П А С П О Р Т

Шепетівської районної ради

 

1. Адреса

індекс 30400; м. Шепетівка, вул. Карла Маркса  47

№ тел./факс  5-24-52  e-mail: orgsh@sh.km.ua

 

2. Відстань від районного центру (км)

До автомагістралі

До найближчої залізничної станції

До обласного центру

-

-

100

 

3. Загальні відомості про район

Дата утворення:

   1922 рік

 

Площа:

1162 кв.км.  116204 гектари, що становить 5,62% від території області

 

Відстані:

від м. Шепетівки до м.Хмельницького: залізницею-            129 км.

автошляхом  - 100 км.

 

Географічні дані:

Район розташований в північно-східній частині Хмельницької області, в лісостеповій зоні.

По території району протікають 15 річок, з них найбільші:  Хомора, Корчик, Смілка.

 

Кордони:

Межує з Полонським, Ізяславським, Славутським, Старокостянтинівським районами Хмельницької області та Баранівським районом Житомирської області.

 

 

Коротка історична довідка

 

Шепетівський район розташований в північно-східній частині Хмельницької області. Він межує на півночі з Житомирською областю, на сході – з Полонським, на заході – з Ізяславським, на північному заході – зі Славутським, на півдні – із Старокостянтинівським районами Хмельницької області.

Перші поселення на території району відносяться ще до 6 – 3 тисячоліть до нашої ери і залишки одного з них вчені виявили біля с.Коськів на березі річки Хомори.

У Х столітті землі району входили до складу Київської Русі. Збереглися два городища ХІІ – ХІІІ століть поблизу селища міського типу Гриців та на околиці с.Коськів.

В середині ХІV століття ці землі прибрали до своїх рук литовські феодали Коріатовичі, згодом вони перейшли до князів Острозьких.

У складі козацьких загонів М.Кривоноса жителі краю брали активну участь у визвольній війні українського народу 1648 – 1654 років.

Згодом Шепетівка та навколишні землі переходять до князів Любомирських, потім – князів Сангушків, а в 1859 році – до останніх власників Шепетівщини – графів Потоцьких, які тут були до 1917 року.

Значного розвитку Шепетівка та район набули з 1873 року після прокладання тут залізниці Київ-Брест.

Шепетівський район був організований в 1922 році, до складу якого входили Шепетівська, Судилківська, Хролинська волості Заславського повіту Волинської губернії. У березні 1923 року було ліквідовано повіти та волості і у Волинській губернії утворено три округи: Шепетівський, Новоград-Волинський і Житомирський. В Шепетівську округу входило 13 районів (153 сільських ради). 2 вересня 1930 року округи було ліквідовано і утворено серед інших Шепетівський район в межах існуючого раніше (1922 рік), який увійшов до складу Вінницької області. 22 вересня 1937 року Вінницьку область було поділено на  дві і утворено Кам’янець-Подільську область, до складу якої увійшов Шепетівський район, що вийшов із складу Вінницької області. З січня 1954 року, у зв’язку з перейменуванням Кам’янець-Подільської області у Хмельницьку, Шепетівський район входить до складу останньої. У 1962 році в результаті скорочення кількості районів був розформований сусідній Грицівський район, а його територія увійшла до складу Шепетівського району. У 1963 році в ході укрупнення районів області  до Шепетівського району були приєднані Полонський і Славутський район і у такому вигляді Шепетівський район проіснував до 1966 року, коли він був розформований і на його базі утворено 3 райони: Полонський, Шепетівський, Славутський. В такому вигляді ці райони знаходяться і по сьогоднішній день.

Шепетівський район – аграрно-промисловий. На території району діють такі підприємства як ВАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів», ТОВ «Шепетівський гранкар’єр», Державне підприємство «Шепетівський ветсанзавод», підприємство Шепетівської виправної колонії №98, ДП «Украпаркет» комерційної компанії «АРДІНУ БОЛ.С.Л.», ТОВ « Майдан Віла».Аграрний сектор в районі представлений корпорацією «Сварог-Вест-Груп», де виробляється майже 80 процентів продукції сільського господарства, діє 2-СТОВи, 36-фермерських господарств та 16 інших малих сільськогосподарських формувань

В галузі рослинництва район спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур. Тваринницька галузь має, в основному, молочно-м’ясний напрямок.

Суміжною сферою спеціалізації є лісове господарство представниками якого є ДП «Шепетівське лісове господарство” та Шепетівське районне лісокомунальне господарство. Виробництво місцевих будівельних матеріалів представлене такими підприємствами, як ВАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» та ТОВ «Шепетівський гранкар’єр» (с. Рудня-Новенька).

Район має значні поклади граніту, вапняку, каоліну, глини, піску, а також запаси деревини. В кінці 80-х років в районі відкрите унікальне по якості та запасах Городнявське родовище графіту, запасів якого достатньо на 70 років роботи.

На території району досить розвинена транспортна система: проходять найважливіші залізничні та автомобільні дороги України.

Адміністративний центр – місто Шепетівка.

Серед відомих земляків району – письменники М.Островський, Н.Рибак, професор-ґрунтознавець Д.Віленський, а також герої Радянського Союзу С.Климович, Г.Рабоволюк, П.Бабак, У.Швець, В.Котик, А.Поліщук.

 

 

4. Мережа шляхів

 

4.1. Усього комунальних доріг  300,4 км, з них:

-              з твердим покриттям  47,63 км; 

-              асфальтним покриттям  158,92 км; 

-              ґрунтовим покриттям  93,87 км; 

-              потребують капітального ремонту 86 км; 

-              наявність тротуарів 46 км; 

-              влаштовано нових тротуарів  -  км; 

-              витрачено коштів у 2010 році на ремонти комунальних доріг-289,3 

 

4.2.  Автомобільні шляхи територіального значення:

1).  Місцевого значення - 291

 

4.3. Усього доріг загального користування  294 км, з них:

-              з твердим покриттям  294 км; 

-              асфальтним покриттям  294 км 

 

4.4. Кількість гідроспоруд  - 105 ,  з них:

-              в комунальній власності  - 43;

-              передані в оренду  - 43

-              безгосподарські  - 62

                                                                                                                                                                        

5. Територія

 

5.1. Загальна площа району  116244,0 га, в тому числі:

 

-   земель державної власності  57714,77 га;

-   земель комунальної власності   -  га;

-   земель приватної власності  58529,25 га, з них:

     = присадибних земель  3521,63 га;

     = земельних часток (паїв)  49324,73 га;

-   всього власників земельних часток (паїв)  15910

 

5.2. Структура земельного фонду:

 

-              сільськогосподарські землі  72875,61 га, в тому числі:

-              земель резерву  5944 га;

-              земель запасу  7608,0 га;

-              пасовищ  8265,6 га;

-              ліси  36717,44 га;

-              забудовані землі 3331,4 га;

-              землі водного фонду  1848,55 га: з них:

   = в оренді 974,3;

-              річки, що протікають територією району (назва) Хомора, Смілка, Корчик,

                                                                                          Лизнявка;

-              об’єкти природно-заповідного фонду

-               - регіональний  ландшафтний парк “Мальованка”.

-               заповідники:  Лизнявський, Червоноцвітський та інші.

 

5.3. Розвідані родовища корисних копалин.

 

       Район має значні поклади граніту, вапняку, глини, графіту, каоліну, а також запаси деревини.  36,5 тис. га площі району займають ліси.

 

6. Населення 

 

6.1. Характеристика населених пунктів

-              Усього населених пунктів 69, з них:

     = міста      -  ;

     = селища   1 ;

     = села       68 .

 

6.2. Характеристика місцевих рад 

 

з/п

Назва місцевої ради

 

        Кількість рад

Кількість депутатів

1.

районна

1

46

2.

міська

-

-

3.

селищна

1

24

4.

сільська

22

347

 

 

6.3.Категорії населення

Вікові категорії населення

станом на

01.01.2010

станом на

01.01.2011

Усього населення на території районної ради, в т. ч.(тис.чол.)

 

35,7

 

35,4

- дітей дошкільного віку

882

1,2

- дітей шкільного віку

4346

4,3

- громадян працездатного віку   тис.

13,3

15,8

- громадян пенсійного віку         тис.

10,926

10,8

 

6.4. Демографічні дані

Показники  (станом 01.01.2011)

Кількість осіб

Народилось                                   

359

Померло

629

Щільність населення на 1 кв. км.

