Безпосереднє знайомство з виробництвом

Краще раз побачити, ніж сто раз почути. Саме такий принцип роботи з громадськістю практикують на Хмельницькій АЕС. Станція традиційно демонструє свою відкритість не тільки для пересічних громадян, які мешкають у зоні спостере­ження, а й для широкого загалу представників урядових структур, територіальних громад та учнів, студентів, що цікавляться сучасним станом національної енергетичної сфери.

Більшість студентів Вінницького національного університету  вперше відвідала Хмельницьку АЕС в ході екскурсійної програми. Саме це підігріло їх цікавість.

Перше знайомство із енергетичним об’єктом розпочалось від­ві­динами навчально-тренувального центру, в якому передбачена підготовка оперативного персоналу­ за різними напрямками, зокрема - експлуатація електрообладнання.

Під час розробки плану екскурсії студе­нтів з Вінниці ін­форма­ційний центр Хме­ль­ницької АЕС врахував побажання викладачів уні­верситету надати якомога більше інформації про обслуговування складних електричних схем.

У приміщені центрального щита управ­ління зосереджені основні засоби контролю і управління, за якими слідкує оперативний персонал. Екскурсанти мали можливість побачили щити і пульти управління, щити автоматики і телемеханіки, релейних захистів, сигналізації, тощо.

Про значення центрального щи­та управління в роботі електростанції розповів начальник зміни електроцеху Ан­дрій Тонкий. Коли у гостей виникали запитання щодо особливостей експлуатації станцій­ного обладнання, оперативник давав лаконічні та аргументовані відповіді. Як було зазначено колегами Андрія Тонкого, випускнику вузу потрібно п’ятнадцять років ретельної праці, щоб здобути право на управління та контролювання електричного господарства енерге­тичного об’єкта­.

Про специфіку виробництва електроенергії на Хмельницькій АЕС екскурсанти одержали інформацію під час відвідин машзалу другого енерго­блока. Їм було незвично перебувати у такій  шумовій  обстано­вці, але працівники електро­станції запевнили, що оперативний пер­­сонал у подіб­ному се­редовищі буває лише у ході контролю за діючим обладнанням, а вся необ­хідна інформація від­ображається на моні­торах і при­ладах, за яки­ми здійс­нюється ретельний контроль на центра­ль­ному та блочному щитах управління­.

Багато корисної інформації Андрій Тонкий повідав студентам під час відвідин приміщення акумуляторної батареї, яка використову­ється для автома­тичного живлення­ приладів і систем  на випадок втрати­ основного елек­тропостачан­ня захисту і управ­ління систем без­пеки. У самому примі­щенні знаходиться 105 акумуляторних елементів.

Згідно із про­­грамою перебування студентів Вінницького націона­льного уні­верситету озна­йомили із робочими та резервними тран­с­форматорами власних потреб, відкритим розподільчим пристроєм 750/330 Кв.

У ході спілкування начальника зміни електроцеху із викладачами вузу прозвучала інформація, що майже половина працівників електроцеху, які займаються експлуатацію електрообладнання чи викону­ють обов’язки оперативного персоналу, є випускниками саме Вінницького національного технічного університету. Це й стало приводом для розмови з очільником  студентів, викладачем кафедри електричних станцій та систем Святославом Вишневським.

- Мені приємно констатувати, - ділиться вражен­нями гість, - що склалась позитивна традиція співпраці нашого вузу та Хмельницької АЕС. Принаймні раз в рік ми маємо можливість студентів старших курсів познайомити з роботою ядерних енергоблоків та іншого обладнання. Дуже часто такі відвідини служать орієнтацією нашим вихованцям щодо вибору напрямку переддипломної практики.

- Про ваших випускників ви  почули гарні відгуки.

- Викладачам треба цим пишатись. Ми завжди орієнтуємо наших випускників, що на виробництві їх оцінюватимуть не тільки за ґрунтовними теоретичними знаннями, а й вмінням швидко адаптуватись до виконання виробничих завдань. Відтак значення подібних екскурсій важко переоцінити.

- Святославе Яновичу, які стратегічні завдання ставить перед собою кафедра, котру ви представляєте?

- Зусилля кафедри спрямовані на підбір найбільш обдарованої молоді,  спроможної здобути високий рівень підготовки. Формування контингенту майбутніх студентів починається задовго до вступних іспитів і є постійною турботою всього колективу кафедри. Ми займаємось профорієнтаційною роботою в школах  Вінниці та області. Тепер випала нагода презентувати наш заклад у Нетішині. На різних кафедрах вузу є чимало студентів саме із цього міста. Хочу наголосити, що спеціальності, які набувають наші вихованці, сьогодні є конкуренто­здатними на ринку праці. Майже вісімдесят відсотків випускників стають членами колективів енергетичної галузі нашої держави.

Олександр Шустерук

Фото автора