транспортних стрічок, пасів, автокамерних, формової та неформової техніки (за винятком обробки гумових формових та неформових деталей), гумового взуття (за винятком дільниць сортування та пакування), закрійно-намазувальних, змочуваних виробів, ебоніту та виробів з нього, повітроплавного та інженерного майна, губчастих виробів, засобів хімічного захисту, прогумованих тканин, гумування закритих місткостей та хімічної апаратури, валів та інших виробів, регенерату (за винятком дільниць старої гуми та підготовчих цехів), гутаперчі;

б) на дільницях: підготовчих, підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми, розмелювання, сушіння кізельгуру, гумових деталей взуття та гумотехнічних виробів*, свинцевих туб, сірчистого заліза, шаруватих пластиків, соляного розсолу та ропи, текстоліту, технічних та плащових тканин з поліхлорвініловим, каучуковим, масляним та нітропокриттям* (за винятком робіт з підготовки тканин, нетканої основи, трикотажу та інших видів підкладки), вуглекислоти всіма методами, целулоїду;

2) у цехах (відділеннях, на дільницях) перероблення та утилізації твердих, рідких та газоподібних відходів виробництв, зазначених у Списку № 1, на регенерації срібловмісних відходів кінофотоматеріалів, рекуперації та ректифікації розчинників; на роботах у газогенераторних цехах та станціях технологічного призначення, на очищенні цистерн, місткостей та хімапаратури, митті та обробці тари, що повертається з-під шкідливих хімпродуктів, зазначених у Списку № 1, на нейтралізації та очищенні промислових стічних вод, знешкоджуванні шкідливих парів та газів, на помелі, сушінні, змішуванні, розчиненні, підготовці, розфасуванні, розливанні, затарюванні, вантаженні, розвантаженні насипом, упакованих у паперові (поліетиленові) мішки хімічних продуктів, зазначених у Списку № 1, на гумуванні закритих місткостей та трубопроводів, рекуперації бензину, ремонті, евакуації, випробуванні хлорних балонів та балонів з-під інших шкідливих хімічних продуктів, зазначених у Списку № 1.

Машиністи з прання та ремонту спецодягу, зайняті пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу.

Працівники:

газогенераторних, аміачнохолодильних та ртутно-випрямних установок, воєнізованих та інших газорятувальних підрозділів;

зайняті емалюванням та випалюванням виробів, на вакуумних роботах та на роботах з видобування водню;

3) кінофотоплівки:

робітники:

апаратники варіння;

апаратники виробництва синтетичних барвників;

апаратники синтезу;

апаратники-відливальники кінофотооснови і технічних плівок;

апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні фотоемульсії;

апаратники-поливальники магнітних стрічок;

апаратники-поливальники фотоемульсій;

комплектувальники;

машиністи розфасувально-пакувальних машин;

обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих штампуванням стрічки коррекс і пакуванням на світлі);

термостатники;

4) фотопаперу, фотопластинок і радіошкал:

робітники:

апаратники виготовлення барит маси;

апаратники промивання, зайняті промиванням фотоемульсій;

апаратники синтезу;

апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні фотоемульсії;

апаратники-поливальники фотоемульсій;

вагонетники;

знімачі политого скла та фотопластинок;

кладільники скла на поливну машину;

обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих різанням фотоскла і фотопластинок, перфорації, фотопаперу та пакуванням світлочутливих виробів);

пресувальники;

робітники, зайняті виготовленням сенсибілізаторів;

фарботерники;

5) фотографічної та технічної желатини:

робітники:

апаратники екстрагування, які працюють з дихлоретаном;

апаратники жироочищення, які працюють з дихлоретаном;

апаратники калібрування, які працюють з дихлоретаном;

апаратники-екстракторники;

завантажувачі-вивантажувачі, які працюють з дихлоретаном;

6) кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок, радіошкал, фотографічної та технічної желатини;

7) дубльованих матеріалів*:

машиністи дублювальних агрегатів;

8) з ремонту, профілактики та обслуговування технологічного устаткування у виробництвах кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок і радіошкал.

Робітники підприємств інших галузей промисловості, зайняті в технологічному процесі виробництва продукції: неорганічної хімії, добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи композиційні матеріали та склопластики), каучуків, лакофарбової, фототехнічної, побутової хімії, органічного синтезу, синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та азбестової, хімічних реактивів, високочистих речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях та установках за наявності в повітрі робочої зони шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки.

_____________
*Поширюється на підприємства легкої промисловості.

XI. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

1. Випробування усіх видів боєприпасів, бойових частин,
споряджених ракетних двигунів (порохових, реактивних
рідинних, твердопаливних), їх агрегатів, рушійних установок і
блоків ракет, піротехнічних виробів, засобів ініціювання
та інших комплектувальних виробів, а також продуктів,
зазначених у підрозділах 2 і 3 розділу IX Списку № 1

Працівники, зайняті під час підготовки та проведення випробувань на полігонах, випробувальних станціях та стендах.

2. Виробництво карбоксилметилцелюлози, бризолу і реліну

Працівники, зайняті в технологічному процесі зазначених виробництв.

3. Виробництво бавовняної целюлози та колоксиліну

Робітники, зайняті на пакорозбивачах, у виробництві колоксиліну обробленням, сушінням, промиванням лінту, нейтралізацією вод та приготуванням водопом’якшувальних розчинів.

4. Виробництво целулоїду та виробів з нього під час
гарячого пресування, штучної шкіри, нітромастики, нітролаків,
нітроемалей, суховальцювальної пасти, нітролінолеуму
та інших продуктів на основі нітроклітковини

Робітники, зайняті в технологічному процесі зазначених виробництв.

5. Загальні професії основних і дослідних виробництв
вибухових речовин, різних видів пороху, піротехнічних,
димових та ініціювальних речовин

Працівники, зайняті у виробничих цехах (на дільницях) заправкою ракетно-космічної техніки компонентами рідкого ракетного палива.

Робітники:

зайняті нейтралізацією та очищенням промислових вод; утилізацією твердих, рідких і газоподібних відходів усіх виробництв, зазначених у розділі IX Списку № 1;

зайняті очищенням місткостей, хімічної апаратури та устаткування, миттям та обробленням тари з-під токсичних продуктів, що повертається.

6. Лабораторії (відділи) підприємств та організацій.
Бази ліквідації, цехи (дільниці, лабораторії, станції)

заправлення ракетно-космічних засобів, нейтралізації

та демонтажу ракетного озброєння, забрудненого

компонентами рідкого ракетного палива

Працівники:

зайняті демонтажем, нейтралізацією ракетного озброєння, ракетно-космічної техніки та засобів індивідуального захисту, забруднених компонентами ракетного палива;

зайняті дослідженням продуктів, зазначених у підрозділах 2 і 3 розділу IX Списку № 1.

XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ
НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВУГІЛЛЯТА СЛАНЦЮ

1. Буріння

Робітники:

бурильники експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ;

вишкомонтажники;

вишкомонтажники-електромонтери;

вишкомонтажники-зварники;

вулканізаторники;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті безпосередньо на бурових;

машиністи бурових установок;

машиністи бурових установок на нафту та газ;

машиністи з цементування свердловин;

машиністи підіймачів для випробування свердловин;

мотористи бурових установок;

мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів;

мотористи цементувальних агрегатів;

оператори з випробування свердловин;

оператори з дослідження свердловин;

робітники промислово-геофізичних партій та загонів, які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:

машиністи підіймачів каротажної станції;

каротажники;

мотористи (машиністи), зайняті на самохідних каротажних станціях;

вибуховики;

слюсарі з обслуговування бурових;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом устаткування безпосередньо на бурових;

майстри із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин;

майстри, зайняті у виробничих процесах з буріння свердловин, на роботах з вишкобудування, випробування свердловин;

механіки, зайняті капітальним ремонтом свердловин у виробничих процесах з буріння свердловин, на роботах з вишкобудування, випробування свердловин.

2. Добування нафти, газу та газового конденсату

Робітники:

бурильники капітального ремонту свердловин;

бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайняті на об’єктах видобування нафти, газу та газового конденсату;

машиністи з цементування свердловин;

машиністи насосних станцій з накачування робочого агента в пласт;

машиністи парових пересувних депарафінізаційних установок;

машиністи парогенераторних установок з накачування пари в нафтові пласти;

машиністи пересувних компресорів;

машиністи підіймачів;

машиністи промивальних агрегатів;

машиністи технологічних насосів;

мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів;

мотористи цементувальних агрегатів;

оператори з гідравлічного розривання пластів;

оператори з добування нафти і газу;

оператори з дослідження свердловин;

оператори з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонту;

оператори з підземного ремонту свердловин;

оператори з підтримування пластового тиску;

оператори з хімічного оброблення свердловин;

оператори зневоднювальних та знесолювальних установок;

слюсарі з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад;

слюсарі з ремонту технологічних установок;

слюсарі-ремонтники, безпосередньо зайняті на об’єктах добування нафти, газу та газового конденсату;

трубопровідники лінійні, зайняті обслуговуванням трубопроводів, що транспортують сірководень, який містить газ і конденсат, від промислу до заводу.

Робітники промислово-геофізичних партій та загонів, які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:

вибуховики;

каротажники;

машиністи каротажних станцій;

машиністи підіймачів каротажної станції.

3. Перероблення нафти, газу, газового
конденсату, вугілля та сланцю

Працівники, зайняті у таких виробництвах: перегонки, крекінгу та каталітичного риформінгу нафти та нафтопродуктів, піролізу нафтопродуктів, підготовки сирої нафти, регенерації розчинів і масел, виробництві газового бензину, зріджених газів, конденсації, уловлювання газового бензину, конверсії природного, водяного газу, лужного очищення нафтопродуктів, штучного рідкого палива, паливопідготовки, паливоподавання, збагачення твердого палива, бітуму, консистентних мастил, а також ремонтом та обслуговуванням технологічного устаткування та комунікацій основних виробництв, виробничої каналізації, вентиляції, резервуарних парків і комунікацій для нафтопродуктів і газу, естакад для зливання та наливання нафтопродуктів і реагентного господарства.

Робітники:

апаратники;

бункерувальники;

газогенераторники;

дезактиваторники;

коксорозвантажувачі;

котельники, зайняті ремонтом котлів;

машиністи з моторних випробувань палива;

машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого токсичними речовинами;

оператори технологічних установок;

оператори товарні;

робітники, зайняті вантажними роботами, дробленням, коленням, затарюванням і транспортуванням сировини, напівфабрикатів, готової продукції, реагентів, абсорбентів, каталізаторів і палива, нафтоуловлювачів і сушильних камер;

скруберники-насосники;

фільтр-пресувальники;

фільтрувальники;

центрифугувальники.

Працівники, зайняті переробленням нафти, газу, газового конденсату, вугілля, сланцю у виробництвах, зазначених у розділі X Списку № 1.

Робітники:

апаратники плавлення;

апаратники ущільнення технічного вуглецю;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування;

котельники, зайняті ремонтом котлів;

машиністи газодувних машин, зайняті на установках піролізу, каталітичного крекінгу, синтетичного спирту, поліетилену, компримування та фракціонування газів, мінеральної сірчаної кислоти, очищення промислових стічних вод;

машиністи гранулювання пластичних мас;

машиністи екструдерів, зайняті у виробництві синтетичних продуктів із нафтосировини;

машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого токсичними речовинами;

машиністи компресорних установок;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві етанолу та піролізу нафтопродуктів;

машиністи технологічних насосів;

машиністи шпрединг-машин, зайняті у виробництві синтетичних волокон і виробів з них;

машиністи штабелеформувальних машин, зайняті у виробництві поліетилену;

пірометристи;

робітники, зайняті на вантажних роботах, дробленням, коленням, затарюванням і транспортуванням сировини, напівфабрикатів, готової продукції, реагентів, абсорбентів, каталізаторів, палива для нафтоуловлювачів та сушильних камер;

скруберники-насосники;

транспортувальники;

тунельники;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням технічного вуглецю;

фільтр-пресувальники;

фільтрувальники;

центрифугувальники.

Працівники цехових лабораторій виробництва газового технічного вуглецю.

XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ,
ПАРОСИЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Робітники:

антикорозійники, зайняті в місткостях очищенням та покриттям;

вантажники, зайняті розвантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію 5 відсотків і більше;

вогнетривники;

електромонтери з випробувань та вимірювань, зайняті на роботах у діючих (що перебувають під номінальною напругою) розподільних пристроях з напругою 330 кВ і більше;

електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайняті на роботах в кабельних тунелях, траншеях, розташованих у місцях встановлення котельного, турбінного устаткування, устаткування паливоподавання;

електрослюсарі з ремонту устаткування розподільних пристроїв, зайняті на роботах в діючих (що перебувають під номінальною напругою) електроустановках з напругою 330 кВ і більше;

електрослюсарі, слюсарі, електромонтери, зайняті обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування подавання палива і пилоприготування, а також засобів вимірювання та автоматики, що забезпечують їх роботу;

зливальники-розливальники;

котлочистильники;

машиністи блочних систем керування агрегатами (котел-турбіна);

машиністи бульдозерів, зайняті формуванням і укочуванням штабелів вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи вагоноперекидачів, зайняті розвантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у тому числі зайняті обслуговуванням димососів у котельних цехах (відділеннях);

машиністи газотурбінних установок;

машиністи ексгаустерів;

машиністи екскаваторів і машиністи кранів (кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи енергоблоків;

машиністи котлів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті ремонтом котельного, турбінного (газотурбінного) устаткування;

машиністи навантажувальних машин, зайняті на складах вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи насосних установок, зайняті на живильних насосах;

машиністи парових турбін;

машиністи подавання палива;

машиністи скреперів (скреперисти), зайняті формуванням штабелів вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи центральних теплових щитів керування котлами;

машиністи центральних теплових щитів керування паровими турбінами;

машиністи-обхідники із золовидалення;

машиністи-обхідники з котельного устаткування;

машиністи-обхідники з турбінного устаткування;

мотористи багерних (шламових) насосних;

пічники;

робітники на пилоуловлюючих установках, зайняті очищенням устаткування від гарячого пилу та його збиранням, відпусканням, вантаженням і транспортуванням;

старші машиністи енергоблоків;

старші машиністи котельного устаткування;

старші машиністи котлотурбінних цехів;

старші машиністи турбінних відділень;

футерувальники (кислототривники);

шурувальники палива;

керівники та фахівці:

інженери з управління турбіною атомної станції;

майстри, старші майстри виробничих дільниць котельних, турбінних (газотурбінних), пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання;

майстри, старші майстри ремонту устаткування (котельного, турбінного (парогазотурбінного), паливоподавання та пилоприготування) у місцях його встановлення;

начальники змін котельних, турбінних (парогазотурбінних), котлотурбінних, пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання.

1. Підземні теплові електростанції

Робітники:

вогнетривники;

електромонтери, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування та устаткування паливоподавання;

котлочистильники;

машиністи газотурбінних установок;

машиністи котлів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи-обхідники з котельного устаткування;

машиністи-обхідники з турбінного устаткування;

пічники;

слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування подавання палива, засобів вимірювання та автоматики, що забезпечують їх роботу, а також допоміжного підземного устаткування;

старші машиністи котельного устаткування;

старші машиністи турбінних відділень;

футерувальники (кислототривники).

2. Підземні гідроелектростанції та гідроелектростанції
з машинними залами, розташованими нижче мінімального
рівня нижнього б’єфа або вбудованими в тіло греблі

Робітники:

електромонтери головного щита керування електростанцій;

електромонтери з обслуговування гідроагрегатів машинного залу;

електрослюсарі з ремонту електричних машин;

електрослюсарі з ремонту електроустаткування електростанцій;

машиністи гідроагрегатів;

слюсарі з ремонту гідротурбінного устаткування.

3. Сіркогазоуловлювальні установки

Робітники, зайняті експлуатацією та ремонтом устаткування.

XIV. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

1. Ливарне виробництво

Робітники:

вагарі, зайняті на роботах на шихтовому дворі;

варники ливарних мастил;

вибивальники відливок, зайняті вибиванням точного литва за моделями, що виплавляються;

вибуховики, зайняті на роботах на шихтовому дворі;

виробники каркасів, зайняті виготовленням виливаних каркасів;

водії навантажувачів, зайняті транспортуванням рідкого металу;

дробильники, зайняті випалюванням та дробленням доломіту;

землероби;

кокільники-складальники;

контролери у ливарному виробництві, зайняті на ділянках плавлення, заливання (розливання) металу, вибиванням та обрубуванням литва;

копрівники;

ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та відцентрового лиття;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на шихтовому дворі;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у формувальних, стрижньових, землепідготовчих, обрубувальних та очисних відділеннях;

машиністи млинів, зайняті розмелюванням магнезиту;

модельники виплавних моделей;

модельники моделей з епоксидних смол, зайняті обмазуванням, обсипанням та сушінням смол;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті на роботах біля плавильних печей;

налагоджувальники ливарних машин, зайняті налагодженням заливальних ливарних машин автоматичних потокових ліній та прес-форм на машинах лиття під тиском;

обмазувальники ковшів;

обпилювачі фасонних відливків;

підручні сталеварів вакуумних печей;

прибиральники у ливарних цехах;

робітники, зайняті обробленням металу на шихтовому дворі;

робітники, зайняті прецизійним литтям: плавильники воску, головаксу, мазеварники, формувальники, просівальники піску;

робітники, зайняті транспортуванням шихти;

складальники форм;

сталевари вакуумних печей;

стрижневики машинного формування;

стрижневики ручного формування;

стропальники, зайняті на обрубних, формувальних, стрижневих дільницях та на вибивних майданчиках;

сушильники стрижнів, форм та формувальних матеріалів;

термісти;

транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті на обрубних, формувальних, стрижневих та вибивних дільницях;

транспортувальники, зайняті на конвеєрах транспортування гарячої землі;

транспортувальники, зайняті обслуговуванням конвеєрів біля плавильних печей;

формувальники виплавлюваних моделей;

формувальники машинного формування;

формувальники ручного формування;

чистильники металу, відливків, виробів та деталей;

шихтувальники, зайняті на роботах на шихтувальному дворі.

2. Ковальсько-пресове виробництво

Робітники:

вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом нагрівальних печей;

газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних печей;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті на гарячих ділянках робіт;

мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

правильники на машинах, зайняті правленням (рихтуванням) гарячого металу;

пружинники, зайняті обробленням гарячого металу;

різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу;

робітники, зайняті прибиранням гарячих штамповок та поковок;

слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

форсунники, зайняті обслуговуванням печей.

3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні
і ремонтні роботи

Робітники:

арматурники залізобетонних суден;

вогнетривники, зайняті обмуровуванням суднових котлів;

гумівники суднові;

ізолювальники суднові;

клепальники;

кольчужники у суднобудуванні;

котельники;

котельники суднові;

мідники з виготовлення суднових виробів;

робітники, безпосередньо зайняті на роботах всередині відсіків підводних човнів під час їх будівництва, ремонту та модернізації;

налагоджувальники систем теплотехнічного контролю та автоматичного регулювання атомних енергетичних установок;

робітники, зайняті монтажем, демонтажем та ремонтом силових установок, механізмів і систем до них, валопроводів і трубопроводів всередині відсіків суден;

рубачі суднові;

складальники дерев’яних суден, зайняті виготовленням шпонових човнів;

складальники залізобетонних суден;

складальники корпусів металевих суден;

складальники-добудовники суднові, зайняті на роботах всередині відсіків суден;

слюсарі, зайняті ремонтом устаткування всередині відсіків суден та цистерн;

суднокорпусники-ремонтники;

такелажники суднові, зайняті ремонтом устаткування всередині відсіків суден та цистерн;

трубозгинальники суднові, зайняті згинанням ручним способом;

чеканники.

4. Термічне оброблення

Робітники:

вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних печей;

газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних печей;

гартівники;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

заготівельники сумішей для цементації;

ізолювальники у термообробленні;

контролери з термооброблення, зайняті на гарячих ділянках робіт;

коректувальники ванн;

мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи мийних машин;

налагоджувальники устаткування і агрегатів у термообробленні, зайняті налагодженням термічних печей;

напаювальники, зайняті нагріванням заготовок у горнах і газових печах;

слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

термісти;

термісти на установках струмів високої частоти;

травильники, зайняті зніманням деталей після травлення;

чистильники, зайняті очищенням ванн і печей.

5. Покриття металів гальванічним способом

Робітники:

воронувальники;

гальваніки;

контролери робіт на металопокриттях, зайняті післяопераційним контролем безпосередньо біля гальванічних ванн;

коректувальники ванн;

машиністи кранів (кранівники);

налагоджувальники устаткування металевого покриття та фарбування, зайняті налагодженням автоматизованих гальванічних ванн;

освинцювальники;

робітники, зайняті знежирюванням розчинниками та сухим протиранням виробів віденським вапном;

фосфатувальники;

чистильники, зайняті очищенням гальванічних ванн, а також чищенням поверхонь виробів металевими щітками.

6. Фарбувальні роботи

Робітники:

знімачі-змивальники фарб і лаків;

малювальники світними фарбами;

полірувальники, зайняті поліруванням виробів, пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

чистильники, зайняті очищенням фарбувальних камер і камер змішування, де застосовувалися шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів, пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.

7. Покриття металу гарячим способом

Робітники:

готувачі емалевих порошків;

емалювальники дроту, зайняті емалюванням гарячим способом;

емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі вироби емалей пульверизатором;

контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих ділянках робіт

машиністи завантажувальних механізмів;

мельники емалевих матеріалів;

випалювачі емалей;

оброблювачі емальованих виробів, зайняті поліруванням та шліфуванням виробів сухим способом;

плавильники емалей;

полірувальники, зайняті поліруванням виробів сухим способом;

розчиняльники лаку, зайняті в емалювальних відділеннях;

фосфатувальники;

чорнильники ювелірних та художніх виробів, чорнильники срібла;

шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів сухим способом.

8. Абразивне та графічно-тигельне виробництва

Робітники:

бакелізаторники;

вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом печей;

дробильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових матеріалів;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

завантажувачі-вивантажувачі абразивних виробів у періодичні випалювальні печі;

завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей;

завантажувачі печей опору;

завантажувачі тунельних печей;

заготівники бакелітової, вулканітової та епоксидної маси;

збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків;

класифікаторники шліфпорошків;

клеєвари;

контролери цехів плавлення, дроблення, регенерації та розсівання, зайняті в цехах плавлення всіх видів абразивів, дроблення, регенерації та розсівання зерна, порошків та пов’язі у виробництві абразивних виробів на бакелітовій пов’язі;

кочегари-випалювачі;

ламачі поду;

пічники, зайняті гарячим ремонтом печей;

подинники;

постановники-вивантажувачі абразивних виробів;

прожарювачі зерна та шліфпорошків;

робітники, безпосередньо зайняті у виробництві шліфувальної шкурки на синтетичних смолах;

робітники, зайняті розсіванням магнезиту та розчиненням хлормагнію;

розбирачі печей опору;

розпилювачі невипалених кругів та брусків;

розсівальники шліфзерна та шліфпорошків;

свердлувальники абразивних виробів;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

сортувальники куска на печах опору;

сушильники абразивних виробів, зайняті обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки;

сушильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових матеріалів;

токарі з оброблення абразивних виробів;

формувальники абразивних виробів на бакелітовій, вулканітовій та епоксидній зв’язках;

чистильники, зайняті очищенням пічних каналів періодичних печей;

шихтувальники у виробництві абразивів.

9. Виробництво та ремонт м’яких баків

Робітники:

випробувачі гумових виробів, зайняті випробуванням та перевіркою м’яких баків;

герметизаторники;

клеїльники силової арматури та м’яких баків;

контролери, зайняті прийманням м’яких баків;

машиністи протекторних агрегатів;

складальники гумових технічних виробів, зайняті складанням м’яких баків;

слюсарі з механоскладальних робіт, зайняті розбиранням каркасів всередині м’яких баків.

10. Виробництво шариків, роликів та цвяхів

Робітники:

автоматники;

автоматники холодновисаджувальних автоматів;

доводжувачі-притирники;

налагоджувальники шліфувальних верстатів;

транспортувальники;

шліфувальники, зайняті шліфуванням шариків.

 

11. Оброблення алмазів на діаманти
без застосування робототехніки

Робітники:

обдирачі алмазів;

огранувальники алмазів у діаманти;

розколювачі алмазів;

розмітники алмазів;

розпилювачі алмазів;

сортувальники алмазів;

сортувальники діамантів.

12. Інші професії оброблення металу

Робітники:

апаратники очищення алмазного концентрату, зайняті хімічним очищенням кислотами та хромовим ангідридом ручним способом;

апаратники печей відновлення, зайняті у виробництві металевих порошків;

гумівники металовиробів;

емалювальники, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

емалювальники, зайняті нанесенням емалевого шлікера пульверизатором всередині закритої місткості;

зварники термітного зварювання;

знімачі оболонок з кабельних виробів, зайняті зніманням свинцевих оболонок з кабелю;

зубополірувальники деталей годинників, зайняті на роботах із застосуванням оксиду хрому;

ізолювальники, зайняті у виробництві літальних апаратів, двигунів та їх устаткування із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

лакувальники, зайняті лакуванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

металізатори;

мідники;

наждачники, зайняті обробленням литва та зварних виробів абразивними кругами та пневматичним інструментом;

насікальники терпугів, рашпілів та пилок, зайняті у виробництві терпугів;

обрубувачі, зайняті обробленням литва та зварних виробів абразивними кругами та пневматичним інструментом;

піскозліплювальники, зайняті на роботах з фенольним клеєм;

полірувальники, зайняті поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

правильники ручним способом, зайняті рихтуванням кузовів із застосуванням олова;

просочувальники, зайняті просоченням виробів хромовою пастою;

рекуператорники алмазів, зайняті рекуперацією кислот та хромового ангідриду ручним способом;

рихтувальники кузовів, зайняті на роботах із застосуванням олова;

робітники, безпосередньо зайняті випробуванням суднових і тепловозних дизелів та дизель-генераторів із газотурбінним наддуванням потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів турбіни не менше ніж 17 тис. об/хв. та реостатним випробуванням тепловозів;

робітники, зайняті виготовленням та обробкою свинцево-цинкових і свинцевих штампів та виробів;

робітники, зайняті випробуванням апаратури і виробів у камерах при температурі – 40 °С і нижче, + 40 °С і вище та в барокамерах;

робітники, зайняті випробуванням у натурних трубах і на випробувальних установках авіаційних і газореактивних суднових двигунів;

робітники, зайняті обдиранням, точінням, різанням, шліфуванням металевих виробів та інструменту абразивними кругами сухим способом;

чистильники металу, відливків, виробів та деталей, зайняті очищенням дробом, колотим дробом (металевим піском) металевих деталей та виробів;

майстри, зайняті випробуванням турбореактивних суднових двигунів і суднових та тепловозних дизелів і дизель-генераторів з газотурбінним наддуванням потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів турбін не менше ніж 17 тис. об/хв.;

працівники, зайняті випробуванням у натурних трубах і на випробувальних установках авіаційних двигунів.

XV. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МАШИН І АПАРАТУРИ

Робітники:

апаратники-сушильники;

армувальники електрокерамічних виробів, зайняті на роботах із застосуванням свинцевого глету;

бронювальники кабелів;

вальцювальники гумових сумішей;

варники кабельних мас;

емалювальники дроту, зайняті емалюванням гарячим способом;

заготівники хімічних напівфабрикатів, зайняті заготівлею хімічних матеріалів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

заливальники компаундами, що містять шкідливі речовини не нижче   3 класу небезпеки;

ізолювальники жил кабелю, зайняті на роботах із застосуванням скловолокна і лаків;

ізолювальники проводів, зайняті на роботах із застосуванням скловолокна і лаків;

ізолювальники, зайняті на роботах із сирою мікастрічкою, скломікастрічкою, скловолокном, синтетичною стрічкою та епоксидними смолами;

каландрувальники;

клеїльники міканітів;

машиністи гумозмішувачів, зайняті виготовленням гумових, пластикатових та ізоляційних сумішей;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві лужних акумуляторів та гальванічних елементів;

намотувальники дроту та тросів;

обпресувальники кабелів та проводів пластикатами та гумою у гарячому стані;

пресувальники електротехнічних виробів, зайняті пресуванням у гарячому стані;

пресувальники ізоляційних матеріалів;

пресувальники секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів, зайняті пресуванням у гарячому стані;

просівальники сипких матеріалів, зайняті у виробництві кабелів, електровугільних та електрощіткових виробів;

просочувальники електротехнічних виробів, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

просочувальники кабелів та проводів, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

просочувальники паперу та тканин, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

робітники, зайняті виготовленням гальванічних елементів і батарей, а також фізичних джерел струму із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

робітники, зайняті виготовленням електровугільних та електрощіткових виробів і кіновугілля;

робітники, зайняті виготовленням лужних акумуляторів;

робітники, зайняті транспортуванням і прибиранням у виробництві свинцевих акумуляторів та прибиранням робочих місць;

розчиняльники лаку;

стропальники, зайняті у виробництві лужних акумуляторів та гальванічних елементів;

штампувальники, зайняті штампуванням ізоляційних матеріалів.

XVI. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Робітники:

аквадувальники;

алундувальники;

випробувачі деталей та приладів, зайняті випробуванням на стендах під напругою 25 кВ і вище;

відкатники-вакуумники;

заварники електровакуумних приладів;

заварники на високочастотному індукторі;

заварники напівпровідникових приладів;

заготівники газопоглиначів;

заготівники хімічних напівфабрикатів;

заливальники цоколів;

карбідувальники;

карбонізатори;

люмінофорники-екранувальники;

магнезувальники-вакуумники;

матувальники-вакуумники;

мийники колб із застосуванням кислотних розчинів;

оксидувальники-вакуумники;

промивальники деталей та вузлів, зайняті на роботах із застосуванням кислотних розчинів;

рентгенгоніометристи;

робітники, зайняті збагаченням п’єзооптичної сировини;

робітники, зайняті на машинах і на печах з газовими пальниками;

розпилювачі газопоглиначів;

травильники прецизійного травлення;

фарбувальники приладів і деталей, які працюють з фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

шоопувальники елементів.