30,5

                                                                                                           

6.5.  Зайнятість населення

Категорії громадян працездатного віку

станом на

01.01.2010

станом на

01.01.2011

Кількість працюючих громадян

3582

            2246

Кількість громадян працездатного віку, які

перебувають на обліку як такі, що шукають роботу

 

 

800

 

 

              641

 

6.6. Працевлаштування населення працездатного віку

Всього населення працездатного віку

В районі

Обласний центр

м. Київ

         За кордоном

        15801

15427

28

325

21

 

6.7. Кількісний розподіл робочої сили   на 01.01.2010 року

С/г виробництво

Промисло-вість

Будівництво

Транспорт

Зв’язок

Лісове    господарствово

Рибальство

Торгівля

Державна   служба

Освіта

Охорона здоров’я

Культура

Приватні підприємці

 

1250

 

193

 

57

 

  -

 

  -

 

 -

 

 -

 

60

 

 89

 

 336

 

241

 

  -

 

1073

 

6.8. Пільгові категорії населення

Всього

на 1.01.

2011 р.

Інваліди

ВВв

Учасники бойових дій

Репресовані

Інваліди всіх груп

Багатодітні сім’ї

Діти багатодітних сімей

Діти-інваліди

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування

Одинокі матері

4565

 

114

154

4

1351

472

1588

191

102

589

 

7. Основна діяльність Шепетівської районної ради

 

7.1. Дата  створення  районної ради_1922 рік

 

7.2.  Результати виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (31.10.2010року)

з/п

Назви політичних партій, виборчих блоків партій, що набрали найбільше голосів виборців

 

1.

ВО”Батьківщина”

21,6

2.

Партія Регіонів

19,5

3.

Фронт змін

8,3

4.

Сильна Україна

6,0

5.

Народна партія

4,7

6.

ВО”Свобода”

3,6

7.

ПП “Удар”

3,3

8.

Партія Пенсіонерів України

3,1

 

7.3.  Результати виборів Президента України (2010 рік)

з/п

П І П кандидата, що набрав найбільше голосів виборців

%голосів

1.

Тимошенко Юлія Володимирівна

70,1

2.

Янукович Віктор Федорович

25,2

 

7.4. Голова районної ради      Ковальчук Микола Степанович

 - число місяць і рік народження  -13 вересня 1955 року;

 - службовий телефон -5-24-52;

 - освіта, що і коли закінчив- вища, Харківський юридичний інститут, в 1985 році;

 - спеціальність за освітою-  правознавство;

 - партійність- член ВО “Батьківщина”;

 - ким висунутий на виборах -  ВО”Батьківщина”;

 - головою районної ради обраний (дата) 23 листопада 2011 року;

 - обраний   2 раз.

 

7.5. Склад виконавчого апарату ради

  №

 з/п

Список

працівників апарату ради

Посада

 

Освіта

№ телефону

Інші дані

1

Ковальчук Микола Степанович

Голова

Вища

5-24-52

 

2

 

Заступник голови

 

5-51-80

 

3

Капелюх Микола Петрович

Керуючий справами

Вища

4-15-52

 

4

Можейко Вільгельм Антонович

Завідувач організаційного відділу

Вища

5-51-80

 

5

Щербіюк Ростислав Миколайович

Завідувач юридичного відділу

Вища

4-14-52

 

6

Борищук Леся Казимирівна

Завідувач загального відділу

Вища

5-51-80

 

7

Бузиль Віталій

Володимирович

 

Начальник відділу

Вища

4-14-52

 

8

Палійчук Валентина

Андріївна

Головний спеціаліст організаційного відділу

Вища

5-81-37

 

9

Дзяворук Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

Вища

5-81-37

 

 

 

7.6. Склад депутатів ради

 

Всього:

46

З них членів партій:

41

Партія Регіонів

6

ВО «Батьківщина»

21

Політична партія “Сильна Україна”

2

Народна Партія

4

Політична партія “Фронт змін”

4

ВО”Свобода”

1

Єдиний центр

1

ПП”Удар”

1

Партія пенсіонерів України

1

Позапартійні

5

 

         за освітою:                                                                        за віком:

 

 

Вища

44

до 30 років

3

незакінчена вища

-

Від 30 до 60 років

37

середня-спеціальна

2

Старше 60 років

6

середня

-

 

 

незакінчена середня

-

 

 

 

  За родом діяльності:

 

 

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

 

-

працівників агропромислового комплексу

17

працівників житлово-комунального господарства

1

працівників охорони здоров’я

2

працівників освіти, культури

11

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих держадміністрацій

2

Пенсіонерів

-

осіб, що не працюють

1

приватні  підприємці

4

Інших (вимірювальні прилади)

1

Працівників лісогосподарства

2

Працівники промисловості

2

Працівники громадських організацій

2

 

7.7. Постійні комісії ради

 

№ з/п

Назва комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім’я, по-батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

Комісія з питань регла-менту, депутатської діяльності, етики, зв”яз-ків із політичними пар-тіями, об”єднаннями громадян та засобами масової інформації.

 

 

 

4

 

 

Гордійчук Микола Михайлович

 

 

Директор Судилків-

вської ЗОШ  І-ІІІ ступенів

 

2

Комісія з питань плану-вання, бюджету та фінансів.

 

7

Бернадська Лілія Віталіївна

Заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації

3

Комісія з питань розвит-ку АПК, екології, земле лісо, водокористування.

 

7

 Кляп Іван Іванович

Генеральний директор  ТОВ

“Лотівка-Еліт”

4

Комісія з питань соці-ального розвитку насе-лених пунктів, праці, зайнятості населення, у справах пенсіонерів, ветеранів, інвалідів.

 

 

 

4

 

 

Поліщук Валентина Марківна

 

Директор ФГ “Агроінвестпроект”

5.

Комісія з питань охоро-ни здоров”я, материн-ства та дитинства.

 

5

Іващенко Тетяна Михайлівна

Завідуюча поліклі-нікою Шепетів-

ської ЦРЛ

6.

Комісія з питань науки, освіти, культури.

5

Дзяворук Петро Францович

Начальник відділу освіти Шепетів-

ської райдержадмі-ністрації

7.

Комісія з питань молодіжної політики розвитку фізичної культури та спорту

 

4

Черняхівський Іван Петрович

Вчитель Новичівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

8.

Комісія з питань еконо-мічної політики, розвит-ку промисловості, енер-гетики, транспорту, зв”язку, підприємниц-тва та торгівлі.

 

 

4

 

Лемешук Валерій

Миколайович

 

 

 

Директор ТОВ “Левада”

9

Комісія з питань управ-ління об”єктами спіль-ної власності терито-

ріальних громад району, житлово- комунального господарства, архітек-тури та будівництва.

 

 

 

 

5

 

 

 

Портной Сергій Петрович

 

 

 

 

Директор ПП

ЛМС “Сервіс”

 

               

7.8. Депутатські групи, фракції, що діють у складі ради, керівники фракції

 

№ з/п

Назва фракції

(група)

Кількість депутатів

Прізвище, ім’я, по-батькові голови фракції (групи)

Посада та місце роботи голови фракції (групи)

1

Депутатська фракція

ВО”Батьківщина”

 

21

Бабій Казимир Васильович

Директор Шепетівського парку культури і відпо-чинку

 

Депутатська фракція Партії Регіонів

9

Адамець Іван Кирилович

Голова Шепетівської РДА

2

Депутатська фракція Народної партії

 

5

Вичавка Іван

Іванович

Директор СТОВ”Поділля”

 

7.9. Склад президії районної ради

   _______________________________________________________________________

1.

Ковальчук  Микола

Степанович

 

-

голова районної ради.

2.

Гордійчук Микола

Михайлович

-

голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку, зв”язків із політичними партіями, об”єднаннями громадян та засоба-

ми масової інформації;

 

3.

Бернадська Лілія

Віталіївна

-

голова постійної комісії з питань  планування, бюджету та фінансів;

 

4.

Кляп Іван

Іванович

-

голова постійної комісії з питань розвитку агропромислового комплексу, екології, земле, лісо, водокористування;

 

5.

Вичавка Іван

Іванович

 

-

голова фракції  Народної партії;

6.

