Вони вiдзначенi з нагоди свята

Почесною грамотою  Міненерговугілля України

Валентина Володимирівна Швець, лаборант хімічного аналізу 4 групи оперативного персоналу хімічного цеху.

Грамотою  Міненерговугілля України

Галина Андріївна Бурлака, дез­активаторник 3 групи дільниці з дезакт­ивації устаткування, трубо­про­водів та приміщень, групи з дез­активації приміщень цеху дезактивації і поводження з радіоактив- ними відходами.

Подякою   Міненерговугілля України

Марина Петрівна Осинська, начальник лабораторії технічного перекладу відділу міжнародної співпраці та технічної допомоги.

Нагрудним знаком «Почесний працівник атомної енергетики»­ ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ірина Василівна Комісаренко, інженер 1 категорії дільниці з ремонту та обслуговування техноло­гічних захистів, блокувань та сигналізації цеху теплової автоматики та вимірювань.       

Нагрудним знаком

«Відмінник атомної енергетики» ДП «НАЕК «Енергоатом»

Любов Миколаївна Пилипчук, обхідник гідроспоруд 2 групи діль­ниці гідротехнічних споруд гідротехнічного цеху.             

Відзнакою  «За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України»

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ірина Борисівна Пацаловська,  заступник начальника ремонтно-будівельного управління енергоремонтного під­розділу.               

Почесною грамотою ДП «НАЕК «Енергоатом»

Віра Анатоліївна Теряєва, провідний інженер з експлуатації тур­бінного цеху;

Жанна Володимирівна Круглова, начальник дільниці з утримання приміщень та території цеху господарського забезпечення.                 

Грамотою ДП  «НАЕК «Енергоатом»

Любов Василівна Апончук, старший касир їдальні № 9 відділу лікува­льно-профілактичного харчування цеху господарського забезпечення;

Ольга Володимирівна Поль­шина, економіст з планування 1 категорії групи управління витратами відділу планування та прогнозу­вання планово-економічного уп­рав­лін­ня;

Світлана Ростиславівна Швар­го­в­ська, провідний інженер відділу кадрів;

Антоніна Миколаївна Годо­ванюк, машиніст насосних уста­новок 2 розряду дільниці з технічного обслуговування та ремонту об’єктів водовідвед­ення комуна­льного господар­ства.

Листом подяки  ДП «НАЕК «Енергоатом»

Наталія Олександрівна Пі­голь­­чук, електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електро­устат­ку­вання 3 розряду електричного цеху;

Тамара Віталіївна Демчук, машиніс­т крана (кранівник) 5 розряду дільниці з експлуатації вантажопідйомних механізмів енергоремонтного підрозділу;

Марина Олександрівна Селіхова, начальник лабораторії індивідуального дозиметричного контролю цеху радіаційної безпеки;

Тетяна Олександрівна Козак, контролер на контрольно-пропускному пункті 3 розряду загону відомчої воєнізованої охорони;

Віта Іванівна Бринза, інженер-технолог 2 категорії дільниці оперативного друку цеху господарського забезпечення.