Виважено і без шику

У  навчально-тренувальному центрі ВП ХАЕС відбулося навчання інженерів та уповноважених трудового колективу з охорони праці структурних підроз­ділів станції. Йшлося про підготовку «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2015 рік». Наказом по станції, датованим 29 січня поточного року, створено відповідну комісію, яка працюватиме над цим документом.

Підготовка Заходів вимагає скрупульозного прагматичного підходу і виваженості. Про нюанси, які потрібно враховувати в роботі, присутнім у деталях розповіли заступник начальника відділу охорони праці Петро Ваник та голова комісії профкому з охорони праці Сергій Кусков. Вони акцентували увагу на нормативних документах, вимоги яких мають бути витримані, статтях витрат, з яких фінансуються ті чи інші заходи. Кошти, на жаль, не безроз­мірні, а тому шикувати не доводиться, і Заходи мають включати лиш найнеобхідніше. Знаючи ситуацію зсередини, у низових ланках потребу в додаткових засобах, якщо така є, повинні  чітко аргументувати.

Сергій Кусков зауважив, що на стадії перегляду чи пролонгації чинного Колективного договору можна також вносити свої пропозиції щодо змін чи доповнень у Додатки до нього. Зокрема в питанні забезпечення персоналу засобами індиві­дуального захисту.

Наш кор.