Які соціальні допомоги і на скільки зростуть з 1 грудня 2017 року

В Україні з 1 грудня 2017 року під­­вищується прожитковий мінімум до 1700 грн. на одну особу на місяць, тож відповідно зростуть і всі соці­аль­ні допомоги, які до нього прив’язані.

Для основних соціальних і демо­графічних груп населення з 1 грудня прожитковий мінімум буде такий:

для дітей віком до 6 років – 1492 грн;

дітей віком від 6 до 18 років – 1860 грн;

працездатних осіб – 1762 грн;

осіб, які втратили працездат­ність – 1373 грн.

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуться і нові суми соці­альних допомог.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами або так звані «декретні». Ця допомога надається у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 грудня 2017 року вона буде не менше, ніж 440,5 грн (була 421 грн). Право на цю допомогу мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини. Ця державна допомога наразі залишається без змін і становить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям. Вона надається у розмірі, що до­рівнює різниці між 100% прожит­кового мінімуму для дитини відпо­відного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. З грудня для дітей до 6 років максимальний розмір допомоги становитиме 1492 грн (був 1426 грн), від 6 до 18 років – 1860 грн (був 1777 грн), від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 1762 грн (був 1684 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Сума допомоги залежить від віку дитини. Для дітей до 6 років вона надається як різниця між 2984 грн та середньомісячним роз­міром алі­ментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині. Від 6 до 18 років: як різниця між 3720 грн та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині. Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, алі­менти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних міся­ців не нараховувалися, дана допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. А також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме. Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та серед­ньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 746 грн (був 713 грн), від 6 до 18 років – 930 грн (був 888,5 грн).

Допомога малозабезпеченим сім’ям. Розмір цієї державної соці­альної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більший, ніж 75% прожиткового мінімуму для сім’ї. Тож з 1 груд­ня розміри прожиткових міні­мумів такі: для праце­здатних осіб - 370,02 грн, для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1373 грн, для дітей віком до 6 років - 1268,20 грн, для дітей віком від 6 до 18 років -1581,00 грн, для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) - 1497,7 грн. Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збіль­шу­ється на 20%.

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда І чи ІІ групи (психічні розлади). Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата. Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або пос­тійно проживає з інвалідом. З 1 грудня­ максимальний розмір цієї допомоги становить 1700 грн (був 1624 грн)

Державна соці­аль­на допомога особам, які не мають права на пенсію (бракує стажу):

1. Громадяни, які досягли віку 63 роки та не мають права на пенсію відповідно до чинного законодав­ства, з жовтня цього року отримують допомо­гу у розмірі 1373 грн (було 949 грн).

2. Державна соці­альна допомога інвалідам з жовтня 2017 року для інвалідів І, ІІ і ІІІ груп, матерям – геро­їням становить 1452 грн (було 1312 грн).

3. Державна соці­альна допомога священнослужителям, церков­но­служителям та особам, які не менше 10 років до введення в дію ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» займали посади в релі­гійних організаціях, становить 1373 грн.

Допомога за померлого годувальника. Вона виплачується тоді, коли дитина не отримує пенсію по втраті годувальника: на одну дитину – 1452 грн, на двох дітей – 1742,4 грн, на трьох дітей і більше – 2178 грн.

З огляду на означене підвищення, Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету­ Нетішинської міської ради проведено масовий перерахунок для одержувачів 10 видів допомог. Загальна кількість одержувачів до­помог, що підлягали перерахунку, становить 751. Таким чином, вже в грудні 2017 року одержувачі допомог нашого міста отримають вище означені державні соціальні допомоги в нових розмірах.