Поліщук Валентина

Марківна

-

голова постійної комісії з питань соціального розвитку населених пунктів, праці, зайнятості, соціального захисту населення, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;

 

7.

Іващенко Тетяна

Михайлівна

-

голова постійної комісії з питань охорони здоров”я, материнства та дитинства;

 

8.

Дзяворук Петро

Францович

-

голова постійної комісії з питань науки, освіти, культури;

 

9.

Черняхівський Іван

Петрович

-

голова постійної комісії з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту;

 

10.

Лемешук Валерій

Миколайович

-

голова постійної комісії з питань економічної політики,  розвитку промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, підприємництва та торгівлі,

 

11.

Портной Сергій

Петрович

-

голова постійної комісії з питань управління об”єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, архітектури та будівництва;

 

12.

Бабій Казимир

Васильович

-

уповноважений представник депутатської фракції районної організації ВО”Батьківщина”;

 

13.

Адамець Іван

Кирилович

 

-

Уповноважений представник депутатської фракції районної органязації Партії Регіонів.

 

7.10. Депутатами обласної ради обрано:

 1. Гордійчука Андрія Андрійовича

  2.  Мовсесяна Врама Македоновича

 1. Агаркова Миколу Миколайовича
 2. Дячука Миколу Миколайовича
 3. Савчук Валентину Миколаївну
 4. Волянського Володимира Васильовича               

     

        7.11. Органи самоорганізації населення, громадські формування

 

 Органи самоорганізації

Станом на 01.01.2011

Усього

15

В них працюють

227

Вуличних комітетів

12

Товариських судів

-

ДНД

2

Громадських формувань з охорони громадського порядку

1

комітети

-

Інші

-

       

ШЕПЕТІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА

 АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Адреса: індекс  30400, м. Шепетівка, вул. Карла Маркса, 4,

код АМТС : 03840, телефон  5-27-52, факс: приймальня  5-13-70,

 ел. пошта - rda_shep@ukrpost.ua 

КЕРІВНИКИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 №

з/п

 Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Телефони

 

Адамець Іван Кирилович

Голова РДА

5-27-52

 

Хоронжук Олександр Іванович

 

Перший заступник голови РДА

 

4-04-82

 

 

Лінник Юрій Володиммирович

 

Заступник голови  РДА

 

4-04-94

 

 

Лінник Наталія Миколаївна

Керівник апарату райдержадміністрації

5-11-60

 

8. ПІДПРИЄМСТВА,

що розташовані на території ради

 

  8.1. Найбільші промислові підприємства

 

з/п

Назва підприємства

Форма власності (власник)

Види  промислової продукції

Станом на 01.01.2011

Кількість працюючих

середня заробітна плата

1.

Шепетівська виправна колонія

державна

нерудні мате-ріали, залізобе-тонні вироби, стінові матеріа-ли.

 

42

 

1745,0

 

2.

ТОВ”Шепетівський гранкар”єр” с.Рудня Новенька

 

приватна

галька, гравій,

щебінь, камінь рваний та кремінь

 

70

1023,8

3.

ДП”Украпаркет” КК”Ардіну-Бол.С.Л.”

с.Рудня Новенька

 

приватна

Паркет планко-вий із деревини листяних порід.

 

 

22

 

1791,7

4.

ВАТ”Майдан-Виль-ський комбінат вогне-тривів”

с.Михайлючка

 

приватна

шамотний по-рошок, поро-шок мелений вогнетривкий, вироби туго-плавні ПБ-Б,

вироби тугоплав-ні ПБ-22, ПБ-44

 

91

 

1773,7

 

 8.2. Галузева структура промисловості за видами економічної діяльності

з/п

Види промислової діяльності

Питома вага (%)

1.

Добувна промисловість, у тому числі:

64,2

 

   - видобування енергетичних матеріалів

-

 

   -  видобування неенергетичних матеріалів

64,2

2.

Обробна промисловість, у тому числі:

35,8

 

  -  харчова промисловість та  перероблення  сільськогосподарських продуктів

-

3.

   Легка промисловість, у тому числі:

-

 

    - текстильна промисловість та пошиття одягу

-

 

     - виробництво шкіри та шкіряного взуття

-

4.

   Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї

23,2

5.

   Целюлозно-паперова, поліграфічна   промисловість та видавнича справа

-

6.

   Хімічна і нафтохімічна промисловість, у тому числі:

-

 

     -  хімічне виробництво

-

 

     - виробництво гумових та пластмасових виробів

-

7.

   Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та  скловиробів)

76,8

8.

   Металургія та оброблення металу

-

9.

   Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування у т.ч.:

-

 

    -  виробництво машин і устаткування

-

 

    -  виробництво електричного та електронного устаткування

-

 

    -   виробництво транспортного  устаткування

-

10.

   Виробництво та розподілення  електроенергії газу

-

11.

Інші  галузі

-

 

Кількість підприємств, що заходяться на самостійному балансі (один.)

4

8.3. Промислове виробництво  

№ з/п

Показники

2007/2008

2008/2009

2009/2010

1.

Валова продукція на одну особу (грн) 

642,27

581,74

480,38

2.

Темп росту за останні три роки (%)   

124,88

92,7

82,1

3.

Бартер в промисловості (%)

16,1

-

-

4.

Частка збиткових підприємств  (%)

 

33,3

 

36,4

 

18,7

 

 

8.4. Фінансові  та кредитні установи

з/п

Назва

Кількість працюючих

1.

Філія “Приватбанку” смт.Гриців

3

2.

Відділення  “Ощадбанку”

3

3.

Кредитна спілка “Грицева калитка”

4

4.

Кредитна спілка “Кредекс”

2

 

8.5. Виконання бюджетів

-            доходи місцевого бюджету на 1 особу  375 грн в рік;

-            податкові надходження на одну особу   369 грн в рік;

-            частка простроченої заборгованості за станом на 01.01.2011, а саме :

= кредиторської   0,3 %   

 =  дебіторської    -   %

 

8.6. Капітальні інвестиції: всього 9міс. 37555,0

- в т.ч. іноземні інвестиції     -

 

8.7. Зовнішньоекономічна діяльність (конф. дані).

-            темп приросту експорту_______-_____%;

-            обсяг  експорту на одну особу___-_____дол. США;

-            сальдо   зовнішньої торгівлі товарами_____-____ дол. США

 

8.8. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

Назва підприємства

 

Кількість підприємств

 

Види  с/г

 продукції

Станом на 01.01.2011

 

Кількість працюючих

середня заробітна

плата

 

СТОВ

2

зернові, тваринництво

170

740

 

СК

-

-

-

-

 

ФГ

36

зернові

135

890

 

ВАТ

-

-

-

-

 

Дочірні підприємства

 -

-

-

-

 

Інші

16

зернові, тваринництво, овочі

1023

2100

    Культури

Площа (га)

Врожайність (ц /га)

 

 

 

2009 рік

  2010 рік

2009 рік

2010 рік

 

Зернові

18595

17917

37,1

51,4

 

Цукрові буряки

4263

5242

461,8

431,5,1

 

Картопля

10

11

34,0

149,5

 

Кукурудза (зерно)  (в т.ч. зернових)

2996

4762

69,1

97,9

 

Овочі

59

46

432,5

400,7

 

                     

  

8.10. Тваринництво (гол.)

 

Кількість поголів’я

Станом на 01.01.2010

Станом на 01.01.2011

Великої рогатої худоби  (гол.)

4633

4596

Корів

1170

1400

Свиней

923

1289

Птиці

-

-

Інші

-

-

 

8.11. Реалізація сільськогосподарської продукції (тис.тонн).

 

 Назва культур  (тис.тонн)

Станом на 01.01.2010

Станом на 01.01.2011

Зернові культури ( у вазі після доробки)

72.7

121,2

Цукрові буряки

50,3

226,2

Картопля  

-

0,02

Овочі

0,8

1,3

Реалізація худоби в живій вазі

1,3

1,4

Молоко

4,5

5,7

Яйця, тис. шт.

-

-

 

8.12.Одноосібники, які самостійно обробляють земельні паї

 

з/п

П І П одноосібника

Кількісний

склад сімей

 

Види  с/г продукції

Наявність с/г техніки

 

  х

       х

962

Зернові, овочі

орендується

 

9. Транспортний комплекс і зв’язок

 

9.1. Залізничний транспорт

-            кількість залізничних станцій 4 ;

 

9.2. Авіаційний транспорт

-            наявність аеропорту___-____

 

9.3. Автомобільний транспорт

-            кількість підприємств (АТП) __1__, з них:

     = виконують пасажирські перевезення 1 ;

     = виконують вантажні перевезення___-___.

