«ЕСКУЛАПИ» ТЕХНІЧНОЇ СПРАВИ

Перед пуском першого енергоблока  Хмельницької АЕС була велика потреба у висококваліфікованих працівниках. Штат експлуатаційників і ремонтників укомплектовувався в основному за рахунок спеціалістів, які вже мали досвід роботи на інших електростанціях. Тридцять років тому саме з фахівців, що мають досвід, формувався штат цеху централізованого ремонту. Його створення було вимогою часу, бо всі розуміли, що після пуску доведеться проводити ремонтну кампанію, від якої залежатиме «боєздатність» всіх систем та обладнання. Для того, щоб не втрачалась кваліфікація і була ширша обізнаність про особливості компоновки енергоблока, працівники новоствореного підрозділу залучались до проведення пуско-налагоджувальних робіт на першому енергоблоці.

Першим керівником цеху централізованого ремонту призначили Сергія Кулькова, згодом його змінив Валерій Авраменко, який разом з колективом пройшов п’ятирічну «дистанцію». Аналогічні керівні функції випало у подальшому виконувати Анатолію Покутному, Сергію Болотному, Валерію Лисенку, Михайлу Ковальчуку.

Через двадцять років після створення цеху централізованого ремонту на Хмельницькій АЕС відбулась реорганізація, під час якої на його базі було утворено енергоремонтний підрозділ, який об’єднав цехи, дільниці, служби електростанції, що задіяні у проведенні ремонтних кампаній.

Теплі стосунки з тепломеханічним обладнанням

Цех з ремонту тепломеханічного устаткування турбінного цеху об’єднує низку дільниць: з ремонту та технічного обслуговування турбоустановок; з ремонту і технічного обслуговування резервно-дизельних електростанцій; з ремонту та технічного ослуговування трубопроводів та посудин. Від початку його створення роботою персоналу опікується Володимир Харченко. Він брав участь у контролі монтажа турбоагрегата на першому енергоблоці. Ця обставина сприяла більш досконалому вивченню принципів роботи турбінного обладнання, яке згодом, після пуску, довелося виводити у планові ремонти. Під час пусконалаго¬джувальних робіт Володимир Миколайович зі своїми колегами займався процесом набиванням конденсаторних трубок, загальна кількість яких сягає 88 тисяч. Технологічні операції тривали не один місяць.

Перша ремонтна кампанія на нововведеному енергоблоці запам`яталась В.Харченку на все життя. Своєрідне «бойове хрещення» проходило під ретельним наглядом досвідчених працівників. Він розумів, що обслуговування турбіни на багато років стане сенсом його роботи. Саме тоді не знехтував порадою колег продовжити навчання. Знання, набуті у Київському енергетичному технікумі, збагатили молодого спеціаліста. Він швидко із слюсаря третього розряду підвищився до п`ятого. Фахове зростання  стало гарантією, що В.Харченку можна довіряти значно складніші ремонтні роботи на допоміжних системах турбіни.

Перед пусконалагоджувальними операціями на другому енергоблоці В.Харченку було запропоновано посаду начальника дільниці з ремонту турбоустановки. Це був відповідальний період. великої уваги та контролю вимагала турбіна. Підлеглі Володимира Миколайовича здійснювали також ревізію обладнання. Часто траплялось, що за проведенням важливих операцій  на робочому місці заставала ніч. Поряд з ремонтниками постійно були й експлуатаційники.

Після реформування цеху централізованого ремонту на ХАЕС створили енергоремонтний під­роз­діл, а на посаду начальника цеху з ремонту тепломехані­чного устаткування турбінного цеху призначили Володимира Харченка. До такої відповідальності він виявився готовим морально, бо вже мав за плечима двадцять років роботи на ХАЕС.

Сьогодні цех тепломеханічного устаткування об’єднує  гарних фахівців, які якісно організовують і проводять ремонти обладнання, від надійності якого залежить стабільна робота діючих енергоблоків. Вирішувати складні виробничі завдання Володимиру Миколайовичу допомагають начальники дільниць Роман Мельник, Олександр Веремійчук, Костянтин Філонюк, Сергій Осипов, а також майстри, слюсаря.

Реактор не трактор

На ХАЕС важко розподілити обладнання на основне і другорядне. Якщо із годинника видалити хоча б один механізм, він не буде відповідати своєму призначенню. Так і у системах електростанції. Про велику відповідальність ремонтного персоналу за своєчасне лагодження тепломеханічного устаткування реакторного цеху пам’ятає кожен його працівник. Їх роботу десять років спрямовує Олександр Калінчак. У зв’язці з ним начальники дільниць: Ігор Костюк, Ігор Причта та Богдан Головчак.  Колектив підрозділу бере участь у ремонті та обслуговуванні насосів реакторного цеху.