1. Виробництво селенових та купроксних випрямлячів

Робітники:

автоклавники лиття під тиском;

апаратники;

апаратники з регенерації селену;

апаратники з регенерації сірки;

апаратники-сірнильники;

варники селену;

заготівники;

клеїльники-обпресувальники;

металізатори, зайняті металізацією кристалів;

монтажники селенових випрямлячів;

паяльщики радіодеталей, зайняті паянням перемичок до виводів селенових випрямлячів;

плавильники шоопсплаву та вісмуту;

складальники випрямлячів;

термісти купроксних та селенових випрямлячів;

формувальники селенових елементів.

2. Оброблення кварцу

Робітники:

апаратники з кристалізації;

дробильники-розмелювачі;

металізатори, зайняті металізацією кристалів;

рентгенгоніометристи;

розмітники п’єзокварцової сировини;

розпилювачі водорозчинних кристалів, зайняті розпилюванням кварцових пластин;

сріблильники п’єзотехнічних виробів;

шліфувальники п’єзокварцових пластин і кристалів.

3. Виробництво радіодеталей

Робітники:

готувачі розчинів та сумішей;

заварники ізоляторів;

заливальники компаундами;

зачищувачі;

випалювачі радіокераміки, п’єзокераміки та феритів;

оправники-чистильники;

просочувальники;

різальники радіокераміки та феритів;

сортувальники виробів, сировини та матеріалів, зайняті сортуванням слюди;

травильники радіокераміки;

травильники фольги;

формувальники фольги, зайняті електрохімічним формуванням.

4. Перероблення напівпровідникових матеріалів

Робітники:

апаратники відновлення напівпровідникових матеріалів;

апаратники з виробництва та хімічного очищення напівпровідникових матеріалів;

апаратники з вирощування монокристалів та стрічок;

апаратники з кристалізації;

апаратники з одержання високочистих матеріалів для напівпровідникового виробництва;

апаратники з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів;

готувачі шихти напівпровідникових матеріалів;

налагоджувальники технологічного устаткування, зайняті обслуговуванням установок нанесення епітаксіальних шарів та променевих установок;

оператори дифузійних процесів;

оператори еліонних процесів;

оператори з нарощування епітаксіальних шарів;

оператори прецизійної фотолітографії;

плавильники циклонних установок;

плавильники-ливарники прецизійних сплавів;

розпилювачі водорозчинних кристалів;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом установок нанесення епітаксіальних шарів.

 

 

XVII. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
ВИРОБІВ (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

1. Виробництво цементу

Робітники:

бункерувальники;

вантажники, зайняті вантаженням цементу;

газівники;

дозувальники-змішувачі на шнеках;

змішувальники борошна на силосах;

кочегари сушильних барабанів;

машиністи гвинтових насосів (фулерувальники);

машиністи крана (кранівники), зайняті на гарячих роботах (клінкерні склади);

машиністи пневматичних насосів;

машиністи розфасувально-пакувальних машин;

машиністи сировинних млинів;

машиністи скреперних лебідок;

машиністи штабелеформувальних машин;

помічники машиністів сировинних млинів;

слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті в цехах помелу, аспірації та цехах помелу сировини сухим способом;

футерувальники-муляри;

чистильники на очищенні шламових басейнів та кописток;

шламівники.

2. Оброблення слюди

Робітники:

дробильники слюди;

дробильники-розмелювачі;

електромонтери з обслуговування електроустаткування, зайняті на обслуговуванні електроустаткування дробильно-помельних дільниць слюди, кварцу, пегматиту;

заготівники мікалексової маси;

калібрувальники слюди;

клеїльники міканітів;

колії слюди;

лаковари;

намотувальники електроізоляційних виробів;

пресувальники міканіту та мікалексу;

просочувальники слюдопластових матеріалів, які працюють з алюмопромфосфатом;

різальники слюди;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та обслуговуванням дробильнопомельних дільниць слюди, кварцу та пегматиту;

сортувальники сировини та виробів із слюди, зайняті сортуванням слюди;

термісти з оброблення слюди;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди.

3. Видобування азбесту

Робітники:

вибуховики;

водії дрезини;

водії навантажувачів, зайняті у кар’єрах;

електромонтери контактних мереж;

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування, зайняті вулканізацією стиків конвеєрних стрічок, ремонтом засобів автоматики збагачувального устаткування в основних технологічних цехах азбофабрик, обслуговуванням засобів технологічного процесу в основних цехах (дільницях) збагачувальних фабрик;

забійники;

контролери продукції збагачення;

машиністи бурових установок;

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, зайняті на напівпромислових установках збагачувальних фабрик;

машиністи вирівнювально-підбивально-обробних машин;

машиністи залізнично-будівельних машин;

машиністи компресорних установок, зайняті на відкритих гірничих роботах та збагачувальних фабриках;

машиністи поличкових плугів;

машиністи тягових агрегатів та їх помічники;

машиністи шляхоколієпересувачів;

машиністи штабелеформувальних машин;

монтажники з монтажу та демонтажу азбестозбагачувального устаткування, зайняті в основних цехах збагачувальних фабрик;

монтери колії;

приймальники руди та азбесту;

прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті відвантаженням азбесту, супровідних продуктів збагачення азбестових руд;

пробовідбірники, зайняті відбиранням та обробленням проб на збагачувальних фабриках;

регулювальники азбестозбагачувального устаткування, зайняті на напівпромислових установках збагачувальних фабрик;

робітники, зайняті на гірничих відвалах.

4. Азбестоцементне, азбестосилітове виробництво
та виробництво азбестокартону

Робітники:

бігунники;

бункерувальники;

голендорники;

грунтувальники азбестоцементних та азбестосилітових виробів, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

дозувальники азбесту;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті в основних цехах (на дільницях);

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування, зайняті в основних цехах (на дільницях);

машиністи кранів (кранівники), зайняті подаванням цементу та азбесту;

машиністи листоформувальних машин;

машиністи трубних машин;

мотористи змішувачів та мішалок;

пресувальники азбестоцементних виробів;

різальники азбестоцементних та азбестосилітових виробів;

різальники паперу, картону та целюлози;

слюсарі-ремонтники, зайняті в основних цехах (на дільницях);

сортувальники;

сушильники;

сушильники азбестоцементних виробів;

токарі з оброблення азбестоцементних труб та муфт;

укладальники-пакувальники;

хвилювальники азбестоцементних листів;

шліфувальники азбестоцементних та азбестосилітових плит;

штампувальники, зайняті у виробництві азбестокартону.

5. Виробництво базальтового волокна,
мінеральної вати та виробів із них

Робітники:

бітумники;

знімачі теплоізоляційних виробів, крім зайнятих прошиванням матів;

налагоджувальники технологічного устаткування;

оператори конвеєрних ліній устаткування;

оператори установки волокноутворення;

слюсарі-ремонтники;

сортувальники (пакувальники) теплоізоляційних виробів;

сушильники теплоізоляційних виробів;

фенольники;

формувальники теплоізоляційних виробів;

шихтовари.

6. Виробництво глиняної цегли, черепиці
та керамічних блоків

Робітники:

виставники;

випалювачі стінових та в’яжучих матеріалів, зайняті випалюванням цегли в кільцевих печах, а також у тунельних печах на твердому паливі;

садчики.

7. Виробництво вапна (доломіту) та силікатної цегли

Робітники:

аспіраторники;

вивантажувачі вапна з печей;

випалювачі вапна;

дробильники вапна;

завантажувачі-вивантажувачі сировини, палива та стінових виробів, зайняті завантаженням та вивантаженням печей;

машиністи гвинтових насосів (фулерувальних);

мельники вапна;

сортувальники вапна;

транспортувальники, зайняті транспортуванням вапна;

форсунники, зайняті на печах з випалювання вапна.

8. Виробництво залізобетонних та бетонних виробів

Робітники:

машиністи перевантажувачів, машиністи пневмотранспорту, транспортувальники (такелажні роботи), зайняті перевантажуванням цементу;

робітники підземних галерей.

9. Виробництво виробів з пеку, бітуму та смол

Робітники:

апаратники зневоднення бітуму;

апаратники на просочувальних агрегатах;

апаратники окислення бітуму;

бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних бункерів;

варники асфальтової маси;

варники бітуму;

завантажувачі варильних казанів;

котлочистильники;

накочувальники напилених виробів, зайняті накочуванням посипки;

оператори вузлів посипання та охолодження;

оператори трубчастих печей;

оператори турбозмішувачів.

10. Каменеливарне виробництво

Робітники:

вибивальники відливків;

готувачі розчинів та мас;

дробильники;

землероби;

робітники, зайняті розбиранням та вивезенням продукції на гарячих ділянках робіт;

формувальники каменеливарного виробництва;

шихтувальники.

 

 

XVIII. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.
ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ, ФАРФОРОВИХ І
ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ

1. Підготовка шихти, виробництво всіх
видів скла, виробів із скла та шлакоситалу

Робітники:

вантажники, зайняті розвантаженням матеріалів для приготування шихти;

відпальники скловиробів;

відрізальники стрічки скла;

вініпластники;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;

газівники;

гартівники скла;

гільйоширники;

готувачі шихти;

дробильники-розмелювачі;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на дільницях підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт;

завантажувачі печей;

запаювальники колб та посудин;

знімачі гарячих виробів;

знімачі скла і скловиробів;

іризаторники;

канавники;

класифікаторники крокусу та наждаку;

кочегари сушильних печей та барабанів;

машиністи прокатних машин;

машиністи прокатних машин термостійкого скла та склопрофіліту;

муляри (пічники) чергові біля печей;

налагоджувальники склоробних автоматів і напівавтоматів, зайняті налагодженням автоматів;

намазувальники целулоїду;

настелювачі скла, крім зайнятих гіпсуванням;

обміднювальники;

випалювачі скла;

опалювачі на карусельних машинах;

оператори видувних напівавтоматів;

оператори склоформувальних машин;

оператори формування стрічки скла;

паяльщики сіток та шинок на склі;

підбирачі скла;

піскоструминники скла;

повертальники;

полірувальники скла та скловиробів, зайняті поліруванням скловиробів ручним способом;

правильники біля склоформувальних та опалювальних машин;

просівачі;

пульфонники;

реактивники;

різальники на вогні;

різальники піноблоків;

різальники скла, зайняті на гарячих ділянках робіт;

розвідники (розпускальники) халяв;

скловари;

склодуви;

слюсарі-ремонтники, зайняті на ділянках підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт;

сріблильники;

сушильники сировини та матеріалів (піску);

фарбовари;

фарбувальники дзеркал;

фацетники;

формотримачі;

шліфувальники скловиробів, зайняті шліфуванням скловиробів ручним способом.

2. Виробництво керамічних, фарфорових,
фаянсових виробів та феритів

Виробництво труб, керамічних виробів та феритів

Робітники:

глазурувальники виробів будівельної кераміки, зайняті глазуруванням виробів свинцевою поливою ручним способом;

ливарники санітарно-будівельних виробів на стенді;

випалювачі виробів будівельної кераміки;

випалювачі радіокераміки, п’єзокераміки та феритів;

шліфувальники виробів будівельної кераміки, зайняті шліфуванням сухим способом;

шліфувальники виробів електронної техніки, зайняті шліфуванням сухим способом;

шліфувальники електрокерамічних виробів.

Виробництво фарфорових та фаянсових виробів

Робітники:

апаратники кульових млинів, зайняті в майоліковому виробництві;

варники гіпсу;

вибірники фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;

глазурувальники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті на роботах ручним способом;

забирачі фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;

знімачі-укладальники фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;

випалювачі фарфорових та фаянсових виробів;

пудрівники, зайняті на роботах із свинцевими фарбами;

фарботерники, які виконують роботи з фарбами, що містять у своєму складі свинець;

шліфувальники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті шліфуванням сухим способом.

Загальні професії виробництва всіх видів керамічних,
фарфорових, фаянсових виробів та феритів

Робітники:

аерографники, які працюють із свинцем;

ангобувальники;

виробники капів із епоксидної смоли;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;

готувачі ангобу та глазурі, зайняті готуванням свинцевої глазурі;

готувачі мас;

дробильники-розмелювачі;

оправники-чистильники, зайняті оправленням сухим способом;

ставильники-вибірники виробів з печей;

трафаретники, зайняті на роботах із свинцем;

шихтувальники.

XIX. ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ

1. Роботи з видобування торфу

Робітники:

машиністи машин для видобування і перероблення фрезерного торфу;

машиністи торфовидобувних екскаваторів.

2. Збезводнювання та брикетування торфу

Робітники:

автоклавники на запарюванні брикетів;

апаратники приготування брикетної суміші;

апаратники сушіння торфу та торфових виробів;

машиністи брикетних пресів;

сушильники.

XX. ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОГО ОДЯГУ ТА ХУТРА

1. Текстильна промисловість

Загальні професії

Робітники:

апаратники апретування;

апаратники каустифікації;

апаратники мерсеризації;

апаратники плюсування (при роботах з чорно-аніліновими барвниками);

апаратники просочування;

апаратники термооброблення тканин;

апаратники хлорування та станірування;

варники апрету;

вибільники;

вигрібальники костриці;

відварники;

в’язальниці трикотажних виробів та полотна, зайняті виготовленням штучного хутра;

заготівники хімічних розчинів та фарб;

запарювачі виробів з вовни;

запарювачі тканин;

змішувальники волокна;

кислотувальники;

машиністи мийних машин, зайняті миттям цебер, щіток, ящиків та посуду, використовуваних для приготування фарбників;

обробники ворсу, зайняті обробленням штучного хутра;

оператори ворсувального устаткування, зайняті в обробному виробництві технічних сукон;

оператори чесального устаткування, зайняті виготовленням штучного хутра;

оператори голкопробивного устаткування;

оператори обпалювального устаткування, зайняті обпалюванням пряжі та тканини (крім пряжі з натурального шовку);

оператори стригального устаткування, зайняті обробленням штучного хутра;

оператори чесально-в’язального устаткування;

полірувальники;

помічники майстрів, зайняті обслуговуванням та налагодженням вибілювального устаткування, дозрівально-запарного, фарбувального, фарбоварильного устаткування, устаткування карбонізації та обробного виробництва технічних сукон;

промивальники технічних сукон;

робітники, зайняті хромуванням та обмідненням валів;

робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих матеріалів;

розроблювачі відходів;

сукновали;

сушильники (заправники), зайняті на сушарках друкарських машин;

сушильники, зайняті в обробному виробництві технічних сукон та на роботах у камерних сушарках;

травильники валів;

укладальники-вибиральники мокрого товару та пряжі ручним способом;

фарбувальники;

формувальники трикотажних виробів, зайняті формуванням панчішно-шкарпеткових і рукавичних виробів;

чистильники-точильники чесальних апаратів.

 

2. Бавовняне та ватне виробництва

Робітники:

вигрібальники пуху та відходів;

обчісувальники барабанів (ручним способом);

робітники, зайняті на розпушувально-тріпальних агрегатах, а також складанням суміші сировини в чадному прядінні та на ватних фабриках під час вироблення вати для одягу.

3. Лляне та конопледжутове виробництва

Робітники:

вигрібальники пачосів;

готувачі волокна;

готувачі просочувальних сумішей;

збирачі мокрих відходів;

обробники волокна (лляне виробництво);

оператори просочувального устаткування;

помічники майстрів, зайняті обслуговуванням чесального устаткування та машин, а також у мокрому прядінні;

пресувальники відходів;

прядильники, зайняті у мокрому прядінні;

робітники, зайняті на чесальному устаткуванні та льоночесальних машинах;

тасьмовики, зайняті у мокрому прядінні.

4. Виробництво вовни

Робітники:

карбонізаторники;

оператори розпушувально-тіпальних машин, зайняті тіпанням чадів та немитої вовни.

5. Шовкове та шовкомотальне виробництва

Робітники:

варильники хімічних сполук для варіння відходів;

відварники коконових відходів;

віджимачі, зайняті віджиманням коконових відходів;

запарювачі коконів;

зволожувальники сировини, зайняті зволоженням коконових відходів;

кокономотальники;

оператори круглочесальних машин;

промивальники сировини;

різальники матеріалів та виробів, зайняті різанням коконів та їх відходів;

розроблювачі відходів (коконових);

розроблювачі сировини;

сушильники відходів.

6. Первинне оброблення немитої та заводської вовни,
щетини та волосу

Робітники:

апаратники водно-хімічного оброблення;

апаратники сепарування і флотації;

збирачі мокрих відходів;

консервувальники шкіряно-хутряної сировини;

машиністи чесальних та мішальних машин;

мийники вовни, зайняті миттям немитої вовни;

мийники щетини та волосу;

міздрильники;

настелювачі, зайняті з немитою вовною;

оброблювачі шкур волосогінною сумішшю;

оператори розпушувально-тіпальних машин;

пресувальники готової продукції та відходів;

розбивальники відходів;

сортувальники виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайняті первинним сортуванням немитої щетини та волосу;

сортувальники немитої вовни.

7. Шкіряне та хутрове виробництва, первинне
оброблення шкіряно-хутряної сировини

Робітники:

апаратники витоплення;

апаратники відкочування;

апаратники водно-хімічного оброблення;

апаратники дублення (хутряне виробництво);

апаратники дублення (шкіряне та шкіросировинне виробництва);

апаратники знежирення;

апаратники знезолення, м’якшення;

апаратники зоління (шкіросировинне виробництво);

апаратники м’якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних шкурок;

апаратники приготування дубильних екстрактів;

апаратники приготування лаку;

апаратники приготування міздряного клею;

апаратники промивання міздрі, вовни, щетини та волосу;

апретурники;

білувальники сировини;

варники шубного шматка;

вимірювачі шкіряно-хутряної сировини та матеріалів (шкіряної сировини та сировини хутряної та шубної овчини);

вистилальники шкіряно-хутряної сировини та голини;

віджимачі;

гартівники чапраку та технічної шкіри;

готувачі апретур, емульсій та лаків;

готувачі хімічних розчинів;

епілювальники хутряних шкурок;

жирувальники шкір;

колористи;

консервувальники шкіряно-хутряної сировини;

контролери сировини та напівфабрикатів, зайняті у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах (дільницях);

контролери хутряної сировини та напівфабрикатів, зайняті в цехах (дільницях) підготовки та первинної обробки сировини, сирицевих, фарбувальних, формалінових цехах (дільницях);

лакувальники шкір;

машиністи віджимального устаткування (шкіряне та шкіросировинне виробництва) та первинна обробка шкіряно-хутряної сировини;

машиністи двоїльних машин;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах (дільницях);

машиністи промивальних машин;

машиністи розвідних машин;

мийники міздрі та волосу;

міздрильники;

обрізувачі матеріалів, зайняті обрізуванням вологого напівфабрикату ручним способом у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних та обробних цехах (дільницях);

оброблювачі хутряних шкурок;

оброблювачі хутряних шкурок, зайняті розбиванням шкурок, оброблюванням хутра урзольного і анілінового фарбування та намазуванням хутряних шкурок люстровальним розчином;

оброблювачі шкіряно-хутряної сировини;

оброблювачі шкур волосогінною сумішшю;

оператори опалювального устаткування;

оператори очисних споруд, зайняті в шкіряному виробництві;

підношувачі сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах (дільницях), у цехах (дільницях) первинного оброблення шкіро-хутряної сировини;

підношувачі сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у сирицевих, дубильно-фарбувальних та формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях) підготовки та первинного оброблення сировини;

правильники хутряних шкурок та скроїв виробів;

пресувальники шкір;

прибиральники виробничих приміщень, зайняті у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинного оброблення сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних, формалінових цехах (дільницях), у цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини;

приймальники матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів, зайняті прийманням та здаванням шкіряно-хутряної сировини (з укладанням та перекладанням);

робітники, зайняті на обробленні хутра формаліном та уротропіном, а також гуми міцною сірчаною кислотою у взуттєвому виробництві;

розвідники шкір;

розкрійники шкіряної сировини;

розпакувальники сировини (овчини);

розтягальники шкір та овчин на рами;

розчісувальники хутряних шкурок (урзольного та анілінового фарбування і хутряних шкурок нефарбованих);

слюсарі-ремонтники, зайняті у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинного оброблення сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних, формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини, у тому числі чергові;

сортувальники шкіряно-хутряної сировини;

стругальники шкіро-хутряної сировини та напівфабрикатів;

сушильники сировини, напівфабрикатів та виробів, зайняті в камерних сушарках ручного завішування на сушінні шкір, хутра, щетини, вовни та волосу;

термообробники хутряних шкурок, зайняті обробленням шкурок після люстрування та обробленням їх формаліном та уротропіном;

транспортувальники, зайняті транспортуванням сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинної обробки сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних, формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини;

укладальники-пакувальники, зайняті укладанням шкіряно-хутряної сировини;

фарбувальники хутра та шубної овчини;

фарбувальники шкір;

чистильники лиця голини;

чистильники хутряних шкурок бензином;

чистильники, зайняті чищенням чанів, баркасів, барабанів, відстійників та каналізації (включаючи очисні споруди);

шліфувальники виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайняті шліфуванням шкір.

8. Виробництво синтетичних дубителів

Робітники:

апаратники випарювальних апаратів для одержання твердого продукту;

апаратники-конденсаторники;

апаратники-нейтралізаторники;

апаратники-сульфітувальники;

апаратники-сульфувальники;

завантажувачі хімічної сировини в апарати;

кислотники;

плавильники фенолів;

транспортувальники;

чистильники випарних апаратів.

 

 

9. Виробництво хімічної продукції та виробів
із неї для легкої та текстильної промисловості

Робітники:

апаратники випалювання;

апаратники дозування;

апаратники змішування;

апаратники полімеризації;

апаратники сушіння;

готувачі апретур, емульсій та лаків;

готувачі хімічних розчинів;

колористи, зайняті на роботах із нітрофарбами та органічними розчинниками;

працівники, зайняті у виробництві засобів хімічного захисту;

робітники, зайняті виготовленням клеїв та гумових сумішей у взуттєвому виробництві;

робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих матеріалів;

складальники взуття, зайняті складанням взуття та виготовленням комплектуючих деталей для нього методом гарячої вулканізації та лиття з пластмас;

фарботерники.

10. Валяльно-повстяне виробництво

Робітники:

апаратники запарювання, зайняті ручним завантаженням та вивантаженням;

валяльники;

виробники основи валяльно-повстяних виробів, які працюють із попереднім ущільненням на гарячих звалювальних машинах;

змішувальники волокна;

знімачі взуття з колодок;

карбонізаторники;

кислотувальники;

насаджувачі взуття;

обробники валяльно-повстяних виробів, зайняті зніманням ворсу;

оператори промивального устаткування, зайняті заправленням повсті ручним способом;

оператори розпушувально-тіпальних машин, зайняті тіпанням немитої вовни;

протравлювачі шкурок;

робітники, зайняті вулканізацією низу валяного взуття:

вальцювальники гумових сумішей;

клеїльники гумових, полімерних деталей та виробів;

пресувальники-вулканізаторники;

робітники, зайняті на катальних, багатовалкових та гарячих звалювальних машинах;

розправлячі повстяних виробів, зайняті на роботах ручним способом;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та обслуговуванням молотових машин;

сушильники, зайняті сушінням виробів у немеханізованих камерах та вогневих сушарках;

фарбувальники;

чистильники-точильники чесальних апаратів.

11. Первинне перероблення вторинної текстильної сировини

Робітники:

оператори розпушувально-тіпальних машин;

пресувальники готової продукції та відходів;

розроблювачі відходів;

розроблювачі сировини;

сортувальники сировини, матеріалів та виробів, зайняті сортуванням вторинної текстильної сировини.

XXI. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

1. Целюлозно-паперове виробництво

Варіння, промивання та вибілювання целюлози

Робітники:

бункерувальники;

варники бавовни.

Виробництво целюлози, паперу та картону

Робітники:

варники ганчір’я;

деревопари;

клеєвари;

лаборанти хімічного аналізу, зайняті у виробництві синтетичних клеючих смол;

машиністи насосних установок, зайняті у виробництві синтетичних клеючих смол;

машиністи папероробних (картоноробних) машин (сіткарі);

машиністи прес-пата (сіткарі);

накатники клеїльно-сушильних машин;

накатники машин для покриття паперу плівкою та розчином;

накатники папероробних (картоноробних) машин;

накатники прес-пата;

пресувальники картону;

пресувальники папероробних (картоноробних) машин;

пресувальники прес-пата;

сушильники папероробних (картоноробних) машин;

сушильники паперу, картону та виробів з них;

сушильники прес-пата;

ткачі металічних та синтетичних сіток.

Виробництво пергаменту, бітумованого паперу,
фібри та паперових мішків

Робітники:

апаратники випарювання;

апаратники приготування хімічних розчинів;

варники бітуму;

машиністи бітумувальних машин;

машиністи трубкових машин (трубковики);

просочувальники паперу та паперових виробів.

Перероблення паперу (виробництво
технічного та фарбованого паперу, шпалер

та стрічок для друкарських машин)

Робітники:

готувачі емульсій;

друкарі міліметрівки;

завантажувачі-вивантажувачі;

заготівники клапанів;

закрійники-різальники;

клеєвари;

клеїльники;

клеїльники паперу, картону і виробів з них;

машиністи клеїльно-сушильних машин (клеїльники);

машиністи паперофарбувальних машин (фарбувальники), зайняті на роботах з аніліновими барвниками, аміаком та хромовими солями;

просочувальники паперу та паперових виробів;

розкатники-сортувальники паперу;

розмотувачі стрічок;

фарбовари;

фарботерники;

фарбоукладачі, зайняті на роботах з аніліновими барвниками, аміаком та хромовими солями.

2. Приготування синтетичних клеїв, смол та фарб

Робітники:

апаратники з виробництва синтетичних клеїльних смол;

клеєвари;

лаборанти хімічного аналізу, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол;

машиністи насосних установок, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол;

слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол.

3. Приготування ваніліну із сульфітних лугів

Робітники:

апаратники бісульфатування ваніліну;

апаратники дозування;

апаратники екстрагування;

апаратники окислення;

апаратники перегонки.

4. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництво

Робітники:

апаратники;

варники;

кислотники;

машиністи млинів, зайняті на лігнінових, фурфурольних і ректифікаційних установках;

промивальники целюлози;

реакторники;

робітники, зайняті на лігнінових, фурфурольних і ректифікаційних установках;

робітники, зайняті очищенням цистерн від хімічних продуктів;

футерувальники (кислототривники).

5. Лісохімічне виробництво

Виробництво формаліну

Робітники:

апаратники варіння;

апаратники дегідрування;

зливальники-розливальники.

Виробництво метанолу

Робітники (апаратники перегонки).

Виробництво камфори

Робітники:

апаратники;

апаратники центрифугування.

Виробництво оцтово-кальцієвого порошку,
ацетатів, карбюризатора та смолорозгінне

Робітники:

апаратники;

газогенераторники;

зливальники-розливальники;

чистильники.

6. Деревообробне виробництво

Фанерне виробництво

Робітники:

зайняті на гідравлічних пресах із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, сечовину та їх похідні;

апаратники виробництва бакелітової плівки;

вентильові гідравлічних пресів;

оператори формувальних машин;

просочувальники пиломатеріалів та виробів з деревини;

складальники;

сушильники.

Інші професії деревооброблення

Апаратники просочування личкувальних матеріалів, зайняті у виробництві декоративної плівки.

Гальванотипісти, зайняті виготовленням формних циліндрів глибокого друку.

Опоряджувальники виробів з деревини, зайняті на роботах із застосуванням лакофарбових матеріалів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.

Пресувальники деревних та костричних плит, зайняті гарячим пресуванням деревностружкових плит із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки.

Травильники форм глибокого друку.

XXII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

1. Виробництво водню

Робітники:

апаратники етаноламінових установок;

апаратники очищення газу;

водневики;

генераторники;

машиністи компресорних установок (газових).

2. Виробництво олії та тваринних жирів

Робітники:

апаратники-екстракторники;

завантажувачі-вивантажувачі харчової продукції.

3. Виробництво мідно-нікелевого каталізатора

Робітники (каталізаторники).

4. Ферментаційне виробництво

Робітники:

завантажувачі-вивантажувачі ферментаційних камер;

машиністи ліній підготовки тютюну до ферментації.

5. Тютюнове виробництво та виробництво
відновленого тютюну

Тютюнове виробництво

Робітники:

купажники тютюнів;

машиністи пневматичних установок;

машиністи потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин;

машиністи тютюнорізальних машин;

машиністи-регулювальники;

пресувальники ряднини з-під тютюну;

прибиральники виробничих приміщень;

розкладачі листового тютюну;

розпушувачі тютюну;

розфасовувачі тютюну;

сортувальники тютюну;

сушильники тютюну;

чистильники устаткування.

Виробництво відновленого тютюну

Робітники:

випарювальники луговини;

завантажувачі-вивантажувачі ферментаційних камер, зайняті на лініях відновленого тютюну;

зволожувальники тютюнової сировини;

машиністи папероробних (картоноробних) машин (сіткарі);

просочувальник паперу та паперових виробів;

розмелювачі;

сушильники тютюну.

6. Махоркове виробництво

Робітники:

вальцювальники;

машиністи вібросит різальних машин;

машиністи махорково-набивних машин;

пресувальники махоркового пилу;

розсівальники;

сушильники махоркової крихти.

7. Нікотинове виробництво

Робітники:

машиністи дробильних машин;

просівальники фурнітури та відходів.

8. Видобування солі (на озерах, в басейнах
і на відкритих гірничих розробках)

Робітники:

вантажники, зайняті завантаженням солі в басейнах;

готувачі басейнів;

колійні робітники на озері;

машиністи агрегатів для видобування солі в озері;

машиністи механічних котків;

машиністи солезбагачувальних установок;

машиністи солезбиральних комбайнів;

машиністи солекомбайнів;

мотористи ропокачки;

навальники солі в басейнах;

трубники на солекомбайні.

9. Виробництво цитринової та виннокам’яної кислот

Робітники:

автоклавники;

апаратники випарювання;

апаратники кристалізації;

апаратники нейтралізації;

апаратники очищення рідин;

апаратники фільтрації;

робітники біля реакторів і розщеплювачів;

сушильники;

центрифугувальники.

 

 

10. Виробництво синтетичних пахучих речовин (хлорованих
органічних сполук, простих, складних ефірів ароматичного,
аліфатичного рядів, продуктів на основі органічної, жирної,
ароматичної гетероциклічної сировини, альдегідів, кетонів,
спиртів, їх похідних, синтетичних жирних кислот)

Робітники:

апаратники;

зливальники-розливальники;

машиністи мийних машин.