-            протяжність автомобільних доріг  482 км, у тому числі:

    = загальнодержавного значення  191 км;

    = республіканського значення ____-_____км;

    = місцевого значення  291 км

 

9.4. Зв`язок загального користування

-            поштові заклади:

   = кількість відділів 26 ;

   = кількість працюючих в них  70

-            телефонний зв’язок:

     = кількість телефонних станцій  27 ;

     =  кількість основних телефонів на 100 жителів  12 ;

     = кількість радіоточок  2112

 

10. Митниці

Митні переходи

кількість

Чисельність працюючих

Митні пости

-

-

Автомобільні/ залізничні

-

-

 

11. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

11.1. Наука 

з/п

    Назва установ

Кількість установ

Кількість працюючих (осіб)

 

Науково-дослідні установи

-

-

 

Конструкторські бюро

-

-

 

Проектні установи

-

-

 

Філіали НАНУ

-

-

 

Інші установи

-

-

 

11.2. Охорона здоров’я

 

Назва медичних закладів

Станом на 01.01.2011

Кіль-кість закла-

дів

Кіль-кість праців-ників

Забезпече-ність лікарями (на 10тис. населення)

Забезпече-ність ліжками (на 10тис. населення)

Форма власності*

Лікувально-профілактичні заклади усього, у т ч.:

58

 

192

 

26,9

43,0

районна комунальна

- центральна районна   лікарня

1

 

996

 

21,2

 53,3

районна

комунальна

- дільничні лікарні

2

 

59

 

4,9

24,6

районна

комунальна

- районні лікарні Гриців

1

98

12,5

30,1

-

- міські лікарні

-

-

-

-

-

- поліклініки

-

-

-

-

-

- амбулаторії загальної практики/сімейної медицини

6

 

54

 

   х

  х

районна

комунальна

- лікарські амбулаторії

-

-

-

-

-

- санаторії

-

-

-

-

-

- аптеки

60

73

-

-

-

Інші  ФАПи

48

 

85

-

-

комунальна

 

11.3. Освіта

 

Назва закладів

Станом на 01.01. 2011

Кіль-

кість

Розрахункова кількість місць

Виклада-чів, вихо-вателів

Студентів учнів,

 дітей

Форма

власності *

Вищих навчальних

-

-

-

-

-

ІV- рівня акредитації,

ІІІ  рівня акредитації

-

-

-

-

-

- ІІ- рівня акредитації,

- І - рівня акредитації

-

-

-

-

-

Професійно-технічних

2

1000

78

855

комунальна

Навчально-виховних (інтернатів)

-

-

-

-

       -

 

Шкіл, у тому числі:

38

2700

668

3753

комунальна

ЗОШ I-III ст.

19

4000

400

2852

комунальна

 ЗОШ I-II ст.

14

1500

253

843

комунальна

 ЗОШ I ст.

5

200

15

58

комунальна

Дошкільні навчальні заклади

15

792

58

1236

комунальна

 

Шкіл-інтернатів

-

-

-

-

       -

Шкільних бібліотек

-

-

-

-

       -

Гімназій

-

-

-

-

       -

Інших діючих закладів освіти

1

Грицівська

школа

-

905

комунальна

Приміщень недіючих освітянських закладів

-

-

-

-

-

*  для комунальної форми власності зазначити її рівень: міська, обласна.

 

11.4. Культура

з/п

Назва закладів

Кількість закладів

кількість працюючих

(осіб)

 

філармонії

-

-

 

консерваторії

-

-

 

театри

-

-

 

кінозали

-

-

 

бібліотеки               

39

71

 

музеї (включаючи філіали) гром.

10

-

 

будинки культури і клуби

60

159

 

центри дозвілля

-

-

 

клубів за інтересами

33

-

 

дитячі музичні школи

-

-

 

дитячі школи мистецтв

1

9

 

дитячі художні школи      

-

-

 

дитячі хорові школи

-

-

 

12. Інші установи, які працюють на території району

з/п

 Назва

підприємства

(установи)

 Власник

П І П керівника

(№ телефону)

Напрямок діяльності

Кількість

працюючих

Річний обсяг (грн)

1.

(До прикладу)

- млин

-

-

-

-

-

2.

- перукарня

-

-

-

-

-

3.

авторемонтні майстерні

-

-

-

-

-

4.

-                                 Інші

-

-

-

-

-

 

13. Торгівля

з/п

 

Назва підприємств торгівлі

Станом на 01.01.2011

 

Кількість

Кількість робочих місць

 

Всього торговельних установ

 з них:

230

269

 

- магазини

128

140

 

- підприємства ресторанного  

  господарства

27

54

 

- приватні (кіоски)

75

75

 

- ринки

-

-

 

- торговельні майданчики  

-

-

 

Показники господарської діяльності:

з/п

Показники

Станом на 01.01.2010

Станом на 01.01.2011

1.

Роздрібний товарообіг (фактичні ціни), тис. грн.

 

12246,5

за 9 місяців 2010 року

14331,9

2.

Реалізація платних послуг (фактичні ціни), тис. грн.

2205,8

           1302,6

 

14. Мале підприємництво

(станом на 01.01.2011)

-               кількість малих підприємств   72 одиниці;

-               середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах 646 осіб;

-               очікуваний обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами      170200,0 тис грн. ;

-               обсяг реалізованої продукції від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг)  області  0,1%;

-                кількість  зареєстрованих підприємців (фізичних осіб) 1073                

 

15. Житлово-комунальне господарство та благоустрій території

(станом на 01.01.2011)

 

Протяжність розподільчих газопроводів 292,4 км;

Опалення закладів соціальної сфери:

-                                    газифіковано закладів соціальної сфери (перелік) 8 об”єктів;

-                                    потребують газифікації чи заміни системи опалення   34;

 

Стан  водогонів у районі(протяжність в км   13,6;

- наявність криниць громадського користування  770;

-            з них потребують ремонту  124

Наявність вуличного освітлення:

-            протяжність  8 км;

-            кількість ліхтарів  138;

Озеленення:

-            наявність парків, скверів  9; 

-            квітників  42; 

-            кількість дерев  38,5 тис.; 

-            інвентаризовано вікових дерев  6; 

Наявність стадіонів - 2;  спортивних майданчиків- 61;

Вивезення твердих побутових відходів

кількість сміттєзвалищ  - 65, з них:

-            паспортизовано    - 2;

-            упорядковано  - 48 ;

 

Утримання кладовищ

-            всього кладовищ   - 86, з них: 

-            мають огорожу – 61; 

-            її протяжність  12,6 тис.м.; 

-            наявність ритуального майданчика  - 17; 

-            наявність туалетів – 17. 

 

 1. 1.                                                                             16. Протипожежний захист населених пунктів

 

Наявність МПО,   - 4;

Кількість робочих місць  - 14;

     Забезпечення  пожежними автомобілями:

     - фактична наявність   4 ;

Забезпечення  вогнегасниками закладів соціальної сфери – 88;

Наявність під”їзду до водойми (крана у башті) для забирання води пожежними машинами у випадку пожежі – 30.

 

 1. 2.                                                                             17. Засоби масової інформації, найбільш популярні в громаді

 

17.1. Газети

з/п

Назва

Тираж у місяць (прим.)

Дані про засновників (власників)

Кількість працюючих (осіб)

1.

Шепетівський вісник

56800

Шепетівська районна рада

Шепетівська райдержадміністрація

Шепетівська міська рада

Колектив редакції

 

12

  

17.2. Телебачення

з/п 

Назва 

Дані про засновників (власників) 

Кількість працюючих (осіб) 

1

-

-

-

    

  17.3. Радіо

з/п

Назва

Дані про засновників (власників)

Кількість працюючих (осіб)

1.

Міськрайонне радіомовлення

Шепетівська районна рада Колектив редакції

         1

 

Наявність радіотрансляційних об’єктів  - .

Проводове  радіомовлення      - 1 

Наявність телевеж (назва)       -

 

17.4. Підприємства поліграфії 

з/п

Назва підприємства

одиниць

кількість працюючих

дані про засновників (власників)

1.

