Запобiгти i попередити

Правову основу у сфері запобігання і протидії корупції у державі складають наступні законодавчі акти: Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»; Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», який діє до 26.04.2015 року; Закон України «Про запобігання корупції», буде введений в дію з 26.04.2015 року; Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення (глава 13-А); Постанова Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 №706 та інші підзаконні нормативні акти, які прийняті на їх виконання.

ДП «НАЕК «Енергоатом» вважає одним із пріоритетних завдань ліквідацію передумов для виникнення будь-яких проявів корупції в Компанії, що знайшло  відображення в заяві щодо протидії корупції.

З метою упередження виникнення проявів корупції, Компанія активізувала виконання положень антикорупційного законодавства. Зокрема,  ДП «НАЕК «Енергоатом» затверджено Комплаєнс-політику, яка спрямована на мінімізацію правових та репутаційних ризиків, а головним принципом є неприйнят­ність корупції у будь-яких проявах.

Для подальшої реалізації положень антикорупційного законодавства, президентом ДП «НАЕК «Енер­гоатом» 23.12.2014 затверджено «План заходів із запобігання та протидії корупції в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік.

Вищезазначений план заходів спрямований на забезпечення реалізації норм чинного законодавства, вжиття превентивних заходів, спрямованих на недопущення коруп­ційних явищ в Компанії, ведення роз’яснювальної роботи в трудовому колективі з питань антикорупційного законодавства, виявлення фактів корупційних дій та притягненням винних осіб до відповідальності.

У ключових відокремлених підрозділах Компанії створено структурні підрозділи, які уповнова­жені вирішувати питання запо­бігання та протидію корупції.

У ВП ХАЕС створено відділ запобігання та протидії корупції (ВЗПК) відповідно до наказу від 09.10.2014 №1710, а наказом ВП ХАЕС від 13.01.2015 №45 визначено функції даного відділу, основними з яких є: надання роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню; кон­т­рол­ю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання кон­флікту інтересів; виявлення сприятливих для вчинення коруп­ційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб ВП ХАЕС та внесення керівникам структурних підрозділів пропозицій щодо усунення таких ризиків; розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників підприємства до вчинення коруп­ційних правопорушень тощо.

З метою посилення координації дій щодо запобігання та протидії корупції в ДП «НАЕК «Енергоатом», 29 січня 2015 року в Компанії було проведено розширену нараду за участю представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, працівників Центру із запобігання і протидії корупції Дирекції Компанії та працівників від­окремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом».

Директор Центру із запобігання і протидії корупції Олег Поліщук окреслив стратегічні напрями щодо реалізації антикорупційної політики­ на підприємстві, вкотре висловивши беззаперечну позицію керівництва Компанії щодо пріоритетності завдання  ліквідації передумов для виникнення будь-яких проявів корупції в ДП «НАЕК «Енергоатом».

Завідуючий сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Роман Гекалюк висловив позицію Міні­стер­ства щодо основних напрямів діяльності в частині протидії коруп­ції в Компанії та роль Міністерства у цій роботі та вказав на кроки керів­ництва Компанії щодо максимальної реалізації антикорупційного законодавства на підприємстві.

У зв’язку з цим інформуємо персонал ВП ХАЕС про необхідність ознайомлення із вимогами антикорупційного законодавства, яке розміщене в «Общей папке Outlook «Відділ запобігання та протидії корупції», інформація в якій постійно оновлюється по мірі прийняття нормативних актів чи внесення змін у діючі нормативні акти.

З метою дотримання вимог чинного законодавства України, «Комплаєнс-політики ДП «НАЕК «Енергоатом» та реалізації завдань і функцій ВЗПК, працівникам та іншим особам конфіденційно і за їх бажанням анонімно надається можливість повідомляти про можливі порушення за допомогою «Скриньки довіри».

Всій отриманій інформації, в тому числі анонімній, як від фізичних так і юридичних осіб, отриманих через «Скриньку довіри», а також оприлюдненій у ЗМІ, щодо причетності працівників  ВП Хмельницької АЕС до вчинення корупційних правопорушень та/або порушення правил етичної поведінки буде надана­ правова оцінка та в разі необхідності будуть вживатися відповідні заходи.

Скринька довіри знаходиться за наступною адресою: 30100,                                  м. Нетішин, Абонементна скринька­ - (А/С 99).

В подальшому буде впроваджено «телефон довіри», про який буде повідомлено додатково.

 Антоніна Трачук,

 начальник відділу запобігання та протидії корупції