ДАІ про порядок та процедуру проведення обов’язкового технічного контролю

05.07.2011 Верховною Радою України прийнято Закон України №3565-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного дер­жавного регулювання у сфері авто­мо­більних перевезень», який 13.08.2011 набрав чинності. 

Цим Законом внесено зміни до Закону України «Про дорожній рух»,  «Про автомобільний транспорт», «Про міліцію», «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», «Про страхування», а також до Цивільного кодексу України та до статей 121, 126, 127-1, 128, 221, 222, 255, 260, 267, 265-2, 265-3 Кодексу України про адмініністративні правопорушення. 

У відповідності до статті 35 Закону України «Про дорожній рух»: транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов’язковому технічному контролю відповідно до цієї статті.

 З 1 січня 2013 року в Україні у повному обсязі запроваджено процедуру обов’язкового технічного контролю (далі – ОТК). При цьому забезпечено використання бланків ОТК єдиного зразка та формування реєстру результатів ОТК, який дає змогу здійснювати контроль за його проходженням транспортними засобами.

Постановою Кабінету Міністрів  України від 30 січня 2012 року    №137 «Про затвердження порядку проведення обов’язкового тех­нічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних за­со­бів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу», затверджено:

1. Порядок та процедуру проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих Державтоінспекцією, за результатами якої встановлюється придатність до експлуатації.

 2. Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить:

- для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації  більше двох років – кожні два роки;

- для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше  двох років – кожні два роки;

- для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;

- для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.

3. Обов’язковому технічному контролю не підлягають:

1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи)   до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання   прибутку),  мотоцикли,  мопеди,  мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби – незалежно від строку експлуатації;

2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення  пасажи­рів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації до двох років.

4. На кожний транспортний засіб, що пройшов обов’язковий технічний контроль і визнаний технічно справним, суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю складає протокол перевірки його технічного стану, який видається водію транспортного засобу. У протоколі зазначається строк чергового проходження обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження.

Працівниками ДАІ виявлено факти фальсифікації протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, які згідно з постановою Кабінету  Міністрів  України  від 31 травня 2012 року № 512 «Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг» не вносились в загальнодержавну базу НАІС ДДАІ.

Тому ДАІ застерігає про дані факти і звертається до громадян та юридичних осіб і пропонує здійснювати перевірку тільки в тих суб’єктів господарювання, які мають відпо­відні документи і внесені в реєстр суб’єктів проведення обов’язкового­ технічного контролю транспортних засобів.

Також у Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 33, ст. 440) внесено допов­нення: «Договори обов’язкового страхування цивільно-правової від­повідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю відповідно до Закону України­ «Про дорожній рух», укладаються страховиками за умови проходження транспортними засобами обов’язкового технічного контролю, якщо вони згідно з протоколом перевірки технічного стану визнані техні­чно справними. Договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів укладаються на строк, що не перевищує строку чергового проходження транспортним засобом обов’язкового технічного контролю відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух».

Олександр Дідюк,

 начальник ВДАІ Нетішинського МВ  УМВСУ в Хмельницькій            області, майор міліції