Друкарня 

-

-

-

 

18.  Місцеві осередки політичних партій

з/п

Назви політичних партій

Кількість

 членів

      П І П  керівника

1.

Шепетівська районна організація Партії регіонів

1450

Адамець Іван Кирилович

 

Голова  Шепетівської РДА

         тел. 5-27-52

2

Шепетівська районна організація партії

“Прагматичний вибір”

7

Шевчук Валерій Станіславович

 

 1.  

Шепетівська районна організація

“Жінки за майбутнє”

Всеукраїнського політичного об’єднання

1135

Богурська Лідія  Матвіївна

 

Завідувач відділом культури РДА

т: 5-11-45

 

 1.  

Шепетівська районна організація Партії Реабілітації Народу України

9

Дернова Тамара Митрофанівна

 

пенсіонер

 

 1.  

Шепетівська районна організація

“Українська народна партія“

30

Колосовський Анатолій Станіславович

 

м. Шепетівка вул. Б.Хмельницького,56

пенсіонер

т: 5-16-99

 1.  

Шепетівська районна організація Політичної партії

“Яблуко”

3

-

 

 1.  

Шепетівська районна організація Партії промисловців і підприємців

України

56

Портной Сергій Петрович

 

Підприємець

 1.  

Шепетівська районна організація Народного Руху України за єдність

8

Гороть Андрій Васильович

 

 1.  

Шепетівська районна організація Народного Руху України

53

Васик Віктор Якович

 

Пенсіонер

т: 3-17-00

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Комуністичної партії України (оновленої)

10

Береза Анатолій Володимирович

 

 1.  

Шепетівська районна партійна організація

“Народної партії вкладників та соціального захисту”

10

Люблінський Олександр Францович

 

 1.  

Шепетівська районна організація Української селянсько демократичної партії

102

Григорчук  Олександр  Васильович

 

 1.  

Шепетівська районна організація Української республіканської партії “Собор”

91

Ступак Євген Володимирович

 

 1.  

Шепетівський районний осередок Політичної Партії Малого та Середнього Бізнесу України

3

Кожан Олег Анатолійович

 1.  

Шепетівська районна  партійна організація “ Партія пенсіонерів України”

9

Химич Валентина Іванівна

 

 1.  

Шепетівська районна організація Соціал-демократичної партії України

3

Павлюк Віталій Анатолійович

 1.  

Шепетівська районна організація

Партії Всеукраїнського

об’єднання лівих

“Справедливість”

4

Дубина Олександр Петрович

 

Вчитель Грицівської ЗОШ

 

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії “Держава”

4

Васьковський  В’ячеслав Казимирович

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії Християнсько-Народний Союз

22

-

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії “Молода Україна”

3

Сорока Дмитро Леонідович

 

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії  “Реформи і Порядок”

3

Веремеєв Алекс Тихонович

 

 

 1.  

Шепетівська районна організація партії “Соціал-Демократичний Союз”

16

Ткачук Микола Іванович

 1.  

Шепетівська районна організація Комуністичної партії України

50

Верещак Ірина Ростиславівна

 

м. Шепетівка

Завідуюча залізничною технічною бібліотекою

т: 3-34-13

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії “Слов’янський народно-патріотичний союз”

7

-

 1.  

Шепетівська районна  організація  Конгресу Українських Націоналістів

38

Нагулко Тарас Дмитрович

 

Пенсіонер

 1.  

Шепетівська районна організація  Народної партії

570

Сасюк  Володимир

Михайлович

 

т: 4-17-51

Державне підприємство «Шепетівське лісове господарство»,

директор

вул. Фадєєва, 1/1

 

 1.  

Шепетівська районна партійна організація

Всеукраїнського об’єднання “Громада”

15

Юзьков Вадим Вікторович

 

Підприємець

 1.  

Шепетівська районна організація

Партії “Демократичний союз”

32

-

 1.  

Шепетівська районна  організація Соціалістичної партії України

120

Мирончук  Сергій Андрійович

 

м. Шепетівк вул. Залізнична 95/86

т: 5-67-78

Начальник управління праці та соціального захисту населення Шепетівської РДА

 1.  

Шепетівська районна організація соціал-демократичної партії України (об’єднана)

152

Маньківський Володимир Андрійович

 

Вчитель Хролинської ЗОШ

 1.  

Шепетівська районна організація ліберальної партії України

(оновлена)

3

 1.  

Шепетівська районна організація  політичної партії „Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”

460

Бабій Казимир Васильович

 

т: 5-81-85(р);

5-66-80 (д)

 

м. Шепетівка

директор парку

 

м. Шепетівка

вул. К.Маркса, 71

 

 1.  

Шепетівська районна організація  партії Зелених України

25

Осіпчук Віталій Іванович

 1.  

Шепетівська районна організація Селянської партії України

11

Більчук Віталій Васильович

 

 1.  

Шепетівська районна організація Народно-демократичної партії

61

-

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Прогресивної соціалістичної партії України

22

Нижній Юрій Михайлович

 

 1.  

Шепетівська районна організація партії “ Солідарність”

8

Рибак Тетяна Борисівна

 

 1.  

Шепетівська районна в Хмельницькій області первинна організація “Всеукраїнської Політичної партії – Екологія та Соціальний захист”

3

Наметчинюк Ірина Іванівна

 

Рожичнянський сільський голова

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії “Трудова Україна”

7

Тарасюк

Олег Іванович

 

 

 1.  

Шепетівська районна організація Української соціал-демократичної партії

4

Фещина Любов Андріївна

 

Вчитель Хролинської ЗОШ

 1.  

Шепетівська районна організація Партії “Відродження”

32

Бабійчук Сергій Васильович

 

 

 1.  

Шепетівська районна організація Християнсько-демократичної партії України

11

Андрійчук Олександр Миколайович

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Всеукраїнської політичної партії  “Братство”

3

Давидчук Людмила Вікторівна

 

 1.  

Шепетівська районна організація партії „Народна Влада”

15

Поліщук Михайло Олександрович

 

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Партії „Соціалістична Україна”

10

Муковоз Галина Василівна

 

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання „Свобода”

22

Гордійчук Олександр Михайлович

 

Шепетівський район с. Судилків, вул. Набережна, 3

Тимчасово не працює

т: 3-13-20

 

 1.  

Шепетівська районна організація Соціально-Християнської партії

15

Сторожук Яків Панасович

 

 1.  

Шепетівська районна організація Політичної партії „Народний Союз Наша Україна”

933

Глушківський Станіслав Володимирович

  Шепетівка

вул. К.Маркса, 31

Тимчасово не працює

т: 4-20-15

 1.  

Шепетівська районна партійна організація політичної партії „Совість України”

10

Базченко Людмила Гнатівна

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Республіканської партії України

8

-

 

 1.  

Шепетівська районна партійна організація „Народної Екологічної партії”

15

-

 1.  

Шепетівська районна організація Української Консервативної  партії

8

-

 1.  

Шепетівська районна організація  політичної партії „Третя сила” (ПТС)

10

Грабельніков Сергій Миколайович

 

Юрист відділу освіти Шепетівської РДА

т: 5-15-21

 

 1.  

Шепетівська районна Хмельницької області партійна організація партії „Національно-демократичне об’єднання „Україна”

6

Савчук Юрій Борисович

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Української партії „Зелена планета”

12

Гуменюк Наталія Петрівна

 

 1.  

Шепетівська районна в Хмельницькій області організація Всеукраїнської партії трудящих

9

Богурський Юрій Леонідович

 

Працівник відділу культури та туризму Шепетівської РДА

 

 1.  

Шепетівська районна організація Партії розбудови, правозахисту недержавних організацій України – „Партії правозахисту”

14

Маєвська Тетяна Анатоліївна

 

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Партії патріотичних сил України

6

Опанасюк Юрій Павладійович

 

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Партії захисників Вітчизни

15

Герасимчук Юлія Валентинівна

 

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Всеукраїнської партії Народної Довіри

8

Матвійчик Микола Григорович

 1.  

Шепетівська районна організація Української Національної Асамблеї

8

Багнюк Іван Григорович

 

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії „ Європейська партія України”

7

Труш Сергій Михайлович

 1.  