 Кілька років тому Хмельницьку АЕС відвідала делегація представників Корпорації з ядерної енергетики «Цзянсу» Китайської Народної Республіки. Метою  візиту було перейняти досвід наших спеціалістів у проведенні монтажу та демонтажу блока захисних труб без заповнення басейну мокрого перевантаження водноборним розчином.  На нашій станції ця технологія запроваджена 1990 року. Як показала практика, від цієї технології є значний економічний ефект, який характеризується економією часу та обмежує залучення додаткових трудових ресурсів. На діючих  китайських енергоблоках корпорації під час планово-¬попереджувальних ремон¬тів монтаж та демонта¬ж блока захисних труб  здійснюється під водою. Під час відвідин Хмельницької АЕС китайські спеціаліс¬ти  цікавились  досвідом працівників цеху з ремонту тепломеханічного устаткування реакторного відділення у поведенні означених операцій.

Забеспечення виробничого тилу

Саме так лаконічно можна охарактеризувати роботу колективу дільниці підготовки комплектації виробництва, якою опікується Петро Алексюк. Без  послуг  дільниці не може обійтися жоден підрозділ електростанції у ремонтний і міжремонтні періоди. Всі товароматеріальні цінності, які надходять на ХАЕС, проходять вхідний контроль. Інформація про їх наявність передається керівництву основних цехів. Поповнення складів здійснюється на основі річної заявки. За словами начальника дільниці, штат підрозділу порівняно нечисельний - 27 чоловік, але здатний на сто відсотків виконати покладені на нього обов’язки. До складу дільниці входять три групи, працівники яких займаються обліком і збереженням товароматеріальних цінностей, комплектацією та забезпеченням виробництва.  Гарні результати демонструють інженери Віктор Камчатний, Олександр Парфенюк, Олександр Шевцов, комірник Ольга Ільчук, слюсарі Василь Степанишин, Cергій Розварський, майстер Володимир Гарбузюк та інші.

Дільниця підготовки комплектації виробництва - єдиний підрозділ на електростанції, де є в наявності автонавантажувачі. У постійній експлуатації перебувають чотири з них. Під час ремонтних кампаній слюсарям, які їх обслуговують, доводиться працювати у три зміни. В основному вони займаються доставкою на ревізію демонтованого обладнання, постачають в цехи запасні деталі. Під час ремонту трапляється, що для транспортування великогабаритного оснащення керівництво дільниці замовляє у станційних залізничників спеціальну платформу.

Обрії ремонтно-механічного

Виробничий тил електростанції забезпечує ще один підрозділ – ремонтно-механічний цех. Тут трудяться представники різних професій – токарі, верстатники, слюса¬рі, інженерно-технічний персонал. Вони займаються організацією процесів та виготовленням запасних деталей для складних пристроїв та систем, від надійної роботи яких залежить стабі¬льна робота енергоблоків. Особлива відповідальність -  участь у ремонтних кампаній, коли доводиться виконувати численні замовлення від ремонтних служб. В середньому за один планово-попереджувальний ремонт їх доводиться виконувати більше тисячі. У вирішені важливих виробничих завдань начальнику цеху Миколі Караушу допомагають  інженери-технологи Тетяна Окорська, Сергій Бордюг, майстри Олександр Богуш, Віктор Бойко, Леонід Русаков, Сергій Макарчук, Сергій Цвєтков. У колективі ремонтно-механічного цеху є багато справжніх професіоналів, які можуть виконувати складні та відповідальні завивання.

Місія - будувати

Кожен підрозділ Хмельницької АЕС має свої функції. Навіть якщо він і не належить до рангу основних, його загальна користь не применшується, бо на діючій електростанції всі виробничі процеси взаємопов’язані. І невеликий «збій» у загальному ланцюжку послідовності технологічних операцій може вплинути на роботу одного із енергоблоків. Такі реалії життя добре усвідомлює начальник ремонтно-будівельного управління Володимир Кандабаєв, який двадцять два роки поспіль обіймає цю посаду. Допомагають скеровувати процес головний інженер Андрій Нагорний та заступник начальника Ірина Пацаловська.

У 2004 році ремонтно-будівельне підприємство перейменовано у ремонтно-будівельне управління, яке увійшло до складу енергоремонтного підрозділу. Відтак було створено нові структурні одиниці, працівники яких забезпечують планування та підготовку робіт з поточного та капітального ремонтів і реконструкції будівель та споруд; здійснюють контроль за забезпеченням дільниць і робочих місць оперативними та іншими журналами, інструкціями, технологічними картами, схемами, плакатами, попереджувальними знаками з охорони праці; виконують ремонтно-будівельні, оздоблювальні роботи, реконструкцію будівель і споруд, антикорозійне покриття обладнання, встановлюють і розбирають риштування, як для виконання робіт РБУ, так і для підрядних організацій, проводять піскоструйну очистку і антикорозійний захист внутрішніх поверхонь закритих посудин. Великий обсяг робіт проводиться на таких об’єктах, як реакторне і турбінне відділення блоків № 1,2; спецкорпус; очисні споруди «брудної зони»; пускорезервна котельня; фільтрувальний зал хім¬водоочищення ОДК;  ВРП 330/750 кВт; ММДХ, ОГК, естакади технологічних трубопроводів тощо.  Працівники дільниці №3  виконують ремонтно-будівельні, оздоблювальні роботи на об’єк¬тах НСДВ, НСПОП, НСФВ, НСОВ, бризкальних басейнів, рибного господарства, комунального господарства, транспортного цеху, ЦГЗ,а також виконують роботи з реконструкції і капітального будівництва. В складі ремонтно-будівельного управління є планово-економічне бюро, виробниче бюро, будівельна лабораторія.