11. Парфюмерно-косметичне виробництво.
Виробництво композицій, запашників і композицій —
баз, що містять шкідливі речовини 1—3 класів небезпеки

Робітники:

апаратники приготування косметичних засобів;

апаратники приготування парфюмерних композицій та рідин;

укладальники-пакувальники, зайняті фасуванням рослинних фарб “Хна” і “Басма”.

12. Совелітове виробництво

Робітники:

апаратники випалювання;

апаратники гашення вапна;

бігунники;

гасильники вапна;

випалювачі;

сушильники;

сушильники азбестоцементних виробів.

13. Ацетонобутилове виробництво

Робітники:

апаратники;

апаратники ферментації затору;

інокуляторники;

робітники, зайняті в апаратних цехах;

робітники, зайняті в складах ацетону та бутанолу.

14. Виробництво натуральної ковбасної оболонки

Робітники (виготовлювачі натуральної ковбасної оболонки).

15. Первинне оброблення шкір на м’ясокомбінатах
і сільськогосподарських підприємствах

Робітники:

засолювачі шкір;

міздрильники шкір;

оброблювачі шкір;

сортувальники шкір;

тузлукувальники шкір.

16. Костооброблювальне і клейове виробництво

Робітники:

апаратники виробництва кісткового клею;

апаратники газового консервування;

завантажувачі (вивантажувачі) дифузорів;

полірувальники шроту;

просівальники (розсівальники);

розмелювачі (мельники) кістки-паренки;

шнеківники.

17. Ловля та промислове виробництво рибної продукції

Промислове виробництво риби та морського звіра

Машиністи рибоборошняних установок, зайняті на суднах і виробничих рефрижераторах, що працюють у морях і океанах.

18. Перероблення солі

Робітники (машиністи вальцьових верстатів).

19. М’ясна промисловість

Робітники (забивачі худоби).

XXIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне виробництво

Виробництво вітаміну В12, натрію бензоату, гідропериту, кальцію сульфату, уродану, кальцію хлористого, терпінгідрату, валідолу, коларголу, закису зоту, препарату АСД, танальбіну, гірчичників, лейкопластирів, глютамінової кислоти, етилацетату, емульсій гексахлорану, бактерійних препаратів (крім зазначених у розділі XVIII Списку № 1), розфасування препарату МАП, мазей та емульсій, що містять леткі, сильнодіючі наповнювачі, пелоїдину, барію гідрооксиду, виробництво препаратів із застосуванням шкідливих органічних розчинників не нижче 3 класу небезпеки, виробництво готових лікарських засобів (форм) з препаратів і продуктів, зазначених у розділі XVIII Списку № 1 і цьому розділі

Робітники:

апаратники;

вальцювальники;

шпредингісти.

2. Виробництво антибіотиків (крім зазначених
у розділі XVIII Списку № 1) і препаратів медичного
призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом

Робітники:

апаратники;

переглядачі продукції медичного призначення, зайняті у виробництві готової продукції антибіотиків;

препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів.

3. Виробництво продуктів і препаратів немедичного
призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом
у цехах, відділеннях, на дільницях і окремих установках
за наявності в повітрі робочої зони шкідливих речовин
не нижче 3 класу небезпеки

Робітники, зайняті у технологічному процесі.

4. Виробництво шовного матеріалу з тваринної сировини

Робітники:

апаратники приготування хімічних розчинів;

виробники кетгуту;

закладачі хірургічного шовного матеріалу;

намотувальники матеріалів і напівфабрикатів;

фіксаторники;

шліфувальники медичних виробів.

5. Виробництво ветеринарних біологічних,
хіміко-фармацевтичних препаратів і біологічних засобів
захисту рослин, одержуваних на біопідприємствах, у виробничих лабораторіях, цехах, відділеннях, на дільницях і окремих установках під час роботи з мікроорганізмами 1—3 груп і шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

Робітники:

апаратники;

препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів.

 

Фахівці:

біохіміки;

старші мікробіологи, мікробіологи.

6. Виробництва, зазначені в розділі XVIII
Списку № 1 та в цьому розділі

Робітники:

гранулювальники;

дозувальники медичних препаратів;

дражувальники;

закупорювачі медичної продукції;

запаювальники ампул;

зливальники-розливальники (кислот і лугів);

капілярники;

контролери продукції медичного призначення;

лаборанти;

машиністи-таблетувальники;

мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю, кислотою і лугом);

наповнювачі ампул;

переглядачі ампул з ін’єкційними розчинами;

переглядачі продукції медичного призначення (на міжопераційному контролі);

підсобні робітники, зайняті в цехах (дільницях, відділеннях);

прибиральники виробничих приміщень;

просівальники;

різальники ампул і трубок;

робітники, зайняті в боксах;

робітники, зайняті переробленням, утилізацією твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням місткостей, хімічної апаратури, миттям, обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод, дегазацією, знешкоджуванням шкідливих парів і газів, футеруванням та термоізоляцією, гумуванням закритих місткостей;

розливальники стерильних розчинів;

стерилізаторники матеріалів та препаратів;

транспортувальники;

укладальники-пакувальники, зайняті фасуванням відкритих препаратів, укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням;

формувальники медичних препаратів, напівфабрикатів і виробів;

працівники, зайняті переробленням, утилізацією твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням місткостей та хімічної апаратури, миттям, обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод, дегазацією, знешкодженням шкідливих парів і газів, термоізоляцією, футеруванням і гумуванням закритих місткостей.

XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини.

Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів.

Працівники, зайняті в протичумних закладах.

Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах:

- лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

- робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;

в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

в онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах:

- лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хіміотерапії;

- молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;

у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші медичні сестри з догляду за хворими.

XXV. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА
ТИРАЖУВАННЯ ВІДЕОЗАПИСІВ

Робітники:

апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті на кінокопіювальних фабриках;

гальванотипісти;

гільйоширники;

гравери друкованих форм, зайняті оздобленням та обробленням стереотипів;

електролізерники, зайняті на кінокопіювальних фабриках;

набирачі на складально-рядковідливних машинах;

нотогравери, зайняті роботою на свинцевих дошках;

оброблювальники шрифтової продукції (з друкарського сплаву);

оброблювачі кліше (з друкарського сплаву);

оператори пральних машин, зайняті пранням вішерної тканини;

складачі ручним способом.

XXVI. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІГРАФІЧНИХ ФАРБ

1. Виробництво барвників і сухих пігментів

Робітники:

апаратники сушіння;

апаратники фільтрації;

апаратники-заварювальники;

апаратники-індуліновари;

апаратники-фірнісовари;

бондарі-закупорювачі;

машиністи млинів;

розвантажувачі хімічної сировини.

2. Виробництво бронзової фольги

Робітники:

машиністи-бронзувальники;

перемотувальники-сортувальники;

препараторники.

 

 

3. Виробництво фарб для глибокого друку

Робітники:

апаратники змішувачів;

апаратники кульових млинів;

апаратники фільтрації;

апаратники-лаковари;

апаратники-фарботерники.

4. Виробництво тертих фарб із застосуванням
індуліну, органічних пігментів і анілінових фарбників

Робітники:

апаратники змішувачів;

апаратники кульових млинів;

апаратники фільтрації;

апаратники-фарботерники;

фарботерники.

5. Виробництво вальцьової маси, синтетичної оліфи
та сикативів із застосуванням резинітів свинцю

Робітники:

апаратники-вальцевари;

апаратники-лаковари;

апаратники-оліфовари;

апаратники-сикативовари;

апаратники-фірнісовари;

завантажувачі-вивантажувачі;

препаратори.

XXVII. БУДІВНИЦТВО

Робітники:

асфальтобетонники;

асфальтобетонники-варильники;

бітумники;

бурильники шпурів;

вапногасильники;

вогнетривники;

гідромоніторники;

електромонтери з ремонту повітряних ліній електропередачі, зайняті ремонтом повітряних ліній електропередачі (напругою 35 кВ і вище), які працюють на висоті понад 5 метрів;

електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній високої напруги і контактної мережі;

ізолювальники;

ізолювальники з термоізоляції, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;

ізолювальники на гідроізоляції, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;

ізолювальники-плівочники, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;

каменотеси, у тому числі зайняті обробленням мармуру і граніту ручним способом, на каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах монументальної скульптури;

кислототривники-гумувальники;

кислототривники-вініпластники;

копрівники;

машиністи автогудронаторів;

машиністи бурових установок, у тому числі зайняті бурінням розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду завглибшки понад 50 метрів;

машиністи змішувачів асфальтобетону пересувних;

машиністи копрів;

машиністи укладачів асфальтобетону;

монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;

муляри, зайняті в бригадах мулярів і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад;

піскоструминники;

піскоструминники скла;

покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, зайняті на роботах із застосуванням мастик і ґрунтовок;

прохідники гірничих схилів;

слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, зайняті на роботах у підземних каналізаційних мережах;

укладальники промислових залізобетонних труб;

укладальники промислових цегляних труб;

 форсунники;

фрезерувальники каменю, у тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях);

футерувальники (кислототривники);

шліфувальники-полірувальники виробів з каменю, у тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах монументальної скульптури.

1. Підземні роботи з будівництва і ремонту
метрополітенів, підземних споруд (крім професій
робітників, зазначених у Списку № 1)

Робітники:

бетоняри;

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування;

лицювальники-мармурники;

лицювальники-плиточники;

лицювальники-полірувальники;

маляри;

машиністи розчинонасосів;

машиністи холодильних установок для заморожування ґрунтів;

монтажники гідроагрегатів;

мотористи вентиляційних установок;

муляри;

слюсарі будівельні;

теслярі;

штукатури.

XXVIII. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

1. Залізничний транспорт

Робітники:

апаратники приготування хімічних розчинів;

робітники підприємств залізничного транспорту та метрополітенів, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах);

прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті в пунктах наливання і зливання сірчистої нафти та їдких речовин;

робітники, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах).

 

2. Метрополітени

Робітники, постійно зайняті тільки в нічний час на роботах у тунелях і підземних спорудах:

водії дрезини;

дренажники;

електромонтажники;

електромонтери;

машиністи гідропідіймачів;

машиністи залізнично-будівельних машин;

машиністи зумпфових агрегатів;

машиністи компресорів пересувних з двигунами внутрішнього згоряння;

машиністи компресорів пересувних з електродвигунами;

машиністи мийних установок;

машиністи незнімної дрезини;

машиністи фрезерно-зачисних машин;

машиністи шпаловитягувальних машин;

монтажники устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті;

монтажники устаткування зв’язку;

монтери колій;

налагоджувальники колійних машин та механізмів;

обхідники колій та штучних споруд;

оператори дефектоскопних візків;

оператори колійних вимірювань;

робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах;

робітники, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах);

слюсарі зумпфових агрегатів;

слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітенів;

слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту устаткування метрополітенів;

слюсарі-ремонтники;

столяри;

тунельні робітники.

 

3. Морський і річковий флот

Плаваючий склад — машинна команда вантажних, пасажирських суден, буксирів, суден службово-допоміжного флоту і суден портового флоту, що постійно працюють в акваторії порту (за винятком службово-роз’їзного, приміського і внутрішньоміського сполучення).

Береговий склад — маляри, зайняті фарбуванням та обшкрябуванням суден у доках.

XXIX. ЗВ’ЯЗОК

Електромонтери лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.

Кабельники-спаювальники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.

Монтажники зв’язку — спаювальники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.

XXX. АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА
УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ТВАРИН

1. Збирання, перероблення та утилізація трупів тварин
на спеціалізованих ветеринарно-санітарних

утилізаційних заводах (у цехах)

Робітники:

апаратники виробництва технічної продукції;

апаратники хімічного оброблення технічної сировини;

машиністи із прання та ремонту спецодягу;

оброблювачі ветсанбраку;

прибиральники виробничих приміщень;

просівальники технічної продукції.

2. Зберігання пестицидів

Робітники складів та баз зберігання і постачання пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням і складуванням пестицидів:

вантажники пестицидів та хімічної продукції;

водії навантажувачів;

комірники;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи навантажувальних машин.

XXXI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ АБО
СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

Машиністи із прання та ремонту спецодягу, зайняті пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу.

Працівники:

зайняті обслуговуванням і поточним ремонтом аміачно-холодильно-компресорних установок, у виробництві рідкого скла;

зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням технологічного устаткування, електроустаткування, вентиляції, контрольно-вимірювальних приладів, виробничої каналізації, тунелів і комунікацій у виробництвах: сірковуглецю, ронгаліту, сульфату; сульфованих жирових продуктів; у цехах, на дільницях і у відділеннях: хімічних, прядильних, обробних, розмотування кислого шовку і фарбування таких виробництв: віскозного, хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон, волосіння, щетини, губки; на роботах у кислотній станції (дільницях, підрозділах) і станції обробних розчинів; регенерації (сірковуглецю, сірки з газів сірковуглецевих виробництв, летких і органічних розчинників, міді, аміаку, капролактаму).

Робітники:

цехів, відділень, дільниць антикорозійних сполук і покриттів;

зайняті миттям та обробленням зворотної тари з-під токсичних хімічних продуктів, нейтралізацією та очищенням промислових стічних вод;

склодувних майстерень.

XXXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Працівники, зайняті на роботах з радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці не менш як 0,1 мілікюрі радію-226 або еквівалентної за радіотоксичністю кількості радіоактивних речовин і на ремонті технологічного устаткування в цих умовах.

XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
(У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)

Робітники:

апаратники гашення вапна;

бакелітники (просочувальники), зайняті на просочуванні деталей і виробів сумішами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

вальцювальники гумових сумішей, зайняті виготовленням та ремонтом м’яких баків і на шиноремонтних підприємствах;

вулканізаторники;

газогенераторники, зайняті на ацетиленових станціях;

газозварники;

газорізальники;

гасильники вапна;

генераторники ацетиленових установок;

гідропіскоструминники;

електрогазозварники, зайняті різанням та ручним зварюванням, на напівавтоматичних машинах, а також автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайняті зварюванням у середовищі вуглекислого газу, на роботах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки, а також на напівавтоматичних машинах;

електрозварники ручного зварювання;

електромонтажники з кабельних мереж, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;

електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;

заливальники компаундами, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

зливальники-розливальники, зайняті зливанням та розливанням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

клепальники;

кочегари технологічних печей, зайняті у виробництвах, де основні робітники користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення;

лакувальники електроізоляційних виробів та матеріалів, зайняті на роботах з лаками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

ливарники пластмас;

маляри, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

машиністи (кочегари) котельних (на вугіллі і сланці), у тому числі зайняті видаленням золи;

машиністи компресорних установок, зайняті під час роботи із шкідливими речовинами не нижче 3 класу небезпеки;

машиністи технологічних компресорів, зайняті обслуговуванням газових компресорів (крім повітряних);

машиністи холодильних установок, що обслуговують аміачно-холодильні установки;

металізатори;

намазувальники деталей, зайняті виготовленням м’яких баків і на шиноремонтних підприємствах;

випалювачі вапна;

огранувальники алмазів у діаманти;

оператори конвеєрних печей, зайняті випалюванням емалей;

оператори установок піскоструминного очищення;

паяльщики по вініпласту;

працівники, постійно зайняті на підземних роботах, пов’язаних з технічним обслуговуванням, транспортуванням та зберіганням зброї;

працівники, які виконують роботи з мікроорганізмами 1—2 груп небезпеки;

пресувальники виробів з пластмас;

пресувальники-вулканізаторники;

просочувальники пиломатеріалів та виробів з деревини, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

ремонтувальники гумових виробів, зайняті вулканізацією;

робітники та фахівці, зайняті на роботах з джерелами УКХ, УВЧ, НВЧ-випромінювань, виконання яких потребує обов’язкового застосування засобів індивідуального захисту від цих випромінювань;

робітники, зайняті приготуванням і нанесенням на ракети та космічні об’єкти теплоізоляційних покриттів (виготовленням сумішей, просочуванням, формуванням та пресуванням виробів);

робітники, зайняті у виробництві керамічної деколі з матеріалами, що містять свинець;

робітники дільниць, зайняті у виробництві кремнійорганічних сполук;

робітники, зайняті механічним обробленням виробів із скловолокна і склопластику;

робітники, зайняті механічною обробкою виробів із азбоцементу та азбоселіту;

робітники, зайняті на ходових випробуваннях бронетанкової техніки в дорожніх умовах;

складальники-клепальники;

склеювачі-фарбувальники окулярних оправ із пластмас;

слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри, зайняті на підземних каналізаційних мережах;

шорсткувальники, зайняті відновленням і ремонтом шин на шиноремонтних підприємствах.

 

 

XXXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Працівників, зайняті 50 відсотків і більше робочого часу на роботах I і II класів з джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічними устаткуваннями, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях зони суворого режиму АЕС становить:

від 100 кБк до 105 кБк і більше для радіонуклідів групи А;

від 103 кБк до 106 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;

від 104 кБк до 107 кБк і більше для радіонуклідів групи В;

від 105 кБк до 108 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

Працівники, зайняті на роботах III класу з джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічними устаткуваннями, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях, які не входять до зони суворого режиму АЕС, становить:

від 1 кБк до 100 кБк і більше для радіонуклідів групи А;

від 10 кБк до 103 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;

від 100 кБк до 104 кБк і більше для радіонуклідів групи В;

від 103 кБк до 105 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 “Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 102).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1644 “Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 50, ст. 3272).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2006 р. № 276 “Про внесення зміни до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 714).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 173 “Про доповнення Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами пра

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

СПИСОК № 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах,
на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах

I. ГІРНИЧІ РОБОТИ

Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні роботи. Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд

1. Підземні роботи в шахтах, рудниках і копальнях на
видобуванні корисних копалин, в геологорозвідці, на
дренажних шахтах, на будівництві шахт, рудників, копалень

Працівники:

зайняті повний робочий день на підземних роботах;

які обслуговують працівників, зайнятих на підземних роботах (медперсонал підземних пунктів охорони здоров’я, працівники підземного телефонного зв’язку тощо).

2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті гірничих
виробок, метрополітенів, підземних каналів, тунелів
та інших підземних споруд

Працівники, зайняті на будівництві, реконструкції, технічному переозброєнні і капітальному ремонті гірничих виробок, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд.

3. Розрізи (кар’єри), рудники і відвали з видобування корисних копалин завглибшки 150 метрів і глибше

Працівники, зайняті повний робочий день у розрізах, кар’єрах, рудниках і відвалах на роботах із видобування корисних копалин.

4. Виробництво гірського воску (воску буровугільного)
та озокериту

Робітники:

апаратники виробництва гірського воску;

машиністи розливальних машин;

робітники, зайняті розливом озокериту ручним способом.

5. Державна воєнізована гірничорятувальна служба
у вугільній промисловості

Особовий склад, який безпосередньо забезпечує здійснення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт

II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ), ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН

Робітники:

агломератники;

бункерувальники, зайняті на видачі гарячого агломерату та обкотишів;

вагранники;

вивантажувачі гарячого агломерату та обкотишів;

вивантажувачі пилу;

випалювачі;

газівники;

горнові на агломерації та випалюванні;

грохотники-шурувальники;

дозувальники гарячого повертання;

дозувальники, зайняті завалюванням у подрібнювальних відділеннях;

дробильники, зайняті подрібнюванням гарячого агломерату;

завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей;

машиністи електровозів гасильних вагонів;

машиністи змішувальних барабанів, зайняті на роботах з рудою, що містить у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію, на гарячому повертанні;

машиністи конвеєрів, зайняті транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів;

машиністи охолоджувачів;

машиністи перекидних жолобів, зайняті на роботах з гарячим агломератом;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті виданням гарячого агломерату та обкотишів.

Робітники, зайняті шихтуванням рудних і нерудних копалин (включаючи шихтування у виробництві обкотишів), що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

бункерувальники;

вантажники, зайняті вивантаженням сировини, палива, гарячого агломерату і сипучих матеріалів ручним способом;

грохотники;

дозувальники;

дробильники;

машиністи млинів;

машиністи живильників;

машиністи конвеєрів;

шихтувальники.

Робітники, зайняті дробленням, помелом, сортуванням та збагаченням руди чорних металів, нерудних копалин і гірничохімічної сировини, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

бункерувальники;

грохотники;

дозувальники;

дробильники;

машиністи живильників, зайняті поданням сухої сировини;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи млинів;

сепараторники (на сухому помелі).

Робітники, зайняті на дробильних, випалювальних, збагачувальних, огрудкувальних та шихтувальних фабриках (у цехах) рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи ексгаустерів;

машиністи змішувальних барабанів;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок;

машиністи огрудковувачів;

сепараторники;

фільтрувальники.

Працівники, зайняті на гарячих ділянках робіт, на дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалювання, збагачування, огрудкування, подрібнювання, помелу, шихтування рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

електрики;

майстри;

механіки;

1. Збагачення руд і пісків під час видобування кольорових, дорогоцінних металів та алмазів

Робітники:

апаратники вилуговування;

апаратники збагачення золотовмісних руд апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і вилуговуванням;

випалювачі;

грохотники доводжувані;

дозувальники, зайняті приготуванням ксантогенату;

дозувальники реагентів;

дробильники, зайняті на подрібнювальних дільницях (відділеннях);

завантажувачі дробильно-помельного устаткування;

машиністи живильників, зайняті дробленням;

машиністи сушильних установок;

плавильники;

пробовідбірники, зайняті відбиранням проб, що містять ціаніди або кристалічний (вільний) двооксид кремнію;

розчиняльники реагентів, зайняті приготуванням та застосуванням ксантогенату, сушильники, зайняті сушінням і квартуванням концентратів;

робітники (технологічний та ремонтний персонал), зайняті на роботах із застосуванням ціанистих розчинів.

Робітники, зайняті збагаченням, дробленням, подрібненням, помелом та шихтуванням рудних і нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

дозувальники;

машиністи конвеєрів;

машиністи млинів із сухим помелом;

шихтувальники;

робітники, зайняті обробленням шламів.

III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

1. Доменне виробництво

Робітники:

бригадири бункерів;

бригадири розливальних машин;

бункерувальники доменних печей;

вантажники, зайняті розвантаженням гарячого агломерату на бункерах;

верхові доменних печей;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

водопровідники доменних печей;

газівники доменних печей;

горнові доменних печей;

горнові з десульфурації чавуну;

ковшові;

машиністи вагонів-вагів, зайняті в тунелях і підбункерних приміщеннях;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи розливальних машин;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах і підбункерних приміщеннях;

машиністи електровозів металургійних цехів, зайняті у тунелях;

прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням колошникового пилу та очищенням газопроводів;

скіпові;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники шихти, зайняті транспортуванням шихти у частково механізовані доменні печі;

шлакувальники.

2. Виробництво сталі та феросплавів.
Підготовка сумішей та ремонт металургійних печей

Робітники:

бригадири двору виливниць;

вагранники;

варники пеку, зайняті варінням смоли та сушінням днищ;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

газівники;

горнові феросплавних печей;

готувачі составів до розливання плавок;

готувачі сталерозливних канав;

завантажувачі шихти;

клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням ручним способом та клеймуванням в торець заготовки;

ковшові;

машиністи гідроочищення та змазування виливниць;

машиністи дистрибуторів (без дистанційного керування);

машиністи завалювальних машин;

машиністи заправних машин;

машиністи машин вогневого зачищення;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи-транспортувальники гарячого металу;

міксерові;

набирачі стопорів;

випалювачі, зайняті у феросплавному виробництві;

оброблювачі поверхневих дефектів металу;

оператори машин безперервного лиття заготівок, зайняті на гарячих ділянках робіт (розливальний пульт, газорізання, головний пост, прибиральні механізми);

оператори постів керування, зайняті обробленням гарячого металу;

підручні сталеварів електропечей;

підручні сталеварів конверторів;

підручні сталеварів мартенівських печей;

підручні сталеварів установок електрошлакового переплаву;

підручні сталеварів установок позапічного оброблення сталі;

плавильники розкислювачів;

плавильники синтетичних шлаків;

плавильники феросплавів;

прожарювачі;

розливальники сталі;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом феросплавних печей в гарячому стані;

сталевари електропечей;

сталевари конвертерів;

сталевари мартенівських печей;

сталевари установок електрошлакового переплаву;

сталевари установок позапічного оброблення сталі;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

термісти прокату і труб, зайняті завантаженням ручним способом гарячого металу або постійно зайняті на гарячих ділянках робіт;

чистильники феросплавів;

шихтувальники, зайняті обслуговуванням печей з виплавки феромарганцю, ферованадію, марганцевистих сталей та марганцевих сплавів;

шлакувальники.

3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне, вилопрокатне, бляхокатальне, лудильне, оцинкувальне та освинцювальне виробництва. Виробництво рейкових скріплень, вирубування та зачищення гарячого металу. Термічне оброблення.
Виробництво каліброваного металу

Робітники:

алюмініювальники;

апаратники електролітичного знежирення;

апаратники кристалізації, зайняті у виробництві купоросу;

апаратники нейтралізації, зайняті на роботах із соляною кислотою;

апаратники регенерації, зайняті на роботах із соляною кислотою;

апаратники центрифугування, зайняті на виробництві купоросу;

вальцювальники із складання та перевалки клітей, зайняті перевалюванням клітей на гарячих ділянках робіт;

вальцювальники калібрувальних станів, зайняті гарячим прокатом;

вальцювальники станів гарячого прокату;

варники пеку;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

газівники;

газорізальники, зайняті різанням країв прокату в гарячому стані;

гартівники, зайняті ручним вантаженням;

завантажувачі термічних печей;

кантувальники-укладальники;

клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням ручним способом або клеймуванням у торець заготовки;

ковалі на молотах і пресах;

ковалі-штампувальники;

ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;

котлочистильники, зайняті на очищенні топок печей та тунелів;

листобійники;

лудильники (оцинковувачі) електролітичним методом;

лудильники гарячим способом;

машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи машин вогневого зачищення;

машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;

машиністи пресів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи реверсивних парових машин прокатних станів, зайняті гарячим прокатом;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

нагрівальники металу;

оброблювачі поверхневих дефектів металу;

оператори постів керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинковування, лакування та відпалювання, зайняті в травильних, лудильних, алюмоцинкувальних, освинцювальних, оцинковувальних відділеннях;

оператори постів керування станами гарячої прокатки;

оператори постів керування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

освинцювальники;

оцинковувачі гарячим способом;

підручні вальцювальників станів гарячого прокату;

посадчики металу;

правильники прокату і труб, зайняті правленням гарячого прокату;

пресувальники-прошивальники рейкових скріплень, зайняті на гарячому штампуванні;

пресувальники коліс та бандажів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

різальники гарячого металу;

робітники, зайняті розковуванням, загинанням та заклепуванням трубок гарячим способом;

прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням окалини під час гарячої прокатки металу;

прибиральники гарячого металу;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

термісти прокату і труб, зайняті на ручному вантаженні або постійно зайняті на гарячих ділянках робіт;

травильники;

укладальники прокату, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шлакувальники.

 

 

4. Виробництво труб: трубопрокатне, трубозварювальне, електротрубозварювальне, трубоволочильне, труболиварне, фітингове, балонне, термічне та оцинковувальне;
підготовка та вирубування металу

Робітники:

апаратники кристалізації, зайняті у виробництві купоросу;

апаратники центрифугування, зайняті у виробництві купоросу;

асфальтувальники труб;

бригадири молотових відділень;

вагранники;

вальцювальники обкатних машин, зайняті обкаткою балонів у гарячому стані;

вальцювальники станів гарячого прокату труб;

вальцювальники станів пічного зварювання труб;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

волочильники труб, зайняті на гарячих ділянках робіт;

газівники;

гартівники, зайняті ручним завантаженням гарячого металу;

завалювальники шихти у вагранки та печі;

заварники труб та балонів;

заливальники металу;

зварники пічного зварювання труб;

заливальники-труболиварники;

кантувальники-укладальники, зайняті біля нагрівальних печей;

клеймувальники гарячого металу, зайняті ручним клеймуванням;

ковалі на молотах і пресах;

ковалі-штампувальники;

машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи-транспортувальники гарячого металу;

нагрівальники металу;

оброблювачі поверхневих дефектів металу;

обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком та ручним способом (молотками, зубилами, пневмоінструментом);

оператори постів керування станами гарячого прокату труб;

оператори постів керування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

освинцювальники;

оцинковувачі гарячим способом;

підручні вальцювальників станів гарячого прокату труб;

плавильники;

посадчики металу;

правильники прокату і труб, зайняті на гарячих ділянках робіт;

пресувальники гарячих труб, зайняті на прошивних пресах;

різальники гарячого металу;

прибиральники гарячого металу;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

термісти прокату і труб, зайняті на роботах біля печей з температурним режимом 900 °C і вище;

травильники;

труболиварники-формувальники;

укладальники прокату, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шлакувальники.

5. Виробництво метизів

Робітники:

гартівники, зайняті гартуванням у свинцевих, ціанистих ваннах, у ваннах із розплавленими солями та на термотравильних агрегатах;

лудильники дроту, зайняті лудженням гарячим способом;

оцинковувачі гарячим способом.

IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ

1. Коксове, пекококсове та термоантрацитове виробництва

Робітники:

апаратники, крім зайнятих вуглепідготовкою та очищенням газу;

барильєтники;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

газівники коксових печей;

двереві;

завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових печей;

кабінники-кантівники;

люкові;

машиністи електровозів гасильних вагонів;

машиністи коксових машин;

машиністи коксонавантажувальних машин;

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи мостових перевантажувачів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи установок сухого гасіння коксу;

рампівники;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

тунельники;

тунельники-мотористи скіпових підіймачів;

чистильники, зайняті очищенням пекококсової апаратури.

2. Коксохімічне виробництво

Робітники:

апаратники;

дробильники;

зливальники-розливальники

машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті на гарячих ділянках робіт;

розливальники хімічної продукції;

скруберники-насосники;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

чистильники, зайняті очищенням апаратури.

V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ ТА
ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Робітники:

газівники;

газогенераторники.

VI. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ (ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ)

Робітники, зайняті на дробленні, подрібненні і помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного (вільного) двооксиду кремнію.

 

 

VII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

1. Підготовка сировини та шихти. Брикетування
на мідно-сірчаних заводах і фабриках

Робітники:

дробильники;

завантажувачі шихти, зайняті на гарячих ділянках робіт.