Шепетівська районна в Хмельницькій області парторганізація політичної партії „Народна партія Нова Україна”

16

Сміховський В’ячеслав Владиславович

 1.  

Шепетівська районна організація Християнсько-ліберальної партії України

7

Вербаховський Анатолій Аркадійович

 1.  

Шепетівська районна партійна організації Аграрної партії України

4

Дідик Надія Андріївна

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії „Вперед, Україно!”

5

Андрійчук Володимир

Андрійович

 1.  

Шепетівська районна організація Єдиний Центр

85

Бродюк Юрій

Олексійович

 

Шепетівський район

с. Городище

Тимчасово не працює

 

 1.  

Шепетівська районна організація

Фронт Змін

30

Ткачук Роман Миколайович

 

Шепетівський район

с. Рилівка

Директор школи

Т. 2-43-40

 1.  

Шепетівська районна у Хмельницькій області організація Політичної партії «Союз Лівих Сил»

12

Єфіменко Ольга Станіславівна

 1.  

Шепетівська районна партійна організація Політичної партії «Сильна України»

22

Бродецький Леонід Едуардович

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії «За України!»

18

Фещіна Олена Олександрівна

 1.  

Шепетівська районна організація Української партії

14

Лук’янчук Георгій Григорович

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

17

Підопригора Роман Борисович

 1.  

Шепетівська районна організація політичної партії «Нова політика»

22

Куліш Микола Анатолійович

 

Усього: 74

 

 

 

 

 

 

 

19.  Релігійні громади

 

№ п/п

Назва громади

Конфесія

Дата

реєстрації

Адреса культового приміщення

Орієнтовна кількість

парафіян

Тип ритуальної будівлі
(собор, церква, синагога, молитов. буд., монастир, тощо)

Керівник
(П.І.П., сан, освіта,
рік народж, дом. адреса, тел.)

 1. 1.

Казанської ікони Божої Матері

Українська Православна Церква

-

с. Білопіль

56

Церква

Священи

Глуханюк Богдан Миколайович 1986 р.н. Освіта середня спеціальна

 1. 2.

Свято-Миколаївська церква

Українська Православна Церква

-

с. Городище

120

Церква

Протоієрей  Писарівка Юрій Анатолійович

 1963 р.н.

Т: 5-31-81 Проживає у м.Шепетівка.

 1.  

Світо-Михайлівська

Українська Православна Церква

№551 від 23.12.1991

с. Поляна

100

Церква

Єрзак Роман Павлович (1977 р.н.)

Київська семінарія

Т: 0674969853

 1.  

Свято-Дмитрівська                       

Українська Православна Церква

26.10.1991

с. Судилків

100

Церква

Протоієрей

Смот Володимир Юрійович 1964 р.н. проживає у с.Судилків Т: 0975660579

 1.  

Свято-Покровська                        

Українська Православна Церква

-

с. Траулин

70

Церква

Потоієрей Швець Петро Петрович

Середня спеціальна – Київську духовну семінарію. 

 1.  

Святого-Іоанна Богослова                                          

Українська Православна Церква

АОО №357 від 14.10.1991

с. Чотирбоки

90

Церква

Протоірей Сенгєєв Сергій Борисович 4.06.1978 р.н.

Т: 4-80-81

0678777551

 1.  

Свято-Іоанна Богослова           

Українська Православна Церква

-

с. Пліщин

100

Церква

Протоірей Сенгєєв Сергій Борисович 4.06.1978 р.н.

Т: 4-80-81

0678777551

 1.  

Свято-Михайлівська

Українська Православна Церква

-

с. Плесна

70

Церква

Священик Григорій Білешко

 1.  

Храм Свято-Різдво Богородиці                              

Українська Православна Церква

1991

смт. Гриців 

вул. Чкалова , 25

 

100

Церква

Протоієрей

Віктор Бурков 1960 р.н. освіта вища .

Т:5-37-86                              

 1.  

Свято-Катеринська                       

Українська Православна Церква

2009

с. Орлинці

50

Церква

Кибалюк Петро Афанасійович

Т: 0976492553

3-48-04 Освіта вища - Київська духовна семінарія Проживає у смт.Гриців.

 1.  

Церква Казанської ікони                

Українська Православна Церква

1993

с. Михайлючка

50

Церква

Протоієрей Скакун Володимир Миколайович  1980 р.н. Проживає у с.Михайлючка

 1.  

Каплиця – святе джерело

Українська Православна Церква

-

с. Лотівка

30

Церква

Протоієрей

Сергій Лінник

Т:5-12-82

 1.  

Святої Параскеви                               

Українська Православна Церква

-

с. Лотівка

20

Церква

Протоієрей

Сергій Лінник

Т:5-12-82

 1.  

Хресто-Воздвиженська                  

Українська Православна Церква

-

с. Конотоп

45

Церква

Священик Пєрин Віталій Анатолійович 1979 р.н. освіта - вища

Т: 0963742722

 1.  

Свято-Михайлівська                     

Українська Православна Церква

1997

с. Ленківці

40

Церква

Протоієрей

Ковальчук Андрій Аркадійович 31.03.1966 р.н.

Освіта – середня спеціальна Проживає у с.Ленківці

2-03-81

 1.  

Святої Богородиці

 

Українська Православна Церква

1991 року

с. Мокіївці

37

Церква

Ієрей Дмитришин Павло Іванович

1986 р.н. Закінчив духовне училище

Т: 22-250

0971533572

 1.  

Свято-Покровська

Українська Православна Церква

-

с. Жолудки

30

Церква

Протоірей  Васьків Мирослав

Ігорович

Освіта – вища. Т: 0964570239

 1.  

Свято-Дмитрівська                       

Українська Православна Церква

1994

с. Рилівка

60

Церква

Протоієрей Михайлів Роман Григорович 1975 р.н  освіта вища – Тернопільська духовна семінарія. Проживає у с.Рилівка

Т: 0677763840

 1.  

Свято-Успенська

 

Українська Православна Церква

№349 20.11.1991

с. Коськів

100

Церква

Протоієрей

Ковальчук Андрій Аркадійович 31.03.1966 р.н.

Освіта – середня спеціальна Проживає у с.Ленківці

2-03-81

 1.  

Святої Параскеви

Українська Православна Церква

-

с. Лозичне

40

Церква

Протоірей  Васьків Мирослав

Ігорович

Освіта – вища. Т: 0964570239

 1.  

Покрови Пресвятої Богородиці

 

Українська Православна Церква

-

с. Хутір

вул..Островського, 65

70

Церква

Панчук Сергій Олександрович

(1985 р.н.) Київська духовна семінарія

Т: 0969853345

 1.  

Свято-Дмитрівська                       

Українська Православна Церква

1993

с. Рожична

40

Церква

Протоірей Сенгєєв Сергій Борисович (4.06.1978 р.н.)

освіта вища

Т: 4-80-81

0678777551

 1.  

Свято-Покровська

Українська Православна Церква

-

с. Онишківці

80

Церква

Протоієрей Кибалюк Петро Афанасійович 1965 р.н.

Гриців Тітова, 19

Т:3-48-04

Вища – Київська духовна семінарія

 1.  

Святої Покрови 

Українська Православна Церква

-

с. Пиляї

32

Церква

Протоірей Сенгєєв Сергій Борисович 4.06.1978 р.н.

Т: 4-80-81

0678777551

 1.  

Святої Богородиці                              

Українська Православна Церква

-

с. Дубіївка

30

Церква

Протоієрей Михайлів Роман Григорович 1975 р.н  освіта вища. Проживає у с.Рилівка

Т: 0677763840

 1.  

Свято-Іоанно-Богословська

Українська Православна Церква

-

с. Хролин

60

Церква

Потоієрей Швець Петро Петрович

Середня спеціальна – Київську духовну семінарію. 

 1.  

Свято-Покровська        

 

Українська Православна Церква

-

с. Серединці

80

Церква

Сєнгєєв Олександр Борисович (16.08.1981 р.н.)

Прживає у м. Шепетівка Проспект Миру 45/57

Т: 0671504165

 1.  

Свято-Іллінський храм                     

Українська Православна Церква

31.08.1993 №564

с. Велика Медведівка

50

Церква

Ієрей

Багінський Володимир Олександрович 27.05.1987 р.н.

Освіта середня – Одеська духовна семінарія. Т:0977197040

 1.  

