ГОТОВІ БУДУВАТИ І РЕМОНТУВАТИ

На Хмельницькій АЕС обов’язки  підтримання у належному стані  будівель та споруд покладені на колектив ремонтно-будівельного  управління енергоремонтного підрозділу. За словами його начальника Володимира Кандабаєва, працівники підрозділу забезпечують планування та підготовку робіт з поточного та капітального ремонтів і реконструкції будівель та споруд; здійснюють контроль за забезпеченням дільниць і робочих місць оперативними та іншими журналами, інструкціями, технологічними картами, схемами, плакатами, попере­джувальними знаками з охорони праці; виконують ремонтно-будівельні, оздоблювальні роботи, реконструкцію будівель і споруд, антикорозійне покриття обладнання, встановлюють і розбирають риштування, як для виконання робіт конкретно працівниками ремонтно-будівельного управління, так і для фахівців підрядних організацій, проводять   піскоструминне очищення і антикорозійний захист внутрішніх поверхонь закритих посудин. Великий обсяг робіт проводиться на таких об’єктах, як реакторне і турбінне відділення блоків № 1,2; спецкорпус; очисні споруди «брудної зони»; ­пускорезервна котельня; фільт­­рувальний зал хім­водо­очищення ОДК;  ВРП 330/750 кВт; ММДГ, ОГК, естакади технологічних трубопроводів тощо. До виконання доведених задань причетні працівники чотирьох дільниць управління.

Наш співрозмовник охарактеризував структуру під­розділу, окреслив головні напрямки його діяльності. Так, у  складі РБУ знаходиться планово-економічне бюро, основний вид діяльності якого - планування перспективних і річних планів; управління розрахунків і обгрунтувань до них; складання кошторисів витрат на утримання та експлуатацію устаткування; розробка та узгодження кошторисів на ремонт будівель і споруд; складання калькуляцій на виготовлену продукцію; ведення аналі­зу використання виробничих витрат; ведення обліку та контроль за використанням робочого часу персоналу цеху; ведення робіт,  пов’язаних зі змінами в штатному розкладі цеху; організація планування і контролю професійної підготовки, підтримки та підвищення кваліфікації персоналу.

Працівники дільниці №3, де начальником Сергій Микола­йович Борцов,  виконують ремонтно-будівельні, оздоблювальні роботи на об’єк­тах НСДВ, НСЖВС, НСФВ, бризкальних басейнів, рибного господарства, комунального господарства, транспортного цеху, ЦГЗ,  здійснюють роботи з реконструкції і капітального будівництва. Один із об’єктів капітального будівництва останнього часу -  храм ікони Божої Матері «Неопалима Купина».

Специфічні функції у виробничого бюро. Тут займаються підготовкою вихідних даних для складання річних планів виробничої і господарської діяльності та соці­ального розвитку; розробкою річних, місячних виробничих план-графіків і корегуванням їх протягом планового періоду; забезпеченням виробничих дільниць нормативно-техні­чною документацією; оформ­­ленням документів на отримання ТМЦ для виробничих потреб; контролем за використанням ТМЦ у виробництві тощо.

Будівельна лабораторія  здійснює проведення вимірювання міцності на стискання бетону, розчинів, цегли, дослідження якості будівельних матеріалів, проведення вхідного контролю матеріалів.

Технічне бюро контролює хід і кінцевий продукт виробничого призначення для підрозділів ХАЕС.

- Важливими етапами у нашій діяльності, - розповідає Володимир Кандабаєв, - є участь у проведенні планово-попереджувальних ремонтів. Це стосується не тільки будівельних та ремонтних робіт. Наші працівники, які мають високу кваліфікацію, допомагають іншим підрозділам у проведенні ремонтної кампанії. Ми готові  до процедур, намічених на цьогорічну кампанію ППР. Терміни ремонту доволі стислі, вимагатимуть гарної організації праці. Підрозділ береться виконати завдання в строк і з необхідною якістю. Зауважу, що практично зразу за ППР на блоці №1 нове випробування – ремонт блока №2. Переконаний, що працівники РБУ  не підведуть.

Олександр Шустерук