Атестовано, пiдтверджено професiоналiзм

Нещодавно Головна галузева атестаційна комісія - Атестаційний орган  в галузі атомної енергетики, у складі голови В.Г. Дубровіна, головного інженера ТОВ «УКРТЕХ­ЕНЕРГО» В.Л. Санжаровського, начальника виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт ПДО ВП АРС А.І. Подоспєєва, начальника лабораторії випробувань, контролю та технічної діагностики (ЛІКТД) ТОВ «НДІЦ» Л.В. Ананьївської, провідного інженера дефектоскопіста СКМ ВП ЗАЕС А.В. Ковалюка  на підставі узгодженого з Держатомрегулювання «Положення про атестацію лабо­раторій, служб контролю металів ...» у відповідності до «Програми атестації лабораторій, служб контролю металів ...», здій­снила обстеження відділу контролю металів ВП Хмельницька АЕС. За її результатами складено відповідний протокол, у якому, зокрема, зазначено, що відділ контролю металів Хмельницької АЕС підготовлений за всіма пунктами «Програми атестації лабораторій, служб контролю металів...». Враховувалась наявність обладнання, приладів та засобів контролю, контрольних зразків, технологічних процесів, НТД, атестованих контролерів за заявленими методами контролю, які пройшли перевірку знань, норм, правил, стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в атомній енергетиці. На підставі результатів обстеження Головна галузева атестаційна комісія – Атестаційний орган в галузі атомної енергетики, прийняла рішення атестув­ати відділ контролю металів ВП ХАЕС та видати «Атестаційне сві­доц­тво­».

- Чергове під­твер­­дження кваліфікації професіоналізму персоналу­ нашого підрозділу з одержанням Атестаційного свідоцтва, - розповідає нача­льник відділу контролю металів Дмитро Шматько, - дає нам право протягом трьох років виконувати контроль стану основного ме­талу, зварних з’єд­нань та наплавлень обладнання і трубоповодів АЕС руйнівними та неруйнівними методами контролю. Крім цього, п’ятнадцять працівників нашого відділу одержали дозвіл на проведення атестації контролерів у галузі атомної енергетики.

У лабораторії металознавства право на атестацію контролерів одержали її начальник Костянтин Дубровський, інженери Володимир Вербіцький та Сергій Апанович. Під час поточного ремонту на першому енергоблоці  ВП ХАЕС вони беруть активну участь у проведенні контролю стану металу, а також технічного огляду обладнання і трубопроводів.

За словами Костянтина Дубровського, діяльність лабораторії металознавства тісно пов’язана з роботами, які впливають на безпечну експлуатацію корпусів реакторів. Протягом десяти останніх років його колеги брали участь у супроводженні  виготовлення ВАТ «Ижорские заводы» модернізо­ваного комплекту зразків-свідків корпусу реактора енергоблока №2 та своєчасному його завантаженні.  Під їх контролем здійснювались робот­и з обґрунтування безпечної експлуатації корпусу реактора енерго­блока №2, розробки нової про­грами зразків-свідків першого енергоблока та інших заходах.

Олександр Шустерук

На знімку: начальник лабораторії металознавства Костянтин Дубровський та інженер з ремонту 2 категорії Володимир Вербіцький.

Фото автора