Святої Різдво-Богородиці

 

Українська Православна Церква

АОО №679531 від 25.12.1997

с. Червоний Цвіт

20

Церква

Протоієрей Михайлів Роман Григорович 1975 р.н  освіта вища. Проживає у с.Рилівка Т: 0677763840

 1.  

Святого Андрія Первозванного

Українська Православна Церква

-

с. Велика Рішнівка

40

Церква

Сєнгєєв Олександр Борисович (16.08.1981 р.н.)

Прживає у м. Шепетівка Проспект Миру 45/57

Т: 0671504165

 1.  

Свято-Михайлівська

Українська Православна Церква

-

с. Вишневе

40

Церква

Священик Дмитришин Павло Іванович

Закінчив духовне училище

Т: 22-250

 1.  

Свято-Михайлівськаавна Церква 

Українська Православна Церква

-

с. Жилинці

30

Церква

Слан Володимир Анатолійович

Т: 80677338306

 1.  

Свято-Різдво-Богородичний чоловічий монастир,

Українська Православна Церква

1994

с. Городище

200

Монастир

Архімандрит Кимович Дмитро Дмитрович 1971 р.н.

Освіта – вища. Т:28-153

 1.  

Свято-Михайлівська                       

Українська Православна Церква

-

с. Білокрениччя

50

Церква

Протоірей  Васьків Мирослав

Ігорович

Освіта – вища. Т: 0964570239

 1.  

Свято-Михайлівська церква                  

Українська Православна Церква – Київський Патріархат

-

с.Марківці

24

Церква

Паращук Володимир Богданович (22.07.1979 р.н.)

 Освіта вища – Тернопільська семінарія

Т: 0973075828

Проживає у с.Вербівці

 1.  

Святих рівноапостольних князя Володимира та Ольги

Українська Православна Церква – Київський Патріархат

2010

с.Красносілка

20

Церква

Проієрей

Артамонов Костянтин Володимирович  1978 р.н. Освіта – неповна вища.

 1.  

Дмитрівська церква

Українська Православна Церква – Київський Патріархат

-

с. Велика Шкарівка

45

Церква

Павлюк Василь Анатолійович (1978 р.н.)

Гриців вул.. Кірова, 21

Т:3-42-86

Вища  - Волинська духовна семінарія «Острозька академія»

 1.  

Адріана і Наталії

Українська Православна Церква – Київський Патріархат

2002

смт. Гриців

вул.Шевченка, 6

90

Церква

Павлюк Василь Анатолійович (1978 р.н.)

Гриців вул.. Кірова, 21

Т:3-42-86

Вища  - Волинська духовна семінарія «Острозька академія»

 1.  

Святої Покрови

Українська Православна Церква – Київський Патріархат

АОО №6791475 від 14.02.2003

с. Вербівці

30

Церква

Паращук Володимир Богданович (22.07.1979 р.н.)

 Освіта вища – Тернопільська семінарія

Т: 0973075828

Проживає у с.Вербівці

 1.  

Свято- Дмитрівська церква

Українська Православна Церква – Київський Патріархат

-

с. Вовківці

30

Церква

Ієрей

Очець Олександр Вікторович (1988 р.н.)

Незакінчена вища

Т: 0671749248

 1.  

Покрови Пресвятої Богородиці

Українська Православна Церква – Київський Патріархат

№679617 від 19.06.2006 року

с. Лавринівці

56

Церква

Паращук Володимир Богданович (22.07.1979 р.н.)

 Освіта вища – Тернопільська семінарія

Т: 0973075828

Проживає у с.Вербівці

 1.  

Громада євангельських християн-баптистів

Церква євангельських християн-баптистів

-

с. Білокриниччя

15

Церква

Мартинов Іван   

 1.  

Громада євангельських християн-баптистів             

Церква євангельських християн-баптистів

1996 року

с. Мокіївці

35

Молитовний будинок

Просвітер Якушевський Сергій Йосипович 1.07.1970

Середня спеціальна

Т:5-57-78, 0976084845

 1.  

Громада євангельських християн-баптистів

Церква євангельських християн-баптистів

2002

с. Городище

18

Молитовний будинок

Просвітер

П’яскорський Володимир Петрович 1936 р.н. освіта – середня. Проживаєу с.городище вул. Залізнична, 18

 1.  

Громада євангельських християн-баптистів

Церква євангельських християн-баптистів

-

с. Серединці

15

Молитовний будинок

Просвітер Шумейко Іван Іванович (19.02.1958 р.н.)

Пороживає у смт.Гриців.

Т: 3-47-57

 1.  

Громада євангельських християн-баптистів

Церква євангельських християн-баптистів

2004

смт. Гриців

вул. Котовського 14

 

37

Молитовний будинок

Пастор Смалюк Микола Анатолійович 1955 р.н. проживає у смт.Гриців вул. Матросова, 17

Т:3-40-45              

 1.  

Громада євангельських християн-баптистів

Церква євангельських християн-баптистів

АОО № 679491

30.04.1996

с. Михайлючка

40

Молитовний будинок

Просвітер

Огнівчук Василь Якович 1961 р.н.

освіта – середня проживає у м. Шепетівка

Т: 5-85-99

 1.  

Громада євангельських християн-баптистів

Церква євангельських християн-баптистів

-

с. Жилинці

10

Молитовний будинок

Просвітер-Марчук Олег Якович 

 1.  

Громада               Християн євангелістів п’ятидесятників                 

Союз християн віри євангельської п’ятидесятників України

-

с. Ленківці

15

Молитовний будинок

Войтюк Микола Ананійович

Т: 20-338

 1.  

Громада               Християн євангелістів п’ятидесятників

Союз християн віри євангельської п’ятидесятників України

2005

смт. Гриців

вул.  Чапаєва, 4

 

20

Молитовний будинок

Пастр Рибачак Микола Зосимович 1958 р.н. освіта – вища, проживає у смт.Гриців вул..Гаревського, 47  Т:3-48-10

 1.  

Католицький костел   

Римсько-католицька церква

-

с. Цмівка

30

Костел

Немченко Андрій Йосипович 1970 р.н. освіта – вища, проживає у м.Шепетівці Т: 0976576898

 1.  

Громада Римсько-католицької церкви

Римсько-католицька церква

-

с. Городище

40

Церква

Немченко Андрій Йосипович 1970 р.н. освіта – вища, проживає у м.Шепетівці

Т: 0976576898

 1.  

Громада Римсько-католицької церкви

Римсько-католицька церква

-

с.Городнявка

50

Костел

Немченко Андрій Йосипович 1970 р.н. освіта – вища, проживає у м.Шепетівці

Т: 0976576898

 

Усього: 53

 

 

 

 

 

 

 

 

В районі функціонує 5 релігійних конфесій:

Українська Православна Церква Московського патріархату – 34 громади

Українська Православна Церква Київського патріархату – 7

            Римо-католицька церква – 3

Євангельсько-Християнсько-Бабтиська церква – 7

 

20.  Громадські організації

п/п

 

   Назва організації

Юридична адреса

 членів

П І П керівника

Посада та місце роботи, телефон

 1

Шепетівське районне відділення Асоціації  спеціалістів ветеринарної медицини

м.Шепетівка

вул. Старокостянти-нівське шосе, 32

Сандул Андрій Володимирович

т: 5-80-36(р)

5-54-36(д)

2

Районна організація Товариства Червоного Хреста

м.Шепетівка

вул.В.Котика,85

(в.о.) Горобець Галина Іванівна

т: 5-69-99(д)

3

Шепетівська районна організація Всеукраїнського об’єднання “Держава”

м.Шепетівка

вул. Проспект Миру, 46/7

 

-

4

Шепетівська районна громадська організація                „Комітет боротьби з корупцією”

м.Шепетівка

вул.Залізнична,95/36

Старик Василь Костянтинович

Тимчасово не працює

5

Шепетівський районний осередок Всеукраїнської Громадської організації „АНТИКРИМІНАЛЬНИЙ ВИБІР”

м.Шепетівка

пр.Миру,12

Андрійчук Володимир Андрійович

   6.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина молода»

м.Шепетівка

вул.  К.Маркса,69

Багінська Олена Олександрівна

 Працівник корпорації «Сварог Вест Груп»

Моб. 0637831310

7.

Шепетівська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос” агропромислового комплексу України

м.Шепетівка

вул.  К.Маркса,31

Токарєва Галина Пилипівна

Голова районної організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос”

т. 5-25-57

8.