2. Випалювання, вельцювання

Робітники:

апаратники-гідрометалурги;

бункерувальники;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

дробильники;

завантажувачі шихти, зайняті на гарячих ділянках робіт;

завантажувачі-вивантажувачі випалювальних печей, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи (кочегари) котелень;

машиністи живильників;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів, зайняті розмелюванням недогарка;

випалювачі;

печові з відновлення нікелевого порошку;

печові на вельц-печах;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт.

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт, а також обслуговуванням елеваторів.

3. Спікання шихти

Робітники:

агломератники;

вивантажувачі гарячого агломерату;

горнові на агломерації та випалюванні;

грохотники;

грохотники-шурувальники;

дозувальники гарячого повертання;

дробильники;

завантажувачі шихти;

змішувальники;

машиністи ексгаустерів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів;

випалювачі;

оброблювачі вторинних шламів;

прожарювачі;

прибиральники шлаку та оборотних матеріалів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (обслуговування механізмів), зайняті на поверненні гарячого агломерату;

шихтувальники, зайняті шихтуванням агломерату.

4. Сушіння шихти та промпродукту

Робітники:

бункерувальники;

завантажувачі;

кочегари технологічних печей;

сушильники;

транспортувальники (такелажні роботи).

5. Одержання металу плавильним та
електротермічним способами

Робітники:

вивантажувачі гарячого агломерату;

вивантажувачі на відвалах, зайняті відвезенням гарячого шлаку;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

дробильники;

електродники, зайняті на електропечах і відстійниках;

завантажувачі шихти;

конвертерники;

кочегари технологічних печей;

машиністи живильників;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи розливальних машин;

плавильники;

прибиральники шлаку та оборотних матеріалів;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням гарячого металу;

чистильники продукції, зайняті на очищенні кремнію;

шихтувальники;

шлакувальники.

6. Рафінування металів

Робітники:

бункерувальники;

випалювачі;

завантажувачі шихти;

кочегари технологічних печей;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шлакувальники.

7. Гідрометалургія, вилуговування,
одержання кадмію та купоросу

Робітники:

апаратники виготовлення штучного шеєліту;

апаратники-гідрометалурги;

електролізники водних розчинів;

кислототривники-гумувальники;

машиністи млинів, зайняті сухим розмелюванням;

випалювачі;

паяльщики по вініпласту;

паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);

печові на одержанні цинкового купоросу;

плавильники;

репульпаторники;

хлораторники.

 

 

8. Виробництво вуглецевих матеріалів,
мас і виробів із них

Робітники:

вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих ділянках робіт;

газівники;

дозувальники;

завантажувачі-вивантажувачі випалювальних та графітувальних печей;

заливальники анодів;

змішувальники;

машиністи кранів (кранівники), зайняті випалюванням, прогартовуванням та графітуванням;

машиністи млинів;

машиністи просіювальних установок;

машиністи тельферів, зайняті випалюванням, прогартовуванням та графітуванням;

випалювачі;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

пекоплавильники;

пресувальники електродної продукції;

прожарювачі;

просочувальники;

стендовики;

стропальники, зайняті прогартовуванням, випалюванням та графітуванням;

формувальники електродної маси;

хлораторники електродної продукції;

шихтувальники.

9. Глиноземне виробництво

Робітники:

агломератники;

апаратники карбонізації;

апаратники-гідрометалурги, зайняті випарюванням, карбонізацією алюмінатного розчину, а також на дифузорах;

вивантажувачі гарячого агломерату;

вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих ділянках робіт;

дробильники;

кочегари технологічних печей;

машиністи млинів;

випалювачі;

прожарювачі.

10. Одержання металів електролітичним
способом у розплаві металу

Робітники:

анодники, зайняті у виробництві алюмінію;

вантажники, зайняті вантаженням шихти, глинозему, фторсолей та анодної маси;

виливальники-заливальники металу;

водії електро- та автовізків, зайняті перевезенням розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та продуктів хлорації;

водії навантажувачів, зайняті перевезенням розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та продуктів хлорації;

дробильники, зайняті дробленням електроліту;

електролізники розплавлених солей;

заливальники анодів;

катодники;

ливарники кольорових металів;

машиністи компресорних установок, зайняті перекачуванням хлору;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи перевантажувачів;

машиністи пневмотранспорту;

машиністи розливальних машин;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи штирьових кранів, зайняті обслуговуванням електролізерів;

монтажники з ремонту ванн;

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

формувальники електродної маси;

футерувальники-шамотники з ремонту ванн;

хлораторники;

хлоропровідники;

шихтувальники.

 

 

11. Виробництво фтористої кислоти та її солей

Робітники:

апаратники абсорбції;

апаратники варіння;

апаратники випарювання;

апаратники відстоювання;

апаратники дозування;

апаратники мокрої класифікації;

апаратники нейтралізації;

апаратники очищення газу;

апаратники приготування сірчанокислого глинозему;

апаратники розкладання;

апаратники сушіння;

апаратники у виробництві солей;

апаратники фільтрації;

апаратники центрифугування;

апаратники-гідрометалурги;

бункерувальники;

вивантажувачі на відвалах;

вогнетривники;

водії електро- та автовізків, зайняті вивезенням недогарка;

газогенераторники;

гумівники металовиробів, крім зайнятих у цехах захисних покриттів;

дозувальники реагентів;

дробильники;

завантажувачі-вивантажувачі;

завантажувачі-вивантажувачі печей;

зливальники-розливальники, зайняті на розливанні кислоти;

кочегари технологічних печей;

машиністи (кочегари) котелень;

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів;

машиністи насосних установок;

випалювачі;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

паяльщики;

пресувальники;

репульпаторники;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням гіпсу та недогарка;

укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням кислот та фторсолей;

флотатори;

чистильники, зайняті очищенням основного устаткування і газоходів.

12. Одержання металу електролітичним способом
у розчинах солей та лугів

Робітники:

апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті приготуванням гіпохлориту;

апаратники сушіння;

електрозварники ручного зварювання;

електролізники водних розчинів та із зняття олова з жерсті;

електрослюсарі-контактники;

катодники;

машиністи завантажувальних механізмів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи млинів;

паяльщики по вініпласту;

паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом, сировиною, пеком;

чистильники продукції, зайняті очищенням катодів;

шламівники електролітних ванн, крім зайнятих промиванням сирцю та скрапу.

13. Виробництво порошків кольорових металів

Робітники:

апаратники у виробництві металевих порошків;

газогенераторники, зайняті у виробництві цинкового порошку;

електролізники водних розчинів;

паяльщики по вініпласту;

паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);

печові у виробництві цинкового пилу;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу;

формувальники вогнетривких виробів, зайняті виготовленням карборундових виробів.

14. Одержання анодів та ваєрбасів

Робітники:

завантажувачі шихти;

ливарники кольорових металів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи розливальних машин;

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

сортувальники, зайняті відбиранням міді та шлаку.

15. Пилоуловлювання та газоочищення

Робітники:

машиністи ексгаустерів;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу, одержаного металургійним способом;

чистильники, зайняті очищенням пилоуловлювальних пристроїв, печей, газоходів і колосників.

16. Перероблення шламів

Робітники:

апаратники розчинення;

апаратники у виробництві титану і рідкісних металів;

випалювачі;

плавильники;

розливальники кольорових металів та сплавів;

сушильники.

 

 

17. Одержання рідкісних металів, кальцію,
магнію, кремнію та титану металургійним
 та хіміко-металургійним способами

Робітники:

агломератники, зайняті спіканням шихти;

апаратники, крім зайнятих у виробництві епітаксіальних структур, перелічених у Списку № 2;

вибивальники титанової губки;

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

готувачі шихти напівпровідникових матеріалів, зайняті легуванням напівпровідникових матеріалів, крім  зайнятих у виробництві епітаксіальних структур;

дозувальники;

завантажувачі-вивантажувачі;

кочегари технологічних печей;

машиністи брикетних пресів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів;

монтажники реакційних апаратів, зайняті ремонтом та відновленням реакційних апаратів;

випалювачі з перероблення титановмісних та рідкоземельних матеріалів;

оператори прецизійного різання, зайняті доведенням напівпровідникових матеріалів, крім  зайнятих у виробництві епітаксіальних структур;

печові з виробництва триоксиду сурми;

печові з відновлення термічним способом;

печові з перероблення титановмісних та рідкоземельних матеріалів;

печові йодидного рафінування;

печові з відновлення і дистиляції титану та рідкісних металів;

плавильники;

плавильники барієвого електроліту;

плавильники електронно-променевої плавки;

прожарювачі;

спікальники твердосплавних виробів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

сушильники;

фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію;

хлораторники.

18. Оброблення та перероблення кольорових
і дорогоцінних металів

Плавильне виробництво

Робітники:

вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

заливальники металу;

кокільники-складальники, зайняті заливанням металу;

ливарники кольорових металів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

плавильники;

різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу;

різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті різанням гарячого металу;

розливальники кольорових металів та сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шихтувальники, зайняті на роботах біля печей.

Виробництво азотнокислого срібла, афінаж та одержання
хімічно чистих дорогоцінних металів та їх перероблення

Робітники:

апаратники у виробництві дорогоцінних металів;

апаратники у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;

відпальники кольорових металів;

електролізники водних розчинів;

машиністи млинів;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

плавильники;

робітники, зайняті у виробництві азотнокислого срібла та хімічно чистих дорогоцінних металів;

сушильники;

термісти;

термісти на установках СВЧ;

шихтувальники.

Прокатне виробництво

Робітники:

вальцювальники холодного металу, зайняті прокаткою свинцю;

відпальники кольорових металів;

кочегари технологічних печей;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

нагрівальники кольорових металів;

плакувальники виробів;

правильники на машинах, зайняті виправленням гарячого металу;

пресувальники на гідропресах, зайняті пресуванням свинцю;

прокатники гарячого металу;

різальники гарячого металу;

різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу та свинцю;

різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті різанням гарячого металу та свинцю;

різальники холодного металу, зайняті різанням свинцю;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

чистильники продукції, зайняті очищенням металу металевими щітками.

Трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва

Робітники:

відпальники кольорових металів;

волочильники кольорових металів, зайняті гарячим волочінням;

завальцювальники, зайняті вальцюванням гарячих труб;

кочегари технологічних печей;

нагрівальники кольорових металів;

пресувальники на гідропресах;

профілювальники;

трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті.

Одержання цинкового пилу та оксиду цинку

Робітники:

машиністи просіювальних установок;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням цинкового пилу і оксиду цинку.

19. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких металів

Робітники:

апаратники виготовлення штучного шеєліту;

апаратники карбідизації;

апаратники окислення молібденових відходів;

апаратники печей відновлення, зайняті відновленням кобальту;

апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті розмелюванням та просіюванням;

апаратники у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і сірчистого натрію;

апаратники-гідрометалурги, зайняті у виробництві солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і сірчистого натрію;

волочильники кольорових металів, зайняті гарячим волочінням (грубе волочіння);

електролізники водних розчинів;

електролізники розплавлених солей;

зварники виробів з тугоплавких металів;

ковалі на молотах і пресах;

ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи млинів;

машиністи просіювальних установок;

випалювачі;

плавильники;

плавильники електронно-променевої плавки;

пресувальники твердих сплавів, зайняті гарячим пресуванням;

прожарювачі;

прокатники гарячого металу;

просівачі порошків на механічних ситах;

просочувальники;

спікальники твердосплавних виробів;

сушильники, зайняті сушінням порошків і сумішей.

20. Виробництво ртуті, елементарної сірки, ксантогенату,
миш’яку, хромових солей, сірчистого натрію, світлосполук, молібдату амонію, сталініту, їх сполук. Афінаж золота,
срібла, платини, металів платинової групи

Робітники:

усі робітники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом устаткування у зазначених виробництвах;

робітники, зайняті обслуговуванням зазначених виробництв;

контролери продукції кольорової металургії;

підсобні робітники;

робітники, зайняті прийманням, подаванням, випробуванням і обробленням сировини, напівпродуктів, готової продукції та відходів;

робітники, зайняті обробленням виробничих розчинів і стічних вод, транспортуванням сировини, кислот, напівпродуктів і готової продукції, укладанням та пакуванням сировини, кислот, напівпродуктів і готової продукції.

Майстри контрольні (дільниці, цеху).

VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Працівники, зайняті на зазначених нижче роботах і у виробництвах:

1) активованого вугілля (поширюється на хіміко-фармацевтичне виробництво); алюмогелю; аерогелю; альдегідів та їх похідних; амінів, їх сполук; аміаку (включаючи газову сировину); активованого піролюзиту; азбовінілу; білої сажі; брому, його сполук; з виплавлення сірки незалежно від способу; галоїдопохідних етилену, їх полімерів і співполімерів; гератолю; гопкаліту; графітноколоїдних препаратів; гуанідинів та їх похідних; двооксиду марганцю; детергентів; диметилсульфату; десульфуратора; дипроксиду; інгібіторів; ванадієвих і сурм’яних сполук; іонообмінних смол і  напівпродуктів з них; йоду, його сполук; каустичної соди; капролактаму; камфори; карбіду кальцію; карбюризаторів; каталізаторів; кетонів, їх похідних; коагулянту; креоліну; лакофарбової продукції із застосуванням органічних розчинників; лаків та їх сумішей; меркаптанів; металевого натрію, калію, їх оксидів; металевих порошків хімічним способом; мінеральних і органічних кислот, їх сполук, похідних, у тому числі регенерації, денітрації і концентрації; мінеральних солей; мінеральних добрив; міпоросепараторів; сечовини; миш’яку і його солей; необростаючих сполук і токсинів до них; нітросумішей; некалю; тіоколу; збагачення миш’якових, апатитонефелінових, сірчаних руд; органічних та неорганічних реактивів; оксидів, перекисів, гідроперекисів та їх сполук; оксиду етилену і продуктів на його основі; органічних продуктів, що синтезуються на основі органічної жирної, ароматичної гетероциклічної сировини, у тому числі продуктів для синтезу барвників, пігментів і лаків; осеїну; з піролізу вуглеводів нафти, очищення, компримування, поділу пірогазу; з крекінгу газу, природних газів; пластифікаторів; пластичних мас на основі: фенолів, крезолів, ксиленолів, резорцину, сумарних фенолів, меламіну, аніліну, фурфуролу, тіосечовини, ізоціанатів, поліамідів, поліуретанів, поліефірних смол, простих і складних ефірів целюлози; безперервного штапельного скловолокна (за винятком теплоізоляційного скловолокна), а також виробів з нього і склопластика; полідієну; полівінілпіролідону; полімерів і співполімерів акрилової та метакрилової кислот, їх похідних; полімерів простих вінілових ефірів; поліетилентерефталатів, бутадієну, поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та інших матеріалів на їх основі; поліфосфатів; полікарбонатної плівки; поропластів; порофору; пресувальних матеріалів; похідних бензолу, бензоїлу, нафталіну, їх гомологів; простих та складних ефірів; ртутних приладів і препаратів; гумовому, гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях): підготовчих, підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми; світлосполук; свинцю, ртуті, хрому, їх оксидів, продуктів їх сполук; селену, телуру, селенових, мідних, цинкових сполук; сірководню; сілікагелю; синтетичних каучуків; синтетичних вітамінів (поширюється на хіміко-формацевтичне виробництво); синтетичних барвників, пігментів, їх розмелювання, сушіння; синтетичних смол, лаків; сполук барію, титану; спиртів, їх похідних; стиролу, його похідних, полімерів, співполімерів; сульфовугілля; сцинтиляційних матеріалів; термочутливих фарб, олівців; технічних, кормових фосфатів; технічного вуглецю, матеріалів на його основі; вуглеводнів, їх сполук; уротропіну; фенолу, його сполук; феромагнітного, піногенераторного порошку; флотореагентів; формальгліколю; фосфору, фосфорної кислоти, їх похідних; фреонів усіх класів; фригітів; фтору, його сполук; фторхлорорганічних сполук; хімікатів для виготовлення гуми, каучуку; хімікатів для сільського господарства, садівництва, медичних препаратів, бензинів, мастил, трансформаторних масел для боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас, штучних волокон, для кольорової, чорно-білої кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості; хімічних засобів захисту рослин, протруйників, відлякуючих засобів, препаратів на їх основі; хімпоглиначів; хлору, його сполук; хлорвінілу, його полімерів, співполімерів; ронгаліту і сульфованих жирових продуктів; целозольвів; ціанистих, роданистих сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх похідних; екстраліну; елементорганічних сполук; емалей, препаратів з дорогоцінних металів; емульсії жирових сумішей, їх пом’якшувачів; етилової рідини; отрутохімікатів;

працівники, зайняті наповненням хлором балонів і контейнерів, а також розливанням хлору;

працівники, зайняті у спеціальних виробництвах (включаючи очищення цистерн, місткостей, миття, ремонт та оброблення тари на спецвиробництвах і з-під токсичних речовин) та лабораторіях з хімічними спецречовинами;

працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних сполук і покриттів;

працівники цехів енергозабезпечення, зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням електрообладнання безпосередньо в цехах, відділеннях і на дільницях виробництва продукції, зазначеної у підпункті 1 цього розділу;

2) азбестових технічних виробів:

робітники, зайняті у таких цехах, відділеннях і на дільницях: підготовчому (приготувальному), текстильному, прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному, автотракторних деталей, автоформованих деталей, спірально-намотаних прокладок, картону і фільтрів, паранітовому, вальцстрічки (еластичного матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки;

механіки, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і на дільницях.

Робітники підприємств інших виробництв, зайняті у технологічному процесі виробництва такої продукції: неорганічної хімії, добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи композиційні матеріали, склопластики і поліуретани, у тому числі методом напилення), каучуків, лакофарбової, побутової хімії, органічного синтезу, синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та азбестової, хімічних реактивів, високочистих речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях і установках.

 

 

IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

1. Виробництво сірчаної, азотної кислот та їх солей,
окислювачів різних видів рідкого ракетного палива на основі міцної азотної кислоти, селену, денітрація та концентрація відпрацьованих кислот, рекуперація кислот у виробництві вибухових речовин і різних видів пороху

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання та виробництва зазначених продуктів.

2. Відпрацювання і виготовлення вибухових речовин,
включаючи промислові вибухові речовини

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання нових вибухових речовин і виробництва всіх видів вибухових речовин.

3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів пороху,
зарядів твердого палива, піротехнічних, безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей, вогнепровідного та детонуючого шнура, зарядів, згоряючих гільз, окислювачів різних видів рідкого ракетного палива на основі міцної азотної кислоти, а також напівфабрикатів і композицій на їх основі

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час відпрацювання та виробництва зазначених продуктів (за винятком працівників, зайнятих виготовленням металевих оболонок для запальників).

4. Виробництво бавовняної целюлози,
піроксиліну та колоксиліну

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом під час приготування піроксиліну, розчинів гіпохлориту, бучення, промивання, відбілювання і сушіння.

Робітники, майстри та старші майстри, зайняті у технологічному процесі виробництва колоксиліну, крім робітників, зайнятих відбілюванням, сушінням, промиванням лінта, нейтралізацією вод і приготуванням водопом’якшувальних розчинів.

5. Сіркоперегонне та сіркоплавильне виробництва

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.

6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація
та ректифікація розчинників

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.

 

7. Складання, розбирання, спорядження, ремонт усіх видів боєприпасів, бойових частин, споряджених твердопаливних ракетних двигунів, піротехнічних виробів, засобів ініціювання, інших комплектуючих виробів, що містять продукти, зазначені у підрозділах 2 і 3 цього розділу. Утилізація та знищення ракет, боєприпасів та їх елементів, споряджених різними видами твердого палива, пороху, вибухових речовин і піротехнічних сумішей

Працівники:

зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах та під час відпрацювання нових технологій цих виробництв;

зайняті утилізацією і знищенням ракет, боєприпасів та елементів, споряджених різними видами твердого палива, пороху, вибухових речовин і піротехнічних сумішей;

зайняті на роботах в особливо небезпечній зоні потенційно небезпечних об’єктів.

8. Виробництво метолу, селективного розчинника, дінітрокрезоляторів натрію та амонію

Працівники, зайняті у технологічному процесі, а також ремонтом у зазначених виробництвах.

X. ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТУ, ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ

Робітники, зайняті у таких виробництвах: перегонки, крекінгування сірчистих нафт і вироблення з них нафтопродуктів; каталітичного риформінгу; перегонки сланцевих і вугільних смол; піролізу сірчистих нафтопродуктів; ректифікації ароматичних вуглеводнів; компримування і фракціонування газів, що містять сірководень та окис вуглецю; сірчанокислотного алкілування, етилування бензину; кислотного, селективного гідроочищення та депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого палива; дефеноляції вод; парафіну; церезину, меркаптанів; каталізаторів; присадок до нафтопродуктів; коксу; синтетичних продуктів з нафтосировини; напівкоксування твердого палива; очищення газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю; гідрування твердого палива і сірчистих нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування, коксування та газифікації твердого палива; знемаслення і розкислення лугових відходів; електрознесолення та зневоднення, стабілізації, гідроочищення сірководневмісної нафти та газового конденсату, одержання елементарної (газової) сірки:

апаратники;

барильєтники;

дробильники;

коксоочисники;

коксорозвантажувачі, зайняті ручними роботами;

машиністи бульдозерів, зайняті розпушуванням та вантаженням елементарної (газової) сірки;

машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням елементарної (газової) сірки;

машиністи з моторних випробувань палива, зайняті на роботах з етильованим бензином;

машиністи технологічних насосів;

оператори технологічних установок;

рампівники;

робітники, зайняті розвантаженням і зливанням етилової рідини;

чистильники.

XI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

1. Ливарне виробництво

Робітники:

вагранники;

вибивальники відливків;

вогнетривники, зайняті ремонтом ковшів та печей у гарячому стані;

газівники, зайняті у газовому господарстві;

газорізальники, які виконують роботи з різання додатків і ливників у гарячому стані;

горнові шахтових печей;

готувачі сталерозливних канав;

електрогазозварники, зайняті виправленням дефектів відливків у гарячому стані;

завалювальники шихти у вагранки та печі;

заливальники металу;

ковшові;

кочегари технологічних печей, зайняті на роботах біля плавильних печей;

ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та відцентрового лиття, зайняті на відцентрових машинах;

ливарники металів та сплавів;

ливарники на машинах для лиття під тиском;

машиністи завалювальних машин;

міксерові;

набирачі стопорів;

наждачники;

випалювачі відходів металу;

обпилювачі фасонних відливків, зайняті на роботах із застосуванням наждаків;

обпилювачі форм та металу сірчаним порошком;

оброблювачі поверхневих дефектів металу;

обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком і ручним способом (молотками, зубилами, пневмоінструментом);

плавильники металу та сплавів;

плавильники, зайняті обслуговуванням фурм;

прибиральники у ливарних цехах, зайняті прибиранням відпрацьованої землі у бункерах (тунелях) і гарячого шлаку;

робітники, зайняті обприскуванням форм розчинами фтористих присадок;

розливальники сталі;

сталевари та їх підручні, крім сталеварів вакуумних печей та їх підручних;

стрижневики машинного формування, зайняті виготовленням стрижнів у нагрівальній оснастці;

термісти, зайняті завантаженням і розвантаженням гарячого металу ручним способом;

транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті на гарячих ділянках робіт;

укладачі фтористих присадок;

формувальники ручного формування, які беруть участь у литті металу;

хлораторники, зайняті хлоруванням розплавленого металу;

чистильники металу, відливків, заготовок, виробів та деталей, зайняті обробленням литва ручним способом всередині камер;

шлакувальники, зайняті обслуговуванням плавильних печей.

2. Ковальсько-пресове виробництво

Робітники:

бандажники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках робіт;

кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням гарячого металу в нагрівальних печах;

ковалі на молотах і пресах;

ковалі ручного кування;

ковалі-штампувальники;

ковалі-штампувальники на ротаційних машинах;

машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах;

нагрівальники (зварники) металу;

налагоджувальники устаткування та агрегатів у термообробленні, зайняті на гарячих ділянках робіт;

оброблювачі поверхневих дефектів металу, зайняті на гарячих ділянках робіт;

посадчики металу;

пресувальники на гарячому штампуванні;

ресорники на обробленні гарячого металу;

розкатники, зайняті на гарячих роботах;

стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого металу;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого металу.

3. Термічна обробка

Робітники:

гартівники, зайняті біля печей завантаженням і вивантаженням ручним способом гарячого металу;

нагрівальники (зварники) металу;

нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті нейтралізацією ціантари та ціанвідходів;

термісти, зайняті біля печей на гарячих роботах; термісти, зайняті обробкою металовиробів у ціанистих, свинцевих ваннах і у ваннах з розплавленими солями;

чистильники, зайняті очищенням ванн від ціану та свинцю.

4. Виробництво абразивів

Робітники:

електродники, зайняті на роботах біля печей;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на ділянках плавки абразивних матеріалів;

плавильники абразивних матеріалів;

плавильники карбіду кремнію.

5. Інші професії з оброблення металу

Робітники:

вальцювальники, зайняті згинанням гарячого металу під час котельних і суднокорпусних робіт;

газорізальники, зайняті плазмово-дуговим різанням металу у гарячому стані;

гумівники суднові, зайняті на роботах всередині відсіків підводних човнів під час їх будівництва та ремонту;

електрозварники ручного зварювання (електрогазозварники), зайняті електрозварюванням виробів з підігрівом;

емалювальники, зайняті нанесенням емалей на гарячу чавунну апаратуру та вироби великих габаритів (місткістю 0,4 куб. м і більше) методом опудрення з ручних вібросит;

заливальники свинцево-олов’янистих сплавів;

маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у відсіках суден, резервуарах;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих ділянках робіт;

металізатори, зайняті на роботах у закритих камерах і резервуарах;

мідники, зайняті лудінням та паянням припоями, що містять свинець;

обрубувачі, зайняті на роботах всередині та зовні апаратів із підігріванням металу і застосуванням ручного повітряно-дугового стругання;

оцинковувачі гарячим способом;

плавильники металів та сплавів, зайняті плавкою бабіту та інших сплавів, що містять свинець;

рубачі суднові, зайняті рубанням гребних гвинтів з титанових сплавів;

стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт.

XII. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МАШИН І АПАРАТУРИ

Робітники:

автоклавники-сушильники акумуляторних пластин у виробництві свинцевих акумуляторів;

варники електроізоляційних лаків, смол та мастик;

готувачі активних мас, зайняті у виробництві кислотних акумуляторів, гальванічних елементів  і  батарей,  а  також  роботами  з речовинами 1—2 класів небезпеки або канцерогенами;

електродники безламельних акумуляторів та елементів, електродники безламельних, фольгових і срібноцинкових акумуляторів, зайняті на роботах із речовинами 1—2 класів небезпеки або канцерогенами;

електродники ламельних акумуляторів та елементів, зайняті на роботах із речовинами 1—2 класів небезпеки або канцерогенами;

заливальники смолкою;

зварники пластмас, які працюють із фторопластом у гарячому стані;

машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та електровугільних виробів;

мішальники вугільних мас, зайняті у виробництві електровугільних виробів;

мішальники сухої маси, зайняті у виробництві свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і батарей;

намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих);

обпресувальники кабелів свинцем чи алюмінієм, зайняті на роботах із свинцем;

обпресувальники кабелів та проводів пластиками та гумою, які працюють із фторопластом у гарячому стані;

пресувальники виробів із пластмас, які працюють із фторопластом у гарячому стані;

просочувальники електротехнічних виробів, зайняті просочуванням речовинами 1—2 класів небезпеки або канцерогенами;

робітники, зайняті формуванням та складанням свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел струму із застосуванням речовин 1—2 класів небезпеки або канцерогенів;

розмелювачі-дозувальники вугільних мас.

XIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Робітники:

зайняті на ділянках робіт із застосуванням ртуті під час виготовлення приладів і виробів;

зайняті на роботах із застосуванням оксидів свинцю.

XIV. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
ВИРОБІВ (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

1. Виробництво цементу

Робітники:

аспіраторники;

вивантажувачі шахтових печей;

дозувальники сировини, зайняті дозуванням цементу;

завантажувачі печей (шахтових);

машиністи (випалювачі) обертових печей;

машиністи (випалювачі) шахтових печей;

машиністи вугільних млинів;

машиністи кальцинаторів;

машиністи сировинних млинів, зайняті сухим помелом;

машиністи цементних млинів;

насипальники цементу;

пакувальники цементу;

помічники машиністів (випалювачів) обертових печей;

помічники машиністів (випалювачів) шахтових печей;

помічники машиністів вугільних млинів;

помічники машиністів сировинних млинів, зайняті сухим помелом;

помічники машиністів цементних млинів;

транспортувальники гарячого клінкеру;

чистильники з очищення пилових камер;

2. Виробництво мінеральної вати

Робітники:

вагранники;

шихтувальники.

3. Каменеливарне виробництво

Робітники:

вогнетривники;

заливальники каменеливарних виробів;

каменевари;

пічники;

тунельники.

XV. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.
ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ТА
ФАРФОРО-ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ

1. Виробництво усіх видів скла і виробів із скла

Робітники:

видувальники скловиробів;

витягальники з вироблення скляних труб та дроту (із скла);

відкладники виробів в опічки;

відламувачі скла від машин;

гранулювальники;

засипальники шихти;

зливальники скломаси;

кварцодуви;

кварцоплавильники;

ливарники скла;

машиністи машин витягування скла;

молірувальники скла;

обмазувальники заслонів;

обробники видувних виробів;

полірувальники скловиробів кислотою;

пресувальники гарячого скла;

складальники скломаси;

скловари (крім зайнятих обслуговуванням електропечей та печей ліній термічного формування скла на розплаві металу);

склодуви, зайняті постійним піддуванням і видуванням виробів;

травильники скла плавиковою кислотою;

фідерники;

хальмівники.

2. Виробництво супертонкого базальтового волокна,
скловолокна, скловати та виробів з них

Робітники, зайняті у технологічних процесах зазначених виробництв.

3. Виробництво керамічних, фарфорових
та фаянсових виробів

Робітники:

травильники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті травленням плавиковою кислотою;

фритівники.

4. Інші професії у виробництві скла

Робітники, зайняті на роботах із плавиковою кислотою.

XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ АБО
СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

Працівники:

зайняті у виробництвах сірковуглецю, віскозного, хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон, щетини, волосіні і губки у таких цехах, відділеннях, на дільницях: штапельних, хімічних, віскозних, прядильних, обробних, обробно-вибільних, вибільних, мотальних, розмотування кислого шовку і фарбування, на кислотних станціях (у цехах, дільницях, підрозділах) і станціях (цехах) обробних розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і газів, сірковуглецевих виробництв, летких і органічних розчинників, міді, аміаку, капролактаму); обслуговуванням дінілової установки, прийманням і відпусканням сірковуглецю; у таких майстернях: фільєрній, електроверетенній, прядильних насосиків, набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих жирових продуктів;

цехових хімічних лабораторій.

XVII. ВИРОБНИЦТВО ЦЕЛЮЛОЗИ, ПАПЕРУ,
КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ З НИХ

1. Виробництво целюлози і регенерація
сірчистої кислоти та лугів

Робітники:

апаратники скипидарної установки;

апаратники талової установки;

варники хімічної деревної маси;

варники целюлози;

випарювальники луговини;

дифузорники целюлози;

завантажувачі сульфату;

міксівники;

промивальники целюлози;

регенераторники сірчистої кислоти;

содівники.

2. Вибілювання целюлози та ганчір’я

Робітники:

апаратники гашення вапна;

апаратники електролізу;

вибілювальники;

сатураторники;

хлорники.

XVIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне виробництво

Виробництво медикаментів і напівпродуктів, що належать до груп: адамантану, акридину, барбітурової кислоти, бензолу, бензоксазину, гідразину, галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, індолу, кумарину, металоорганічних сполук, морфоліну, нафталіну, піперазину, піперидину, піразину, піразолону, піридазину, піридину, піримідину, піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірковмісних сполук, стероїдів, сульфаніламідів, сульфонів, тіадіазину, фенолу, фенотіазину, фурану, хіназоліну, хіноліну, хіноксаліну, хінону, хіноклудину, ціановмісних сполук

Виробництво гетероциклічних п’ятичленних сполук із двома та більше гетероатомами, спіросполук, органічних сполук сірки, фосфору і миш’яку, ацетооцтового та діетилового ефірів, ненасичених вуглеводнів

Виробництво алкалоїдів та глікозидів, які належать до сильнодіючих речовин, простагландинів, протипухлинних антибіотиків і препаратів, гормонів синтетичних

Робота із застосуванням або одержанням азо- та діазосполук, гідразину, диметилсульфату, ізоціанатів, галоїдів та їх органічних сполук, нітро-, нітрозо- та амінопродуктів, солей ціанистої кислоти та ціановмісних сполук, сірковуглецю, фосгену, оксиду етилену, азидів і нітритів, тіонілхлориду, окси- та сульфохлоридів фосфору; свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію та їх сполук, ефіру діетилового

Робітники:

апаратники;

дозувальники медичних препаратів;

капілярники;

наповнювачі ампул;

препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів;

робітники, зайняті у боксах;

стерилізаторники матеріалів та препаратів.

XIХ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

Рентгенолаборанти, зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок).

 

XХ. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Робітники:

апаратники синтезу, зайняті виготовленням поліефіруретанових валиків;

апаратники-фарботерники (глибокий друк);

відливальники;

друкарі глибокого друку;

друкарі металографського друку (глибокого);

колористи, зайняті підготовкою фарб для глибокого друку;

накладальники на друкарських машинах (металографічних);

плавильники металу та сплавів (типографських, друкарських);

препаратори, зайняті приготуванням розчинів для травлення кліше та форм глибокого друку;

стереотипери, зайняті відливанням стереотипів з типографського сплаву;

травильники кліше;

травильники форм глибокого друку.

XXI. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

1. Цивільна авіація

Працівники (диспетчери, диспетчери-інструктори, старші диспетчери, керівники польотів), які здійснюють безпосереднє управління повітряним рухом у зонах аеропортів, аеровузлів; у аеродромно-диспетчерських, районних, допоміжних центрах та їх секторах, місцевих диспетчерських пунктах з найбільшою інтенсивністю або складністю руху.

2. Залізничний транспорт

Робітники:

бандажники;

заливальники свинцево-олов’янистих сплавів;

слюсарі з ремонту рухомого складу, зайняті ремонтом цистерн із-під етилової рідини, ремонтом, заправкою та заміною клапанів цистерн.

XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
ТА ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
І БЕРИЛІЄМ

1. Роботи на підприємствах, в установах і організаціях

Працівники, зайняті на роботах із радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці понад 10 мілікюрі радію-226 або еквівалентною за радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин, на гамма-терапевтичних апаратах, а також ремонтом устаткування в цих умовах.

2. Роботи на дослідних, транспортних, дослідно-промислових атомних реакторах, на їх прототипах і критскладанні та імпульсних реакторах, дослідних термоядерних установках і потужних ізотопних опромінювальних гамма-установках з активністю опромінювача 5 х 102 кюрі і вище

Працівники, безпосередньо зайняті експлуатаційними, ремонтними, налагоджувальними та експериментальними роботами.

3. Виробництво рідкісноземельних
елементів хімічним способом

Працівники, зайняті у зазначеному технологічному процесі, а також ремонтом устаткування.

XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
(У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)

Робітники:

водолази 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт та інші працівники, зайняті роботою під водою, у тому числі в умовах підвищеного атмосферного тиску, не менше 275 годин на рік (25 годин на місяць), або час перебування яких під водою з початку водолазної практики становить 2750 годин і більше;

газорізальники, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;

газозварники, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;

електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайняті на напівавтоматичних машинах на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;

електрозварники ручного зварювання, зайняті на роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден;

кесонники-апаратники;

кесонники-електромонтажники;

кесонники-прохідники;

кесонники-слюсарі;

лудильники гарячим способом, зайняті лудінням виробів припоями, що містять свинець, а також припоями, що містять шкідливі речовини 1—2 класів небезпеки або канцерогени;

освинцювальники;

паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики);

працівники, безпосередньо зайняті на роботах з мікроорганізмами 1 групи, проти яких не розроблено ефективних засобів профілактики та лікування;

робітники, зайняті у виробництвах приладів і виробів, що містять ртуть (безпосередньо на роботах з металевою ртуттю), а також ремонтом та обслуговуванням приладів і апаратів на роботах з відкритою металевою ртуттю;

робітники, зайняті внутрішнім очищенням і ремонтом резервуарів, баків, цистерн, відсіків і танків суден від нафтопродуктів і хімічних речовин;

травильники, зайняті травленням металу у розчинах, що містять шкідливі речовини 1—2 класу небезпеки або канцерогени;

чистильники металу, відливків, виробів та деталей, зайняті очищенням металу, металевих деталей та виробів сухим кварцовим піском.

XXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Працівники, зайняті на роботах I і II класів із джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічним устаткуванням, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях зони суворого режиму АЕС становить:

від 100 кБк до 105 кБк і більше для радіонуклідів групи А;

від 103 кБк до 106 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;

від 104 кБк до 107 кБк і більше для радіонуклідів групи В;

від 105 кБк до 108 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

СПИСОК № 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із
шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

I. ГІРНИЧІ РОБОТИ

Добування відкритим способом вугілля, руди, сланцю, озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломіту, кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польового та плавикового шпату, гіпсу, баратів, п’єзокварцу, агату, боритів, фосфориту, апатитів, сірки, алмазів, мармуру, граніту, андезиту, крейди, дорогоцінних і кольорових металів із пісків, діабазу, гранодіориту, базальту, піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини 1 і 2 класу небезпеки, а також шкідливі речовини 3 класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників, розрізів, кар’єрів, копалень, драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння технічних свердловин, профілактики та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах

1. Відкриті гірничі роботи та роботи на поверхні

Робітники кар’єрів, розрізів, копалень, гідравлік, драг, промивальних приладів.

Роботи на поверхні шахт, рудників і дренажних шахт. Роботи на промислових майданчиках будівництва шахт, рудників, розрізів, кар’єрів, копалень, драг, метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель, буріння технічних свердловин, профілактики та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і породних відвалах. Буровибухові роботи.

Робітники:

апаратники;

бункерувальники;

бурильники шпурів;

вагонетники;

вагонетники повітряно-канатної дороги;

вантажники;

вибуховики;

вивантажувачі на відвалах;

водії автотранспортних засобів, зайняті в технологічному процесі;

водії навантажувачів, зайняті вантаженням гірничої маси;

гідромоніторники;

гірники, зайняті на виробничих дільницях, а також на маркшейдерських і геологічних роботах з відбирання проб і доставляння вибухових матеріалів;

грохотники;

доводжувачі;

долотозаправники;

драгери;

дренажисти з видобутку мірабіліту;

дробильники;

забійники;

заготівники слюди;

землекопи, зайняті на розкривних та очисних роботах;

каменотеси;

канавники;

ковалі-бурозаправники;

колії плит та блоків;

концентраторники;

кріпильники;

лампівники;

лебідники;

люкові;

майстри-підривники;

матроси драг;

машиністи автогрейдерів, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;

машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті гасінням та розбиранням териконів і породних відвалів шахт, розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик, що горять;

машиністи бурових установок;

машиністи виправно-підбивно-обробних машин;

машиністи виправно-підбивно-рихтувальних машин;

машиністи вібронавантажувальних установок;

машиністи відвалоутворювачів;

машиністи відвальних мостів;

машиністи дорожньо-транспортних машин, зайняті в розрізах, на усереднювальних вугільних складах і відвалах;

машиністи драг;

машиністи дробильних установок;

машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів;

машиністи екскаваторів;

машиністи залізнично-будівельних машин;

машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів;

машиністи землесосних установок;

машиністи каменерізних машин;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи кранів автомобільних;

машиністи кратцерів;

машиністи млинів;

машиністи навантажувальних машин;

машиністи навантажувально-доставочних машин;

машиністи насосних установок, зайняті на дренажних роботах;

машиністи парових машин та локомобілів;

машиністи підіймальних машин;

машиністи підіймально-пересувних риштувань;

машиністи підіймачів щоглових, стоякових і шахтових;

машиністи поличкових плугів;

машиністи скреперів;

машиністи скреперних лебідок;

машиністи слюдопласторобних машин;

машиністи сортувалок;

машиністи тягових агрегатів;

машиністи установок для буріння стовбурів шахт повним перерізом;

машиністи установок для розщеплення слюди;

машиністи установок для руйнування негабаритів гірничої маси, зайняті в кар’єрах та розрізах;

машиністи установок з оброблення транспортних засобів, зайняті в кар’єрах і розрізах;

машиністи фрезагрегатів;

машиністи шляхоколієпересувачів;

монтажники гірничого устаткування;

монтери колії, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;

мотористи механічних лопат;

мотористи промивальних приладів для вилучення металу;

наваловідбійники;

оббирачі гірничих виробок;

оператори товарні, зайняті в озокеритовому виробництві;

перекидальники;

постачальники кріпильних матеріалів у шахти;

пробуторники малолітражних драг;

прохідники на поверхневих роботах;

розпилювачі каменю;

скруберники-насосники;

сортувальники;

стовбурові (підземні), зайняті на поверхні шахт;

стрічкові прибиральники, зайняті в кар’єрах і розрізах;

трактористи, зайняті в кар’єрах, розрізах і на відвалах;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди;

цементаторники гідромідьустановок;

шліхівники;

шлюзівники.

2. Роботи на поверхні з підземної газифікації вугілля

Робітники, зайняті на дільницях (в цехах): знесірчення, газогенераторних, газодувних та бурових, на підземній газифікації вугілля.

3. Добування, перероблення та транспортування
закладного матеріалу

Робітники:

бункерувальники;

вагонетники повітряно-канатних доріг;

грохотники;

дозувальники;

дробильники;

забійники;

забійники на відбійних молотках;

лебідники;

люкові;

майстри-підривники;

машиністи бульдозерів;

машиністи бурових установок;

машиністи екскаваторів;

машиністи змішувальних установок гідрозакладки;

машиністи конвеєрів;

машиністи млинів.

4. Виробництво інертного пилу

Робітники:

вивантажувачі пилу;

гірники, зайняті відкаткою;

дробильники;

машиністи бурових установок;

машиністи конвеєрів;

машиністи млинів;

машиністи підіймальних машин;

машиністи сушильних установок;

наваловідбійники.

5. Виробництво гірського воску (воску буровугільного),
реагентів на базі бурого вугілля та озокериту

Робітники:

апаратники виробництва озокериту та озокеритової продукції;

апаратники виробництва реагентів;

вантажники, зайняті на роботах із сировиною та паливом;

дробильники;

машиністи конвеєрів;

машиністи сушильних установок.

II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН

Агломераційні комбінати, фабрики, цехи, відділення, установки. Виробництво обкотишів. Збагачувальні фабрики та установки для збагачення руди, вугілля, сланцю, а також інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки. Брикетування. Виробництво обважнювачів. Сортування на шахтах, розрізах, кар’єрах. Обпалювання руд, нерудних копалин. Збагачувальні (доводжувальні) фабрики, цехи, установки для збагачення руди, пісків при видобуванні кольорових, дорогоцінних металів, алмазів. Зневоднення вугілля. Фабрики гранульованого вугільного порошку та пиловидного вугілля

Робітники:

апаратники;

аспіраторники;

робітники, зайняті на дільницях основного виробництва;

бункерувальники;

вагонетники повітряно-канатних доріг;

вантажники, зайняті на роботах із сировиною, піском, паливом, реагентами, концентратами кольорових металів;

виставники, зайняті у виробництві брикетів із відходів вуглезбагачення;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;

водії автотранспортних засобів, зайняті вивезенням шламу, породи та відходів збагачення і брикетування;

водії навантажувачів;

гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) та у хвостовому господарстві;

гірники;

грохотники;

доводжувачі алмазовмісних концентратів;

дозувальники;

дозувальники реагентів;

дробильники;

завантажувачі мелючих тіл;

збагачувачі графіту;

знімачі брикетів;

контролери вуглеприймання;

контролери продукції збагачення;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

концентраторники;

коректувальники шламу;

лебідники;

люкові;

машиністи (випалювачі) обертових печей;

машиністи автогрейдерів, зайняті в хвостосховищах;

машиністи брикетних пресів;

машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному процесі та на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням вугілля, а також у хвостосховищах;

машиністи вагоноперекидачів;

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у тому числі зайняті обслуговуванням димососів;

машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;

машиністи ексгаустерів;

машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному процесі та на шламових і породних системах, у тому числі вантаженням концентрату;

машиністи живильників;

машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт;

машиністи завантажувальних механізмів;

машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів, зайняті перекачуванням шламу, пульпи та реагентів;

машиністи землесосних установок, зайняті перекачуванням шламу, пульпи та реагентів;

машиністи змішувальних барабанів;

машиністи коксонавантажувальних машин;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи кранів автомобільних, зайняті в хвостосховищах;

машиністи кратцерів;

машиністи мішалок;

машиністи млинів;

машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів;

машиністи огрудковувачів;

машиністи перевантажувачів, зайняті очищенням фільтрів і апаратів пилового осадження;

машиністи підіймальних машин;

машиністи пневмотранспорту, зайняті транспортуванням пилу та на дозувальних пристроях;

машиністи промивальних машин, зайняті обслуговуванням усіх видів збагачувальних установок;

машиністи розфасувально-пакувальних машин;

машиністи рудоусереднювальних машин;

машиністи скіпових підіймачів;

машиністи скреперів, зайняті вантаженням вугілля;

машиністи скреперних лебідок;

машиністи сушильних установок;

машиністи трубоукладачів, зайняті в хвостосховищах;

машиністи установок збагачення та брикетування;

монтажники дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування і збагачення;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів;

монтери колій, зайняті на під’їзних коліях;

обпалювачі стінових та в’яжучих матеріалів, зайняті випалюванням брикетів із відходів вуглезбагачення;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

оператори пульта керування, зайняті у виробництві обважнювачів брикетів, препаратів і концентратів;

пробовідбірники;

пробуторники малолітражних драг;

просівачі порошків на механічних ситах;

регулювальники хвостового господарства;

розчиняльники реагентів;

садчики, зайняті у виробництві брикетів із відходів вуглезбагачення;

сепараторники, зайняті в мокрому циклі збагачення;

скруберники-насосники;

cортувальники;

стрічкові прибиральники, зайняті прибиранням пилу;

сушильники;

теслярі, зайняті влаштуванням дерев’яних трубопроводів на хвостосховищах;

трактористи, зайняті в хвостосховищах;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

укладальники-пакувальники;

фільтрувальники;

флотатори;

форсунники;

центрифугувальники;

чистильники, зайняті очищенням барабанів, бункерів, рамп, контраційних столів та аспіраційних систем;

шихтувальники;

шламівники-басейники;

шліхівники;

шлюзівники.

1. Збагачення руд і пісків під час видобування
кольорових і дорогоцінних металів, алмазів

Робітники:

дозувальники реагентів;

працівники пробірних і пробірно-аналітичних лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням ціанідів, а також на золотодобувних підприємствах.

III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

1. Доменне виробництво

Робітники:

бригадири рудного двору;

вантажники, зайняті на рудному дворі;

вивантажувачі на відвалах;

вогнетривники;

водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на гарячих ділянках робіт;

водії електро- та автовізків, зайняті на рудному дворі;

газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням газозахисної апаратури;

готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і термічних сумішей;

грануляторники доменних шлаків;

дробильники;

ковшові, зайняті приготуванням вапняного розчину та оббризкуванням ковшів;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

котельники, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі;

машиністи вагоноперекидачів;

машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів, зайняті на рудному дворі;

машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі;

машиністи конвеєрів, зайняті на рудному дворі;

машиністи кранів металургійного виробництва;

машиністи скіпових підіймачів;

машиністи шихтоподачі;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом доменних печей;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтери колій, зайняті на під’їзних коліях;

оператори поста керування системами шихтоподачі;

прибиральники відходів металургійного виробництва;

робітники грануляційного басейну;

робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах та обробленням шлаку;

слюсарі систем випарного охолодження;

трактористи, зайняті подаванням шихти на рудному дворі

шихтувальники.

2. Виробництво сталі та феросплавів. Підготовка
сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних печей.

Випалювання доломіту та вапна

Робітники:

бригадири шихтового двору в сталеплавильному та феросплавному виробництвах;

бункерувальники, зайняті подаванням матеріалів до конвертера;

бурильники шпурів, зайняті обробленням брухту та шлаку;

вагарі, зайняті на шихтовому дворі;

вантажники, зайняті на шихтовому дворі та вантаженням фосфатшлаків;

вибуховики;

вивантажувачі вапна з печей;

вивантажувачі на відвалах;

вогнетривники;

водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням шлаку на гарячих ділянках робіт;

водії навантажувачів, зайняті транспортуванням вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт;

газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням газозахисної апаратури;

готувачі заправних, вогнетривких матеріалів і термічних сумішей;

дозувальники;

дробильники;

змішувальники, зайняті приготуванням електродної маси;

клеймувальники гарячого металу;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

копрівники з оброблення брухту та відходів металу;

котельники, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

лебідники;

маркувальники, зайняті маркуванням гарячого металу;

машиністи бульдозерів, зайняті вантаженням шлаку, ламанням кладки печей;

машиністи вагоноперекидачів;

машиністи дистрибуторів;

машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням шлаку та ламанням кладки печей;

машиністи електровозів металургійних цехів;

машиністи кранів металургійного виробництва;

машиністи млинів;

машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням смоли та мазуту до мартенівських печей;

машиністи скреперів (скреперисти), зайняті розбиранням брухту та металу;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом і обслуговуванням устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтери колій, зайняті на під’їзних коліях та у шлакових відвалах;

набивальники блоків;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання, зайняті уловлюванням пилу під час помелу шлаку та приготування заправних матеріалів;

оператори завантаження конвертерів, зайняті подаванням матеріалів до конвертерів;

оператори постів керування системами шихтоподачі;

оператори систем гідравліки та охолодження машин безперервного лиття заготовок;

підручні сталеварів вакуумних печей;

пультівники електроплавильних печей;

різальники холодного металу;

робітники та бригадири з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції в процесі виробництва;

робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах та обробленням шлаку;

робітники, зайняті випалюванням і вивантаженням випаленого доломіту та вапна;

розбивальники феросплавів;

роздільники брухту та відходів металу;

сепараторники, зайняті обробленням шлаку;

слюсарі систем випарного охолодження;

сортувальники, зайняті сортуванням випаленого доломіту;

сталевари вакуумних печей;

стропальники, зайняті обробленням металобрухту;

сушильники, зайняті сушінням феросплавів;

термісти прокату і труб;

теслярі, зайняті ремонтом металургійних печей;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт;

формувальники електродної маси;

форсунники;

чистильники феросплавів;

шихтувальники.

3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне, оцинкувальне та
освинцювальне виробництва. Виробництво рейкових скріплень.
Термічна обробка, вирубування та зачищення гарячого металу.
Виробництво каліброваного металу

Робітники:

вальцювальники, зайняті складанням та перевалкою клітей;

вальцювальники профілевигинальних агрегатів;

вальцювальники станів холодного прокату;

відпальники прецизійних сталей та сплавів;

вогнетривники;

газорятівники;

гартівники;

кислототривники-гумувальники;

клеймувальники гарячого металу;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на агрегатах безперервного травлення, лудіння, оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання;

лакувальники жерсті і труб;

маркувальники, зайняті на роботах з гарячим металом;

мастильники;

машиністи ведучих моторів прокатних станів;

машиністи зливколамачів;

машиністи кранів металургійного виробництва;

машиністи парових машин та локомобілів, зайняті на головних приводах прокатних станів;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів;

набирачі пакетів листів та труб;

оператори ліній оброблення рейок;

оператори постів керування;

оператори постів керування станами холодного прокату;

оператори профілевигинальних агрегатів;

підручні вальцювальників станів холодного прокату;

плавильники вторинного олова;

полірувальники, зайняті на роботах із застосуванням оксиду хрому;

правильники прокату і труб;

пресувальники-прошивальники рейкових скріплень;

різальники металу на ножицях і пресах, зайняті рубанням рейкових скріплень на пресах;

різальники холодного металу;

робітники та бригадири, зайняті обробленням і сортуванням металу та готової продукції;

робітники та бригадири, зайняті переміщенням сировини, напівфабрикатів та готової продукції в процесі виробництва;

робітники та бригадири, зайняті прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням металу та готової продукції;

роздиральники пакетів;

розмітники прокату, зайняті розмічуванням гарячого металу;

талькувальники листів та стрічок;

термісти прокату і труб;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на гарячих ділянках робіт;

шліфувальники, зайняті шліфуванням валків;

штампувальники, зайняті холодним штампуванням.

4. Трубне виробництво (трубопрокатне, трубозварювальне, електротрубозварювальне, трубоволочильне, труболиварне,
фітингове, балонне) та оцинковувальні цехи

Робітники:

робітники, зайняті обробленням, сортуванням, прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням металу і готової продукції та балонів;

бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних станів;

вальцювальники калібрувальних станів;

вальцювальники обкатних машин;

вальцювальники станів холодного прокату труб;

вальцювальники трубоформувальних станів;

волочильники труб;

гартівники;

гратознімачі;

електрозварники листів та стрічок;

електрозварники труб на стані;

електрополірувальники, зайняті поліруванням труб;

заварники труб та балонів;

згинальники труб;

землероби;

калібрувальники труб на пресі;

клеймувальники гарячого металу;

контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у виробництві чорних металів;

копрівники з оброблення брухту та відходів металу, зайняті розбиванням труб;

машиністи електровозів металургійних цехів;

машиністи кранів металургійного виробництва;

машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням смоли та мазуту до нагрівальних пристроїв прокатних станів;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування;

монтажники устаткування металургійних заводів, зайняті ремонтом металургійного устаткування;

набирачі пакетів листів та труб;

підручні вальцювальників станів холодного прокату труб;

правильники прокату і труб;

прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті прибиранням шлаку з нагрівальних печей;

різальники труб та заготовок;

робітники та бригадири, зайняті обробленням і сортуванням металу та готової продукції;

робітники та бригадири, зайняті переміщенням сировини, напівфабрикатів і готової продукції під час виробництва;

робітники, зайняті на охолоджувальних установках;

робітники, зайняті прийманням та здаванням труб і балонів;

свердлувальники, зайняті обробленням труб і балонів;

сушильники компонентів обмазки та флюсів;

термісти прокату і труб;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на подаванні матеріалів до вагранок;

укладальники прокату, зайняті укладанням труб у пакети;

флюсовари;

форсунники;

чистильники, зайняті протиранням труб.

5. Пряме відновлення заліза та виробництво
порошків чорних металів

Робітники:

апаратники;

бігунники змішувальних бігунів;

випалювачі;

вогнетривники;

водопровідники шахтових печей;

газівники;

газівники шахтових печей;

горнові шахтових печей;

грохотники;

дробильники;

завантажувачі шихти;

машиністи вагон-вагів;

машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;

машиністи змішувальних барабанів;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи млинів;

машиністи огрудковувачів;

машиністи скіпових підіймачів;

печові відновлення заліза та відпалу залізних порошків;

підручні сталеварів печей прямого відновлення заліза;

сепараторники;

скіпові;

сталевари печей прямого відновлення заліза;

сушильники;

транспортувальники (такелажні роботи);

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням порошку;

чистильники;

шихтувальники.

IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ.
ВУГЛЕПІДГОТОВКА

Робітники:

апаратники, зайняті вуглепідготовкою та очищенням газів;

апаратники очищення стічних вод, зайняті на біохімічних установках;

бригадири на дільницях основного виробництва;

бункерувальники;

вагарі;

вантажники, зайняті вантаженням і вивантаженням сировини, палива та коксохімічної продукції;

вогнетривники;

водії автомобілів, зайняті вивезенням відходів коксохімічного виробництва;

водії навантажувачів, зайняті транспортуванням вугілля на вуглепідготовку;

дозувальники;

дробильники;

зливальники-розливальники;

кабестанники;

контролери у виробництві чорних металів;

мастильники;

машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному процесі вуглепідготовки;

машиністи вагоноперекидачів;

машиністи живильників;

машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи мостових перевантажувачів;

машиністи насосних установок, у тому числі зайняті на гасильних баштах;

машиністи промивальних машин;

машиністи розморожувальних установок;

машиністи сушильних установок;

монтажники технологічних трубопроводів, зайняті ремонтом коксохімічного устаткування;

монтажники устаткування коксохімічних виробництв, зайняті ремонтом виробничого устаткування;

оператори коксосортувалки;

прибиральники відходів металургійного виробництва, зайняті на коксовому виробництві;

робітники, зайняті на механізмах хімічного виробництва;

розливальники хімічної продукції;

сепараторники;

скруберники-насосники;

сортувальники коксу;

стрічкові прибиральники;

теслярі, зайняті ремонтом коксохімічних агрегатів;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням вугілля, коксу та хімічних продуктів;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням і вантаженням хімічних продуктів;

фільтрувальники;

флотатори;

центрифугувальники;

чистильники, зайняті очищенням бункерів;

шихтувальники;

шламівники.

V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ

Робітники:

бігунники змішувальних бігунів;

бункерувальники, зайняті в помельних відділеннях;

вантажники, зайняті в дробильних і помельних відділеннях;

вивантажувачі вапна з печей;

вивантажувачі вогнетривких матеріалів з печей;

випалювачі на печах;

випробувачі карборундових стрижнів;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;

газівники, зайняті на сушильних і випалювальних агрегатах;

дробильники (збагачування, агломерація і брикетування);

завантажувачі сировини і напівфабрикатів, зайняті завантаженням печей, сушилок, дробарок і млинів, завалюванням грохотів;

знімачі-укладальники заготовок, мас та готових виробів;

контролери у виробництві чорних металів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи електролафетів;

машиністи живильників;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у процесах помелу та випалювання, пресування і формування;

машиністи млинів;

машиністи пневмотранспорту;

машиністи скіпових підіймачів;

машиністи тельферів, зайняті транспортуванням гарячих вогнетривких матеріалів;

машиністи холодильників;

металізатори, зайняті металізацією вогнетривів (крім вакуумного способу);

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання, зайняті очищенням камер;

плавильники вогнетривкої сировини;

пресувальники вогнетривких виробів;

просівачі порошків на механічних ситах;

різальники брикетів та заготовок;

розливальники-загладжувальники піномаси;

садчики у печі та на тунельні вагони;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та пресоформувального устаткування;

сортувальники напівфабрикатів та виробів;

сушильники (збагачення);

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням сировини, порошків, маси та напівфабрикатів;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням та перенесенням мішків з порошками;

укладачі маси на мішалках;

формувальники вогнетривких виробів;

чистильники димоходів, лежаків та топок;

шихтувальники;

шлакувальники;

шламівники-басейники;

шліфувальники-різальники вогнетривких виробів.

VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ

1. Виробництво дроту та каліброваного металу

Робітники:

апаратники, зайняті у виробництві залізного купоросу;

бригадири на дільницях основного виробництва, зайняті волочінням;

волочильники дроту;

волочильники, зайняті волочінням калібрувального металу;

гартівники;

зварники на машинах контактного (пресового) зварювання;

машиністи з навивання канатів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті в процесі травлення, термооброблення та волочіння;

мийники-сушильники металу;

намотувальники дроту та тросів;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

шліфувальники, зайняті шліфуванням абразивними кругами сухим способом.

2. Виробництво важкообмащених та якісних
електродів і флюсів для зварювання

Робітники:

брикетувальники;

готувачі обмазки;

дробильники компонентів обмазки;

електродники;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

пресувальники обмазувальних пресів;

пожарювачі на печах;

розварники силікатних брил;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

сортувальники електродів;

сушильники електродів;

сушильники компонентів обмазки та флюсів;

плюсувальники.

VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ І
ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ

МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Робітники:

апаратники, зайняті уловлюванням та дистиляцією продуктів сухої перегонки вугілля;

апаратники згущувачів;

апаратники очищення газу;

барильєтники;

бункерувальники;

машиністи газогенераторних станцій;

машиністи конвеєрів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок, зайняті на відстійниках;

машиністи сушильних установок;

машиністи тельферів;

скруберники-насосники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи);

фільтрувальники;

флотатори;

шлакувальники;

шламівники.