Важливий кожен крок

Життя п’яти тисяч нетішинців напряму пов’язане з Хмельницькою АЕС. З свого боку кожен п’ятий з цього числа працює у енергоремонтному підрозділі, який вважається найчисельнішим на електростанції. Тут діє шість цехів, три відділи та три служби, одна дільниця та інші структурні підрозділи. Зараз обов’язки начальника підрозділу виконує заступник головного інженера з ремонту Валерій Лисенко. У налагодженні виробничого процесу йому допомагають головний інженер Олександр Нікітчук, заступник начальника Дмитро Міщенко та заступники головного інженера  Олександр Омельчук, Василь Кирилюк.

Численним успіхам колективу енергоремонного підрозділу його керівництво завдячує своїм колегам, які безпосередньо опікуються діяльністю цехів та служб. Часто можна почути гарні відгуки про організаторські здібності начальника цеху з ремонту тепломеханічного устаткування хімічного цеху Віктора Веселова, начальника цеху з ремонту і технічного обслуговування вентиляційних систем і кондиціювання Івана Коберника, нальника цеху з ремонтного обслуговування та експлуатації вантажопіднімаючих механізмів Володимира Генсінського, начальника оперативно-ремонтної служби Олега Ковалишина, начальника служби зварювання Сергія Іванова, начальника служби спеціальних і монтажних робіт Миколу Радюка, начальника служби з ремонту загальностанційних об’єктів Миколу Лисицю, начальника дільниці теплоізоляції Ігоря Рокицького та інших. У підпорядкованих їм колективах трудиться велика когорта справжніх знавців своєї справи, які охоче передають свій виробничий досвід молодим спеціалістам.

І не тільки виробничими буднями…   

У колективі енергоремонтного підрозділу вже давно зародилась традиція участі працівників у спортивних та культурно-мистецьких заходах.  На особистому рахунку його представників найбільше спортивних перемог. Про це свідчать кубки, медалі, вимпели, дипломи та грамоти, які виставленні у приймальній начальника підрозділу.

Колектив енергоремонтного підрозділу неодноразово визнавався переможцем у станційній Спартакі¬аді та ставав на нижчі сходинки п’єдесталу спортвної слави. У традицій¬ному пробігові від ХАЕС до фінішної стрічки на стадіоні «Енергетик» найма¬совішою є команда ЕРПу. В колективі є діючі спортсмени, що захищають славу підрозділу на республіканських і світових спорти¬вних форумах. Зокрема майстер спорту міжнародного класу з самбо слюсар Олександр Брус захищає кольори не лише підрозділу, а й Хмельницької області.

Серед спортивних досягнень начальника дільниці цеху з ремонту тепломеханічного устаткування турбінного цеху Олександра Веремійчука – підкорення найвищої точки Кавказу – гори Ельбрус. Він брав участь у складних гірських сходженнях і цьому навчає підростаюче покоління при спортивному клубі «Пульсар», діяльністю якого опікується колишній начальник енергоремонтного підрозділу Михайло Ковальчук.

Дещо незвичний вид туризму обрав для себе начальник дільниці з підготовки та комплектації виробництва Петро Алексюк – відвідування святих місць у різних країнах. За кілька останніх років він відвідав святині Ізраїлю, Китаю, став свідком сходження Благодатного Вогню, а також взяв перші уроки у майстрів у-шу легендарного монастиря Шаулінь. Його колега по роботі інженер Тетяна Шибалова зуміла відчути силу земного тяжіння, коли вперше відважилась на стрибок з парашутом з літака.

У працівників енергоремонтного підрозділу є багато інших цікавих захоплень. Вони допомагають черпати наснагу для життя і трудових звершень.

Олександр Шустерук

На знімках: майстер з ремонту РТУ 1 групи дільниці з ремонту та технічного обслуговування турбінних установок Андрій Демчук; електрозварювальник ручного зварювання 5 розряду служби зварювання Сергій Прут; токар 6 розряду ремонтно-механічного цеху Олександр Кулик; 7214 – за пультом оператор транспортно-технологічного устаткування 6 групи Олександр Форсюк та майстер з ремонту 1 групи дільниці з палива та реактора Олександр Носко; слюсар з ремонту РТУ 6 розряду дільниці з ремонту та технічного обслуговування насосів реакторного відділення Сергій Кузьмінчук.