Шепетівський районний клуб фізичної  та психологічної  реабілітації інвалідів

“Доля”

м.Шепетівка

вул. К.Маркса, 47

Гуменюк Віталій Володимирович

Голова клубу фізичної  та психологічної  реабілітації інвалідів

“Доля”

Т: 5-60-31

5-25-57 (д)

9.

Молодіжна організація

“Шепетівська Паланка Пласту –Національної  Скаутської організації України”

с. Орлинці Шепетівського району

 

Мельник Сергій Болеславович

 

Начальник відділу соціальної роботи ЦСССДМ Шепетівської РДА

т: 5-60-31

10.

Шепетівська районна громадська організація Кластер Сільського туризму “Оберіг”

смт. Гриців

вул.Леніна, 3

Мацюк Лідія Ростиславівна

Т: 3-44-93

Моб. 80973043169

11.

Шепетівське районове козацьке товариство Українського козацтва

м.Шепетівка

вул. К.Маркса, 60

Опанасюк Юрій Павладійович

 

Працівник заправочної станції

12.

Шепетівська районна організація Всеукраїнської громадської організації „ Захист дітей війни”

м.Шепетівка

вул.К.Маркса,47

 

Лисенко Ніна Іванівна

Голова районна організація Всеукраїнської громадської організації „ Захист дітей війни”

т: 5-61-39

13.

Шепетівська районна громадська організація ліквідаторів наслідків аварії та потерпілих від Чорнобильської катастрофи „Полинь”

смт. Гриців

вул. Горького, 38

 

Шумейко Іван Іванович

 

Проживає у смт.Гриців

14.

Шепетівське районне товариство винахідників і раціоналізаторів

м.Шепетівка

вул. Островського 4/404

 

-

15.

Шепетівське районне товариство кролівників і звірників любителів

м.Шепетівка

вул. Кільцева,1

Завірюха Володимир Олексійович

 

Начальник відділу КРУ у Шепетівському районі

т: 5-40-30 (р)

16

Шепетівська районна організація ветеранів війни та праці України

М.Шепетівка

Вул.. К, Маркса, 47

Окорський Валерій Микорлайович

              т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . 5-61-39

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 1. 21.            Шановані ветерани та ініціативні люди, що проживають в районі, відомі люди, вихідці з територіальної громади

 

Прізвище, ініціали

Посада, професія, фах

 

Науковці:

Андрушко Василь Климович

кандидат економічних наук, засновник Хмельницького інституту регіонального управління та права, уродженець с.Поляна.

 

Віленський Дмитро Гермогенович

професор-грунтознавець.

 

Вещицький Панас Анатолійович

кандидат  педагогічних наук, колиш-ній  декан фізико-математичного факультету, проректор Житомирського педагогічного університету, уродженець с.Круглик.

 

Герої Соціалістичної Праці:

 

Федорчук Володимир Демидович

знаний буряковод України, уродженець с.Чотирбоки.

Герої Радянського Союзу:

 

Поліщук Іван Михайлович

с. Ленківці

Швець Ульян Єфграфович

с. Березна

Котик Валентин Олександрович

с. Хмелівка

Климович Сергій Іванович

м.Шепетівка

П”яскорський Микола Станіславович

національний  герой Алжиру (1964)

Літератори:

 

Микола Олексійович Островський

письменник

Рибак Натан Самійлович

письменник

Працівники освіти, культури, медицини:

 

Бишук Людмила Іванівна

Заслужений вчитель України, колишній директор Городищенської середньої школи.

Порчинська Лідія Григорівна

Заслужений лікар УРСР, колишній головний лікар Хролинської дільничної лікарні.

Трофімчук Петро Петрович

Заслужений лікар України, колишній головний лікар Шепетівської центральної районної лікарні.

Бурова Любов Іванівна

Заслужений працівник культури України, директор Шепетівської районної централізованої бібліотечної системи.

Романець Лариса Яківна

Заслужений працівник соціальної сфери України, директор Шепетів-ського районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді.

Поліщук Валентин Миколайович

Заслужений лікар України, головний лікар Шепетівської центральної районної лікарні.

Народні депутати:

 

Ємець Олександр Іванович

Уродженець с.Велика Медведівка, обиравсь народним депутатом України у 1990, 1994, 1998 роках, Був Міністром України у справах національностей та міграції, віце-прем”єр Міністром України з політико-правових питань.

Верхогляд Василь Карпович

Народний депутат України 1994-1998 років.

 

Державні діячі:

 

Рибачук Олег Борисович

Колишній голова Секретаріату Президента України, уродженець с.Климентовичі.

Колос Михайло Іванович

Заслужений юрист України, з 2006 року суддя Конституційного суду України, уродженець с.Білопіль.

Ковальчук Анатолій Семенович

Колишній заступник Міністра аграрної політики України, уродженець с.Сенігів.

     

 

 1. 22.            Колективи художньої самодіяльності

 

В районі успішно працює 7 аматорських народних колективів:

 

 1. Народний аматорський театр Плесенського сільського будинку культури.
 2. Народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль “Калина” Чотирбоківського сільського будинку культури.
 3. Народний академічний хор районного будинку культури.
 4. Народний аматорський фольклорний ансамбль “Веснянка” Полянського сільського будинку культури.
 5. Народне аматорське літературно-мистецьке об”єднання “Відродження” центральної районної бібліотеки.
 6. Народний аматорський фольклорний ансамбль “Веселиха” Михайлюцького сільського будинку культури.
 7. Народний аматорський вокальний ансамбль “Грицівчанка”.

 

23.  Футбольні, волейбольні команди, спортивні досягнення сільської молоді, школярів.

 

            В 2010 році  на території району діяло 145 спортивних споруд, працює 50 працівників фізичної культури та спорту з вищою освітою.

 

            В районі діють федерації: районна  Федерація з футболу (очолює С.Ф.Вихристюк) та обласна Федерація контактного карате (очолює Гнатюк В.М.) та районна Федерація легкої атлетики (Р.М.Тимощук).

 

           У 20 відділеннях ДЮСШ “Колос” в 10 населених пунктах з 3521 учнем займаються 16 кваліфікованих тренерів-викладачів.

 

          За рік підготовлено 1 майстер міжнародного класу, 1 майстер спорту України, 5 кандидатів у майстри спорту, 14 спортсменів І розряду.

 

          Найбільших успіхів досягли тренери Максим Алтунян (бокс), Володимир Гнатюк (контактне карате), Станіслав Кушик (боротьба), Олег Рудич (боротьба).

 

          До складу юнацьких збірних України включено Івана Березницького  з с.Чотирбоки (бокс), кандидат у майстри спорту, срібний призер; Софію Захарчук з с.Городище – чемпіонка України з контактного карате серед дівчат.

 

         Член збірної команди області з контактного карате Артур Шевчук (смт.Гриців) став бронзовим призером чемпіонату світу з  контактного карате в Польші.

 

          Команда Шепетівщини з легкої атлетики, очолювана Русланом Тимощуком та Сергієм Колбасовським посіла І місце в області серед 20 районів.

 

          Максим Якимчук з с.Городнявка став срібним призером чемпіонату України з легкої атлетики.

 

          5 спортсменів районної команди “Мередіан” із спортивного туризму виконали норми кандидатів у майстри спорту (с.Городище, тренер Валерій Варава).

 

          Всього за рік проведено 185 спортивно-фізкультурних заходів.

          За високі спортивні показники Шепетівський район відзначено Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

 1. 24.                       Участь районної  ради в проекті ЄС/ПРОООН  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», інших проектах

 

Коськівська сільська рада – «Ремонт Коськівського сільського ФАПу»;

Мокіївська сільська рада – «Проведення енергозберігаючих заходів
в приміщенні клубу з переобладнанням в спортивно-оздоровчий центр»;

Плесенська і Судилківська сільські ради – «Енергозберігаючі заходи
в закладах освіти».

 

Проекти знаходяться в стадії завершення.

 

25. Пріоритетні напрямки розвитку території

      

           Газифікація населених пунктів, розробка і видобування корисних копалин (граніту, каоліну, піску, глини).

 

 

 

Голова Шепетівської   

районної ради                            ____________           М.Ковальчук                                                                                                                     

                                                                            (підпис)