VIII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

1. Підготовка сировини та шихти. Брикетування
на мідно-сірчаних заводах і фабриках

Робітники:

автоклавники на запарюванні брикетів;

апаратники приготування брикетної суміші;

бункерувальники;

вантажники;

дозувальники;

знімачі брикетів;

машиністи брикетних пресів;

машиністи екскаваторів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи млинів;

машиністи перевантажувачів;

машиністи просіювальних установок;

машиністи тельферів;

пробовідбірники;

розчиняльники реагентів;

сепараторники;

стропальники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

шихтувальники.

2. Випалювання та вальцювання

Робітники:

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (такелажні роботи);

шихтувальники.

3. Спікання шихти та промпродуктів

Робітники:

бункерувальники;

дозувальники;

мастильники;

машиністи живильника;

машиністи насосних установок;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

транспортувальники (обслуговування механізмів).

4. Плавильне та електротермічне виробництво

Робітники:

бункерувальники;

вогнетривники;

водії електро- і автовізків, зайняті в цехах;

водії навантажувача;

дробильники, зайняті на подрібненні кірок, файнштейну, штейну, оборотів і шлаку;

електродники;

машиністи брикетних пресів;

машиністи електровозів металургійного цеху;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи скіпових підіймачів;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті біля печей;

прибиральники шлаків та оборотних матеріалів;

регулювальники електродів;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням шихти;

чистильники, зайняті очищенням ковшів.

5. Рафінування металів

Робітники:

дробильники;

машиністи млинів;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням металу.

6. Гідрометалургія, вилуговування,
одержання кадмію та купоросу

Робітники:

автоклавники;

апаратники кристалізації;

апаратники-гідрометалурги, зайняті на збурювачах і згущувачах, перколяцією, осадженням та фільтруванням;

арматурники;

вініпластники;

вогнетривники;

дозувальники;

завантажувачі лугу;

завантажувачі шихти;

машиністи брикетних пресів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок;

оброблювачі вторинних шламів;

пробовідбірники;

робітники, зайняті дозуванням кислот, лугів та солей;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням кислот, лугів та солей;

укладальники-пакувальники;

фільтрувальники;

цементаторники;

центрифугувальники;

шихтувальники;

шлаківники.

7. Виробництво вуглецевих матеріалів,
мас і виробів з них

Робітники:

бігунники змішувальних бігунів;

вантажники;

верстатники з механічного оброблення електродної продукції;

водії навантажувачів;

дробильники;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок;

оператори пульта керування

пробовідбірники, зайняті прожарюванням, випалюванням і графітизацією;

сортувальники;

транспортувальники (такелажні роботи);

форсунники, зайняті біля печей;

чистильники продукції;

штабелювальники електродів.

8. Глиноземне виробництво

Робітники:

апаратники нагрівання теплоносіїв;

апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і збурювачах, класифікаторах, декомпозерах, каустифікаторах, фільтрацією, приготуванням пульпи;

арматурники;

бункерувальники;

вантажники, зайняті вантаженням цементу, соди, каустику та глинозему;

грохотники;

дозувальники;

завантажувачі шихти;

машиністи ексгаустерів;

машиністи живильників;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи насосних установок;

машиністи перевантажувачів;

машиністи скіпових підіймачів;

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

репульпаторники;

сепараторники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

фільтрувальники;

флотатори;

центрифугувальники;

чистильники;

шихтувальники;

шлаківники.

9. Одержання металу електролітичним
способом із розплаву металу

Робітники:

водії навантажувачів;

машиністи млинів;

монтажники устаткування металургійних заводів;

прибиральники виробничих приміщень;

різальники металу на ножицях і пресах;

різальники на пилах, ножівках та верстатах;

трактористи, зайняті підвезенням гарячого металу;

транспортувальники (такелажні роботи);

шламівники електролітних ванн.

10. Виробництво фтористої кислоти та її солей

Робітники:

гумівники металовиробів;

кислототривники-вініпластники;

кислототривники-гумувальники;

маркувальники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи).

11. Одержання металу електролітичним
способом у розчинах солей та лугів

Робітники:

апаратники приготування електроліту;

апаратники-гідрометалурги, зайняті приготуванням сірчанокислих розчинів та очищенням промвідсіків шляхом осадження під час виробництва електролітичної фольги;

електролізники водних розчинів, зайняті у виробництві електролітичної фольги;

кислототривники-гумувальники;

машиністи насосних установок;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках робіт;

оброблювачі матричних листів;

робітники, зайняті ремонтом ванн;

фільтрувальники;

футерувальники-шамотники на ремонті ванн;

шламівники електролітних ванн, зайняті промиванням сирцю та скрапу.

12. Виробництво порошків кольорових металів

Робітники:

прибиральники виробничих приміщень;

транспортувальники (такелажні роботи);

укладальники-пакувальники, зайняті на роботах з порошковою продукцією;

фрезерувальники зливків.

13. Одержання анодів та ваєрбарсів

Робітники:

мастильники, зайняті змащенням виливниць;

чистильники продукції.

14. Пилоуловлювання та газоочищення

Робітники:

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок;

машиністи перевантажувачів;

транспортувальники (обслуговування механізмів), зайняті обслуговуванням пневмотранспорту.

15. Перероблення шламів

Робітники:

апаратники вилуговування;

апаратники-гідрометалурги, зайняті вилуговуванням;

транспортувальники (такелажні роботи), зайняті транспортуванням шихти, металу та концентратів;

фільтрувальники;

шихтувальники.

16. Приготування вугільного пилу

Робітники:

дробильники;

мастильники;

машиністи ексгаустерів;

машиністи живильника;

машиністи млинів;

машиністи скреперів (скреперисти);

оператори з обслуговування установок для пилогазоуловлювання;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

чистильники.

17. Одержання рідкісних металів, кальцію,
магнію, кремнію та титану металургійним та
хіміко-металургійним способом

Робітники:

апаратники згущувачів;

апаратники каустифікації;

апаратники нейтралізації;

апаратники очищення стічних вод;

апаратники фільтрації;

апаратники-гідрометалурги, зайняті каустифікацією, нейтралізацією та на згущувачах;

водії електро- та автовізків;

водії навантажувачів;

машиністи просіювальних установок;

машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах;

монтажники з ремонту печей;

монтажники реакційних апаратів;

транспортувальники (такелажні роботи);

укладальники-пакувальники;

фільтрувальники;

центрифугувальники;

шихтувальники.

18. Оброблення та перероблення кольорових і
дорогоцінних металів

Плавильне виробництво

Робітники:

варники ливарних мастил;

водії електро- та автовізків;

кокільники-складальники;

машиністи млинів, зайняті розмелюванням кварцу та магнезиту;

машиністи просіювальних установок, зайняті просіюванням шлаку та сміття;

монтажники з ремонту печей;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування;

пресувальники брухту та відходів металу;

фрезерувальники зливків, зайняті обробленням гарячих зливків;

шабрувальники кольорових металів, зайняті обробленням гарячих зливків.

Прокатне виробництво

Робітники:

вальцювальники холодного металу;

каширувальники-фарбувальники фольги;

контролери продукції кольорової металургії;

машиністи кранів (кранівники);

налагоджувальники технологічного устаткування, зайняті налагодженням станів;

перемотувальники рулонів;

правильники на машинах;

правильники ручним способом;

пресувальники брухту та відходів металу;

стропальники;

травильники фольги;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

транспортувальники (такелажні роботи);

шліфувальники, зайняті шліфуванням сухим способом.

Трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва

Робітники:

волочильники дроту;

волочильники кольорових металів;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування;

емульсовари;

завальцювальники;

машиністи кранів (кранівники);

налагоджувальники холодноштампувального устаткування;

полірувальники волок з алмазів та надтвердих матеріалів;

стропальники;

трубопрокатники;

шабрувальники кольорових металів;

шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів;

шліфувальники, зайняті шліфуванням матриць і головок.

Цинко-полірувальні роботи

Робітники:

полірувальники листів та стрічок;

стругальники, зайняті струганням цинку;

укладальники-пакувальники;

шліфувальники.

19. Виробництво твердих сплавів і
тугоплавких металів

Робітники:

апаратники електролізу;

апаратники на приготуванні сумішей та розчинів;

апаратники перегонки;

апаратники печей відновлення;

бурильники шпурів;

вальцювальники холодного металу;

вибуховики;

дозувальники;

дробильники;

оброблювачі твердосплавних виробів;

полірувальники волок з алмазів та надтвердих матеріалів;

пресувальники твердих сплавів;

сушильники, зайняті сушінням готових виробів;

формувальники машинного формування;

формувальники ручного формування;

центрифугувальники;

шихтувальники;

шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів;

шліфувальники виробів з твердих сплавів та тугоплавких металів;

штампувальники.

20. Виробництво ртуті, елементарної сірки, ксантогенату,
миш’яку, хромових солей, сірчистого натрію, молібдату амонію,
сталініту та їх сполук. Афінаж золота, срібла, платини та металів платинової групи, а також виробництво дорогоцінних металів

Робітники:

працівники пробірних, аналітичних, спектральних, дослідних, контрольно-вимірювальних та інших лабораторій;

робітники, зайняті прийманням, сушінням, пранням та ремонтом спецодягу;

робітники побутових комбінатів, приміщень, душових.

21. Виготовлення виробів методом порошкової
металургії за наявності у повітрі робочої зони
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

Робітники:

апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті просіюванням та розмелюванням;

завантажувачі шихти;

змішувальники;

машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів;

машиністи просіювальних установок;

налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування;

печові відновлення заліза та відпалу залізних порошків;

пресувальники;

просівальники порошків;

просочувальники;

спікальники;

транспортувальники (обслуговування механізмів);

шихтувальники.

IX. РТУТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ

Робітники (машиністи кранів (кранівники).

X. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Працівники підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, зайняті в наведених нижче виробництвах і на роботах:

1) асфальтових, пекових матеріалів, асфальтопекових мас та виробів з них; бітуму та бітумних матеріалів; допоміжних речовин для текстильної та інших галузей промисловості; глинозему; декоративних, емульсійних, тертих, художніх, керамічних, сухих фарб, фарб на природній оліфі; йодобромної води (добування та приготування); виробів з поліетилену, композицій на основі поліетилену та виробів з них; виробів з полімерів та співполімерів на основі фторохлорорганічних сполук; виробів гарячим способом: з пластичних мас, композиційних матеріалів на основі пластмас, вініпласту, поліхлорвінілового пластикату*, фенольних та карбамідних пластикатів, пластмас на основі поліамідів, поліметакрилових сполук, стиролу та його співполімерів, виробів з органічного скла; галуну; корунду синтетичного; мінеральних наповнювачів; намотувальних виробів; пластичних мас на основі акрилових та метакрилових сполук; пласт-шкіри* та штучних шкір на волокнистій основі*, штучного каракулю: відділення хімічної підготовки волокна; природної та садної соди (видобування); просочування та обробки тканин*, видобування природного сульфату і тенардиту; гумовому, гумотехнічному та шинному:

а) у цехах (дільницях): каландрових, складальних, рукавних, транспортних стрічок, пасів, автокамерних, формової та неформової техніки (за винятком обробки гумових формових та неформових деталей), гумового взуття (за винятком дільниць сортування та пакування), закрійно-намазувальних, змочуваних виробів, ебоніту та виробів з нього, повітроплавного та інженерного майна, губчастих виробів, засобів хімічного захисту, прогумованих тканин, гумування закритих місткостей та хімічної апаратури, валів та інших виробів, регенерату (за винятком дільниць старої гуми та підготовчих цехів), гутаперчі;

б) на дільницях: підготовчих, підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми, розмелювання, сушіння кізельгуру, гумових деталей взуття та гумотехнічних виробів*, свинцевих туб, сірчистого заліза, шаруватих пластиків, соляного розсолу та ропи, текстоліту, технічних та плащових тканин з поліхлорвініловим, каучуковим, масляним та нітропокриттям* (за винятком робіт з підготовки тканин, нетканої основи, трикотажу та інших видів підкладки), вуглекислоти всіма методами, целулоїду;

2) у цехах (відділеннях, на дільницях) перероблення та утилізації твердих, рідких та газоподібних відходів виробництв, зазначених у Списку № 1, на регенерації срібловмісних відходів кінофотоматеріалів, рекуперації та ректифікації розчинників; на роботах у газогенераторних цехах та станціях технологічного призначення, на очищенні цистерн, місткостей та хімапаратури, митті та обробці тари, що повертається з-під шкідливих хімпродуктів, зазначених у Списку № 1, на нейтралізації та очищенні промислових стічних вод, знешкоджуванні шкідливих парів та газів, на помелі, сушінні, змішуванні, розчиненні, підготовці, розфасуванні, розливанні, затарюванні, вантаженні, розвантаженні насипом, упакованих у паперові (поліетиленові) мішки хімічних продуктів, зазначених у Списку № 1, на гумуванні закритих місткостей та трубопроводів, рекуперації бензину, ремонті, евакуації, випробуванні хлорних балонів та балонів з-під інших шкідливих хімічних продуктів, зазначених у Списку № 1.

Машиністи з прання та ремонту спецодягу, зайняті пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу.

Працівники:

газогенераторних, аміачнохолодильних та ртутно-випрямних установок, воєнізованих та інших газорятувальних підрозділів;

зайняті емалюванням та випалюванням виробів, на вакуумних роботах та на роботах з видобування водню;

3) кінофотоплівки:

робітники:

апаратники варіння;

апаратники виробництва синтетичних барвників;

апаратники синтезу;

апаратники-відливальники кінофотооснови і технічних плівок;

апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні фотоемульсії;

апаратники-поливальники магнітних стрічок;

апаратники-поливальники фотоемульсій;

комплектувальники;

машиністи розфасувально-пакувальних машин;

обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих штампуванням стрічки коррекс і пакуванням на світлі);

термостатники;

4) фотопаперу, фотопластинок і радіошкал:

робітники:

апаратники виготовлення барит маси;

апаратники промивання, зайняті промиванням фотоемульсій;

апаратники синтезу;

апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні фотоемульсії;

апаратники-поливальники фотоемульсій;

вагонетники;

знімачі политого скла та фотопластинок;

кладільники скла на поливну машину;

обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих різанням фотоскла і фотопластинок, перфорації, фотопаперу та пакуванням світлочутливих виробів);

пресувальники;

робітники, зайняті виготовленням сенсибілізаторів;

фарботерники;

5) фотографічної та технічної желатини:

робітники:

апаратники екстрагування, які працюють з дихлоретаном;

апаратники жироочищення, які працюють з дихлоретаном;

апаратники калібрування, які працюють з дихлоретаном;

апаратники-екстракторники;

завантажувачі-вивантажувачі, які працюють з дихлоретаном;

6) кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок, радіошкал, фотографічної та технічної желатини;

7) дубльованих матеріалів*:

машиністи дублювальних агрегатів;

8) з ремонту, профілактики та обслуговування технологічного устаткування у виробництвах кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок і радіошкал.

Робітники підприємств інших галузей промисловості, зайняті в технологічному процесі виробництва продукції: неорганічної хімії, добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи композиційні матеріали та склопластики), каучуків, лакофарбової, фототехнічної, побутової хімії, органічного синтезу, синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та азбестової, хімічних реактивів, високочистих речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях та установках за наявності в повітрі робочої зони шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки.

_____________
*Поширюється на підприємства легкої промисловості.

XI. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

1. Випробування усіх видів боєприпасів, бойових частин,
споряджених ракетних двигунів (порохових, реактивних
рідинних, твердопаливних), їх агрегатів, рушійних установок і
блоків ракет, піротехнічних виробів, засобів ініціювання
та інших комплектувальних виробів, а також продуктів,
зазначених у підрозділах 2 і 3 розділу IX Списку № 1

Працівники, зайняті під час підготовки та проведення випробувань на полігонах, випробувальних станціях та стендах.

2. Виробництво карбоксилметилцелюлози, бризолу і реліну

Працівники, зайняті в технологічному процесі зазначених виробництв.

3. Виробництво бавовняної целюлози та колоксиліну

Робітники, зайняті на пакорозбивачах, у виробництві колоксиліну обробленням, сушінням, промиванням лінту, нейтралізацією вод та приготуванням водопом’якшувальних розчинів.

4. Виробництво целулоїду та виробів з нього під час
гарячого пресування, штучної шкіри, нітромастики, нітролаків,
нітроемалей, суховальцювальної пасти, нітролінолеуму
та інших продуктів на основі нітроклітковини

Робітники, зайняті в технологічному процесі зазначених виробництв.

5. Загальні професії основних і дослідних виробництв
вибухових речовин, різних видів пороху, піротехнічних,
димових та ініціювальних речовин

Працівники, зайняті у виробничих цехах (на дільницях) заправкою ракетно-космічної техніки компонентами рідкого ракетного палива.

Робітники:

зайняті нейтралізацією та очищенням промислових вод; утилізацією твердих, рідких і газоподібних відходів усіх виробництв, зазначених у розділі IX Списку № 1;

зайняті очищенням місткостей, хімічної апаратури та устаткування, миттям та обробленням тари з-під токсичних продуктів, що повертається.

6. Лабораторії (відділи) підприємств та організацій.
Бази ліквідації, цехи (дільниці, лабораторії, станції)

заправлення ракетно-космічних засобів, нейтралізації

та демонтажу ракетного озброєння, забрудненого

компонентами рідкого ракетного палива

Працівники:

зайняті демонтажем, нейтралізацією ракетного озброєння, ракетно-космічної техніки та засобів індивідуального захисту, забруднених компонентами ракетного палива;

зайняті дослідженням продуктів, зазначених у підрозділах 2 і 3 розділу IX Списку № 1.

XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ
НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВУГІЛЛЯТА СЛАНЦЮ

1. Буріння

Робітники:

бурильники експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ;

вишкомонтажники;

вишкомонтажники-електромонтери;

вишкомонтажники-зварники;

вулканізаторники;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті безпосередньо на бурових;

машиністи бурових установок;

машиністи бурових установок на нафту та газ;

машиністи з цементування свердловин;

машиністи підіймачів для випробування свердловин;

мотористи бурових установок;

мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів;

мотористи цементувальних агрегатів;

оператори з випробування свердловин;

оператори з дослідження свердловин;

робітники промислово-геофізичних партій та загонів, які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:

машиністи підіймачів каротажної станції;

каротажники;

мотористи (машиністи), зайняті на самохідних каротажних станціях;

вибуховики;

слюсарі з обслуговування бурових;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом устаткування безпосередньо на бурових;

майстри із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин;

майстри, зайняті у виробничих процесах з буріння свердловин, на роботах з вишкобудування, випробування свердловин;

механіки, зайняті капітальним ремонтом свердловин у виробничих процесах з буріння свердловин, на роботах з вишкобудування, випробування свердловин.

2. Добування нафти, газу та газового конденсату

Робітники:

бурильники капітального ремонту свердловин;

бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайняті на об’єктах видобування нафти, газу та газового конденсату;

машиністи з цементування свердловин;

машиністи насосних станцій з накачування робочого агента в пласт;

машиністи парових пересувних депарафінізаційних установок;

машиністи парогенераторних установок з накачування пари в нафтові пласти;

машиністи пересувних компресорів;

машиністи підіймачів;

машиністи промивальних агрегатів;

машиністи технологічних насосів;

мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів;

мотористи цементувальних агрегатів;

оператори з гідравлічного розривання пластів;

оператори з добування нафти і газу;

оператори з дослідження свердловин;

оператори з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонту;

оператори з підземного ремонту свердловин;

оператори з підтримування пластового тиску;

оператори з хімічного оброблення свердловин;

оператори зневоднювальних та знесолювальних установок;

слюсарі з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад;

слюсарі з ремонту технологічних установок;

слюсарі-ремонтники, безпосередньо зайняті на об’єктах добування нафти, газу та газового конденсату;

трубопровідники лінійні, зайняті обслуговуванням трубопроводів, що транспортують сірководень, який містить газ і конденсат, від промислу до заводу.

Робітники промислово-геофізичних партій та загонів, які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:

вибуховики;

каротажники;

машиністи каротажних станцій;

машиністи підіймачів каротажної станції.

3. Перероблення нафти, газу, газового
конденсату, вугілля та сланцю

Працівники, зайняті у таких виробництвах: перегонки, крекінгу та каталітичного риформінгу нафти та нафтопродуктів, піролізу нафтопродуктів, підготовки сирої нафти, регенерації розчинів і масел, виробництві газового бензину, зріджених газів, конденсації, уловлювання газового бензину, конверсії природного, водяного газу, лужного очищення нафтопродуктів, штучного рідкого палива, паливопідготовки, паливоподавання, збагачення твердого палива, бітуму, консистентних мастил, а також ремонтом та обслуговуванням технологічного устаткування та комунікацій основних виробництв, виробничої каналізації, вентиляції, резервуарних парків і комунікацій для нафтопродуктів і газу, естакад для зливання та наливання нафтопродуктів і реагентного господарства.

Робітники:

апаратники;

бункерувальники;

газогенераторники;

дезактиваторники;

коксорозвантажувачі;

котельники, зайняті ремонтом котлів;

машиністи з моторних випробувань палива;

машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого токсичними речовинами;

оператори технологічних установок;

оператори товарні;

робітники, зайняті вантажними роботами, дробленням, коленням, затарюванням і транспортуванням сировини, напівфабрикатів, готової продукції, реагентів, абсорбентів, каталізаторів і палива, нафтоуловлювачів і сушильних камер;

скруберники-насосники;

фільтр-пресувальники;

фільтрувальники;

центрифугувальники.

Працівники, зайняті переробленням нафти, газу, газового конденсату, вугілля, сланцю у виробництвах, зазначених у розділі X Списку № 1.

Робітники:

апаратники плавлення;

апаратники ущільнення технічного вуглецю;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування;

котельники, зайняті ремонтом котлів;

машиністи газодувних машин, зайняті на установках піролізу, каталітичного крекінгу, синтетичного спирту, поліетилену, компримування та фракціонування газів, мінеральної сірчаної кислоти, очищення промислових стічних вод;

машиністи гранулювання пластичних мас;

машиністи екструдерів, зайняті у виробництві синтетичних продуктів із нафтосировини;

машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого токсичними речовинами;

машиністи компресорних установок;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві етанолу та піролізу нафтопродуктів;

машиністи технологічних насосів;

машиністи шпрединг-машин, зайняті у виробництві синтетичних волокон і виробів з них;

машиністи штабелеформувальних машин, зайняті у виробництві поліетилену;

пірометристи;

робітники, зайняті на вантажних роботах, дробленням, коленням, затарюванням і транспортуванням сировини, напівфабрикатів, готової продукції, реагентів, абсорбентів, каталізаторів, палива для нафтоуловлювачів та сушильних камер;

скруберники-насосники;

транспортувальники;

тунельники;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням технічного вуглецю;

фільтр-пресувальники;

фільтрувальники;

центрифугувальники.

Працівники цехових лабораторій виробництва газового технічного вуглецю.

XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ,
ПАРОСИЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Робітники:

антикорозійники, зайняті в місткостях очищенням та покриттям;

вантажники, зайняті розвантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію 5 відсотків і більше;

вогнетривники;

електромонтери з випробувань та вимірювань, зайняті на роботах у діючих (що перебувають під номінальною напругою) розподільних пристроях з напругою 330 кВ і більше;

електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайняті на роботах в кабельних тунелях, траншеях, розташованих у місцях встановлення котельного, турбінного устаткування, устаткування паливоподавання;

електрослюсарі з ремонту устаткування розподільних пристроїв, зайняті на роботах в діючих (що перебувають під номінальною напругою) електроустановках з напругою 330 кВ і більше;

електрослюсарі, слюсарі, електромонтери, зайняті обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування подавання палива і пилоприготування, а також засобів вимірювання та автоматики, що забезпечують їх роботу;

зливальники-розливальники;

котлочистильники;

машиністи блочних систем керування агрегатами (котел-турбіна);

машиністи бульдозерів, зайняті формуванням і укочуванням штабелів вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи вагоноперекидачів, зайняті розвантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у тому числі зайняті обслуговуванням димососів у котельних цехах (відділеннях);

машиністи газотурбінних установок;

машиністи ексгаустерів;

машиністи екскаваторів і машиністи кранів (кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи енергоблоків;

машиністи котлів;

машиністи кранів (кранівники), зайняті ремонтом котельного, турбінного (газотурбінного) устаткування;

машиністи навантажувальних машин, зайняті на складах вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи насосних установок, зайняті на живильних насосах;

машиністи парових турбін;

машиністи подавання палива;

машиністи скреперів (скреперисти), зайняті формуванням штабелів вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше;

машиністи центральних теплових щитів керування котлами;

машиністи центральних теплових щитів керування паровими турбінами;

машиністи-обхідники із золовидалення;

машиністи-обхідники з котельного устаткування;

машиністи-обхідники з турбінного устаткування;

мотористи багерних (шламових) насосних;

пічники;

робітники на пилоуловлюючих установках, зайняті очищенням устаткування від гарячого пилу та його збиранням, відпусканням, вантаженням і транспортуванням;

старші машиністи енергоблоків;

старші машиністи котельного устаткування;

старші машиністи котлотурбінних цехів;

старші машиністи турбінних відділень;

футерувальники (кислототривники);

шурувальники палива;

керівники та фахівці:

інженери з управління турбіною атомної станції;

майстри, старші майстри виробничих дільниць котельних, турбінних (газотурбінних), пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання;

майстри, старші майстри ремонту устаткування (котельного, турбінного (парогазотурбінного), паливоподавання та пилоприготування) у місцях його встановлення;

начальники змін котельних, турбінних (парогазотурбінних), котлотурбінних, пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання.

1. Підземні теплові електростанції

Робітники:

вогнетривники;

електромонтери, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування та устаткування паливоподавання;

котлочистильники;

машиністи газотурбінних установок;

машиністи котлів;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи-обхідники з котельного устаткування;

машиністи-обхідники з турбінного устаткування;

пічники;

слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного) устаткування, устаткування подавання палива, засобів вимірювання та автоматики, що забезпечують їх роботу, а також допоміжного підземного устаткування;

старші машиністи котельного устаткування;

старші машиністи турбінних відділень;

футерувальники (кислототривники).

2. Підземні гідроелектростанції та гідроелектростанції
з машинними залами, розташованими нижче мінімального
рівня нижнього б’єфа або вбудованими в тіло греблі

Робітники:

електромонтери головного щита керування електростанцій;

електромонтери з обслуговування гідроагрегатів машинного залу;

електрослюсарі з ремонту електричних машин;

електрослюсарі з ремонту електроустаткування електростанцій;

машиністи гідроагрегатів;

слюсарі з ремонту гідротурбінного устаткування.

3. Сіркогазоуловлювальні установки

Робітники, зайняті експлуатацією та ремонтом устаткування.

XIV. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

1. Ливарне виробництво

Робітники:

вагарі, зайняті на роботах на шихтовому дворі;

варники ливарних мастил;

вибивальники відливок, зайняті вибиванням точного литва за моделями, що виплавляються;

вибуховики, зайняті на роботах на шихтовому дворі;

виробники каркасів, зайняті виготовленням виливаних каркасів;

водії навантажувачів, зайняті транспортуванням рідкого металу;

дробильники, зайняті випалюванням та дробленням доломіту;

землероби;

кокільники-складальники;

контролери у ливарному виробництві, зайняті на ділянках плавлення, заливання (розливання) металу, вибиванням та обрубуванням литва;

копрівники;

ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та відцентрового лиття;

машиністи кранів (кранівники), зайняті на шихтовому дворі;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у формувальних, стрижньових, землепідготовчих, обрубувальних та очисних відділеннях;

машиністи млинів, зайняті розмелюванням магнезиту;

модельники виплавних моделей;

модельники моделей з епоксидних смол, зайняті обмазуванням, обсипанням та сушінням смол;

монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, зайняті на роботах біля плавильних печей;

налагоджувальники ливарних машин, зайняті налагодженням заливальних ливарних машин автоматичних потокових ліній та прес-форм на машинах лиття під тиском;

обмазувальники ковшів;

обпилювачі фасонних відливків;

підручні сталеварів вакуумних печей;

прибиральники у ливарних цехах;

робітники, зайняті обробленням металу на шихтовому дворі;

робітники, зайняті прецизійним литтям: плавильники воску, головаксу, мазеварники, формувальники, просівальники піску;

робітники, зайняті транспортуванням шихти;

складальники форм;

сталевари вакуумних печей;

стрижневики машинного формування;

стрижневики ручного формування;

стропальники, зайняті на обрубних, формувальних, стрижневих дільницях та на вибивних майданчиках;

сушильники стрижнів, форм та формувальних матеріалів;

термісти;

транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті на обрубних, формувальних, стрижневих та вибивних дільницях;

транспортувальники, зайняті на конвеєрах транспортування гарячої землі;

транспортувальники, зайняті обслуговуванням конвеєрів біля плавильних печей;

формувальники виплавлюваних моделей;

формувальники машинного формування;

формувальники ручного формування;

чистильники металу, відливків, виробів та деталей;

шихтувальники, зайняті на роботах на шихтувальному дворі.

2. Ковальсько-пресове виробництво

Робітники:

вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом нагрівальних печей;

газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних печей;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті на гарячих ділянках робіт;

мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

правильники на машинах, зайняті правленням (рихтуванням) гарячого металу;

пружинники, зайняті обробленням гарячого металу;

різальники металу на ножицях і пресах, зайняті різанням гарячого металу;

робітники, зайняті прибиранням гарячих штамповок та поковок;

слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

форсунники, зайняті обслуговуванням печей.

3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні
і ремонтні роботи

Робітники:

арматурники залізобетонних суден;

вогнетривники, зайняті обмуровуванням суднових котлів;

гумівники суднові;

ізолювальники суднові;

клепальники;

кольчужники у суднобудуванні;

котельники;

котельники суднові;

мідники з виготовлення суднових виробів;

робітники, безпосередньо зайняті на роботах всередині відсіків підводних човнів під час їх будівництва, ремонту та модернізації;

налагоджувальники систем теплотехнічного контролю та автоматичного регулювання атомних енергетичних установок;

робітники, зайняті монтажем, демонтажем та ремонтом силових установок, механізмів і систем до них, валопроводів і трубопроводів всередині відсіків суден;

рубачі суднові;

складальники дерев’яних суден, зайняті виготовленням шпонових човнів;

складальники залізобетонних суден;

складальники корпусів металевих суден;

складальники-добудовники суднові, зайняті на роботах всередині відсіків суден;

слюсарі, зайняті ремонтом устаткування всередині відсіків суден та цистерн;

суднокорпусники-ремонтники;

такелажники суднові, зайняті ремонтом устаткування всередині відсіків суден та цистерн;

трубозгинальники суднові, зайняті згинанням ручним способом;

чеканники.

