Умови призначення пенсії по інвалідності

Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі Закон) визначено порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання (у т. ч. каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Головною умовою для призначення даного виду пенсії є наявність необхідного страхового стажу, тривалість якого визначена статтею 32 Закону залежно від групи інвалідності та віку, в якому особу визнано інвалідом. При цьому страховий стаж визначається на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією, тобто:

для інвалідів І групи:

до 25 років включно - 1 рік; від 26 до 28 років включно - 2 роки; від 29 до 31 року включно - 3 роки; від 32 до 34 років включно - 4 роки; від 35 до 37 років включно - 5 років; від 38 до 40 років включно - 6 років; від 41 до 43 років включно - 7 років; від 44 до 48 років включно - 8 років; від 49 до 53 років включно - 9 років; від 54 до 59 років включно - 10 років;

для інвалідів ІІ та ІІІ груп: 

до 23 років включно - 1 рік; від 24 до 26 років включно - 2 роки; від 27 до 28 років включно - 3 роки; від 29 до 31 року включно - 4 роки; від 32 до 33 років включно - 5 років; від 34 до 35 років включно - 6 років; від 36 до 37 років включно - 7 років; від 38 до 39 років включно - 8 років; від 40 до 42 років включно - 9 років; від 43 до 45 років включно - 10 років; від 46 до 48 років включно - 11 років; від 49 до 51 року включно - 12 років; від 52 до 55 років включно - 13 років; від 56 до 59 років включно - 14 років.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу 15 років.

Якщо інвалідність настала в пері­од проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

При цьому, до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку (ст.24 Закону).

Що ж стосується заробітної плати, яка враховується при призначенні пенсії по інвалідності, то згідно з статтею 40 Закону для обчислення пенсії по інвалідності враховується заробіток (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року або у разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Відповідно до статті 33 Закону пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 100% пенсії за віком; інвалідам II групи - 90% пенсії за віком; інвалідам III групи - 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону.

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсії за особливі заслуги перед Україною, тобто всі доплати, які визначені чинним законодавством України.

Зокрема, постановою КМУ від 16.07.2008 року №654 визначено умови та розміри надбавок на догляд та на утриманців.

Щодо надбавки на догляд, то право на її встановлення до пенсії мають: інваліди І групи, одинокі інваліди ІІ групи, які потребують пості­йного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одинокі інваліди третьої групи, які досягли пенсійного віку. Розмір надбавки на догляд становить 50 гривень.

Непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, до пенсії встановлюється надбавка в розмірі 150 гривень на кожну дитину.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалі­дності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Однак трапляються випадки, коли довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності виписано після спливу трьохмісячного терміну від дати огляду комісією. В такому випадку особа, якій встановлено інвалідність, має право на призначення пенсії з дати встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дати видачі довідки МСЕК.

Наталія Новак,

начальник управління пенсійного фонду України

у м. Нетішин