ПОЛІКЛІНІКА

 

1 поверх

Реєстратура        9-03-50

 

Нарколог             9-06-99

 

Виписка лікарн.   9-06-42

 

КІЗ                        9-06-45

 

Психіатр              9-03-10

 

Фтізіатр               9-06-84

 

2 поверх

Ст. Медсестра    9-03-22

 

Мед. статист.     9-06-68

 

Флюрографія     9-07-04

 

Фізкабінет          9-06-47

 

3 поверх

Невропатолог     9-06-48

 

ВКК 9-06-52

 

Хірург.травм.     9-06-53

 

4 поверх

402,403 гінек.      9-06-51

 

409 гінеколог     9-06-87

 

5 поверх

510 Фаб'янчук     9-06-67

 

501 терапевт     9-03-65

 

503 терапевт     9-06-85

 

506 терапевт     9-06-93

 

6 поверх

604 зав.стомат.  9-09-78

 

606 стоматолог  9-09-83

 

608 стоматолог  9-06-58

 

601 стоматолог  9-06-83

 

602 Опруненко  9-06-94

 

7 поверх

707,711 дермат. 9-06-49

 

8 поверх

800,803 рентген  9-06-97

807 ЛОР               9-03-40

802 окуліст           9-09-74

 

9поверх

Зав.лаб.               9-03-39

Лабораторія       9-06-96

Лаб. Стаціонар   9-03-44

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

Нач. СМСЧ-4       4-11-22

Начмед                4-11-33

Приймальня        4-22-66

Економіст             4-20-55

Бухгалтерія         9-03-66

Гол. Медсестра  9-06-86

Відділ кадрів       9-03-88

Склад СМСЧ- 4   9-03-77

Ліфтерська          9-03-09

Пральня              9-09-73

Заст.по тех.пит.  9-09-65

Каб комп. набору 9-09-84

Архів, інженер з ОП 9-09-72

Диспетчери, мех. 9-06-92

Черговий електрик 9-03-60

 

ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА

Реєстратура           9-03-20, 9-03-25

Халманова             9-06-61

Зав.дит.полік.         9-07-02

Ст. медсестра        9-06-44

214,215                    9-06-91

201                            9-03-31

 

СТАЦІОНАР

 

Пологове відділення

Ординаторська         9-03-70

Ст. медсестра           9-06-57

Сестра-госп.              9-06-95

Дитяче відділ.           9-06-74

Оглядовий каб.         9-06-76

Пост                             9-06-81

Пост                             9-03-90

Вахта                           9-09-71

 

Хірургічне відділення

Зав.відділенням        9-09-64

Ординаторська          9-06-56

Пост №1                      9-06-43

 

Реанімація

Зав.відділенням         9-07-01

Пост                              9-06-73

 

ЛОР відділення

Ст медсестра             9-06-88

Пост                             9-06-98

 

Інфекційне відділення

 

Зав.відділенням           9-06-59

Пост                                9-06-63

 

ВЛ - аптека                   9-06-50

ЦСО -                              9-07-03

Терапевтичне відділення

 

Зав.відділенням           9-09-62

Ст. медсестра               9-06-46

Пост №2                         9-06-64

 

Дитяче відділення

Пост                                 9-09-76

 

Гінекологічне відділення

 

Зав.відділенням           9-09-81

Пост                                 9-09-67

 

Неврологічне відділення

Зав.відділенням             9-06-78

Ст. медсестра                  9-06-89

Пост                                   9-06-79

 

Фізіотерапевтичне

відділення

Зав.відділенням                9-06-62

ВПК -                                    9-06-41

 

Функціональна діаг-ка

Ст медсестра                       9-03-99

Пост                                    9-06-82

 

Рентгенкабінет                  9-06-71

 

Дитяче інф. в-ння            9-06-69

 

ШВИДКА ДОПОМОГА

Зав, шв.доп.                        9-06-54

 

Диспетчер                            9-03-33

 

СЕС                                      

 Головний лікар                 9-00-31

 

 

 

Приймальня                       9-08-02

 

 

Гол. Бухгалтер                  9-06-77

 

Зав.баклаб.                          9-08-75

 

Баклаборат                        9-08-77

ГДіП                                     9-08-22

ПСЛ                                   9-08-79

Зав.епідвід                        9-08-66

Епідвідділ                          9-08-68

Комун.гігієна                      9-08-18

Хім.лаборат.                          9-06-55