4. Термічне оброблення

Робітники:

вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних печей;

газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних печей;

гартівники;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

заготівельники сумішей для цементації;

ізолювальники у термообробленні;

контролери з термооброблення, зайняті на гарячих ділянках робіт;

коректувальники ванн;

мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

машиністи мийних машин;

налагоджувальники устаткування і агрегатів у термообробленні, зайняті налагодженням термічних печей;

напаювальники, зайняті нагріванням заготовок у горнах і газових печах;

слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

термісти;

термісти на установках струмів високої частоти;

травильники, зайняті зніманням деталей після травлення;

чистильники, зайняті очищенням ванн і печей.

5. Покриття металів гальванічним способом

Робітники:

воронувальники;

гальваніки;

контролери робіт на металопокриттях, зайняті післяопераційним контролем безпосередньо біля гальванічних ванн;

коректувальники ванн;

машиністи кранів (кранівники);

налагоджувальники устаткування металевого покриття та фарбування, зайняті налагодженням автоматизованих гальванічних ванн;

освинцювальники;

робітники, зайняті знежирюванням розчинниками та сухим протиранням виробів віденським вапном;

фосфатувальники;

чистильники, зайняті очищенням гальванічних ванн, а також чищенням поверхонь виробів металевими щітками.

6. Фарбувальні роботи

Робітники:

знімачі-змивальники фарб і лаків;

малювальники світними фарбами;

полірувальники, зайняті поліруванням виробів, пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

чистильники, зайняті очищенням фарбувальних камер і камер змішування, де застосовувалися шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів, пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.

7. Покриття металу гарячим способом

Робітники:

готувачі емалевих порошків;

емалювальники дроту, зайняті емалюванням гарячим способом;

емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі вироби емалей пульверизатором;

контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих ділянках робіт

машиністи завантажувальних механізмів;

мельники емалевих матеріалів;

випалювачі емалей;

оброблювачі емальованих виробів, зайняті поліруванням та шліфуванням виробів сухим способом;

плавильники емалей;

полірувальники, зайняті поліруванням виробів сухим способом;

розчиняльники лаку, зайняті в емалювальних відділеннях;

фосфатувальники;

чорнильники ювелірних та художніх виробів, чорнильники срібла;

шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів сухим способом.

8. Абразивне та графічно-тигельне виробництва

Робітники:

бакелізаторники;

вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом печей;

дробильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових матеріалів;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт;

завантажувачі-вивантажувачі абразивних виробів у періодичні випалювальні печі;

завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей;

завантажувачі печей опору;

завантажувачі тунельних печей;

заготівники бакелітової, вулканітової та епоксидної маси;

збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків;

класифікаторники шліфпорошків;

клеєвари;

контролери цехів плавлення, дроблення, регенерації та розсівання, зайняті в цехах плавлення всіх видів абразивів, дроблення, регенерації та розсівання зерна, порошків та пов’язі у виробництві абразивних виробів на бакелітовій пов’язі;

кочегари-випалювачі;

ламачі поду;

пічники, зайняті гарячим ремонтом печей;

подинники;

постановники-вивантажувачі абразивних виробів;

прожарювачі зерна та шліфпорошків;

робітники, безпосередньо зайняті у виробництві шліфувальної шкурки на синтетичних смолах;

робітники, зайняті розсіванням магнезиту та розчиненням хлормагнію;

розбирачі печей опору;

розпилювачі невипалених кругів та брусків;

розсівальники шліфзерна та шліфпорошків;

свердлувальники абразивних виробів;

слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках робіт;

сортувальники куска на печах опору;

сушильники абразивних виробів, зайняті обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки;

сушильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових матеріалів;

токарі з оброблення абразивних виробів;

формувальники абразивних виробів на бакелітовій, вулканітовій та епоксидній зв’язках;

чистильники, зайняті очищенням пічних каналів періодичних печей;

шихтувальники у виробництві абразивів.

9. Виробництво та ремонт м’яких баків

Робітники:

випробувачі гумових виробів, зайняті випробуванням та перевіркою м’яких баків;

герметизаторники;

клеїльники силової арматури та м’яких баків;

контролери, зайняті прийманням м’яких баків;

машиністи протекторних агрегатів;

складальники гумових технічних виробів, зайняті складанням м’яких баків;

слюсарі з механоскладальних робіт, зайняті розбиранням каркасів всередині м’яких баків.

10. Виробництво шариків, роликів та цвяхів

Робітники:

автоматники;

автоматники холодновисаджувальних автоматів;

доводжувачі-притирники;

налагоджувальники шліфувальних верстатів;

транспортувальники;

шліфувальники, зайняті шліфуванням шариків.

 

11. Оброблення алмазів на діаманти
без застосування робототехніки

Робітники:

обдирачі алмазів;

огранувальники алмазів у діаманти;

розколювачі алмазів;

розмітники алмазів;

розпилювачі алмазів;

сортувальники алмазів;

сортувальники діамантів.

12. Інші професії оброблення металу

Робітники:

апаратники очищення алмазного концентрату, зайняті хімічним очищенням кислотами та хромовим ангідридом ручним способом;

апаратники печей відновлення, зайняті у виробництві металевих порошків;

гумівники металовиробів;

емалювальники, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

емалювальники, зайняті нанесенням емалевого шлікера пульверизатором всередині закритої місткості;

зварники термітного зварювання;

знімачі оболонок з кабельних виробів, зайняті зніманням свинцевих оболонок з кабелю;

зубополірувальники деталей годинників, зайняті на роботах із застосуванням оксиду хрому;

ізолювальники, зайняті у виробництві літальних апаратів, двигунів та їх устаткування із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

лакувальники, зайняті лакуванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

металізатори;

мідники;

наждачники, зайняті обробленням литва та зварних виробів абразивними кругами та пневматичним інструментом;

насікальники терпугів, рашпілів та пилок, зайняті у виробництві терпугів;

обрубувачі, зайняті обробленням литва та зварних виробів абразивними кругами та пневматичним інструментом;

піскозліплювальники, зайняті на роботах з фенольним клеєм;

полірувальники, зайняті поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

правильники ручним способом, зайняті рихтуванням кузовів із застосуванням олова;

просочувальники, зайняті просоченням виробів хромовою пастою;

рекуператорники алмазів, зайняті рекуперацією кислот та хромового ангідриду ручним способом;

рихтувальники кузовів, зайняті на роботах із застосуванням олова;

робітники, безпосередньо зайняті випробуванням суднових і тепловозних дизелів та дизель-генераторів із газотурбінним наддуванням потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів турбіни не менше ніж 17 тис. об/хв. та реостатним випробуванням тепловозів;

робітники, зайняті виготовленням та обробкою свинцево-цинкових і свинцевих штампів та виробів;

робітники, зайняті випробуванням апаратури і виробів у камерах при температурі – 40 °С і нижче, + 40 °С і вище та в барокамерах;

робітники, зайняті випробуванням у натурних трубах і на випробувальних установках авіаційних і газореактивних суднових двигунів;

робітники, зайняті обдиранням, точінням, різанням, шліфуванням металевих виробів та інструменту абразивними кругами сухим способом;

чистильники металу, відливків, виробів та деталей, зайняті очищенням дробом, колотим дробом (металевим піском) металевих деталей та виробів;

майстри, зайняті випробуванням турбореактивних суднових двигунів і суднових та тепловозних дизелів і дизель-генераторів з газотурбінним наддуванням потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів турбін не менше ніж 17 тис. об/хв.;

працівники, зайняті випробуванням у натурних трубах і на випробувальних установках авіаційних двигунів.

XV. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МАШИН І АПАРАТУРИ

Робітники:

апаратники-сушильники;

армувальники електрокерамічних виробів, зайняті на роботах із застосуванням свинцевого глету;

бронювальники кабелів;

вальцювальники гумових сумішей;

варники кабельних мас;

емалювальники дроту, зайняті емалюванням гарячим способом;

заготівники хімічних напівфабрикатів, зайняті заготівлею хімічних матеріалів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

заливальники компаундами, що містять шкідливі речовини не нижче   3 класу небезпеки;

ізолювальники жил кабелю, зайняті на роботах із застосуванням скловолокна і лаків;

ізолювальники проводів, зайняті на роботах із застосуванням скловолокна і лаків;

ізолювальники, зайняті на роботах із сирою мікастрічкою, скломікастрічкою, скловолокном, синтетичною стрічкою та епоксидними смолами;

каландрувальники;

клеїльники міканітів;

машиністи гумозмішувачів, зайняті виготовленням гумових, пластикатових та ізоляційних сумішей;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві лужних акумуляторів та гальванічних елементів;

намотувальники дроту та тросів;

обпресувальники кабелів та проводів пластикатами та гумою у гарячому стані;

пресувальники електротехнічних виробів, зайняті пресуванням у гарячому стані;

пресувальники ізоляційних матеріалів;

пресувальники секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів, зайняті пресуванням у гарячому стані;

просівальники сипких матеріалів, зайняті у виробництві кабелів, електровугільних та електрощіткових виробів;

просочувальники електротехнічних виробів, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

просочувальники кабелів та проводів, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

просочувальники паперу та тканин, зайняті просочуванням сполуками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

робітники, зайняті виготовленням гальванічних елементів і батарей, а також фізичних джерел струму із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

робітники, зайняті виготовленням електровугільних та електрощіткових виробів і кіновугілля;

робітники, зайняті виготовленням лужних акумуляторів;

робітники, зайняті транспортуванням і прибиранням у виробництві свинцевих акумуляторів та прибиранням робочих місць;

розчиняльники лаку;

стропальники, зайняті у виробництві лужних акумуляторів та гальванічних елементів;

штампувальники, зайняті штампуванням ізоляційних матеріалів.

XVI. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Робітники:

аквадувальники;

алундувальники;

випробувачі деталей та приладів, зайняті випробуванням на стендах під напругою 25 кВ і вище;

відкатники-вакуумники;

заварники електровакуумних приладів;

заварники на високочастотному індукторі;

заварники напівпровідникових приладів;

заготівники газопоглиначів;

заготівники хімічних напівфабрикатів;

заливальники цоколів;

карбідувальники;

карбонізатори;

люмінофорники-екранувальники;

магнезувальники-вакуумники;

матувальники-вакуумники;

мийники колб із застосуванням кислотних розчинів;

оксидувальники-вакуумники;

промивальники деталей та вузлів, зайняті на роботах із застосуванням кислотних розчинів;

рентгенгоніометристи;

робітники, зайняті збагаченням п’єзооптичної сировини;

робітники, зайняті на машинах і на печах з газовими пальниками;

розпилювачі газопоглиначів;

травильники прецизійного травлення;

фарбувальники приладів і деталей, які працюють з фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

шоопувальники елементів.

1. Виробництво селенових та купроксних випрямлячів

Робітники:

автоклавники лиття під тиском;

апаратники;

апаратники з регенерації селену;

апаратники з регенерації сірки;

апаратники-сірнильники;

варники селену;

заготівники;

клеїльники-обпресувальники;

металізатори, зайняті металізацією кристалів;

монтажники селенових випрямлячів;

паяльщики радіодеталей, зайняті паянням перемичок до виводів селенових випрямлячів;

плавильники шоопсплаву та вісмуту;

складальники випрямлячів;

термісти купроксних та селенових випрямлячів;

формувальники селенових елементів.

2. Оброблення кварцу

Робітники:

апаратники з кристалізації;

дробильники-розмелювачі;

металізатори, зайняті металізацією кристалів;

рентгенгоніометристи;

розмітники п’єзокварцової сировини;

розпилювачі водорозчинних кристалів, зайняті розпилюванням кварцових пластин;

сріблильники п’єзотехнічних виробів;

шліфувальники п’єзокварцових пластин і кристалів.

3. Виробництво радіодеталей

Робітники:

готувачі розчинів та сумішей;

заварники ізоляторів;

заливальники компаундами;

зачищувачі;

випалювачі радіокераміки, п’єзокераміки та феритів;

оправники-чистильники;

просочувальники;

різальники радіокераміки та феритів;

сортувальники виробів, сировини та матеріалів, зайняті сортуванням слюди;

травильники радіокераміки;

травильники фольги;

формувальники фольги, зайняті електрохімічним формуванням.

4. Перероблення напівпровідникових матеріалів

Робітники:

апаратники відновлення напівпровідникових матеріалів;

апаратники з виробництва та хімічного очищення напівпровідникових матеріалів;

апаратники з вирощування монокристалів та стрічок;

апаратники з кристалізації;

апаратники з одержання високочистих матеріалів для напівпровідникового виробництва;

апаратники з хімічного оброблення напівпровідникових матеріалів;

готувачі шихти напівпровідникових матеріалів;

налагоджувальники технологічного устаткування, зайняті обслуговуванням установок нанесення епітаксіальних шарів та променевих установок;

оператори дифузійних процесів;

оператори еліонних процесів;

оператори з нарощування епітаксіальних шарів;

оператори прецизійної фотолітографії;

плавильники циклонних установок;

плавильники-ливарники прецизійних сплавів;

розпилювачі водорозчинних кристалів;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом установок нанесення епітаксіальних шарів.

 

 

XVII. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
ВИРОБІВ (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

1. Виробництво цементу

Робітники:

бункерувальники;

вантажники, зайняті вантаженням цементу;

газівники;

дозувальники-змішувачі на шнеках;

змішувальники борошна на силосах;

кочегари сушильних барабанів;

машиністи гвинтових насосів (фулерувальники);

машиністи крана (кранівники), зайняті на гарячих роботах (клінкерні склади);

машиністи пневматичних насосів;

машиністи розфасувально-пакувальних машин;

машиністи сировинних млинів;

машиністи скреперних лебідок;

машиністи штабелеформувальних машин;

помічники машиністів сировинних млинів;

слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування, зайняті в цехах помелу, аспірації та цехах помелу сировини сухим способом;

футерувальники-муляри;

чистильники на очищенні шламових басейнів та кописток;

шламівники.

2. Оброблення слюди

Робітники:

дробильники слюди;

дробильники-розмелювачі;

електромонтери з обслуговування електроустаткування, зайняті на обслуговуванні електроустаткування дробильно-помельних дільниць слюди, кварцу, пегматиту;

заготівники мікалексової маси;

калібрувальники слюди;

клеїльники міканітів;

колії слюди;

лаковари;

намотувальники електроізоляційних виробів;

пресувальники міканіту та мікалексу;

просочувальники слюдопластових матеріалів, які працюють з алюмопромфосфатом;

різальники слюди;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та обслуговуванням дробильнопомельних дільниць слюди, кварцу та пегматиту;

сортувальники сировини та виробів із слюди, зайняті сортуванням слюди;

термісти з оброблення слюди;

укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди.

3. Видобування азбесту

Робітники:

вибуховики;

водії дрезини;

водії навантажувачів, зайняті у кар’єрах;

електромонтери контактних мереж;

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування, зайняті вулканізацією стиків конвеєрних стрічок, ремонтом засобів автоматики збагачувального устаткування в основних технологічних цехах азбофабрик, обслуговуванням засобів технологічного процесу в основних цехах (дільницях) збагачувальних фабрик;

забійники;

контролери продукції збагачення;

машиністи бурових установок;

машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, зайняті на напівпромислових установках збагачувальних фабрик;

машиністи вирівнювально-підбивально-обробних машин;

машиністи залізнично-будівельних машин;

машиністи компресорних установок, зайняті на відкритих гірничих роботах та збагачувальних фабриках;

машиністи поличкових плугів;

машиністи тягових агрегатів та їх помічники;

машиністи шляхоколієпересувачів;

машиністи штабелеформувальних машин;

монтажники з монтажу та демонтажу азбестозбагачувального устаткування, зайняті в основних цехах збагачувальних фабрик;

монтери колії;

приймальники руди та азбесту;

прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті відвантаженням азбесту, супровідних продуктів збагачення азбестових руд;

пробовідбірники, зайняті відбиранням та обробленням проб на збагачувальних фабриках;

регулювальники азбестозбагачувального устаткування, зайняті на напівпромислових установках збагачувальних фабрик;

робітники, зайняті на гірничих відвалах.

4. Азбестоцементне, азбестосилітове виробництво
та виробництво азбестокартону

Робітники:

бігунники;

бункерувальники;

голендорники;

грунтувальники азбестоцементних та азбестосилітових виробів, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

дозувальники азбесту;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті в основних цехах (на дільницях);

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування, зайняті в основних цехах (на дільницях);

машиністи кранів (кранівники), зайняті подаванням цементу та азбесту;

машиністи листоформувальних машин;

машиністи трубних машин;

мотористи змішувачів та мішалок;

пресувальники азбестоцементних виробів;

різальники азбестоцементних та азбестосилітових виробів;

різальники паперу, картону та целюлози;

слюсарі-ремонтники, зайняті в основних цехах (на дільницях);

сортувальники;

сушильники;

сушильники азбестоцементних виробів;

токарі з оброблення азбестоцементних труб та муфт;

укладальники-пакувальники;

хвилювальники азбестоцементних листів;

шліфувальники азбестоцементних та азбестосилітових плит;

штампувальники, зайняті у виробництві азбестокартону.

5. Виробництво базальтового волокна,
мінеральної вати та виробів із них

Робітники:

бітумники;

знімачі теплоізоляційних виробів, крім зайнятих прошиванням матів;

налагоджувальники технологічного устаткування;

оператори конвеєрних ліній устаткування;

оператори установки волокноутворення;

слюсарі-ремонтники;

сортувальники (пакувальники) теплоізоляційних виробів;

сушильники теплоізоляційних виробів;

фенольники;

формувальники теплоізоляційних виробів;

шихтовари.

6. Виробництво глиняної цегли, черепиці
та керамічних блоків

Робітники:

виставники;

випалювачі стінових та в’яжучих матеріалів, зайняті випалюванням цегли в кільцевих печах, а також у тунельних печах на твердому паливі;

садчики.

7. Виробництво вапна (доломіту) та силікатної цегли

Робітники:

аспіраторники;

вивантажувачі вапна з печей;

випалювачі вапна;

дробильники вапна;

завантажувачі-вивантажувачі сировини, палива та стінових виробів, зайняті завантаженням та вивантаженням печей;

машиністи гвинтових насосів (фулерувальних);

мельники вапна;

сортувальники вапна;

транспортувальники, зайняті транспортуванням вапна;

форсунники, зайняті на печах з випалювання вапна.

8. Виробництво залізобетонних та бетонних виробів

Робітники:

машиністи перевантажувачів, машиністи пневмотранспорту, транспортувальники (такелажні роботи), зайняті перевантажуванням цементу;

робітники підземних галерей.

9. Виробництво виробів з пеку, бітуму та смол

Робітники:

апаратники зневоднення бітуму;

апаратники на просочувальних агрегатах;

апаратники окислення бітуму;

бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних бункерів;

варники асфальтової маси;

варники бітуму;

завантажувачі варильних казанів;

котлочистильники;

накочувальники напилених виробів, зайняті накочуванням посипки;

оператори вузлів посипання та охолодження;

оператори трубчастих печей;

оператори турбозмішувачів.

10. Каменеливарне виробництво

Робітники:

вибивальники відливків;

готувачі розчинів та мас;

дробильники;

землероби;

робітники, зайняті розбиранням та вивезенням продукції на гарячих ділянках робіт;

формувальники каменеливарного виробництва;

шихтувальники.

 

 

XVIII. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.
ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ, ФАРФОРОВИХ І
ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ

1. Підготовка шихти, виробництво всіх
видів скла, виробів із скла та шлакоситалу

Робітники:

вантажники, зайняті розвантаженням матеріалів для приготування шихти;

відпальники скловиробів;

відрізальники стрічки скла;

вініпластники;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;

газівники;

гартівники скла;

гільйоширники;

готувачі шихти;

дробильники-розмелювачі;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на дільницях підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт;

завантажувачі печей;

запаювальники колб та посудин;

знімачі гарячих виробів;

знімачі скла і скловиробів;

іризаторники;

канавники;

класифікаторники крокусу та наждаку;

кочегари сушильних печей та барабанів;

машиністи прокатних машин;

машиністи прокатних машин термостійкого скла та склопрофіліту;

муляри (пічники) чергові біля печей;

налагоджувальники склоробних автоматів і напівавтоматів, зайняті налагодженням автоматів;

намазувальники целулоїду;

настелювачі скла, крім зайнятих гіпсуванням;

обміднювальники;

випалювачі скла;

опалювачі на карусельних машинах;

оператори видувних напівавтоматів;

оператори склоформувальних машин;

оператори формування стрічки скла;

паяльщики сіток та шинок на склі;

підбирачі скла;

піскоструминники скла;

повертальники;

полірувальники скла та скловиробів, зайняті поліруванням скловиробів ручним способом;

правильники біля склоформувальних та опалювальних машин;

просівачі;

пульфонники;

реактивники;

різальники на вогні;

різальники піноблоків;

різальники скла, зайняті на гарячих ділянках робіт;

розвідники (розпускальники) халяв;

скловари;

склодуви;

слюсарі-ремонтники, зайняті на ділянках підготовки шихти та на гарячих ділянках робіт;

сріблильники;

сушильники сировини та матеріалів (піску);

фарбовари;

фарбувальники дзеркал;

фацетники;

формотримачі;

шліфувальники скловиробів, зайняті шліфуванням скловиробів ручним способом.

2. Виробництво керамічних, фарфорових,
фаянсових виробів та феритів

Виробництво труб, керамічних виробів та феритів

Робітники:

глазурувальники виробів будівельної кераміки, зайняті глазуруванням виробів свинцевою поливою ручним способом;

ливарники санітарно-будівельних виробів на стенді;

випалювачі виробів будівельної кераміки;

випалювачі радіокераміки, п’єзокераміки та феритів;

шліфувальники виробів будівельної кераміки, зайняті шліфуванням сухим способом;

шліфувальники виробів електронної техніки, зайняті шліфуванням сухим способом;

шліфувальники електрокерамічних виробів.

Виробництво фарфорових та фаянсових виробів

Робітники:

апаратники кульових млинів, зайняті в майоліковому виробництві;

варники гіпсу;

вибірники фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;

глазурувальники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті на роботах ручним способом;

забирачі фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;

знімачі-укладальники фарфорових, фаянсових та керамічних виробів, зайняті в майоліковому виробництві;

випалювачі фарфорових та фаянсових виробів;

пудрівники, зайняті на роботах із свинцевими фарбами;

фарботерники, які виконують роботи з фарбами, що містять у своєму складі свинець;

шліфувальники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті шліфуванням сухим способом.

Загальні професії виробництва всіх видів керамічних,
фарфорових, фаянсових виробів та феритів

Робітники:

аерографники, які працюють із свинцем;

ангобувальники;

виробники капів із епоксидної смоли;

вогнетривники, зайняті на гарячих роботах;

готувачі ангобу та глазурі, зайняті готуванням свинцевої глазурі;

готувачі мас;

дробильники-розмелювачі;

оправники-чистильники, зайняті оправленням сухим способом;

ставильники-вибірники виробів з печей;

трафаретники, зайняті на роботах із свинцем;

шихтувальники.

XIX. ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ

1. Роботи з видобування торфу

Робітники:

машиністи машин для видобування і перероблення фрезерного торфу;

машиністи торфовидобувних екскаваторів.

2. Збезводнювання та брикетування торфу

Робітники:

автоклавники на запарюванні брикетів;

апаратники приготування брикетної суміші;

апаратники сушіння торфу та торфових виробів;

машиністи брикетних пресів;

сушильники.

XX. ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОГО ОДЯГУ ТА ХУТРА

1. Текстильна промисловість

Загальні професії

Робітники:

апаратники апретування;

апаратники каустифікації;

апаратники мерсеризації;

апаратники плюсування (при роботах з чорно-аніліновими барвниками);

апаратники просочування;

апаратники термооброблення тканин;

апаратники хлорування та станірування;

варники апрету;

вибільники;

вигрібальники костриці;

відварники;

в’язальниці трикотажних виробів та полотна, зайняті виготовленням штучного хутра;

заготівники хімічних розчинів та фарб;

запарювачі виробів з вовни;

запарювачі тканин;

змішувальники волокна;

кислотувальники;

машиністи мийних машин, зайняті миттям цебер, щіток, ящиків та посуду, використовуваних для приготування фарбників;

обробники ворсу, зайняті обробленням штучного хутра;

оператори ворсувального устаткування, зайняті в обробному виробництві технічних сукон;

оператори чесального устаткування, зайняті виготовленням штучного хутра;

оператори голкопробивного устаткування;

оператори обпалювального устаткування, зайняті обпалюванням пряжі та тканини (крім пряжі з натурального шовку);

оператори стригального устаткування, зайняті обробленням штучного хутра;

оператори чесально-в’язального устаткування;

полірувальники;

помічники майстрів, зайняті обслуговуванням та налагодженням вибілювального устаткування, дозрівально-запарного, фарбувального, фарбоварильного устаткування, устаткування карбонізації та обробного виробництва технічних сукон;

промивальники технічних сукон;

робітники, зайняті хромуванням та обмідненням валів;

робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих матеріалів;

розроблювачі відходів;

сукновали;

сушильники (заправники), зайняті на сушарках друкарських машин;

сушильники, зайняті в обробному виробництві технічних сукон та на роботах у камерних сушарках;

травильники валів;

укладальники-вибиральники мокрого товару та пряжі ручним способом;

фарбувальники;

формувальники трикотажних виробів, зайняті формуванням панчішно-шкарпеткових і рукавичних виробів;

чистильники-точильники чесальних апаратів.

 

2. Бавовняне та ватне виробництва

Робітники:

вигрібальники пуху та відходів;

обчісувальники барабанів (ручним способом);

робітники, зайняті на розпушувально-тріпальних агрегатах, а також складанням суміші сировини в чадному прядінні та на ватних фабриках під час вироблення вати для одягу.

3. Лляне та конопледжутове виробництва

Робітники:

вигрібальники пачосів;

готувачі волокна;

готувачі просочувальних сумішей;

збирачі мокрих відходів;

обробники волокна (лляне виробництво);

оператори просочувального устаткування;

помічники майстрів, зайняті обслуговуванням чесального устаткування та машин, а також у мокрому прядінні;

пресувальники відходів;

прядильники, зайняті у мокрому прядінні;

робітники, зайняті на чесальному устаткуванні та льоночесальних машинах;

тасьмовики, зайняті у мокрому прядінні.

4. Виробництво вовни

Робітники:

карбонізаторники;

оператори розпушувально-тіпальних машин, зайняті тіпанням чадів та немитої вовни.

5. Шовкове та шовкомотальне виробництва

Робітники:

варильники хімічних сполук для варіння відходів;

відварники коконових відходів;

віджимачі, зайняті віджиманням коконових відходів;

запарювачі коконів;

зволожувальники сировини, зайняті зволоженням коконових відходів;

кокономотальники;

оператори круглочесальних машин;

промивальники сировини;

різальники матеріалів та виробів, зайняті різанням коконів та їх відходів;

розроблювачі відходів (коконових);

розроблювачі сировини;

сушильники відходів.

6. Первинне оброблення немитої та заводської вовни,
щетини та волосу

Робітники:

апаратники водно-хімічного оброблення;

апаратники сепарування і флотації;

збирачі мокрих відходів;

консервувальники шкіряно-хутряної сировини;

машиністи чесальних та мішальних машин;

мийники вовни, зайняті миттям немитої вовни;

мийники щетини та волосу;

міздрильники;

настелювачі, зайняті з немитою вовною;

оброблювачі шкур волосогінною сумішшю;

оператори розпушувально-тіпальних машин;

пресувальники готової продукції та відходів;

розбивальники відходів;

сортувальники виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайняті первинним сортуванням немитої щетини та волосу;

сортувальники немитої вовни.

7. Шкіряне та хутрове виробництва, первинне
оброблення шкіряно-хутряної сировини

Робітники:

апаратники витоплення;

апаратники відкочування;

апаратники водно-хімічного оброблення;

апаратники дублення (хутряне виробництво);

апаратники дублення (шкіряне та шкіросировинне виробництва);

апаратники знежирення;

апаратники знезолення, м’якшення;

апаратники зоління (шкіросировинне виробництво);

апаратники м’якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних шкурок;

апаратники приготування дубильних екстрактів;

апаратники приготування лаку;

апаратники приготування міздряного клею;

апаратники промивання міздрі, вовни, щетини та волосу;

апретурники;

білувальники сировини;

варники шубного шматка;

вимірювачі шкіряно-хутряної сировини та матеріалів (шкіряної сировини та сировини хутряної та шубної овчини);

вистилальники шкіряно-хутряної сировини та голини;

віджимачі;

гартівники чапраку та технічної шкіри;

готувачі апретур, емульсій та лаків;

готувачі хімічних розчинів;

епілювальники хутряних шкурок;

жирувальники шкір;

колористи;

консервувальники шкіряно-хутряної сировини;

контролери сировини та напівфабрикатів, зайняті у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах (дільницях);

контролери хутряної сировини та напівфабрикатів, зайняті в цехах (дільницях) підготовки та первинної обробки сировини, сирицевих, фарбувальних, формалінових цехах (дільницях);

лакувальники шкір;

машиністи віджимального устаткування (шкіряне та шкіросировинне виробництва) та первинна обробка шкіряно-хутряної сировини;

машиністи двоїльних машин;

машиністи кранів (кранівники), зайняті у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах (дільницях);

машиністи промивальних машин;

машиністи розвідних машин;

мийники міздрі та волосу;

міздрильники;

обрізувачі матеріалів, зайняті обрізуванням вологого напівфабрикату ручним способом у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних та обробних цехах (дільницях);

оброблювачі хутряних шкурок;

оброблювачі хутряних шкурок, зайняті розбиванням шкурок, оброблюванням хутра урзольного і анілінового фарбування та намазуванням хутряних шкурок люстровальним розчином;

оброблювачі шкіряно-хутряної сировини;

оброблювачі шкур волосогінною сумішшю;

оператори опалювального устаткування;

оператори очисних споруд, зайняті в шкіряному виробництві;

підношувачі сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах (дільницях), у цехах (дільницях) первинного оброблення шкіро-хутряної сировини;

підношувачі сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у сирицевих, дубильно-фарбувальних та формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях) підготовки та первинного оброблення сировини;

правильники хутряних шкурок та скроїв виробів;

пресувальники шкір;

прибиральники виробничих приміщень, зайняті у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинного оброблення сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних, формалінових цехах (дільницях), у цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини;

приймальники матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів, зайняті прийманням та здаванням шкіряно-хутряної сировини (з укладанням та перекладанням);

робітники, зайняті на обробленні хутра формаліном та уротропіном, а також гуми міцною сірчаною кислотою у взуттєвому виробництві;

розвідники шкір;

розкрійники шкіряної сировини;

розпакувальники сировини (овчини);

розтягальники шкір та овчин на рами;

розчісувальники хутряних шкурок (урзольного та анілінового фарбування і хутряних шкурок нефарбованих);

слюсарі-ремонтники, зайняті у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинного оброблення сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних, формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини, у тому числі чергові;

сортувальники шкіряно-хутряної сировини;

стругальники шкіро-хутряної сировини та напівфабрикатів;

сушильники сировини, напівфабрикатів та виробів, зайняті в камерних сушарках ручного завішування на сушінні шкір, хутра, щетини, вовни та волосу;

термообробники хутряних шкурок, зайняті обробленням шкурок після люстрування та обробленням їх формаліном та уротропіном;

транспортувальники, зайняті транспортуванням сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, сирицевих, підготовки та первинної обробки сировини, дубильно-фарбувальних і жирувальних, формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях) первинної обробки шкіряно-хутряної сировини;

укладальники-пакувальники, зайняті укладанням шкіряно-хутряної сировини;

фарбувальники хутра та шубної овчини;

фарбувальники шкір;

чистильники лиця голини;

чистильники хутряних шкурок бензином;

чистильники, зайняті чищенням чанів, баркасів, барабанів, відстійників та каналізації (включаючи очисні споруди);

шліфувальники виробів, напівфабрикатів та матеріалів, зайняті шліфуванням шкір.

8. Виробництво синтетичних дубителів

Робітники:

апаратники випарювальних апаратів для одержання твердого продукту;

апаратники-конденсаторники;

апаратники-нейтралізаторники;

апаратники-сульфітувальники;

апаратники-сульфувальники;

завантажувачі хімічної сировини в апарати;

кислотники;

плавильники фенолів;

транспортувальники;

чистильники випарних апаратів.

 

 

9. Виробництво хімічної продукції та виробів
із неї для легкої та текстильної промисловості

Робітники:

апаратники випалювання;

апаратники дозування;

апаратники змішування;

апаратники полімеризації;

апаратники сушіння;

готувачі апретур, емульсій та лаків;

готувачі хімічних розчинів;

колористи, зайняті на роботах із нітрофарбами та органічними розчинниками;

працівники, зайняті у виробництві засобів хімічного захисту;

робітники, зайняті виготовленням клеїв та гумових сумішей у взуттєвому виробництві;

робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих матеріалів;

складальники взуття, зайняті складанням взуття та виготовленням комплектуючих деталей для нього методом гарячої вулканізації та лиття з пластмас;

фарботерники.

10. Валяльно-повстяне виробництво

Робітники:

апаратники запарювання, зайняті ручним завантаженням та вивантаженням;

валяльники;

виробники основи валяльно-повстяних виробів, які працюють із попереднім ущільненням на гарячих звалювальних машинах;

змішувальники волокна;

знімачі взуття з колодок;

карбонізаторники;

кислотувальники;

насаджувачі взуття;

обробники валяльно-повстяних виробів, зайняті зніманням ворсу;

оператори промивального устаткування, зайняті заправленням повсті ручним способом;

оператори розпушувально-тіпальних машин, зайняті тіпанням немитої вовни;

протравлювачі шкурок;

робітники, зайняті вулканізацією низу валяного взуття:

вальцювальники гумових сумішей;

клеїльники гумових, полімерних деталей та виробів;

пресувальники-вулканізаторники;

робітники, зайняті на катальних, багатовалкових та гарячих звалювальних машинах;

розправлячі повстяних виробів, зайняті на роботах ручним способом;

слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом та обслуговуванням молотових машин;

сушильники, зайняті сушінням виробів у немеханізованих камерах та вогневих сушарках;

фарбувальники;

чистильники-точильники чесальних апаратів.

11. Первинне перероблення вторинної текстильної сировини

Робітники:

оператори розпушувально-тіпальних машин;

пресувальники готової продукції та відходів;

розроблювачі відходів;

розроблювачі сировини;

сортувальники сировини, матеріалів та виробів, зайняті сортуванням вторинної текстильної сировини.

XXI. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

1. Целюлозно-паперове виробництво

Варіння, промивання та вибілювання целюлози

Робітники:

бункерувальники;

варники бавовни.

Виробництво целюлози, паперу та картону

Робітники:

варники ганчір’я;

деревопари;

клеєвари;

лаборанти хімічного аналізу, зайняті у виробництві синтетичних клеючих смол;

машиністи насосних установок, зайняті у виробництві синтетичних клеючих смол;

машиністи папероробних (картоноробних) машин (сіткарі);

машиністи прес-пата (сіткарі);

накатники клеїльно-сушильних машин;

накатники машин для покриття паперу плівкою та розчином;

накатники папероробних (картоноробних) машин;

накатники прес-пата;

пресувальники картону;

пресувальники папероробних (картоноробних) машин;

пресувальники прес-пата;

сушильники папероробних (картоноробних) машин;

сушильники паперу, картону та виробів з них;

сушильники прес-пата;

ткачі металічних та синтетичних сіток.

Виробництво пергаменту, бітумованого паперу,
фібри та паперових мішків

Робітники:

апаратники випарювання;

апаратники приготування хімічних розчинів;

варники бітуму;

машиністи бітумувальних машин;

машиністи трубкових машин (трубковики);

просочувальники паперу та паперових виробів.

Перероблення паперу (виробництво
технічного та фарбованого паперу, шпалер

та стрічок для друкарських машин)

Робітники:

готувачі емульсій;

друкарі міліметрівки;

завантажувачі-вивантажувачі;

заготівники клапанів;

закрійники-різальники;

клеєвари;

клеїльники;

клеїльники паперу, картону і виробів з них;

машиністи клеїльно-сушильних машин (клеїльники);

машиністи паперофарбувальних машин (фарбувальники), зайняті на роботах з аніліновими барвниками, аміаком та хромовими солями;

просочувальники паперу та паперових виробів;

розкатники-сортувальники паперу;

розмотувачі стрічок;

фарбовари;

фарботерники;

фарбоукладачі, зайняті на роботах з аніліновими барвниками, аміаком та хромовими солями.

2. Приготування синтетичних клеїв, смол та фарб

Робітники:

апаратники з виробництва синтетичних клеїльних смол;

клеєвари;

лаборанти хімічного аналізу, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол;

машиністи насосних установок, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол;

слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол.

3. Приготування ваніліну із сульфітних лугів

Робітники:

апаратники бісульфатування ваніліну;

апаратники дозування;

апаратники екстрагування;

апаратники окислення;

апаратники перегонки.

4. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництво

Робітники:

апаратники;

варники;

кислотники;

машиністи млинів, зайняті на лігнінових, фурфурольних і ректифікаційних установках;

промивальники целюлози;

реакторники;

робітники, зайняті на лігнінових, фурфурольних і ректифікаційних установках;

робітники, зайняті очищенням цистерн від хімічних продуктів;

футерувальники (кислототривники).

5. Лісохімічне виробництво

Виробництво формаліну

Робітники:

апаратники варіння;

апаратники дегідрування;

зливальники-розливальники.

Виробництво метанолу

Робітники (апаратники перегонки).

Виробництво камфори

Робітники:

апаратники;

апаратники центрифугування.

Виробництво оцтово-кальцієвого порошку,
ацетатів, карбюризатора та смолорозгінне

Робітники:

апаратники;

газогенераторники;

зливальники-розливальники;

чистильники.

6. Деревообробне виробництво

Фанерне виробництво

Робітники:

зайняті на гідравлічних пресах із застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін, сечовину та їх похідні;

апаратники виробництва бакелітової плівки;

вентильові гідравлічних пресів;

оператори формувальних машин;

просочувальники пиломатеріалів та виробів з деревини;

складальники;

сушильники.

Інші професії деревооброблення

Апаратники просочування личкувальних матеріалів, зайняті у виробництві декоративної плівки.

Гальванотипісти, зайняті виготовленням формних циліндрів глибокого друку.

Опоряджувальники виробів з деревини, зайняті на роботах із застосуванням лакофарбових матеріалів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.

Пресувальники деревних та костричних плит, зайняті гарячим пресуванням деревностружкових плит із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки.

Травильники форм глибокого друку.

XXII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

1. Виробництво водню

Робітники:

апаратники етаноламінових установок;

апаратники очищення газу;

водневики;

генераторники;

машиністи компресорних установок (газових).

2. Виробництво олії та тваринних жирів

Робітники:

апаратники-екстракторники;

завантажувачі-вивантажувачі харчової продукції.

3. Виробництво мідно-нікелевого каталізатора

Робітники (каталізаторники).

4. Ферментаційне виробництво

Робітники:

завантажувачі-вивантажувачі ферментаційних камер;

машиністи ліній підготовки тютюну до ферментації.

5. Тютюнове виробництво та виробництво
відновленого тютюну

Тютюнове виробництво

Робітники:

купажники тютюнів;

машиністи пневматичних установок;

машиністи потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин;

машиністи тютюнорізальних машин;

машиністи-регулювальники;

пресувальники ряднини з-під тютюну;

прибиральники виробничих приміщень;

розкладачі листового тютюну;

розпушувачі тютюну;

розфасовувачі тютюну;

сортувальники тютюну;

сушильники тютюну;

чистильники устаткування.

Виробництво відновленого тютюну

Робітники:

випарювальники луговини;

завантажувачі-вивантажувачі ферментаційних камер, зайняті на лініях відновленого тютюну;

зволожувальники тютюнової сировини;

машиністи папероробних (картоноробних) машин (сіткарі);

просочувальник паперу та паперових виробів;

розмелювачі;

сушильники тютюну.

6. Махоркове виробництво

Робітники:

вальцювальники;

машиністи вібросит різальних машин;

машиністи махорково-набивних машин;

пресувальники махоркового пилу;

розсівальники;

сушильники махоркової крихти.

7. Нікотинове виробництво

Робітники:

машиністи дробильних машин;

просівальники фурнітури та відходів.

8. Видобування солі (на озерах, в басейнах
і на відкритих гірничих розробках)

Робітники:

вантажники, зайняті завантаженням солі в басейнах;

готувачі басейнів;

колійні робітники на озері;

машиністи агрегатів для видобування солі в озері;

машиністи механічних котків;

машиністи солезбагачувальних установок;

машиністи солезбиральних комбайнів;

машиністи солекомбайнів;

мотористи ропокачки;

навальники солі в басейнах;

трубники на солекомбайні.

9. Виробництво цитринової та виннокам’яної кислот

Робітники:

автоклавники;

апаратники випарювання;

апаратники кристалізації;

апаратники нейтралізації;

апаратники очищення рідин;

апаратники фільтрації;

робітники біля реакторів і розщеплювачів;

сушильники;

центрифугувальники.

 

 

10. Виробництво синтетичних пахучих речовин (хлорованих
органічних сполук, простих, складних ефірів ароматичного,
аліфатичного рядів, продуктів на основі органічної, жирної,
ароматичної гетероциклічної сировини, альдегідів, кетонів,
спиртів, їх похідних, синтетичних жирних кислот)

Робітники:

апаратники;

зливальники-розливальники;

машиністи мийних машин.

11. Парфюмерно-косметичне виробництво.
Виробництво композицій, запашників і композицій —
баз, що містять шкідливі речовини 1—3 класів небезпеки

Робітники:

апаратники приготування косметичних засобів;

апаратники приготування парфюмерних композицій та рідин;

укладальники-пакувальники, зайняті фасуванням рослинних фарб “Хна” і “Басма”.

12. Совелітове виробництво

Робітники:

апаратники випалювання;

апаратники гашення вапна;

бігунники;

гасильники вапна;

випалювачі;

сушильники;

сушильники азбестоцементних виробів.

13. Ацетонобутилове виробництво

Робітники:

апаратники;

апаратники ферментації затору;

інокуляторники;

робітники, зайняті в апаратних цехах;

робітники, зайняті в складах ацетону та бутанолу.

14. Виробництво натуральної ковбасної оболонки

Робітники (виготовлювачі натуральної ковбасної оболонки).

15. Первинне оброблення шкір на м’ясокомбінатах
і сільськогосподарських підприємствах

Робітники:

засолювачі шкір;

міздрильники шкір;

оброблювачі шкір;

сортувальники шкір;

тузлукувальники шкір.

16. Костооброблювальне і клейове виробництво

Робітники:

апаратники виробництва кісткового клею;

апаратники газового консервування;

завантажувачі (вивантажувачі) дифузорів;

полірувальники шроту;

просівальники (розсівальники);

розмелювачі (мельники) кістки-паренки;

шнеківники.

17. Ловля та промислове виробництво рибної продукції

Промислове виробництво риби та морського звіра

Машиністи рибоборошняних установок, зайняті на суднах і виробничих рефрижераторах, що працюють у морях і океанах.

18. Перероблення солі

Робітники (машиністи вальцьових верстатів).

19. М’ясна промисловість

Робітники (забивачі худоби).

XXIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Хіміко-фармацевтичне і фармацевтичне виробництво

Виробництво вітаміну В12, натрію бензоату, гідропериту, кальцію сульфату, уродану, кальцію хлористого, терпінгідрату, валідолу, коларголу, закису зоту, препарату АСД, танальбіну, гірчичників, лейкопластирів, глютамінової кислоти, етилацетату, емульсій гексахлорану, бактерійних препаратів (крім зазначених у розділі XVIII Списку № 1), розфасування препарату МАП, мазей та емульсій, що містять леткі, сильнодіючі наповнювачі, пелоїдину, барію гідрооксиду, виробництво препаратів із застосуванням шкідливих органічних розчинників не нижче 3 класу небезпеки, виробництво готових лікарських засобів (форм) з препаратів і продуктів, зазначених у розділі XVIII Списку № 1 і цьому розділі

Робітники:

апаратники;

вальцювальники;

шпредингісти.

2. Виробництво антибіотиків (крім зазначених
у розділі XVIII Списку № 1) і препаратів медичного
призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом

Робітники:

апаратники;

переглядачі продукції медичного призначення, зайняті у виробництві готової продукції антибіотиків;

препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів.

3. Виробництво продуктів і препаратів немедичного
призначення, одержуваних мікробіологічним синтезом
у цехах, відділеннях, на дільницях і окремих установках
за наявності в повітрі робочої зони шкідливих речовин
не нижче 3 класу небезпеки

Робітники, зайняті у технологічному процесі.

4. Виробництво шовного матеріалу з тваринної сировини

Робітники:

апаратники приготування хімічних розчинів;

виробники кетгуту;

закладачі хірургічного шовного матеріалу;

намотувальники матеріалів і напівфабрикатів;

фіксаторники;

шліфувальники медичних виробів.

5. Виробництво ветеринарних біологічних,
хіміко-фармацевтичних препаратів і біологічних засобів
захисту рослин, одержуваних на біопідприємствах, у виробничих лабораторіях, цехах, відділеннях, на дільницях і окремих установках під час роботи з мікроорганізмами 1—3 груп і шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

Робітники:

апаратники;

препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних засобів.

 

Фахівці:

біохіміки;

старші мікробіологи, мікробіологи.

6. Виробництва, зазначені в розділі XVIII
Списку № 1 та в цьому розділі

Робітники:

гранулювальники;

дозувальники медичних препаратів;

дражувальники;

закупорювачі медичної продукції;

запаювальники ампул;

зливальники-розливальники (кислот і лугів);

капілярники;

контролери продукції медичного призначення;

лаборанти;

машиністи-таблетувальники;

мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю, кислотою і лугом);

наповнювачі ампул;

переглядачі ампул з ін’єкційними розчинами;

переглядачі продукції медичного призначення (на міжопераційному контролі);

підсобні робітники, зайняті в цехах (дільницях, відділеннях);

прибиральники виробничих приміщень;

просівальники;

різальники ампул і трубок;

робітники, зайняті в боксах;

робітники, зайняті переробленням, утилізацією твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням місткостей, хімічної апаратури, миттям, обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод, дегазацією, знешкоджуванням шкідливих парів і газів, футеруванням та термоізоляцією, гумуванням закритих місткостей;

розливальники стерильних розчинів;

стерилізаторники матеріалів та препаратів;

транспортувальники;

укладальники-пакувальники, зайняті фасуванням відкритих препаратів, укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням;

формувальники медичних препаратів, напівфабрикатів і виробів;

працівники, зайняті переробленням, утилізацією твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням місткостей та хімічної апаратури, миттям, обробленням тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод, дегазацією, знешкодженням шкідливих парів і газів, термоізоляцією, футеруванням і гумуванням закритих місткостей.

XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

Медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися під час виконання службових обов’язків вірусом імунодефіциту людини.

Молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці) патологоанатомічних бюро, центрів, відділень, прозекторських, моргів.

Працівники, зайняті в протичумних закладах.

Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих:

у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у лепрозоріях — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах (відділеннях), будинках дитини — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у будинках-інтернатах для психічно хворих, дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих дітей системи соціального забезпечення — молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

у підземних лікарнях, розташованих у відпрацьованих соляних шахтах:

- лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

- робітники, які працюють під землею для підтримки в нормальному стані шахтних виробок лікарень;

в опікових і гнійних відділеннях — лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині;

в онкологічних закладах (підрозділах), центрах, диспансерах:

- лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у відділеннях і кабінетах хіміотерапії;

- молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих відділеннях;

у рентгенівських відділеннях (кабінетах) — молодші медичні сестри з догляду за хворими.

XXV. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА
ТИРАЖУВАННЯ ВІДЕОЗАПИСІВ

Робітники:

апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті на кінокопіювальних фабриках;

гальванотипісти;

гільйоширники;

гравери друкованих форм, зайняті оздобленням та обробленням стереотипів;

електролізерники, зайняті на кінокопіювальних фабриках;

набирачі на складально-рядковідливних машинах;

нотогравери, зайняті роботою на свинцевих дошках;

оброблювальники шрифтової продукції (з друкарського сплаву);

оброблювачі кліше (з друкарського сплаву);

оператори пральних машин, зайняті пранням вішерної тканини;

складачі ручним способом.

XXVI. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІГРАФІЧНИХ ФАРБ

1. Виробництво барвників і сухих пігментів

Робітники:

апаратники сушіння;

апаратники фільтрації;

апаратники-заварювальники;

апаратники-індуліновари;

апаратники-фірнісовари;

бондарі-закупорювачі;

машиністи млинів;

розвантажувачі хімічної сировини.

2. Виробництво бронзової фольги

Робітники:

машиністи-бронзувальники;

перемотувальники-сортувальники;

препараторники.

 

 

3. Виробництво фарб для глибокого друку

Робітники:

апаратники змішувачів;

апаратники кульових млинів;

апаратники фільтрації;

апаратники-лаковари;

апаратники-фарботерники.

4. Виробництво тертих фарб із застосуванням
індуліну, органічних пігментів і анілінових фарбників

Робітники:

апаратники змішувачів;

апаратники кульових млинів;

апаратники фільтрації;

апаратники-фарботерники;

фарботерники.

5. Виробництво вальцьової маси, синтетичної оліфи
та сикативів із застосуванням резинітів свинцю

Робітники:

апаратники-вальцевари;

апаратники-лаковари;

апаратники-оліфовари;

апаратники-сикативовари;

апаратники-фірнісовари;

завантажувачі-вивантажувачі;

препаратори.

XXVII. БУДІВНИЦТВО

Робітники:

асфальтобетонники;

асфальтобетонники-варильники;

бітумники;

бурильники шпурів;

вапногасильники;

вогнетривники;

гідромоніторники;

електромонтери з ремонту повітряних ліній електропередачі, зайняті ремонтом повітряних ліній електропередачі (напругою 35 кВ і вище), які працюють на висоті понад 5 метрів;

електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній високої напруги і контактної мережі;

ізолювальники;

ізолювальники з термоізоляції, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;

ізолювальники на гідроізоляції, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;

ізолювальники-плівочники, у тому числі зайняті ремонтом та виготовленням устаткування;

каменотеси, у тому числі зайняті обробленням мармуру і граніту ручним способом, на каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах монументальної скульптури;

кислототривники-гумувальники;

кислототривники-вініпластники;

копрівники;

машиністи автогудронаторів;

машиністи бурових установок, у тому числі зайняті бурінням розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду завглибшки понад 50 метрів;

машиністи змішувачів асфальтобетону пересувних;

машиністи копрів;

машиністи укладачів асфальтобетону;

монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;

муляри, зайняті в бригадах мулярів і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад;

піскоструминники;

піскоструминники скла;

покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, зайняті на роботах із застосуванням мастик і ґрунтовок;

прохідники гірничих схилів;

слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, зайняті на роботах у підземних каналізаційних мережах;

укладальники промислових залізобетонних труб;

укладальники промислових цегляних труб;

 форсунники;

фрезерувальники каменю, у тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях);

футерувальники (кислототривники);

шліфувальники-полірувальники виробів з каменю, у тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах монументальної скульптури.

1. Підземні роботи з будівництва і ремонту
метрополітенів, підземних споруд (крім професій
робітників, зазначених у Списку № 1)

Робітники:

бетоняри;

електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту устаткування;

лицювальники-мармурники;

лицювальники-плиточники;

лицювальники-полірувальники;

маляри;

машиністи розчинонасосів;

машиністи холодильних установок для заморожування ґрунтів;

монтажники гідроагрегатів;

мотористи вентиляційних установок;

муляри;

слюсарі будівельні;

теслярі;

штукатури.

XXVIII. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

1. Залізничний транспорт

Робітники:

апаратники приготування хімічних розчинів;

робітники підприємств залізничного транспорту та метрополітенів, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах);

прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті в пунктах наливання і зливання сірчистої нафти та їдких речовин;

робітники, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах).

 

2. Метрополітени

Робітники, постійно зайняті тільки в нічний час на роботах у тунелях і підземних спорудах:

водії дрезини;

дренажники;

електромонтажники;

електромонтери;

машиністи гідропідіймачів;

машиністи залізнично-будівельних машин;

машиністи зумпфових агрегатів;

машиністи компресорів пересувних з двигунами внутрішнього згоряння;

машиністи компресорів пересувних з електродвигунами;

машиністи мийних установок;

машиністи незнімної дрезини;

машиністи фрезерно-зачисних машин;

машиністи шпаловитягувальних машин;

монтажники устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті;

монтажники устаткування зв’язку;

монтери колій;

налагоджувальники колійних машин та механізмів;

обхідники колій та штучних споруд;

оператори дефектоскопних візків;

оператори колійних вимірювань;

робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах;

робітники, зайняті на промивально-пропарювальних станціях (поїздах, пунктах);

слюсарі зумпфових агрегатів;

слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітенів;

слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту устаткування метрополітенів;

слюсарі-ремонтники;

столяри;

тунельні робітники.

 

3. Морський і річковий флот

Плаваючий склад — машинна команда вантажних, пасажирських суден, буксирів, суден службово-допоміжного флоту і суден портового флоту, що постійно працюють в акваторії порту (за винятком службово-роз’їзного, приміського і внутрішньоміського сполучення).

Береговий склад — маляри, зайняті фарбуванням та обшкрябуванням суден у доках.

XXIX. ЗВ’ЯЗОК

Електромонтери лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.

Кабельники-спаювальники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.

Монтажники зв’язку — спаювальники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками.

XXX. АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ЗБИРАННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА
УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ТВАРИН

1. Збирання, перероблення та утилізація трупів тварин
на спеціалізованих ветеринарно-санітарних

утилізаційних заводах (у цехах)

Робітники:

апаратники виробництва технічної продукції;

апаратники хімічного оброблення технічної сировини;

машиністи із прання та ремонту спецодягу;

оброблювачі ветсанбраку;

прибиральники виробничих приміщень;

просівальники технічної продукції.

2. Зберігання пестицидів

Робітники складів та баз зберігання і постачання пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням і складуванням пестицидів:

вантажники пестицидів та хімічної продукції;

водії навантажувачів;

комірники;

машиністи кранів (кранівники);

машиністи навантажувальних машин.

XXXI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ АБО
СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

Машиністи із прання та ремонту спецодягу, зайняті пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу.

Працівники:

зайняті обслуговуванням і поточним ремонтом аміачно-холодильно-компресорних установок, у виробництві рідкого скла;

зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням технологічного устаткування, електроустаткування, вентиляції, контрольно-вимірювальних приладів, виробничої каналізації, тунелів і комунікацій у виробництвах: сірковуглецю, ронгаліту, сульфату; сульфованих жирових продуктів; у цехах, на дільницях і у відділеннях: хімічних, прядильних, обробних, розмотування кислого шовку і фарбування таких виробництв: віскозного, хлоринового, ацетатного, синтетичних волокон, волосіння, щетини, губки; на роботах у кислотній станції (дільницях, підрозділах) і станції обробних розчинів; регенерації (сірковуглецю, сірки з газів сірковуглецевих виробництв, летких і органічних розчинників, міді, аміаку, капролактаму).

Робітники:

цехів, відділень, дільниць антикорозійних сполук і покриттів;

зайняті миттям та обробленням зворотної тари з-під токсичних хімічних продуктів, нейтралізацією та очищенням промислових стічних вод;

склодувних майстерень.

XXXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Працівники, зайняті на роботах з радіоактивними речовинами з активністю на робочому місці не менш як 0,1 мілікюрі радію-226 або еквівалентної за радіотоксичністю кількості радіоактивних речовин і на ремонті технологічного устаткування в цих умовах.

XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
(У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)

Робітники:

апаратники гашення вапна;

бакелітники (просочувальники), зайняті на просочуванні деталей і виробів сумішами, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

вальцювальники гумових сумішей, зайняті виготовленням та ремонтом м’яких баків і на шиноремонтних підприємствах;

вулканізаторники;

газогенераторники, зайняті на ацетиленових станціях;

газозварники;

газорізальники;

гасильники вапна;

генераторники ацетиленових установок;

гідропіскоструминники;

електрогазозварники, зайняті різанням та ручним зварюванням, на напівавтоматичних машинах, а також автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайняті зварюванням у середовищі вуглекислого газу, на роботах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки, а також на напівавтоматичних машинах;

електрозварники ручного зварювання;

електромонтажники з кабельних мереж, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;

електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;

заливальники компаундами, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

зливальники-розливальники, зайняті зливанням та розливанням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

клепальники;

кочегари технологічних печей, зайняті у виробництвах, де основні робітники користуються правом на пільгове пенсійне забезпечення;

лакувальники електроізоляційних виробів та матеріалів, зайняті на роботах з лаками, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки;

ливарники пластмас;

маляри, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

машиністи (кочегари) котельних (на вугіллі і сланці), у тому числі зайняті видаленням золи;

машиністи компресорних установок, зайняті під час роботи із шкідливими речовинами не нижче 3 класу небезпеки;

машиністи технологічних компресорів, зайняті обслуговуванням газових компресорів (крім повітряних);

машиністи холодильних установок, що обслуговують аміачно-холодильні установки;

металізатори;

намазувальники деталей, зайняті виготовленням м’яких баків і на шиноремонтних підприємствах;

випалювачі вапна;

огранувальники алмазів у діаманти;

оператори конвеєрних печей, зайняті випалюванням емалей;

оператори установок піскоструминного очищення;

паяльщики по вініпласту;

працівники, постійно зайняті на підземних роботах, пов’язаних з технічним обслуговуванням, транспортуванням та зберіганням зброї;

працівники, які виконують роботи з мікроорганізмами 1—2 груп небезпеки;

пресувальники виробів з пластмас;

пресувальники-вулканізаторники;

просочувальники пиломатеріалів та виробів з деревини, зайняті на роботах із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки;

ремонтувальники гумових виробів, зайняті вулканізацією;

робітники та фахівці, зайняті на роботах з джерелами УКХ, УВЧ, НВЧ-випромінювань, виконання яких потребує обов’язкового застосування засобів індивідуального захисту від цих випромінювань;

робітники, зайняті приготуванням і нанесенням на ракети та космічні об’єкти теплоізоляційних покриттів (виготовленням сумішей, просочуванням, формуванням та пресуванням виробів);

робітники, зайняті у виробництві керамічної деколі з матеріалами, що містять свинець;

робітники дільниць, зайняті у виробництві кремнійорганічних сполук;

робітники, зайняті механічним обробленням виробів із скловолокна і склопластику;

робітники, зайняті механічною обробкою виробів із азбоцементу та азбоселіту;

робітники, зайняті на ходових випробуваннях бронетанкової техніки в дорожніх умовах;

складальники-клепальники;

склеювачі-фарбувальники окулярних оправ із пластмас;

слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри, зайняті на підземних каналізаційних мережах;

шорсткувальники, зайняті відновленням і ремонтом шин на шиноремонтних підприємствах.

 

 

XXXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Працівників, зайняті 50 відсотків і більше робочого часу на роботах I і II класів з джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічними устаткуваннями, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях зони суворого режиму АЕС становить:

від 100 кБк до 105 кБк і більше для радіонуклідів групи А;

від 103 кБк до 106 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;

від 104 кБк до 107 кБк і більше для радіонуклідів групи В;

від 105 кБк до 108 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

Працівники, зайняті на роботах III класу з джерелами іонізуючих випромінювань (радіоактивними речовинами, матеріалами та технологічними устаткуваннями, радіоактивними відходами та іншими), активність яких на робочому місці у приміщеннях, які не входять до зони суворого режиму АЕС, становить:

від 1 кБк до 100 кБк і більше для радіонуклідів групи А;

від 10 кБк до 103 кБк і більше для радіонуклідів групи Б;

від 100 кБк до 104 кБк і більше для радіонуклідів групи В;

від 103 кБк до 105 кБк і більше для радіонуклідів групи Г.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 461

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 “Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 102).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1644 “Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 50, ст. 3272).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2006 р. № 276 “Про внесення зміни до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 714).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 173 “Про доповнення Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 622).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 3 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 7, ст. 197).

 

_____________________

 

ці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 622).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 3 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 7, ст. 197).

 

_____________________